Oli kyseessä sitten pieni tai suuri yritys Google Adsillä on mahdollisuus saavuttaa suuri joukko ihmisiä, edullisesti ja tarkoilla kohdistuksilla. Google Ads-mainonnalla on mahdollisuus kasvattaa yrityksen ROI:ta tehokkaammin kuin millään muulla mainonnalla keskimääräisesti. Google Ads -mainontaa voi parhaimmillaan tehdä kymmenillä senteillä aina muutamaan euroon saakka per klikkaus. Google Ads kuulostaa taivaanlahjalta pienelle yritykselle, mutta se on myös salainen ase suuren yrityksen markkinoinnissa, mikäli sitä osaa hyödyntää. Google Adsin todellinen timanttisuus ei ole liikenne, jota voidaan ostaa yhtä halvalla kuin saippuaa, vaan oikean yleisön tavoittaminen juuri oikeilla hakusanoilla sekä osuvilla mainosteksteillä, joilla saadaan kiinni asiakkaiden hiljaiset ja tiedostamattomat tarpeet. Mainonnalla saadaan ihmiset kiinni, joilla on jo tietoisesti tai alitajuntaisesti tarve jollekin asialle tai palvelulle, ja hän hakee ongelmaansa vastausta tai ratkaisua. Tarkoitus ei ole siis luoda uutta kysyntää, vaan tehdä jo olemassa oleva tuote tai palvelu löydettäväksi.

Suomen Digimarkkinoinnilla on käytössä MRACE-viitekehys asiakkaidemme markkinoinnin kehitykseen. RACE-malli on alun perin Dave Chaffeyn kehittämä digitaalisen markkinoinnin suunnittelukehys, jonka tehtävänä on luoda rakenne yrityksen toimenpiteille digitaalisissa kanavissa. RACE tarkoittaa asiakkaan ostopolun vaiheita Reach – Act – Convert – Engage. Tulemme avaamaan tätä mallia tarkemmin pitkin vuotta useilla blogikirjoituksilla. Tässä blogikirjoituksessa tarkastellaan Google-mainonnan paikkaa viitekehyksen sisällä.

Miksi Google Ads -mainonta on tärkeää ja mitä sillä tavoitellaan?

Kaikki markkinoijat varmasti ymmärtävät sen, että liiketoiminnan kasvun avain on uusien asiakkaiden houkutteleminen sekä vanhojen sitouttaminen. Tuotteiden ja palveluiden kysynnän luominen ja kasvattaminen edellyttää jatkuvaa keskittymistä perustekijöihin – löytää paras markkinointimahdollisuus, jolla kohdistaa oikeat yleisöt oikeaan suuntaan, oikeaan aikaan. Kuvassa 1. näytetty suppilo auttaa hahmottamaan, miten edetään asiakkaan tavoittamisesta aina siihen saakka, että asiakas saadaan sitoutumaan yritykseen. Sitoutunut asiakas tuo suuren osan yrityksen säännöllisestä kassavirrasta, ja sitä kohti me haluamme edetä.

Ennen sitouttamista on kuitenkin tärkeää, että tavoitamme oikeat ihmiset, luomme kysyntää, teemme itsestämme näkyvän ja saavutamme uusia asiakkaita, joita voimme sitouttaa. Se, että voimme seurata kävijöiden lähtökohtia, niiden sitoutumisastetta ja niiden arvoa yrityksen liiketoiminnalle on välttämätöntä digitaalisen markkinoinnin arvioimiseksi ja sen tehokkuuden parantamiseksi. Lisäksi, kun vertailet kampanjasi suorituskykyä, voit parantaa kampanjoitasi tulevaisuudessa ja budjettia tehokkaammin. Analytiikkaan ja kampanjaseurantaan kannattaa sijoittaa vähän aikaa, se maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin.

Ketä voit tavoittaa Google Ads -mainonnalla?

