Facebook toi mainostajille käyttöön osuvuuspisteet eli relevance score -järjestelmän, jossa mainoksen suorituskyky arvioidaan asteikolla 1-10.

Osuvuuspisteet ovat osa suurempaa muutosta Facebookin mainosalustassa. Facebook haluaa palvelussaan näytettävän markkinoinnin olevan ihmisten mieleen ja tästä syystä mainokset, jotka aiheuttavat ihmisissä positiivisia reaktioita saavat korkeammilla osuvuuspisteillä edullisempia näyttökertoja Facebookissa.

Osuvuuspisteet ovat myös yksi tapa kehittää mainontaa paremmaksi ja löytää parhaiten Facebook-markkinointiin reagoiva kohderyhmä.

Käydään läpi mitä osuvuuspisteet ovat ja miksi ne on tärkeää ottaa huomioon Facebook-markkinointia suunnitellessa.

MITEN OSUVUUSPISTEET MÄÄRITELLÄÄN?

Osuvuuspisteet lasketaan ihmisten mainoksille antamien palautteiden perusteella. Palautteisiin lasketaan kaikki ne toimenpiteet, joita ihmiset tekevät mainoksia nähdessään. Palautteet voivat olla positiivisia tai negatiivisia ja nämä vaikuttavat mainoksen osuvuuspisteisiin.

Positiivisia toimia ovat seuraavat:

  • Mainoksen klikkaaminen ja siirtyminen yrityksen verkkosivulle
  • Julkaisun tykkääminen, jakaminen tai kommentointi

Nämä toimet osoittavat Facebookille että mainoksesi herättää ihmisten mielenkiinnon ja on kohdistettu oikealle kohderyhmälle. 

Negatiivisia palautteita ovat seuraavat:

  • Jos käyttäjä klikkaa että ei pidä mainoksesta
  • Jos käyttäjä klikkaa ettei halua enää nähdä kyseisen yrityksen mainontaa

Osuvuuspisteet lasketaan aina 500 näyttökerran jälkeen. 

Esimerkki eräästä kampanjastamme. Kun mainosten klikkausprosentti on näin korkea, antaa Facebook mainokselle korkeat osuvuuspisteet ja tällöin se saa edullisempaa näkyvyyttä.

MIKSI OSUVUUSPISTEET LASKETAAN?

Tähän on oikeastaan kaksi syytä. Facebook haluaa näyttää ihmisille mainoksia, jotka oikeasti sitouttavat käyttäjiä ja auttaa mainostajia tätä kautta parantamaan mainontaansa Facebookissa.

Mainostajan on yksinkertaisempaa katsoa osuvuuspisteistä, miten ihmiset reagoivat mainontaan, kuin arvioida mainontaa kaikista Facebookin tarjoamista luvuista. Lisäksi osuvuuspisteet vaikuttavat Facebook-markkinoinnin hintaan.

Jos esimerkiksi useampi mainostaja kilpailee samasta kohderyhmästä saa korkeammalla osuvuuspisteillä oleva mainos enemmän näyttökertoja ja Facebook sijoittelee sen ensin kohderyhmän uutisvirtaan.

MITEN HUOMIOIDA OSUVUUSPISTEET FACEBOOK-MARKKINOINNISSA

Tämä ominaisuus on erittäin tervetullut uudistus mainostajille. Nyt käytössä on selkeästi luettava mittari, jonka avulla on helppo arvioida Facebook-mainoksen suoriutumista. Tietenkin täytyy myös jatkuvasti tarkkailla miten markkinointi tuottaa tulosta, koska pelkät toimet Facebookissa eivät automaattisesti takaa että markkinointi toisi kassaan kilinää. Osuvuuspisteet toimivat kuitenkin erittäin hyvänä mittarina, kun arvioidaan miten ihmiset reagoivat mainontaan.

Erityisen hyödyllisiä osuvuuspisteet ovat Facebook-mainoksen A/B-testauksen kannalta. Kun olemme rakentamassa Facebook-markkinointikampanjaa, voimme testata useilla mainoksilla ja kohderyhmillä millä saamme parhaat osuvuuspisteet. Aina kun saamme kasaan 500 näyttökertaa, saamme yksinkertaisen luvun jolla voimme vertailla Facebook-mainoksen suoriutumista.

Tämä auttaa kehittämään Facebook-markkinointia jatkuvasti parempaan suuntaan