Hyvät nettisivut, kotisivut tai verkkosivut yritykselle – miten niitä halutaankaan kutsua – ovat digitaalisen markkinoinnin peruspilari. Hyvä on kuitenkin suhteellinen käsite. Ennen kuin määrittelemme, millaiset ovat hyvät kotisivut yritykselle, niin selvennetään tämä: hyvällä ei tässä yhteydessä tarkoiteta ainoastaan sitä, että sivusto on hienon näköinen tai että se on teknisesti toteutettu käyttäen viimeisimpiä teknologioita. Sen sijaan sellaiset verkkosivut yritykselle, jotka tukevat yrityksen omia tavoitteita ja liiketoimintaa, ovat verkkosivujen suunnittelun keskiössä. Tällaiset verkkosivut tekevät ainakin seuraavat kolme asiaa erittäin hyvin.

 1. Niille löytävät oikeanlaiset ihmiset (esimerkiksi potentiaaliset asiakkaat)
 2. Nämä ihmiset löytävät sivustolta etsimänsä
 3. Nämä kävijät suorittavat sivustolla haluamasi toimenpiteen

 

Hyvät nettisivut yritykselle syntyvät näistä kolmesta aihiosta. Ne tarvitsevat siis oikeanlaista liikennettä eli oikeanlaisia kävijöitä. Näiden kävijöiden on löydettävä oikeat, etsimänsä asiat sivustoltasi ja oltava niin vakuuttuneita tarjoamastasi, että he päättävät toimia verkkosivujesi sisällön innoittamina. Kuten kaikki markkinointi, myös hyvät kotisivut vaativat asiakkaidesi tuntemista.

KOTISIVUJEN SUUNNITTELU

Kotisivujen suunnittelu ei tarkoita pelkästään sitä, että sivusto saadaan näyttämään hyvältä. Jos näyttävyys olisi suunnittelun ainoa tavoite, meillä olisi verkkosivujen suunnittelijoiden sijaan verkkosivutaiteilijoita. Toisin kuin taiteella, suunnittelulla on aina jokin tavoite.

Mikä on kotisivujesi tavoite? Miksi sivustosi on olemassa?

Kotisivujen suunnittelu ei siis ala ulkoasusta ja grafiikasta. Se alkaa asiakkaidesi ymmärtämisestä. Kysy seuraavat kysymykset:

 • Kenen kanssa kommunikoin?
 • Mitä asiakkaani haluavat?
 • Mistä he tulevat sivustolleni?
 • Miksi he tulevat sivustolleni?
 • Miten voin auttaa heitä suorittamaan kotisivujeni tavoitteen?

Kotisivujen suunnittelu on siis markkinoijan työtä. Pelkästään ulkoasuun keskittymällä ja lopuksi tekstit sekaan heittämällä ei saada aikaan toimivia, yrityksen liiketoimintaa tukevia verkkosivuja. Verkkosivuston suunnittelussa on tärkeää pitää jatkuvasti sen tavoite mielessä ja suunnitella verkkosivusto tavoitteiden ympärille. Usein paras lähestymistapa yrityksen liiketoimintaa tukevien verkkosivujen ulkoasun suunnitteluun on tehdä ulkoasusta mahdollisimman selkeä ja helppokäyttöinen. Jos sivustolta löytyy vastaus kävijöiden kysymykseen ja seuraava askel tai toimenpide sivustolla etenemiseen on selkeä, sivusto toimii niin kuin kävijät odottavat sen toimivan. Tämä heijastuu suoraan sivuston konversioprosenttiin ja mahdollisesti vaikuttaa positiivisesti sivujen sijoituksiin hakutuloksissa, mikä lisää entisestään konversioiden määrää.

MILLAISET OVAT HYVÄT KOTISIVUT YRITYKSELLE?

Kotisivujen hyvyyden kaksi tekijää, joita pystytään mittaamaan reaaliaikaisesti ovat:

 1. Sivuston liikennemäärä
 2. Sivuston konversioprosentti

Kotisivujen menestys = Liikenne x Konversioprosentti

Kotisivujen tehtävä on siis kerätä mahdollisimman paljon oikeata kävijöitä ja sitten kääntää (konvertoida) nämä kävijät ostaviksi asiakkaiksi. Kävijästä asiakkaaksi siirtymisessä saattaa olla useitakin vaiheita, mutta näin asia on yksinkertaistettuna.

Kotisivujen tarkoitus on auttaa yritystä tavoittamaan sen liiketoiminnalliset tavoitteet.

Muista kuitenkin se, että koko sivuston konversioprosenttia ei yleensä kannata katsoa sokeasti. Jos kirjoittamasi blogi lähtee leviämään sosiaalisessa mediassa tai teet esimerkiksi rekrykampanjaa, joissa kummassakaan ei ajeta konversioon voimakkaasti, niin sivustollesi tulee paljon liikennettä, joka ei välttämättä konvertoidu yhtä voimakkaasti. Siksi on realistisempaa katsoa myös sivukohtaista analytiikka, eikä vain koko verkkosivujen konversioprosenttia.