Jos tavoitteena on dataan perustuva, älykäs ja tuloksellinen mainonta, voi Google Ads -mainonta olla sinulle juuri oikea. Google-mainonnalla voimme tavoittaa:

1. Asiakkaat, jotka etsivät tarjoamiasi tuotteita tai palveluita

Kun ihminen etsii tietyllä hakusanalla palvelua tai tuotetta, kohdistaa Google siinä vaiheessa mainokset niille, joiden uskoo olevan potentiaalista asiakaskuntaa. Jos sinulla on jo olemassa tuote, palvelu tai brändi, jota ihmiset hakevat, on maksettu mainonta siihen oikea ratkaisu. Hakumainonnassa on tärkeää, että ihmisellä on jokin tietty tarve, ja etsii siihen ratkaisua, Googlettamalla siis erilaisia asioita. Yritys siis löytyy tietyillä ennalta määritellyillä sanoilla, ja mikäli jokin sana ei toimi, voi sen sijoittaa negatiiviseksi, eikä siitä tarvitse maksaa. Meillä Suomen Digimarkkinoinnilla mainonta alkaa sillä, että kartoitamme hakusanat, joilla ihmiset mahdollisesti yritystä hakevat ja vastavuoroisesti luokittelemme negatiiviset avainsanat, jotka eivät liity bisnekseen mitenkään, jotta emme maksaisi väärästä liikenteestä. Googlen mainonta on hyvin koordinoitua, mainokset näkyvät tietyillä hakusanoilla, vain silloin, kun Google näkee relevantiksi mainosta näyttää.

2. Asiakkaat, jotka googlettavat kilpailijoidesi tuotteita

Suuri todennäköisyys on, että tuotteella tai palvelulla on kilpailua. Ei hätää, Googlen maksetussa mainonnassa voimme käyttää näitä yrityksiä avuksemme, jotta erottuisimme ja saisimme hakuvolyymia suuremmaksi sekä klikkausprosenttia nostettua. Oletetaan, että ihminen Googlettaa alueensa päiväkoteja nimeltä. Voimme hyödyntää tätä tietoa, sillä oletettavasti tämä ihminen on jo kiinnostunut alueensa päiväkodeista, joten miksipä emme tarjoaisi hänelle omaa palveluamme näyttämällä mainoksen palvelustamme, vaikka hän Googlettaisikin alueen jotain muuta päiväkotia nimeltä. Voimme siis tarjota jo mainoksessa suuren määrän tietoa, ja perustella, miksi kannattaisi valita meidät toisen yrityksen sijaan, ilman, että kilpailijan nimi käy mainoksessa edes ilmi.

3. Asiakkaat, jotka etsivät ongelmaansa ratkaisua

Google Adsin tehtävä on tuoda sivuille ihmisiä, joilla on jokin tiedostettu tai tiedostamaton tarve. Henkilö voi hakea esimerkiksi ”kotona on kuuma” tai ”miten tehdä kodista viileämpi”, jolloin Google näyttää mainoksen viilentävästä ilmalämpöpumpusta.

4. Asiakkaat, jotka etsivät eri tuotetta, josta sinulla on tarjottavana parempi versio

Kuvitellaan hyvin absurdi tilanne, että asiakas ei tiedä vielä kannettavan tietokoneen olemassa olosta. Siksi hän etsii itselleen Googlesta kirjoituskonetta, jonka kanssa hän voisi mennä kirjoittamaan vaikkapa kahvilaan. Kun asiakas hakee Googlesta pöytäkoneellaan ”kirjoituskone”, niin voimme tarjota hänelle nykyaikaisempaa versiota, eli kannettavaa tietokonetta. Ihmisellä on siis tarve, ja me tuomme hänelle mahdollisen tuotteen, jolla voimme häntä auttaa näppärämmin. Mainoksessa voimme mainita, miksi kannattaisi vaihtaa tähän versioon ja kuinka se helpottaa työntekoa. Tällainen lähestymistapa toimii, jos sinulla on tunnetun ongelman ratkaiseva tuote tai palvelu, mutta jota ihmiset eivät osaa vielä etsiä.

Google Ads -mainonnalla voit tehdä tarkkaan budjetoitua mainontaa

Google Ads -mainonta on siitä hienoa, että sitä voi tehdä täysin hallitusti etukäteen mietityllä budjetilla. Google Adsiin voidaan asettaa maksimibudjetti päivää kohden. Kuinka tämä nyt sitten auttaa yritystäsi? Voit täysin hallita mainoskuluja jokaista kampanjaa kohden, eikä sinun tarvitse huolehtia, että kuluttaisit liikaa. Pahimmassa tapauksessa Google Ads -mainonta ei ole niin tehokasta, kuin se voisi olla, mikäli budjetti alkaa rajoittamaan mainoksia, jotka näkyvät. Puhutaan siis budjettirajoitteisesta kampanjasta. Jos näin käy, voit nostaa budjettia, jotta näyttökertoja ei menetetä. Google Ads -mainonta on budjetillisesti hallittua ja voit nukkua yösi rauhassa.

