Ihan ensimmäisenä, jos et ole vielä ladannut Google AdWords Ostajan Opastamme, kannattaa se tehdä nyt.

Usein meille tulee asiakkaita, jotka ovat vain ”kuulleet”, että Google AdWords -mainonta saattaisi toimia, ja päättävät siksi kokeilla itsekin. Sitten taas vastavuoroisesti on hyvinkin pitkälle kehittyneitä Google-mainontaan perehtyneitä asiakkaita, jotka ovat muun muassa ajan puutteen vuoksi päätyneet ulkoistamaan mainontaansa. Toisinaan asiakas ei tiedä mitä on ostamassa ja toisinaan taas osataan jo odottaa 9/10 laatupisteitä.

Oleg kertoi aiemmin blogissaan 2 asiakastarinaa Google-mainonnasta ja siitä, kuinka yritys hyötyy mainonnasta. Mutta kuinka oikeastaan lähdetään liikkeelle ostopäätöksen jälkeen? Mitä tapahtuu sitten, kun sopimus Google AdWords -mainonnasta on tehty?

Ketä ja mitä mainostetaan?

Aina asiakassuhteen alussa pyydämme asiakasta täyttämään asiakaskartoituksen. Tässä kartoituksessa vastaat tulevan mainonnan kannalta tärkeimpiin kysymyksiin. Voit kertoa odotuksiasi, toiveitasi ja tavoitteitasi mainontaan liittyen. Jo tässä vaiheessa haluamme myös kuulla lisätietoa mainostettavista tuotteista tai palveluista ja siitä, kuinka haluat mainontaa kohdennettavan. Jos olet yrittäjä, voit ilmoittaa myös tuotteiden kateprosentin, jota voimme jatkossa hyödyntää laskeaksemme mainonnan kannattavuutta.

Asiakaskartoituksen pohjalta AdWords-asiantuntijamme aloittaa työt. Perehdymme toiveisiisi ja esitämme tarvittaessa lisäkysymyksiä. Koemme erittäin tärkeäksi ymmärtää toiveitasi mainonnan suhteen ja selventää tarvittaessa myös omaa näkökulmaamme, mikäli näemme jonkin muun toimivan juuri sinun kohdallasi paremmin.

”Tärkeimmässä roolissa on koko liiketoiminnan ymmärtäminen.”

AdWords-asiantuntijan on siis saatava tietää, mitkä ovat mainostettavan yrityksen vahvuudet ja kuinka se eroaa kilpailijoista. Mitä enemmän ymmärrämme liiketoimintaasi, sen parempi, sillä näitä tietoja käytämme koko mainonnan pohjana ja näistä myöskin leivomme iskevät ja joukosta erottuvat mainoslauseemme.

Hakusanatutkimus

Asiakaskartoitukseen voit listata meille hakusanoja, joilla haluat mainostesi näkyvän. Hakusanatutkimusta varten meille tärkeintä on kuitenkin saada tietoomme ne keskeisimmät sanat, joiden ympärille lähdemme sitten rakentamaan kampanjaa ja joiden pohjalta teemme hakusanalistamme. On hyvä muistaa, että hakusanoja kehitetään koko ajan eikä ensimäinen lista ole oikeastaan koskaan lopullinen.

Hakusanatutkimuksessa käydään ensin lävitse yrityksesi verkkosivusto, jotta saamme hyvää pohjaa hakusanalistallemme. Kun alustava hakusanalista on valmis, lähdemme täydentämään sitä erilaisin työkaluin. Jos sinulla on ollut AdWords-mainontaa aiemmin, katsomme, mitkä sanat ovat tuottaneet tulosta ja mietimme, kuinka kehitämme niitä paremmiksi. Selvitämme myös millä hakusanoilla kilpailijasi näkyvät Googlessa ja arvioimme myös näiden sanojen kannattavuutta. Tämän lisäksi kartoitamme ne sanat, joilla vuorostaan emme halua mainosten näkyvän. Lisäämme nämä sanat negatiivisiksi avainsanoiksi, jotka estävät mainosten näkymisen ja vähentävät myös turhia kuluja.

Hakusanatutkimuksen jälkeen alamme jäsennellä hakusanoja omiin kampanjoihin ja mainosryhmiin. Jaakko on avannut blogissaan AdWordsin perusteita ja avaa tarkemmin hakusanatutkimuksen runkoa, mikäli haluat lukea aiheesta enemmän.

