Kuluttajien huomion herättäminen digitaalisessa maailmassa on haastavampaa kuin koskaan. Videot tarjoavat elävän ja interaktiivisen tavan viestiä, mikä tekee niistä erittäin tehokkaita. Ne ovat huomion herättäjiä, ostopolulla ohjaajia, sekä tehokkaita sitouttajia. Ne eivät ainoastaan välitä viestiä, vaan luovat myös kokemuksen, joka voi oikein tehtynä vahvistaa brändin ja kuluttajan välistä suhdetta.

Videomarkkinointi tarjoaa yrityksellesi ainutlaatuisia mahdollisuuksia tavoittaa ja sitouttaa yleisöjään. Se ei ole enää vain lisäosa markkinointistrategiassa, vaan keskeinen elementti, joka voi määrittää menestystä digiympäristössä.

Tässä blogissa sukellamme videomarkkinoinnin trendeihin, tarkastelemme miksi videot ovat tehokkaita markkinointivälineitä ja miten voit hyödyntää näitä trendejä MRACE®-mallin mukaisesti. Tarkastelemme myös, miten videomarkkinointi voi auttaa yritystäsi rakentamaan vahvempia asiakassuhteita ja erottumaan kilpailijoista.

Olipa kyseessä lyhytkestoiset videot, tekoälyn hyödyntäminen tai personoidun sisällön luominen, nämä elementit voivat uudistaa tapaasi kommunikoida yleisösi kanssa videon avulla. Nykyään lähes jatkuvasti nousee uusia kulmia, jotka eivät ainoastaan houkuttele katsojia, vaan myös luovat merkityksellisiä yhteyksiä ja edistävät brändiuskollisuutta. 

Miksi videot ovat monessa tapauksessa ylivoimainen formaatti?

Videot yhdistävät visuaalisen houkuttelevuuden, äänen ja liikkeen, ja luovat näin voimakkaan vaikutelman katsojiin. Ne tarjoavat mahdollisuuden välittää monimutkaisia viestejä yksinkertaisesti ja tehokkaasti, mikä tekee niistä erinomaisen työkalun monenlaisiin tarkoituksiin. Tässä vielä muutama syy, miksi videot ovat niin monessa tapauksessa suorastaan ylivertaisia.

1. Vuorovaikutus ja sitouttaminen

Videot ovat erinomainen tapa herättää ja ylläpitää katsojien kiinnostusta. Videot mahdollistavat tarinankerronnan tehokkaasti. Ne resonoivat yleisön kanssa, ja luovat yhteyden, joka on tehokkaampi kuin pelkkä teksti tai staattinen kuva. Tämä vuorovaikutus ja sitoutuminen ovat avainasemassa brändin rakentamisessa ja asiakassuhteiden syventämisessä.

Videot ovat myös erinomainen keino välittää monimutkaista tietoa, kuten laitteiden asennusohjeita. Toisin kuin pelkät teksti- tai kuvaohjeet, videot näyttävät asennusprosessin vaihe vaiheelta. Visuaalinen opastus helpottaa oppimista ja vähentää virheitä, tehden koko kokemuksesta käyttäjäystävällisemmän. Videot tarjoavat konkreettista, helposti seurattavaa toimintaa, joka vastaa suoraan käyttäjän tarpeisiin.

Sitouttamisesta malliesimerkkinä voidaan nostaa Red Bull, joka on maailmanlaajuisesti tunnettu siitä, että se ei vain markkinoi tuotettaan, vaan luo elämyksiä, jotka vahvistavat brändin imagoa ja kuluttajasuhteita. Yhtiö hyödyntää videoita osana laajempaa sisältöstrategiaansa, joka keskittyy äärimmäisten urheilulajien ja seikkailujen sponsorointiin. Red Bullin videot eivät vain näytä urheilusuorituksia, vaan kertovat tarinoita urheilijoiden taustoista, haasteista ja saavutuksista, mikä lisää merkityksellisyyden ja elämyksellisyyden tunteita katsojissa. Tämä strategia auttaa Red Bullia luomaan vahvan yhteyden katsojiinsa, mikä johtaa syvempään sitoutumiseen ja uskollisuuteen brändiä kohtaan. Tällainen sisältöstrategia tekee Red Bullista paljon enemmän kuin vain energiajuomayrityksen; se on brändi, joka inspiroi ja innostaa aktiivista ja seikkailunhaluista elämäntapaa.

