”Meidän tuotteita ja palveluita ei osteta Facebookista, siksi käytämme vain LinkedIniä.”

LinkedIniin sekä Metan kanaviin Facebookiin ja Instagramiin liittyy monien B2B-mainostajien mielissä ennakkoluuloja, jotka voivat estää markkinoinnin potentiaalin täysimittaisen hyödyntämisen sekä heikentää mainonnan tuloksia ja kustannustehokkuutta.

Tarkastelemme tässä blogissa Metan ja LinkedInin yhtäläisyyksiä ja eroavaisuuksia sekä kerromme, miten hyödynnät kanavia tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti MRACE®-viitekehyksessä B2B-markkinoinnissa.

Voit myös kuunnella blogin! 

Miksi somemainontaa kannattaa tehdä MRACE®-mallin kautta?

Ennen kuin menemme itse vertailuun, kerrataan lyhyesti, miksi ja miten mainontaa kannattaa tehdä tehokkaasti sosiaalisen median kanavissa.

Sosiaalinen media auttaa B2B-yrityksiä kasvattamaan tunnettuutta, tavoittamaan oikeita ihmisiä sekä generoimaan liidejä. Useimmilla aloilla B2B-mainonta tulee nähdä maratonina eikä pikamatkana, ja kyse onkin nopeiden voittojen sijaan luottamuksen kasvattamisesta, ajatusjohtajuudesta sekä arvon luomisesta pidemmällä aikavälillä. Tuloksia kannattaa päivien tai viikkojen sijaan tarkastella kuukausissa tai jopa vuosissa.

Luomamme Market-Value-Growth -malli (MVG) on erinomainen työkalu yrityksesi pitkän aikavälin markkinointistrategian luomiseen. Malli huomioi laajasti ostokäyttäytymisen ja teknologian muutokset, erilaiset ostajapersoonat sekä kirkastaa kilpailuedut ja arvolupauksen.

MRACE®-malli on puolestaan testatusti tehokas malli markkinoinnin taktisessa tekemisessä. Tässä varmistetaan, että jokainen ostopolun vaihe otetaan huomioon aina kiinnostuksen herättämisestä (Reach) harkintaan (Act), liidiin tai konversioon (Convert) sekä sitouttamiseen (Engage) saakka. Measure-vaiheessa hyödynnetään eri kanavien sekä yrityksen verkkosivujen dataa, jonka avulla mainonnan tuloksia voidaan seurata ja optimoida tavoitteiden mukaisesti.

Lue lisää MVG- ja MRACE®-malleista

Kuuntele ääniblogi: Digitaalisen markkinoinnin mittaaminen MRACE®-mallin mukaisesti

Tavoita yrityspäättäjät LinkedInistä

LinkedInillä on lähes miljardi rekisteröitynyttä käyttäjää maailmanlaajuisesti, joista reilu 300 miljoonaa on aktiivisia kuukausitasolla ja he käyttävät alustalla aikaa keskimäärin noin 7 minuuttia päivässä (The Global Statistics, Demand Sage). Kanava on suosittu erityisesti päätöksentekijöiden sekä eri alojen ammattilaisten ja asiantuntijoiden keskuudessa. Haluttujen yleisöjen tehokas tavoittaminen onnistuu LinkedInin tarkkojen kohdennusmahdollisuuksien avulla esimerkiksi:

  • yrityksen toimialan,
  • yrityksen koon,
  • työnimikkeiden tai
  • kokemusvuosien perusteella.

Mainonnan hinta LinkedInissä on kampanjatavoitteesta riippumatta korkeampi kuin Metassa, mutta korkea sitoutuminen kanavaan ammatillisessa roolissa sekä monipuoliset mainonnan ja kohdentamisen vaihtoehdot tekevät siitä ihanteellisen kanavan potentiaalisten B2B-asiakkaidesi tavoittamiseen sekä brändisi tunnettuuden kasvattamiseen.