Verkkosivut ja konversioseuranta

Käymme mainostettavat verkkosivut tarkkaan läpi ennen mainonnan aloittamista. Verkkosivujen kautta tutustumme asiakkaaseen ja mainostettaviin tuotteisiin tai palveluihin lisää. Kartoitamme myös mainosten laskeutumissivut ja niiden toimivuuden, jotta voimme saada tuntumaa mainonnan potentiaalista juuri tälle asiakkaalle.

Samalla kartoitamme verkkosivustolla olevat toiminnot, joita haluamme seurata. Oli kyseessä sitten ostos tai vaikka sähköpostilinkin klikkaus, asennamme sille konversioseurannan, jotta saamme enemmän dataa irti mainonnan tehokkuudesta. Tarvittaessa asennamme myös Google Analyticsin, jotta voimme vertailla verkkosivuston kaikkien kanavien tehokkuutta.

”Ilman toimivia verkkosivuja on mahdotonta saada tuloksia.”

Yrityksen verkkosivut ovat usein tärkeimmässä roolissa hakijan ostopäätökseen, joten itselläni henkilökohtaisesti on taipumusta antaa kehitysideoita asiakkaalle jo heti alkumetreillä, mikäli huomaan parannettavaa verkkosivuilla. Muistathan kuitenkin aina muutoksia verkkosivuille tehdessäsi ilmoittaa asiasta myös niille osapuolille, joihin muutokset saattavat vaikuttaa. Törmäämme harmillisen usein siihen, että muutoksista unohdetaan ilmoittaa ja sitten jokin kohta verkkosivuilla ei toimikaan, konversioseuranta on niin sanotusti rikki tai vaikkapa uudelleenohjaus on jäänyt tekemättä. Mainokset eivät päivitä laskeutumissivuaan itsestään eikä asiantuntijakaan osaa ennustaa näitä tilanteita etukäteen, joten on hieman ikävää ohjata hakija sellaiselle sivulle, jossa on puutteita tai joka ei toimi ollenkaan. Tämä tarkoittaa myös turhia kuluja yritykselle.

Yrityksen verkkosivuilta haetaan rakennetta myöskin jo tulevaan kampanjaan. Rakennetta on usein selkeää hahmottaa verkkosivujen kategorioiden mukaan. Kuitenkin me Suomen Digimarkkinoinnilla teemme kampanjat niin tarkoiksi, että kampanjat rakennetaan tuotteittain tai palveluittain.

AdWords-mainokset

Kun hakusanatutkimus on tehty, kilpailijasi ja heidän myyntivalttinsa kartoitettu sekä mainostettavan yrityksen verkkosivut käyty läpi, aloitamme mainosten suunnittelun. Kuten kaikki tiedämme, kilpailu kiristyy, joten meidän täytyy pystyä kirjoittamaan paremmat mainokset kuin kilpailijalla. Tahdomme mainosten olevan osuvia, jotta hakija kokee sen olevan juuri hänelle osoitettu. Vastataan siis tarjonnallamme siihen, mitä hakija jo etsii.

Optimointi ja tulosten analysointi

Työmme täällä ei ole ainoastaan hallinnoida avainsanojen hintatarjouksia, vaan työnkuvamme sisältää hyvinkin monipuolisen kattauksen. Tarkastelemme tuloksia, etsimme kehityskohteita ja testaamme eri asioita asiakaskohtaisesti. Sitten analysoimme, mitkä ovat syy-seuraussuhteet tekemillemme muutoksille. Käytämme useita ohjelmistoja apunamme selvittääksemme mainonnan kehityskohteita. Työkalut mahdollistavat myös nopeiden muutosten tekemisen. Tuloksia analysoidaan tarkasti ja tähtäämme aina jatkuvaan kehitykseen.

”Uudesta silmäparista kehitysideoita koko liiketoimintaan.”

Samalla konsultoimme yrityksiä siitä, kuinka heidän liiketoimintaansa voitaisiin mahdollisesti viedä kokonaisuudessaan eteenpäin mainonnan näkökulmasta. Raportoimme myös AdWords-tiliin tehdyt muutokset avoimesti ja suoraan. Asiakas näkee raportista helposti ymmärrettävässä muodossa, mitä mainonnalla on saatu aikaan.

Mikäli haluat lisätietoja Google-mainonnan aloittamisesta, ota yhteyttä ja katsotaan yhdessä kuinka voimme olla avuksi.

 

Ota yhteyttä