2. Videot jäävät helpommin mieleen viestitulvassa

Ihmiset muistavat usein paremmin sen, mitä he ovat nähneet ja kuulleet videon muodossa, verrattuna siihen, mitä he ovat lukeneet. Visuaalinen ja auditiivinen sisältö yhdistettynä liikkeeseen tekee videoista mieleenpainuvia. Tämä parantunut muistijälki on erityisen tärkeää brändin tunnettuuden ja viestin välittymisen kannalta. Videot voivat auttaa varmistamaan, että viestisi ei vain kuulla, vaan myös muistetaan.

3. Parempi hakukonenäkyvyys

Videot voivat parantaa yrityksesi näkyvyyttä hakukoneissa etenkin, jos videot ovat Youtubessa. Nykyään Google nostaa videoita myös mm. TikTokista ja Instagram reelseistä hakutulosten etusivulle. Hakukoneet suosivat sisältöä, joka sitouttaa käyttäjiä, ja videot ovat tässä suhteessa tehokkaita. Lisäksi, kun videot jaetaan sosiaalisessa mediassa, ne voivat kerätä merkittävää liikennettä ja backlinkkejä, jotka ovat tärkeitä SEO:n kannalta. Tämä tarkoittaa, että videot voivat auttaa yritystäsi tavoittamaan uusia yleisöjä ja parantamaan heidän online-näkyvyyttään.

4. Video kertoo enemmän kuin kuva: Sosiaalinen media siirtyy videokeskeisyyteen

Videot ovat nyt kaikkialla sosiaalisessa mediassa, koska ne tuovat tarinankerrontaan ja käyttäjäkokemukseen uutta syvyyttä verrattuna pelkkiin kuviin. Ne välittävät tehokkaasti tunteita ja tarinoita, mikä tekee niistä arvokkaita työkaluja markkinoinnissa. Alustat kuten Instagram, TikTok ja YouTube ovat tehneet etenkin pystyvideoista erittäin suosittuja. Nämä alustat tarjoavat loistavan paikan videoiden jakamiselle ja rohkaisevat samalla luovuuteen ja vuorovaikutukseen. 

5. Monipuolisuus, saavutettavuus ja demokraattisempi tuottamistapa

Videot ovat monipuolisia, sillä ne voivat olla opetusvideoita, tuotearvosteluja, yrityksen tarinoita, asiakaskokemuksia tai jopa live-lähetyksiä. Tämä monipuolisuus mahdollistaa videoiden käytön eri yhteyksissä ja tavoitteissa. Lisäksi videoiden tuottaminen on yhä helpompaa ja tehokkaampaa pienillekin yrityksille. Videot tarjoavat yrityksille mahdollisuuden kommunikoida yleisönsä kanssa monipuolisesti ja tehokkaasti, riippumatta yrityksen koosta tai  resursseista.

Lue lisää: Video on viestinnän megatrendi

Katsotaan seuraavaksi keskeisiä trendejä, jotka muokkaavat videomarkkinointia nyt ja lähitulevaisuudessa. 

1. Nopeat pystyvideot ja mikrosisältö

Lyhytkestoiset pystyvideot, kuten TikTokin ja Instagram Reelsin kaltaisilla alustoilla suositut formaatit, jatkavat trendaamista. Näiden alustojen lyhyet ja ytimekkäät videot vastaavat täydellisesti nykypäivän kuluttajien huomiokykyyn ja tarjoavat välittömiä, helposti lähestyttäviä sisältöjä. Nopeat videot ovat erinomainen tapa tavoittaa yleisöjä, jotka etsivät nopeita ja viihdyttäviä sisältöjä. Lyhytvideoiden tuotannossa on lupa testailla luovasti!