Päätöksentekijöiden tavoittaminen onnistuu Linkedinin tarkkojen kohdennusmahdollisuuksien avulla

Hintaa kannattaa myös peilata markkinoitavan tuotteen tai palvelun arvoon. Jos kyseessä on neljännesmiljoonan kone tai laite, saa päättäjän tavoittaminen tai liidi maksaakin hieman enemmän.

Lue lisää Linkedinin kohdennusmahdollisuuksista

Kustannustehokasta mainontaa Metassa

Meta hallitsee edelleen sosiaalisen median pelikenttää yli 3 miljardilla kuukausittaisella aktiivisella käyttäjällään Facebookissa ja Instagramissa (Demand Sage). Suuren käyttäjäkunnan ansiosta Metan tavoittavuus onkin vertaansa vailla. Tämä tekee mainonnasta kustannustehokasta, olipa tavoitteenasi sitten maksimoida mainoksia nähneet silmäparit, aikaansaada linkin klikkauksia tai generoida liidejä. Lisäksi Metan kanavissa vietetään noin 30 minuuttia päivässä (Demand Sage), mikä on moninkertaisesti LinkedIniin verrattuna.

Suurempi käyttäjäkunta + pitkään vietetty aika alustalla = tuottavammat mainokset

Kohdennusmahdollisuudet Metassa ovat monipuolisia, perustuen muun muassa kiinnostuksen kohteisiin ja käyttäytymiseen menemättä kuitenkaan niin syvälle ammatillisiin detaljeihin. Esimerkiksi nykyiset tai entiset työpaikat eivät ole sallittuja kohdennuskriteerejä Metassa.

Kanavien yhtäläisyyksiä ja eroja

Aiemmin mainittujen käyttäjämäärien, kohdennusmahdollisuuksien sekä kustannustehokkuuden lisäksi on myös muita ominaisuuksia, mitkä yhdistävät tai erottavat Metan kanavia ja LinkedIniä toisistaan.

Kampanjoiden tavoitteet: Molemmissa kanavissa voidaan asettaa tavoitteeksi esimerkiksi laaja näkyvyys, brändin tunnettuus, sitoutuminen, videon katselut, liikenne tai konversiot. Sekä LinkedIn että Meta tarjoavat myös työkaluja erityisesti liidien generointiin.

Lukuvinkki: Meta-mainonta: Ymmärrä uudet mainostavoitteet

Konversioseuranta Sekä Metassa että LinkedInissä konversioseuranta perustuu verkkosivuille asennettavaan pikseliin ja esimerkiksi Google Tag Managerin avulla rakennettavaan verkkosivutapahtumien seurantaan.

Yleisöjen rakentaminen Kohderyhmien rakentaminen on molemmissa kanavissa melko samankaltaista ja voi perustua demografisten tekijöiden lisäksi esimerkiksi mainoksiin reagointiin, videoiden katseluun tai käyttäytymiseen verkkosivuilla.

Metassa voidaan luoda monipuolisia lookalike- eli kaksoisolentoyleisöjä, LinkedInissä tämä mahdollisuus on vaihtunut niin kutsuttuihin ”predictive”-yleisöihin. LinkedInin valttina Metan rinnalla ovat jo aiemmin mainitut tarkat ammatilliset kohdennukset.

Asiakaslistat ja -rekisterit Molemmissa kanavissa voi hyödyntää erilaisia listoja ja rekistereitä mainonnan kohdentamisessa. Metassa listat perustuvat yksittäisten markkinointiluvallisten ihmisten yhteystietoihin, LinkedInissä voidaan hyödyntää myös yrityslistoja ilman tarkempaa tietoa yksittäisistä ihmisistä. LinkedInissä listan koon on lisäksi oltava vähintään 300 ihmistä tai yritystä.

Mainonnan budjetointi Siinä missä Meta sallii mainostamisen pienimmillään jopa parin euron päiväbudjetilla, LinkedIn määrittää minimibudjetiksi 10 €/päivä jokaiselle käytetylle kohdennukselle tai mainosformaattityypille. Kampanjarakenne poikkeaa muutenkin hieman Metan vastaavasta, mutta minimissään mainosbudjettisi tulee olla siis noin 300 € kuukaudessa.

