Maineenhallinta hakukoneissa ja hakukoneoptimointi ovat kaksi eri asiaa. Jos maineenhallinta hakukoneissa (SERM = Search Engine Reputation Management) tai hakukoneoptimointi -termit ovat entuudestaan tuttuja, pystyt ehkä jo veikkaamaan joitain näiden eroavaisuuksia. Tässä kirjoituksessa kerron hakukoneoptimoinnista, maineenhallinnasta hakukoneissa ja siitä, miten ne eroavat toisistaan, ja kerron miten maineenhallinta hakukoneissa lähdetään toteuttamaan.

Hakukoneoptimointi – mitä se on?

Hakukoneoptimoinnin tarkoitus on parantaa verkkosivusi näkyvyyttä hakukoneissa, ja tämä toteutetaan seuraamalla hakukoneiden antamia ohjeistuksia. Kun puhutaan hakukoneoptimoinnista, puhutaan yleensä sivuston sisäisestä- ja ulkoisesta optimoinnista. Sisäiseen optimointiin kuuluu:

  • Sivuston sisältö
  • Sivuston tekninen toteutus
  • Hakusanojen käyttö
  • Sivuston sisäinen linkitys
  • Sivuston käyttäjäystävällisyys

Ulkoisella optimoinnilla puhutaan sivuston ulkopuolisista vaikuttajista ja tärkeimmät osat ovat:

  • Ulkoisen linkkien hankinta
  • Sosiaalinen media

Jos hakukoneoptimointi on täysin vierasta sinulle, käy lukemassa lisää aiheesta tästä.

Mitä tarkoittaa maineenhallinta hakukoneissa?

Siinä missä hakukoneoptimoinnissa keskitytään sivuston tuotteiden tai palveluiden näkyvyyteen, maineenhallinnassa pyritään suojelemaan yrityksen tai henkilön brändiä. Tällä tarkoitetaan sitä, että pyritään vaikuttamaan mitä hakusivuilla näkyy, kun henkilö suorittaa hakuja brändin (yritys, henkilö) nimellä.

Esimerkiksi kun googletat jotain brändiä saatat huomata, että hakusivun ensimmäisellä sivulla on ainoastaan kyseisen brändin hallinnassa olevia sivuja, eikä sieltä tuolloin luonnollisesti löydy negatiivisia kirjoituksia. Hyvänä esimerkkinä voidaan käyttää pankkia nimeltä Morgan Stanley. Googlettamalla ”Morgan Stanley” saat todennäköisesti alla olevan kaltaisen hakutuloksen:

Esimerkkin maineenhallinnasta hakukoneissa

Maineenhallinta hakukoneissa on vaikeampi toteuttaa kuin hakukoneoptimointi, koska maineenhallinnassa pyritään ylläpitämään ja parantamaan vähintään 10:tä ensimmäistä hakutulosta ja näin ollen kontrolloidaan ensimmäistä hakusivua kokonaisuudessaan. Jos verrataan tätä hakukoneoptimointiin, tarkoittaa se jopa 10-kertaista työmäärää.

Alleviivatakseni asiaa, negatiiviset tulokset eivät siis tietenkään katoa hakukoneesta, mutta hyvällä optimoinnilla voidaan nostaa haluamamme sivut negatiivisen sivun yläpuolelle, jolloin negatiivisen sivun sija tippuu hakusivuilla ja se päätyy harvemmin ihmisten näköpiiriin.

Miten maineenhallinta hakukoneissa toteutetaan?

Ensimmäisenä pitää miettiä, että miksi maineenhallintaa tehdään? Halutaanko ennakoida ja ehkäistä mahdollinen negatiivinen julkisuus vaiko korjata jo olemassa olevien vahinkoja? Jos hakukoneesta löytyy jo negatiivisa julkaisuja, haluamme alustavasti selvittää sivuston ylläpitäjän yhteystiedot ja pyytää häntä ystävällisesti poistamaan kyseiset julkaisut.

Jos tämä ei tuota toivottua tulosta, voidaan alkaa tutkia julkaisua: mistä on kirjoitettu, millä hakusanoilla, ja mikä on sivuston vahvuus, jossa julkaisu sijaitsee? Jos julkaisu sijaitsee vahvassa tunnetussa sivustossa, se tekee maineenhallinnasta entistä työläämpää ja näin ollen kestää pidempää ennen kuin haluttu tulos on saavutettavissa.

Kuten aikaisemmin mainitsin, hakukoneen maineenhallinta toteutetaan kontrolloimalla niin monta sivustoa kuin suinkin vain mahdollista optimoimalla niitä tarpeeksi hyväksi, että sivut nousevat hakukoneen ensimmäisiksi hakutuloksiksi. Optimoitavia sivuja voivat olla brändin verkkosivu, blogi sekä sosiaalisen median sivut kuten Facebook ja Twitter. Tärkeintä on, että aktiivisesti vaikutetaan kaikkiin omissa käsissä oleviin sivuihin ja luodaan uusia sisältöjä, joita pyritään nostamaan hakutulosten kärkeen.

Yrityksen hakukoneiden maineenhallinta -projekteissa on tärkeä saada koko yritys ymmärtämään, että tuloksia ei synny yhden yön aikana ja voi kestää jopa vuoden ennen kuin positiivisia tuloksia saavutetaan. Toinen tärkeä asia on saada yritys sitoutumaan projektiin, koska se vaatii jatkuvaa ylläpitoa. Tulokset voivat kadota nopeasti, ja maineenhallinnan katkaiseminen puolitiehen tarkoittaa yleensä sitä, että tarvitaan entistä enemmän resursseja projektia uudelleenkäynnistämiseen.

Huonon julkisuuden välttäminen ja oman maineen hallitseminen alusta saakka ovat aina parempi vaihtoehto kuin ongelmiin reagoiminen liian myöhään. Siksi suosittelen yritykselle ennakoivaa maineenhallintaa hakukoneissa. Tämä vaatii vähemmän resursseja, ennaltaehkäiseen negatiivisen julkisuuden näkymistä hakukoneissa ja vie myös vähemmän aikaa kuin jo tapahtuneiden vahinkojen korjaaminen.

Onko maineenhallinta hakukoneissa ollut harkinnassasi tai herättikö tämä artikkeli kiinnostuksesi? Laita viestiä niin jutellaan asiasta lisää

 

Ota yhteyttä