Lue lisää: Miksi pystyvideo on tämän hetken trendi ja miten yrityksesi voi hyötyä tästä trendistä?

2. Älypuhelimella voi tuottaa laadukasta sisältöä ketterästi

Älypuhelimet ovat yleinen ja tehokas työkalu videomarkkinoinnissa. Niiden käyttö ei rajoitu vain pieniin yrityksiin tai yksittäisiin sisällöntuottajiin; myös suuret yritykset hyödyntävät älypuhelinten tarjoamaa videolaatua ja helppokäyttöisyyttä. Älypuhelimien korkealaatuinen kameratekniikka mahdollistaa vaikuttavan videosisällön tuottamisen ilman suuria investointeja kalliisiin kuvauslaitteisiin.

Tämä trendi on erityisen merkittävä yrityksille, jotka etsivät kustannustehokkaita tapoja tuottaa visuaalisesti vakuuttavaa sisältöä. Tästä hienona esimerkkinä voidaan nostaa urheilumaailmasta jalkapalloseura FC Gilla, joka on onnistunut nousemaan lyhyessä ajassa Suomen seuratuimmaksi jalkapallo-organisaatioksi viihdyttävällä lyhytvideosisällöllään.

3. Tuotevideot

Haluatko mieluummin katsoa vai lukea käyttöohjeet? Entä katsotko mieluummin vaatteiden, kenkien tai vaikkapa kahvikoneen tuote-esittelyn videona, jossa näkymä on automaattisesti parempi kuin kuvissa? Monien tuotteiden kohdalla videot koetaan helpommin lähestyttäviksi ja ymmärrettäviksi, ja ne ovat myös tehokkaampia päivittää – ominaisuuksia, jotka ovat erityisen tärkeitä nopeasti muuttuvien tuotteiden kohdalla.

Tämä muutos merkitsee myös investointeja videomarkkinointiin, joka kohdentuu yritysten arvokkaimmille yleisöille: asiakkaille ja aktiivisesti sitoutuneille potentiaalisille asiakkaille. Verkkosivuille kannattaa lisätä tuotevideoita ja gif-animaatioita esittelemään tuotteita konkreettisesti, mikä lisää kiinnostusta ja parantaa muuntumisastetta, erityisesti niiden kävijöiden keskuudessa, joilla on vahva ostoaikomus.

4. Tekoäly on vahvoilla videomarkkinoinnissa

Tekoäly on jo nyt tärkeä osa luovia työnkulkuja. Se auttaa luovia ammattilaisia etenemään alkuperäisistä ideoista hahmotelmiin ja lopulta valmiiseen tuotteeseen huomattavasti nopeammin. Se myös mahdollistaa markkinoijille ideoiden nopean kokeilemisen ja erilaisten näkökulmien tutkimisen. Kuitenkin, niin suunnittelussa kuin markkinoinnissakin, luovan mielen, eli ihmisen tarve pysyy muuttumattomana.

Lue myös: Tekoäly videotuotannossa

5. Sisältöjen optimointi hakukoneille (SEO)

Videon hakukoneoptimointi on yhä tärkeämpi osa videomarkkinointistrategiaa. Optimointi ei rajoitu vain tekstisisältöön; videoiden otsikot, kuvaukset ja jopa puheessa käytettävät avainsanat voivat vaikuttaa siihen, kuinka hyvin videot löytyvät hakukoneista. Tämä trendi korostaa tarvetta suunnitella videot siten, että ne palvelevat sekä yleisöä että hakukoneiden vaatimuksia, mikä parantaa näkyvyyttä ja tavoittavuutta.

