Aloittaessamme uuden Google AdWords-kampanjan, pyydämme lähes poikkeuksetta pääsyn myös verkkosivun Google Analytics –tiliin. Mikäli sellaista ei ole, luomme ja asennamme sen asiakkaan puolesta aina kun se on mahdollista. Google Analytics on työkalu, joka kerää anonyymiä tietoa sivuston vierailijoista sekä näiden käyttäytymisestä sivustolla.

Analytics ja AdWords –tilit yhdistetään, jolloin tämä tieto on myös mainoskampanjan käytössä. Sen avulla meidän ei tarvitse tehdä mainontaa ”sokkona”, vaan saamme huomattavasti enemmän dataa sekä mainonnan että sivuston tehokkuudesta.

Käydään tässä blogissa läpi tärkeimmät mittarit, jotka Analytics tarjoaa mainonnan onnistumisen mittauksessa.

Konversiot verkkokaupassa

Google Analytics on yhteensopiva yleisimpien verkkokauppa-alustojen kanssa. Tämä tarkoittaa sitä, että toteutuneet ostot sekä näiden loppusummat siirtyvät Analyticsin raportteihin yhtä asetusta muuttamalla.

Raporteista selviää se, mitä kautta ostaja on sivustolle saapunut, millä sivuilla on käyty, kuinka pitkän ajan kuluessa ensimmäisestä vierailusta ostos tapahtuu jne.

Yhdistämällä AdWords- ja Analytics-tilit toisiinsa saamme tietää ne avainsanat ja mainokset, joilla kauppaa on tullut ja mihin hintaan. Tämä on elintärkeää kannattavan mainonnan rakentamisessa ja optimoinnissa.

 

Käyttäjien sitoutuneisuus

Sitoutuneisuusluvuilla tarkoitetaan mittareita, joilla mitataan eri kanavien (mainonta, ”normaali” haku, sosiaalinen media jne) tehokkuutta ”oikeanlaisten” kävijöiden tuonnissa sekä sivuston sitouttamistehokkuutta. Tärkeimmät näistä ovat:

  • Välitön poistumisprosentti: kuinka moni sivun vierailuista loppuu ensimmäiseen sivuun.
  • Sivut/istunto: montako sivua yhden vierailun aikana keskimäärin selataan.
  • Istunnon keskimääräinen kesto: kuinka pitkään yksi vierailu keskimäärin kestää.

analytics-sitoutuneisuus

AdWordsissa näemme sitoutuneisuusluvut avainsanakohtaisesti. Avainsanojen ja mainosten lukuja katsoessa voimme päätellä mm. seuraavia asioita:

  • onko avainsana/mainos/sivusto -yhdistelmämme relevantti käyttäjän hakuun nähden
  • toteuttaako sivusto mainoksen ”lupauksen”

Korkea poistumisprosentti (ihminen esim. painaa takaisin-nappia heti sivustolle saavuttuaan) voi kertoa meille kaksi asiaa:

  • käyttäjä ei löytänyt lainkaan etsimäänsä tietoa
  • käyttäjä sai kaiken tarvitsemansa tiedon tarvitsematta etsiä enempää

Tämän päättely on kiinni siitä, millaiselle sivulle ihminen ohjataan ja mitä käyttäjän odotetaan tekevän seuraavaksi. Mikäli suunniteltu käyttäjän kulku on useamman sivun pituinen, mutta poistumisprosentti korkea, voi asettua hakijan kenkiin ja pohtia, millä tavoin mainonta on johtanut väärän ihmisen klikkaamaan mainosta.

Tätä tietoa, yhdessä ”sivut/istunto” ja ”istunnon kesto” –datan sekä konversiotietojen kanssa käytetään mainonnan optimoinnin tulosten mittarina: olemmeko saaneet mainonnan kohdistettua aiempaa paremmin oikeille ihmisille?

Attribuutio

”Viimeisen klikkauksen” maailma on takanapäin. Eri tulokanavien tehokkuutta myynnin tuojina ei enää voi katsoa sen perusteella, mikä on ollut viimeinen kanava ennen kaupan syntyä. Ihmisten ostopolku on monimutkaistunut niin kanavien kuin laitteidenkin välillä.

Analyticsin mallinvertailutyökalut näyttävät tarkemmin sen, kuinka eri kanavat ovat osallistuneet konversioiden tuontiin ja mikä on kanavan todellinen arvo kaupan tuojana. Tästä lisää aihetta paremmin käsittelevässä blogissamme.

Yhteenveto

AdWords-mainonnan tuloksia voi seurata klikkaukseen asti AdWordsin käyttöliittymässä. Google Analytics kertoo taas sen, mitä tapahtuu mainoksen klikkauksen jälkeen. Yhdistämällä Analytics- ja AdWords-tilit voidaan päätellä, kuinka tehokkaasti mainontaa on näytetty kiinnostuneille, potentiaalisille asiakkaille. Tämän lisäksi Analyticsilla voidaan kerätä yleisöjä uudelleenmarkkinointia varten, seurata sähköpostikampanjoiden tuomaa liikennettä sekä paljon muuta.

Ota yhteyttä, mikäli tarvitset apua AdWords-mainontasi kanssa – analytiikka tulee meillä kaupan päälle.