LinkedIn-mainonnan hinnan huomioon ottaen suositus on kuitenkin lähteä liikkeelle vähintään nelinumeroisella kuukausibudjetilla. Molemmissa kanavissa on myös halutessa käytössä kampanjabudjetin automaattinen allokointi, jossa kanavan oma tekoäly ohjaa rahaa parhaiten suorittaville sisällöille.

Mainosformaatit Mainosmateriaaleja on helppo hyödyntää ristiin LinkedInissä ja Metassa, koska molemmissa on käytössä yleisimmät kuvakoot 1:1 (neliö) ja 9:16 (pysty) ja mainokset voivat olla still-kuvia, karuselleja tai videoita. Metassa on lisäksi tarjolla myös luovempia ratkaisuja kuten dynaamiset karusellit ja tuotekatalogeihin perustuvat kokoelmamainokset, joita yleensä käytetään etenkin kuluttajatuotteiden mainonnassa.

Analytiikka ja mittaaminen Metassa ja LinkedInissä molemmissa toistuvat samat mainonnan perusmetriikat kuten mainosnäytöt, tavoitetut ihmiset, mainonnan hinta CPM, mainonnan klikkiprosentti CTR sekä linkin klikkauksen hinta CPC.

LinkedInissä kannattaa seurata myös niin kutsuttua engagement ratea eli mainoksiin sitoutumista sekä itse kanavan tapahtumia kuten uusia LinkedIn-seuraajia, jotka voivat parhaimmillaan olla viestiä tai puhelua vaille olevia uusia asiakkaita B2B-yrityksellesi.

Uudet LinkedIn-seuraajat voivat parhaimmillaan olla viestiä tai puhelua vaille olevia uusia asiakkaita

Analytiikan osalta tulee kuitenkin muistaa kanavien erilaisuus ja tarkastella tuloksia tarkoituksenmukaisilla aikaväleillä viikko-, kuukausi- tai vuositasolla. Raporttinäkymät voi helposti sekä Metassa että LinkedInissä kustomoida haluamilleen metriikoille ja konversioille.

Kumpi alusta kannattaa valita tehokkaaseen ja tulokselliseen B2B-markkinointiin?

Tähän mennessä sinulle on ehkä jo herännyt ajatus siitä, että molemmilla kanavilla voi olla paikkansa B2B-markkinoijan kanavapaletissa ja näin asia onkin.

LinkedIniä käytetään ammattilaisroolissa, mikä tekee siitä luonnollisen valinnan monelle B2B-mainostajalle, mutta Meta taas tarjoaa laajan ja kustannustehokkaan näkyvyyden sekä aktiivisen käyttäjäkunnan.

LinkedInissä mainonnan osumatarkkuus voi ammatillisten kriteerien perusteella olla parempi, mutta oikeanlaisilla kohdennuksilla ja tehokkaan algoritminsa avulla myös Meta tavoittaa B2B-päättäjiä.

Kustannusten osalta siinä missä LinkedInissä saatetaan saada 30 eurolla 1 000 mainosnäyttöä, voidaan Metassa samalla rahalla saada niitä 10 000.

Avataan kokonaisuutta vielä MRACE®-mallin avulla.

Reach-vaiheessa pyritään kasvattamaan tunnettuutta ja tavoittamaan laajoja yleisöjä esimerkiksi halutuilta toimialoilta tai nykyisten asiakkaidesi kaltaisista lookalike-kohderyhmistä. LinkedInissä brändin tunnettuus, sitoutuminen sekä liikenne ovat tavallisesti olleet tähän MRACE®-vaiheeseen hyviä tavoitteita ja mitä suuremmalla budjetilla olet liikkeellä, sitä useampaa tavoitetta, yleisöä sekä mainosformaattia voit testata sopivan yhdistelmän löytämiseksi.

