Hyvin toteutettu hakukoneoptimointi (SEO) parantaa verkkosivun hakukonenäkyvyyttä ja lisää sen liikennettä. Hakukoneoptimoinnilla voidaan kuitenkin saavuttaa paljon enemmän, kuin pelkkää näkyvyyttä. Tässä blogissa käyn läpi, mitä hyötyjä hakukoneoptimointi tuo etenkin vahvoille brändeille.

Orgaaniset eli ilmaiset hakutulokset ovat usein eniten liikennettä verkkosivuille tuova lähde. Search Engine People:n keräämien tilastojen mukaan 70-80% ihmisistä eivät ikinä klikkaa maksullisia mainoksia hakutuloksissa ja jopa 93% kaikesta verkkosivun liikenteestä tulee hakukoneiden kautta.

Orgaanisten hakutulosten kautta tavoitetaan myös mainosten esto-ohjelmien käyttäjät, jotka eivät välttämättä näe hakukoneissa tehtävää maksullista mainontaa.

Tarkkojen hakusanojen käyttö verkkosivuilla tuo enemmän ostavia asiakkaita

Vahvoilla brändeillä on hyvät edellytykset menestyä hyvin hakukoneissa, koska tällaisten yritysten verkkosivujen domain on yleensä hyvin vahva. Se johtuu siitä, että vahvat brändit saavat paljon ulkoisia linkkejä sivustolle, mikä osoittaa hakukoneille sivuston olevan luotettava. Vahvat brändit ovat myös yleensä kärkisijoilla hakutuloksissa runkohakusanoilla haettaessa. Esimerkki runkohakusanasta voi olla vaikka ”Tietokoneet”, kun taas tarkemmalla hakusanalla eli niin kutsutulla pitkän hännän hakusanalla ”Kannettava tietokone pelikäyttöön” hakutuloksiin saattaa nousta jokin pienempi toimija, jolla on tälle pitkän hännän hakusanalle optimoitu sivu verkkosivuillaan. Yleensä ihmiset, jotka hakevat tällaisilla tarkoilla hakusanoilla, ovat myös valmiimpia ostamaan etsimänsä tuotteen.

Isojen yritysten ja vahvojen brändien onkin helppo menestyä myös tarkoilla hakusanoilla, koska kuten mainittua, vahvojen brändien verkkosivujen domain on usein myös vahva. Silti yllättävän harva keskittyy verkkosivuja ja sisältöjä rakentaessaan pitkän hännän hakusanoihin, koska pelkkään brändin voimaan luotetaan liikaa. Asiakkaat ostavat kuitenkin vain niiltä sivuilta, jotka he löytävät Googlesta, eikä pelkkä vahva brändi nosta teitä sinne.

Hakunäkyvyys kasvattaa brändin luotettavuutta ja helpottaa maineenhallintaa

Hakunäkyvyys monilla eri hakusanoilla, jotka ovat tärkeitä yrityksen toiminnalle, herättävät luottamusta hakijan silmissä. Moni hakukonetta käyttävä asiakas etsii usein muutamalla eri hakusanalla sitä tiettyä palvelua tai tuotetta. Jos sama yritys tulee kaikilla eri hakusanoilla kärkisijoille hakutuloksissa, hakija todennäköisesti päätyy tälle verkkosivulle selailemaan ja jopa ostamaan haluamansa tuotteen tai palvelun. Kivijalkamyymälällä ja verkkosivuilla on yksi yhteinen tekijä – sinun tulee olla siellä missä asiakkaasi ovat. Löydettävyys on siis avain myynnin kasvuun. Jatkuvalla hakukoneoptimoinnilla sivusto saadaan pidettyä aina ajan tasalla hakukoneiden muuttaessa algoritmejaan.

Hakukoneissa voidaan tehdä myös maineenhallintaa, jos esimerkiksi yrityksestä on kirjoitettu verkossa negatiivisesti ja nämä näkyvät yritystä haettaessa hakutuloksissa. Maineenhallintaa voidaan tehdä nostamalla yrityksen muita sivuja tai vaikka sosiaalisen median sivuja hakutuloksissa paremmille sijoituksille. Tällainen työ vaatii kuitenkin paljon resursseja ja aktiivisuutta verkossa. Täytyy myös muistaa, että negatiivisille kirjoituksille on yleensä jokin syy ja se kannattaa ensimmäisenä selvittää. Tästä Jaakon kirjoittamasta maineenhallintaan liittyvästä blogikirjoituksesta voit lukea asiasta enemmän.

Muutetaan liikenne rahaksi

Teknisellä hakukoneoptimoinnilla sivusto saadaan ystävälliseksi niin hakukoneiden roboteille, jotka käyvät sivustoa lävitse, kuin ihmiselle, joka on tulossa etsimään tietoa tai ostamaan etsimäänsä tuotetta. Seuraamalla sivuston virheitä ja siellä tapahtuvia muutoksia pystytään reagoimaan nopeasti näihin muutoksiin, jotka jäävät monesti sivuston ylläpitäjiltä huomaamatta, koska tarvittavat työkalut puuttuvat. Tällä kaikella vaikutetaan verkkosivuston käytettävyyteen, jolloin sivustolla vieraileva asiakas pysyy tyytyväisenä, eikä vaihda kilpailijan sivustoon huonon käytettävyyden takia.

Datan seuraaminen tuo lisää voimaa koko markkinointiin

Hakusanojen ja kävijäanalytiikan seuraaminen on tärkeää sivuston konversioiden parantamiseksi. Näihin tarkoitetuilla työkaluilla pystytään seuraamaan esimerkiksi hakusijoitusten vaihteluita ja arvioimaan, miksi jollain hakusanalla sijoitus on laskenut ja mitä sen korjaamiseksi tulisi tehdä. Tällä mahdollistetaan nopea reagointi liiketoiminnan ylläpitoon, jos esimerkiksi yrityksesi kilpailija ohittaa sinut jollain tärkeällä hakusanalla hakutuloksissa ja saa tästä taloudellista hyötyä. Tai sitten voidaan alkaa selvittämään, miksi jokin tietty tuote myy vähemmän kuin muut vastaavat, vaikka tuotteessa ei varsinaisesti ole mitään vikaa.

Yhteenveto

Hakukoneoptimointi ei ole, kuten ei myöskään muu tuloksellinen markkinointi ole kulu, vaan se on ennen kaikkea sijoitus. Hakukoneoptimointi on pitkäaikainen prosessi, jolla on mahdollisuus saavuttaa parempi tuotto sijoitukselle, kuin esimerkiksi maksullisella mainonnalla, jolloin maksat jokaisesta sivustolla käyvästä ihmisestä. Toki molemmilla markkinoinnin muodoilla on paikkansa ja parhaimmillaan ne tukevat toisiaan. Hakukoneoptimointi onkin ennemmin 50 kilometrin kävely, kuin 100 metrin juoksu, jossa orgaanisten hakutulosten kautta tuleva kävijä on hinnaltaan vakio. Siksi on viisaampaa sijoittaa hakukoneoptimointiin nyt kuin hävitä kilpailussa toiselle toimijalle, joka ehtii valtaamaan hakutulosten kärkisijat ennen yritystänne.

Katso minkälaisia tuloksia sinäkin voit saada hakukoneoptimoinnin avulla:

 

Katso hakukoneoptimoinnin tuomat tulokset!