Mediassa suuresti viime aikoina esillä ollut automaatio ja tekoäly ovat AdWords-mainonnan tulevaisuutta. Siksi jokaisen mainostaja tulisi miettiä, miten sen voisi parhaiten valjastaa tuottamaan tulosta. Tällä hetkellä jokaiselle mainostajalle Suomessa tekoälyn hyödyntäminen AdWordsissä siten, että sillä saavutetaan tehokasta tuloksellista mainontaa, on vielä haaste. Suurimmille pelaajille se avaa uusia ovia ja antaa etumatkaa mainonnan kiihtyvässä kilpailussa. Myös pienemmillä on ratkaisuja, mutta se vaati tällä hetkellä pieniä kikkoja.

Googlen algoritmi ja tekoäly kehittyvät koko ajan ihmisiä paremmiksi kauppiaiksi. Ne tietävät potentiaaliset ostajat jo ennen, kuin ostajat itse tietävät ostavansa. Voi kuulosta scifiltä, mutta jos asiaa tarkastelee lähempää, niin se ei kuulosta lainkaan utopialta. Jokainen meidän verkossa tekemämme toiminto tallentuu ja jokaista meidän liikettä voidaan seurata. Googlen tallentamien tietojen laajuutta tai paremminkin suuruutta voidaan vain spekuloida. Tekoäly pystyy yhdistämään näitä tietoja markkinoinnin tietokantoihin ja käsittelemään tuota suunnatonta data määrää nopeammin ja paremmin kuin yksikään ihminen. Se, mitä tämä tarkoittaa mainonnan näkökulmasta on se, että Googlen Adwords mainonnalla voidaan lähitulevaisuudessa saavuttaa huomattavasti parempia tuloksia, kuin mitä manuaalisella työllä voidaan saavuttaa.

Milloin tekoäly on nykyhetkeä?

Syy siihen, miksi äsken puhuin lähitulevaisuudesta, enkä nykyhetkestä tai ihan vaan tulevaisuudesta, on se, että realistisesti tällä hetkellä Suomessa automaation ja tekoälyn mahdollistava Adwords-mainonta on mahdollista. Jos taas halutaan tehdä tuloksellista mainontaa tekoälyllä, niin se on mahdollista vain isoimmilla sivustoilla. Tämä johtunee siitä, että tekoäly vaatii tällä hetkellä hieman isomman datahistorian, jotta se pystyy kääntämään mainokset kaupaksi.

Lähitulevaisuudesta puhuttaessa on hieman spekulatiivista miettiä, milloin tekoäly ja algoritmit kehittyvät siihen pisteeseen, että jopa pienemmällä datan määrällä pystytään saavuttamaan kovaa tuloksellista mainontaa. Realistinen ajankohta milloin Suomessa tekoälyn hyödyntäminen AdWordsissä tuloksellisesti olisi mahdollista kaikilla sen käyttäjillä, on noin 2-5 vuotta. Tässä pitää huomioida se, että tekoälyä voi hyödyntää jo tälläkin hetkellä, mutta se vaatii vielä hieman aikaa, jotta se olisi tuloksellista kaikille.

Tämä voi vaikuttaa joidenkin mielestä optimistiselta, mutta olen sitä mieltä, että jos Google ei kehity tarpeeksi nopeasti, niin Facebook ajaa ohi omalla tekoälyllään ja ottaa jalansijaa tehokkaampana myyntikanavana.

Tekoälyyn tulee tutustua jo tänään

Siinä vaiheessa kun tekoälyn kehitys on niin pitkällä, että jokainen AdWords-mainostaja voi ottaa sen käyttöön helposti, syntyy täysin uudenlainen tilanne mainospaikkakilpailussa. Silloin rahalla on iso merkitys. Siinä vaiheessa, jos halutaan tehdä tuloksellista mainontaa, on ymmärrettävä mitä tekee ja miten sen tekee. Tästä syystä suosittelen ottamaan harkintaan tekoälyn käytön mahdollisimman nopeasti.

Tekoälyn kanssa kannatta olla kaveri jo mielellään ennen, kuin kaikki ovat sen kavereita, koska silloin ei voi tutustua enää muulla tavalla kuin rahalla.

Mitä tekoälyn tehokas käyttäminen vaatii?

