Milloin viimeksi olet käynyt läpi käyttämäsi sosiaalisen median kanavat ja tulokset, mitä niillä saadaan aikaan? Erilaisten sosiaalisten medioiden määrä on kasvanut nopeasti ja yhä useammalla yrityksellä on konkreettisia ongelmia kanavien hallitsemisessa. Kanavien määrän ja sisällön tarve on aiheuttanut sen, että niiden hyödyntäminen vaati yhä enemmän perehtymistä ja tulosten analysointia.

Tilanteen helpottamiseksi on hyvä tehdä välillä sosiaalisen median inventaario, jolla selvitetään onnistumiset ja epäonnistumiset sekä kanavien tämänhetkinen käyttö. Käydään siis läpi, miten voit analysoida, missä olette onnistuneet ja missä löytyisi mahdollisesti kehitettävää.

1.      Listaa sosiaaliset mediat ja niiden käyttö

Ensimmäisenä aloitat listaamalla kaikki kanavat, mitä käytät. Kanavien listaaminen on tärkeää, sillä sosiaalisen median markkinointi ajautuu helposti niihin kanaviin, mitä markkinoija itse osaa käyttää parhaiten. Tällöin ei ajatella liiketoiminta edellä vaan haetaan tuloksia ainoastaan omalta mukavuusalueelta. Tarkista siis, missä kaikissa kanavissa yrityksellä on tili, oletko käyttänyt niihin kaikkiin aikaasi ja onko jossain mahdollisesti tili, joka on jäänyt päivittämättä.

Listaa myös kaikki tarjolla olevat uudet ja vielä käyttämättömät sosiaalisen median kanavat. Uusia kanavia tulee jatkuvasti ja ensimmäisten yritysten joukossa oleminen luo toisinaan merkittävää kilpailuetua uudessa kanavassa. Vanhemmat kanavat kannattaa käydä tasaisin väliajoin läpi ja katsoa, olisiko sieltä mahdollisesti löytymässä rakoa, mihin kannattaisi iskeä.

Muistilista sosiaalisen median kanavista: Facebook, Youtube, Twitter, Snapchat, Instagram, Google+, WhatsApp, Pinterest, LinkedIn, Foursquare, Tumblr.

Nämä kanavat ovat tällä hetkellä niitä, jotka soveltuvat hyvin yrityksen markkinointiin.

2.      Päivitä kanavien ulkoasu

Päivitä kanavan profiilikuva, kuvaus ja sekä muu sisältö. Poista mahdollinen vanhentunut tieto. Usein sosiaalisen median kanaviin jää yrityksistä tietoa, joka on auttamattomasti vanhentunut tai johtaa asiakkaita harhaan. Jos kanava on päivittäisessä käytössä, jää enemmän kuin helposti tarkastelematta, mitä kaikkea se pitää sisällään.

Suosittelen tekemään perinpohjaisen tietojen tarkastuksen puolen vuoden välein. Tämä oikeasti tapahtuu vasta, kun merkitset sille kalenteriin ajan.

3.      Mikä tuo eniten liikennettä verkkosivuillesi

Kanavien keskinäinen vertailu on toisinaan hankalaa. Täysin pätevää mittaustapaa siihen, miten eri kanavien suoritusta voidaan vertailla, ei ole. Yksi hyvä mittari on Google Analytics ja sosiaalisen median välilehdeltä saatavat tiedot. Sieltä kannattaa katsoa, mikä kanava ohjaa eniten liikennettä yrityksen verkkosivuille. Potentiaalisten asiakkaiden ohjaaminen yrityksen verkkosivulle on aina kannattavaa, jos he löytävät sieltä tietoa tuotteista ja palveluista.

Muita hyviä mittareita ovat:

  • Tavoitettavuus
  • Yleisön määrän kasvu (seuraajat)
  • Sitoutuminen yrityksen julkaisuihin

4.      Tee kilpailija-analyysi

Kanavien tarkastelun jälkeen suosittelen lämpimästi katsomaan, mitä kilpailijat tekevät. Seuraamalla kilpailijoiden toimintaa saat helposti selville minkälaista sisältöä he ovat julkaisseet ja mikä on sitouttanut heidän seuraajiaan tehokkaasti.

Kilpailijoiden sivuilta suosittelen seuraamaan seuraavia asioita:

  • Julkaisutiheys
  • Tehokkaasti sitouttava sisältö (tykkäykset, kommentit, jaot)
  • Kanavan kasvaminen
  • Mihin julkaisutyyppiin he ovat panostaneet

Jos jossain kanavissa on selkeitä eroja, suosittelen kokeilemaan, olisiko kilpailija löytänyt markkinointitavan, joka sinulta on jäänyt hyödyntämättä.

Panostatko nyt vai jäätkö jälkeen

Tämä on minusta paras kysymys, joka yrityksille voidaan esittää. Markkinointi on hypännyt viimeisen viiden vuoden aikana aimo loikan eteenpäin. Selkeästi voi huomata, mihin markkinointi on suuntautumassa. Uusia sosiaalisen median palveluita tulee jatkuvasti siitä syystä, että ihmiset haluavat personoitua markkinointiviestintää. Tästä syystä yritystenkin tulisi panostaa enemmän kanaviensa hallintaan ja kehittää niitä määrätietoisesti.

Jos koet sosiaalisen median suurena mörkönä, voimme varmasti auttaa sen taltuttamisessa. Lue siis lisää Facebook-markkinoinnista tai ota rohkeasti yhteyttä.