Metassa kannattaa jo Reach-vaiheessa lähteä tuomaan liikennettä verkkosivuille, koska varsinkin Facebookista saadaan tavallisesti helpommin klikkejä ja liikenteen kustannuksetkaan eivät päätä huimaa.

Vuorovaikutuksen ja liikenteen aikaansaanti mahdollistaa seuraavien MRACE®-vaiheiden yleisöjen luomisen.

Act-vaiheessa fokuksessa ovat jo jollain tavalla yrityksesi kanssa tekemisissä olleet yleisöt, joita kuljetetaan eteenpäin osto- tai liidifunnelissa, yleensä erilaisilla verkkosivusisällöillä. Jos Reach-vaiheessa on LinkedInistä ohjattu liikennettä verkkosivuille, on Meta erinomaisen kustannustehokas väylä tavoittaa näitä ihmisiä uudelleen ja tuoda haluttu viesti heidän eteensä.

Uudelleenmarkkinointia voi tehdä myös LinkedInissä erilaisille yleisöille, mutta korkeampaan hintaan kannattaa varautua. Mainosmuotoina Act-vaiheessa kannattaa kuvien ja videoiden lisäksi hyödyntää pikalomakkeita esimerkiksi erilaisten oppaiden latauksiin.

Convert-vaihe on omistettu kaikkein lämpimimpien, ostovalmiiden uudelleenmarkkinointikohderyhmien tavoitteluun.

Sekä LinkedInissä että Metassa mainonnan voi asettaa tavoittelemaan ennakkoon määriteltyjä konversioita, kuten yhteydenottoja tai lomakkeen lähetyksiä. Myös tässä vaiheessa voit hyödyntää mainosmuotoja, jotka on erityisesti suunniteltu tähän tarkoitukseen.

Voit syventää tietouttasi liidien generoinnista tutustumalla blogiimme Maksettu somemainonta B2B-markkinoinnissa – kuinka saan enemmän liidejä?

Engage-vaiheessa pyritään sekä LinkedInissä että Metan kanavissa sitouttamaan olemassa olevia asiakkaita yritykseesi esimerkiksi kertomalla lisäpalveluista, palveluiden käyttämisestä paremmin tai vaikkapa koneen tai laitteen tehokkaammasta hyödyntämisestä tai sitä täydentävistä lisäosista ja -varusteista.

Engage-vaiheeseen paneudutaan blogissamme Engage – Miten parannat asiakaspysyvyyttä ja luot asiakkaista yrityksenne suosittelijoita

Yhteenveto

Kun lähdet tekemään päätöstä B2B-yrityksesi mainonnan kanavista sosiaalisessa mediassa, älä jää jumiin LinkedIniin, vaan tarkastele ennakkoluulottomasti myös muiden kanavien mahdollisuuksia. LinkedIn on luontainen kanava B2B-mainonnalle, mutta Meta tuo sen rinnalle laajan tavoittavuuden ja kustannustehokkuuden – molempia kannattaa siis kokeilla!

Vinkki: Metan lisäksi voit tavoittaa edullisesti haluamaasi yleisöä YouTubesta, TikTokista tai Redditistä.

Useampaa toisiaan täydentävää kanavaa käyttämällä kohtaat potentiaalisen asiakkaasi useammin ja todennäköisemmin oikea-aikaisesti ja oikealla viestillä. Pitkällä aikavälillä tulosten jatkuva seuranta ja datan perusteella tapahtuva mainonnan kehittäminen kertoo, mikä kanava ansaitsee paikkansa B2B-mainostajan salkussa.

Lukuvinkki: Monikanavaisuus somemainonnassa – miksi se kannattaa?

Lataa maksuton somemarkkinoinnin oppaamme ja ota yhteyttä, jos kaipaat osaavaa kumppania sosiaalisen median mainontaan, markkinointistrategian luomiseen ja sen jalkauttamiseen!

Lataa somemainonnan opas!

Lue myös nämä: