AdWords kehittyy ja muuttuu kokoajan, ja siksi toimivaa ja kustannustehokasta AdWords-mainontaa voi tehdä vain pysymällä kehityksessä mukana. Haluat varmasti asiakkaana saada AdWordsista parhaan mahdollisen hyödyn irti, joten nyt avaan kuinka AdWords-asiantuntija hyödyntää automaatiota juuri sinun AdWords-mainonnassasi.

Osa AdWords-tiimistämme kävi huhtikuussa oppimassa AdWordsin ja maksetun mainonnan uusimpia tuulia AdWorld Experience -konferenssissa Italian Bolognassa. Mainonnan automaatio oli yksi konferenssin pääteemoista ja yhtenä pääpuhujina oli Googlella AdWords-evankelistana työskennellyt Frederick Vallaeys, joka on kehittänyt myös automaatioon pohjautuvan optimointityökalu Optmyzrin.

Frederick Vallaeyksen mukaan AdWordsin säännöt muuttuvat kokoajan, joten välillä voi olla vaikea pysyä perillä kaikista muutoksista. Automaation avulla muutoksia pystyy kuitenkin kontrolloimaan, koska esimerkiksi automaattisten sääntöjen avulla tiettyjä toimintoja voi määrittää tapahtumaan automaattisesti. Skriptit taas ovat JavaScript-koodinpätkiä, jotka automatisoivat AdWordsin toimintoja (esimerkiksi hintatarjouksia, avainsanoja, budjetteja jne) tiettyinä aikoina. Skriptien käyttäminen vaatii hieman koodausosaamista, mutta loogisen päättelykyvyn avulla kuka tahansa voi oppia niiden käytön. Skriptien etuna on myös se, että niiden avulla voi tuoda dataa myös AdWordsin ulkopuolisista ohjelmista ja käyttää tätä dataa hyödyksi mainonnassa. Skriptien avulla erilaisia ohjelmia voi siis integroida toisiinsa. Yksittäisen skriptin lisääminen tiliin on tietysti helpompaa kuin eri ohjelmien integrointi.

Mitä AdWords-mainonnassa voi automatisoida?

AdWords-mainonnassa on useita säännöllisesti toistuvia toimintoja, jotka vievät paljon aikaa.

Automaattisten sääntöjen ja skriptien avulla voi kuitenkin tehostaa ja automatisoida esimerkiksi mainosten A/B-testauksen, hintatarjousten muokkaamisen ja budjettimuutokset. Esimerkiksi automaattisten sääntöjen avulla mainoskampanjat keskeytyvät automaattisesti, jos kulutus ylittää kuukausi- tai päiväbudjetin. Mainosten näyttämisen voi automatisoida Googlelle, jolloin Google päättää automaattisesti parhaimmat ja huonoimmat mainokset. Myös raportointi on mahdollista automatisoida, jolloin jokaista kuukausiraporttia ei tarvitse tehdä manuaalisesti.

Miten automatisointi tapahtuu?

AdWords-kampanjoihin voi lisätä automaattisia sääntöjä tai skriptejä suoraan AdWords-käyttöliittymässä. Valmiita skriptejä pystyy kopioimaan erilaisista lähteistä ja liittämään niitä suoraan AdWords-tiliin. Ammattitaitoiset AdWords-asiantuntijat käyttävät lisäksi erilaisia optimointityökaluja, jotka helpottavat useiden tilien ja kampanjoiden hallintaa ja tekevät mainonnasta kustannustehokkaampaa. Nämä työkalut ovat yleensä maksullisia, mutta ne sisältävät kuitenkin enemmän vaihtoehtoja kuin pelkät AdWords-käyttöliittymän omat toiminnot. Frederick Vallaeyksen mukaan optimointiohjelmien käyttäminen on järkevää, koska digitoimistoilla on yleensä paras data asiakkaistaan ja tilin kehitykseen vaikuttavista tekijöistä. Kun tämä data ja työkalu yhdistetään, lopputulos on asiakkaan kannalta kaikista tehokkain.

Mikä helpottaa automatisaatiota?

AdWords-tilin tulee olla rakenteeltaan yhtenäinen ja myös kampanjat tulee nimetä selkeästi. Poikkeuksia kannattaa välttää, mutta jos niitä kuitenkin joutuu tekemään tiliin, niin ne kannattaa merkitä selkeästi. Erilaisia automaatiotyökaluja ei välttämättä kannata käyttää samanaikaisesti samoihin toimintoihin, mutta osaava AdWords-asiantuntija kyllä tietää, miten automaatio on parasta toteuttaa.

Miten voit hyötyä AdWordsin automaatiosta?

Asiakkaalle automaatio tuo mukanaan useita hyötyjä. Automaatio ja erilaiset optimointityökalut tekevät mainonnasta kustannustehokkaampaa, sillä budjetin tarkkailu on paljon helpompaa. Lisäksi rutiinitoimintojen automatisoinnin ansiosta asiantuntijalle jää enemmän aikaa AdWords-mainonnan strategiseen suunnitteluun ja yhteydenpitoon asiakkaan kanssa. Samalla asiakas voi luottaa siihen, että AdWords-mainonta tapahtuu uusimman kehityksen mukaisesti.

Olemme tuoneet esimerkiksi Visma Softwarelle ajantasalla olevan AdWords-mainonnan ansiosta ennätysmäärän liidejä.

 

Lue lisää saaduista tuloksista!