Et voi mitata konversiota ennen kuin tiedät mitä konversio sinun sivustollasi tarkoittaa. Erilaisia konversioita voivat olla esimerkiksi:

 • Ostos
 • Tarjouspyyntö
 • Sähköpostilistalle liittyminen
 • Videon katsominen
 • Siirtyminen jollekkin toiselle verkkosivustolle

Kun olet selvittänyt, mikä on sinun kotisivujesi tavoite, täytyy sinun mitata tätä tavoitetta. Neuvomme blogissamme, miten tavoitteet mitataan Google Analyticsillä.

Näin osaat mitata kotisivujesi menestyksen, eli sen, miten hyvät kotisivut yritykselläsi on.

Konversion kehittäminen – Jotta verkkosivut tuottaisivat yrityksellesi enemmän liikevaihtoa

Menestyvät yritykset ymmärtävät, miten heidän asiakkaansa ostavat. Tämä asiakkaan ostoprosessi tulee ottaa huomioon myös verkkosivuja suunniteltaessa. Lisäksi verkkosivuilla tulisi olla vastaukset jokaisessa ostoprosessin eri vaiheessa herääviin kysymyksiin, jolloin jokaisen vastauksen jälkeen kävijää ohjataan prosessissa askel askeleelta eteenpäin.

Näistä ostoprosessin askelmista, joita pitkin kävijä saadaan tavoitteeseen, voidaan rakentaa myyntisuppilo. Kun suppilo on rakennettu, pystytään mittaamaan, mistä sivuston sivuilta kävijät parhaiten päätyvät tavoitteeseen. Pystymme myös selvittämään, mistä kohtaa suppiloa kävijät poistuvat. Näitä vuotoja paikkaamalla pystytään vaikuttamaan sivuston kokonaiskonversioon.

Kun tuplaat konversion missä tahansa suppilon kohdassa, tuplaat usein myös lopullisten konversioiden määrän. Lähde siis tavoittelemaan ”helppoja voittoja” suppilon heikoimmin suoriutuvassa kohdassa.

Tietenkin myös kotisivujesi ulkoasu ja käytettävyys vaikuttavat sivuston konversioon. Varmista siis, että suunnittelijasi ymmärtää verkkosivujen suunnittelun tärkeyden näiden kahden tärkeän asian osalta. Julkaisemisen jälkeen sivuston konversiota pystytään kehittämään jatkuvalla konversiotestaamisella. Eräs konkreettinen esimerkki suoraan konversioiden määrään vaikuttavasta asiasta on sivustolla olevat lomakkeet. Nyrkkisääntönä voidaan pitää sitä, että lomakkeisiin kannattaa laittaa vain välttämättömimmät kentät, kuten nimi ja sähköposti tai puhelinnumero. Liian vaikeasti täytettävä lomake suurentaa käyttäjien kynnystä yhteydenottoon, mikä näkyy heikkona konversioprosenttina. Jos olet kiinnostunut lukemaan lisää yhteydenottolomakkeiden optimoinnista, lue blogistamme lomakkeen suunnittelun parhaita käytäntöjä.

Liikennemäärän kehittäminen

Sivuston konversiolla ei ole juurikaan merkitystä, jos siellä ei ole kävijöitä. Siksi on tärkeää, että nettisivut yrityksellesi rakennetaan niin, että ihmiset löytävät niille. Hakukoneet ohjaavat ison osan internetin liikenteestä, minkä takia hyvän kotisivun yksi peruspilari onkin sen löydettävyys. Siksi tulee miettiä, miten yritystä ja sen palveluita etsivät potentiaaliset asiakkaat sivustolle löytävät.

Hakukoneen kautta tuleva liikenne etsii jo yritystäsi ja palveluitasi ja on näin ”ostosaappaat” jalassa. Tämä on yrityksille erittäin arvokasta liikennettä ja se kannattaa ottaa huomioon jo sivustoa suunniteltaessa. Pelkästään näyttävät ja hyvin käytettävät kotisivut voivat olla hakukoneiden näkökulmasta vaikeaselkoiset ja informaatioköyhät.

Varmista siis, että kotisivujasi suunniteltaessa on otettu seuraavat asiat hakukoneiden puolesta huomioon:

 • Tekninen toteutus. Jos Google ei pääse sivustollesi, ei se voi löytyä hakukoneista. Myös sivuston nopeus on koko ajan tärkeämmäksi nouseva asia Googlen algoritmissa.
 • Sivuston rakenne. Varmista, että rakenne helpottaa Googlea ymmärtämään, mitkä ovat sivustosi tärkeimmät sivut.
 • Hakusanat. Ymmärrä, millä hakusanoilla ja hakulauseilla asiakkaasi sinua etsivät ja varmista, että sivustosi sisältö tukee näkyvyyttä näillä sanoilla.