Tällä hetkellä tekoälyn käyttäminen tuloksellisesti AdWords-mainonnassa onnistuu kyllä, mutta se ei ole ihan niin yksinkertaista kuin voisi ajatella. Kaikki tekoälyn tekemät päätökset perustuvat sille annettuun dataan ja vaikka se tietää yleisesti verkon käyttäjistä paljon, ei se esimerkiksi osaa sanoa yksittäisen yrityksen verkkosivujen tavoitteitta eli konversioita. Ne täytyy kertoa sille ihan itse. Nämä konversiot ovat se mihin tekoäly AdWordsissä tähtää ja siinä on Suomen markkinoilla se suurin ongelma.

Konversioita on nimittäin tultava kuukausitasolla hyvin paljon, että tekoäly kykenee ymmärtämään, millaiset ihmiset se saa parhaiten ohjattua kohti kovertoitumista.

Noin 30-100 toteutunutta konversiota kuukaudessa on se millä tekoäly lähtee käyntiin. Riippuen tietysti hieman asetuksista. Jos halutaan saavuttaa vielä parempia tuloksia, on määrien oltava vielä suurempia. Tässä voidaan ajatella, että eihän esim. verkkokaupoissa 100 ostosta kuukaudessa ole suuri ongelma. Kuitenkin silloin kun kyseessä on vain AdWords-mainonnan kautta tulleet ostokset – joka monella saattaa olla kokonaismyynnistä vain noin 20% – on silloin kuukauden aikana tapahtuvien ostosten määrä koko kaupassa oltava lähempänä 500. Suomessa suurin osa verkkokaupoista ei käsittele 500 tilausta kuukaudessa vaan määrät ovat huomattavasti pienempiä.

Sama koskee myös muita toimijoita, esim. tarjouspyyntöjen ja yhteydenottojen keräämisessä. Niissä tilanne saattaa olla jopa  vielä haastavampaa. Varsinkin jo tarjottu palvelu on yhtään marginaalisempaa, on niiden kerääminen jo pelkästään volyymin pienuuden takia hankalaa.

Kuinka tekoälyn toimintaa voi edesauttaa?

Tekoälyä voidaan auttaa hieman tekemällä niin sanottuja mikro -konversiota. Jos tarkoituksena on esimerkiksi saada yhteydenotto -lomakkeen kautta liidejä, mutta niitä tulee liian vähän kuukaudessa, jotta tekoäly voisi oppia, mitä sen pitää tehdä. Tällöin voidaan luoda konversio jo ”yhteydenotto” -sivulla vierailusta. Tämä on mikro -konversio, joka mahdollistaa suuremman määrän konversioita ja opettaa tekoälyä ymmärtämään, millaiset ihmiset ovat niitä, jotka käyvät ”yhteydenotto” -sivulla. Näissä henkilöissä on suurin potentiaali kääntyä lomakkeen täyttäjäksi.

Tämä ei ole aina se paras tekniikka, ja se vaatii hieman suunnittelua. Lisäksi sen tuloksia on seurattava tarkasti, mutta se mahdollistaa tekoälyn käytön myös pienemmillä verkkosivuilla.

Lopuksi

Miksi sitten kannattaisi antaa tekoälylle edes mahdollisuus, jos sen toimimaan saaminen on Suomen markkinoilla haaste?
Suurin syy siihen on raha. Jokainen yrittäjä tietää alasta riippumatta, että se on kauppa mikä kannattaa. Tässä on mahdollisuus sille, että se jokin, joka sen kaupan tekee, saattaa tehdä sen paremmin kuin ihminen ja ilman kahvitaukoja. Tekoälyn tuoma potentiaali kaupanteon kasvattajana onkin äärimmäisen suuri.

Googlella olevien tietojen määrä on valtava ja tieto ostovalmiista ihmisestä on jo olemassa. Tuon tiedon ymmärtäminen ja käyttö ovat ihmiselle haaste, mutta siihen koulutetulle robotille se on olemassaolon perusta.

Tuntuuko siltä, että haluat kokeilla, mitä tekoäly tekee sinun AdWords-mainonnalle ja sen tuomille tuloksille? No, siinä tapauksessa ota yhteyttä, niin tehdään sinulle yhdessä huomisen mainontaa!