Kenelle Google-mainonta voi olla vaikeampaa?

1. Kukaan ei etsi tuotetta tai palvelua

Googlen hakukone perustuu ihmisten käytökseen etsiä ja Googlettaa asiaa, palvelua tai tuotetta, löytää jotain konkreettista. Kuten aiemmin todettu, Google Ads -mainonta perustuu jo olemassa olevaan tarpeeseen, mutta mikäli kukaan ei etsi tuotetta tai palvelua, ei Google pysty sitä mainostamaan, asiakas kun löytää tietyillä hakusanoilla yrityksen, joka tarjoaa ongelmaan ratkaisua, ja tätä kautta Googlen mainos näytetään hänelle relevanttina. Mikäli haku puuttuu, ei Google Ads -mainonta ole sopiva muoto tavoittaa ihmisiä. Ihminen pitää ensin saada tietoiseksi tuotteesta tai palvelusta, jonka jälkeen Google Ads -mainonta on vasta kannattavaa.

2. Selkeä ja mietitty konversiosuppilo puuttuvat sivustolta

Vaikka tuote tai palvelu olisi kuinka hieno tahansa, mutta sivusto huono, on se sama asia keskellä kaupunkia oleva kivijalkamyymälä. Kukaan ei syytä myymälän huonoa myyntiä sen hyvästä sijainnista, vaan vika on myymälän sisällä. Google Ads -mainonta perustuu tarkkaan mietittyyn konversio suppiloon eli sivuston sisältö on kunnossa, ohjaa asiakasta eteenpäin, kohti loppuhuipentumaa, valikoituja konversioita, joita haluamme asiakkaan sivuillamme suorittavan. Asiakkaan näkemän mainoksen, laskeutumissivun ja lomakkeiden on vakuutettava asiakas, että yrityksesi ratkaisee juuri hänen ongelmansa. Relevanttikaan liikenne ei nimittäin käänny konversioiksi, sillä siihen vaikuttaa sivuston sisältö, helppo tiedonhaku, selattavuus, relevanttius ja konversio-optimointi. Voi siis käydä niin, että huonosta konvertoitumisesta syytetään Google Ads -mainontaa, vaikka tosiasiassa ongelma onkin jossain muualla.

3. Yritys ei tiedosta asiakkaan tarpeita

On äärimmäisen tärkeää, että yrityksessä henkilökunnalla on selkeä käsitys siitä, mitä myydään ja kenelle. Ostajapersoonia on tarkasteltu, tutkittu ja yhdessä relevantiksi todettu. Mikä on tuote, jolla asiakkaan ongelma tai tarve ratkaistaan ja mikä on asiakasryhmä, jonka ongelma ratkaistaan. Googlen avulla voidaan kohdentaa mainosta konkreettisesti relevantille yleisölle, Google kerää jatkuvasti dataa, jonka pohjalta voidaan tehdä kannattavaa mainontaa, edullisesti ja tuloshakuisesti.

Google Ads -mainonta ei ratkaise epätietoisuutta siitä, mikä on yrityksen tuote ja kenelle se on suunnattu. Google Ads -mainonta auttaa mainostamisessa, mutta ei ole pelastus tuotteelle, jota kukaan ei tarvitse, tai sen tarvetta ei tiedetä, saati asiakaskuntaa, jolle sitä ollaan tarjoamassa. Google Ads -mainonnassa on mahdollista panostaa niihin asiakkaisiin, jotka tuovat liikevaihtoa, ja rajoittaa niitä kampanjoita, jotka kuluttavat, mutta eivät tuota tulosta. Dataan pohjautuen tämäkin. Ongelma yrityksen sisällä olevaan tiedottomuuteen tämä ei kuitenkaan ole, siinä vaiheessa Google Adsista muodostuu sijoituksen lisäksi kulu, ei sijoitus, jos lähdetään sokkona tekemään hakuammuntaa pimeään.

Haluatko lukea lisää Google-mainonnasta? Lataa siinä tapauksessa maksuton Googlea käsittelevä verkkolehtemme täältä!