Paras tapa saada selville ihmisten käyttämät hakusanat, on aloittaa verkkosivuston toteutus tekemällä hakusanatutkimus. Hakusanatutkimuksessa etsitään sivustosi ja tarjoamiesi palveluiden kannalta tärkeimmät hakusanat ja niihin liittyvät kuukausittaiset hakumäärät. Tämän jälkeen etsitään näille sanoille mahdollisia synonyymeja ja valitaan sivustolla käytettävät hakusanat niiden hakumäärän ja kilpailutilanteen pohjalta. Näin saadaan sivuston rakenne vastaamaan sitä, mitä ihmiset etsivät hakukoneista, jolloin sivusto myös löytyy paremmin. Hakusanatutkimuksesta saadaan myös lista ns. pitkänhännän hakusanoja, jotka sopivat hyvin esimerkiksi sivustolle liikennettä keräävien blogien aiheiksi. Pitkänhännän hakusanoilla on pienempi kilpailu ja niiden avulla sivusto voi kerätä kävijöitä ja päästä korkealle hakutuloksissa nopeammin. Kerromme toisessa blogikirjoituksessamme tarkemmin, miksi jokaisen yrityksen tulisi tehdä hakusanatutkimus.

Hyvän verkkosivuston suunnittelu

Hyvän verkkosivuston suunnitteluun tarvitaan siis muutakin, kuin teknistä osaamista. Yrityksen liiketoimintaa tukevien verkkosivujen rakenteen tulisi olla käyttäjälle selkeä, jotta käyttäjä osaa liikkua sivustolla ja sivusto toimii niin kuin he odottavat. Yleensä suurin osa verkkosivuston liikenteestä tulee hakukoneiden kautta, minkä takia sivuston rakenne tulee olla hakukoneystävällinen. Verkkosivuston tekstisisältöä kirjoitettaessa tulee ottaa huomioon mm. tärkeimmät hakusanat ja käyttää niitä sisällössä.  Tämän lisäksi tekstisisältöjen tulee olla mielenkiintoisia, kohdeyleisöä puhuttelevia ja niiden tulee poistaa yleisiä oston esteitä. Meillä verkkosivu projekti aloitetaan asiakkaan kanssa yhteisellä suunnittelupalaverilla, jossa käydään läpi sivuston tavoitteet ja askelmerkit etenemiselle. Tässä vaiheessa myös copywriterimme sopii asiakkaan kanssa uuden puhelinhaastatteluajan, jonka pohjalta verkkosivustolle tulevat tekstisisällöt kirjoitetaan.

Palaverin jälkeen aloitamme sivuston rakenteen ja ulkoasun suunnittelun. Sivustokartta ja rakenne suunnitellaan niin, että sivustosta tulee teknisesti hakukoneoptimoitu. Tämän lisäksi ulkoasussa keskitytään selkeyteen ja käytettävyyteen, jotta se tukee sivuston tavoitteita. Suunnittelun jälkeen rakenne ja ulkoasu käydään läpi yhdessä asiakkaan kanssa ja niihin tehdään mahdollisesti muutoksia palautteen perusteella. Kun asiakas on hyväksynyt rakenteen ja ulkoasun, aloitetaan itse sivuston rakentaminen ja tekninen toteutus. Projektin viimeisessä palaverissa asiakkaalle esitellään verkkosivuston ensimmäinen versio ja käydään läpi vielä mahdollisesti avoinna olevia kysymyksiä. Usein tässä palaverissa nousee esiin vielä viimeisiä kehitysehdotuksia asiakkaan puolelta. Verkkosivuprojektin viimeinen vaihe on sivuston julkaisu, jonka jälkee sivusto on valmis ja kaikkien nähtävillä.

Yhteenveto

Hyvät kotisivut yritykselle ovat siis monien asioiden summa ja vaativat todellista taitoa suunnittelijalta. Muista, että kotisivut tehdään asiakkaillesi (kävijät) ja pidä kirkkaana mielessä myös sivustosi tavoite (konversio) ja et voi mennä suuresti pieleen.

Kotisivut eivät myöskään ole koskaan täysin valmiit. Rakenna sivustolle testaussuunnitelma ja suorita jatkuvia A/B -testejä tekstien, kuvien, otsikoiden ja toimintakehotteiden suhteen. Näin kehität sivuston konversiota jatkuvasti parempaan suuntaan.

Haluatko tutustua lisää siihen, miten rakennamme verkkosivuja? Tutustu tuloskeskeiseen toimintatapaamme lisää täältä.

Tutustu tuloskeskeiseen toimintatapaamme

Vastaa