6. Video-podcasting yhdistää äänen ja videon 

Video-podcasting eli ’vodcasting’ tuo podcasteihin kuvaa, tunnetta ja sisältöä. Kun voit nähdä haastateltavat ja heidän ilmeensä, kokemus muuttuu henkilökohtaisemmaksi ja mielenkiintoisemmaksi. Tämäntyyppinen sisältö auttaa yrityksiä yhdistämään paremmin yleisöönsä tarjoamalla mielenkiintoisia keskusteluja ja haastatteluja uudella tavalla. Videopodcasteista on myös mahdollista tuottaa ketterästi klippejä moniin eri kanaviin, joten yhdestä podcastistä on mahdollista tuottaa jopa yli 10 klippiä muihin kanaviin samalla tuotannolla.

Tutustu kumppanimme Rulla Median podcast-palveluun.

7. Käyttäjien tuottama sisältö  (ns. UGC, User Generated Content) 

Käyttäjien tuottama sisältö, kuten asiakasarvostelut ja -kokemukset, jatkaa olemaan tärkeässä roolissa. Se lisää brändin uskottavuutta ja auttaa luomaan yhteisöllisyyttä, tarjoten samalla aitoa ja luotettavaa sisältöä potentiaalisille asiakkaille. Tällainen sisältö antaa kuluttajille mahdollisuuden olla osa brändin tarinaa, mikä lisää heidän sitoutumistaan ja luottamustaan yritykseen. Lisäksi käyttäjien tuottaman sisällön hyödyntäminen markkinoinnissa voi olla kustannustehokasta, sillä se tarjoaa aitoa materiaalia ilman suuria tuotantokuluja.

Erityisesti sukupolvi Z, tunnistaa mainokset heti, esimerkiksi TikTokissa. Ja he eivät ole ainoita, jotka tekevät niin. Ajattele, kuinka usein olet itse nopeasti siirtynyt ohi mainoksen sosiaalisessa mediassa.

8. Tarinankerronta viestii brändistä 

Videot tarjoavat ainutlaatuisen tavan kertoa tarinoita, jotka herättävät tunteita ja rakentavat syvempiä yhteyksiä brändin ja kuluttajien välillä. Tarinankerronta on avainasemassa brändin identiteetin ja arvojen välittämisessä. Menestyvä videomarkkinointi tarkoittaa kiehtovan sisällön luomista ja trendien hyödyntämistä, mikä auttaa rakentamaan kestäviä suhteita asiakkaisiin ja tarjoaa jatkuvasti uusia mahdollisuuksia.

Kuinka videomarkkinointi toimii MRACE®-mallissa?

Videomarkkinointi kannattaa integroida osaksi laajempaa markkinointistrategiaa käyttämällä MRACE®-mallia (Reach, Act, Convert, Engage). Seuraavaksi tarkastelemme, miten videomarkkinoinnin trendejä voidaan hyödyntää kussakin MRACE®-mallin vaiheessa.

Tutustu lisää: Oikeanalaista videomateriaalia mainontaan

Reach: Tavoita ja laajenna yleisöäsi

Videomarkkinoinnin ensimmäinen askel on tavoittaa mahdollisimman laaja yleisö. Tässä vaiheessa keskitytään bränditietoisuuden lisäämiseen ja uusien potentiaalisten asiakkaiden tavoittamiseen. Lyhytkestoiset videot ja mikrosisältö, kuten TikTokissa ja Instagram Reelsissä julkaistavat videot, ovat erityisen tehokkaita, sillä ne leviävät nopeasti ja tavoittavat laajasti eri yleisöjä. Muista myös, että on tärkeää myös luoda hakukoneoptimoituja videoita, jotka parantavat näkyvyyttäsi hakukoneissa ja sosiaalisen median alustoilla.

Lue lisää: Reach, kuinka tavoitat kohderyhmäsi

Act: Aktivoi ja ohjaa eteenpäin ostopolulla

Act-vaiheessa pyritään saamaan yleisö toimimaan — olipa kyse sitten verkkosivustolle siirtymisestä, lisätietojen pyytämisestä tai keskustelun aloittamisesta. Videot voivat olla interaktiivisia, sisältäen kehotuksia toimintaan, kyselyitä tai palauteominaisuuksia. Videot, jotka on räätälöity vastaamaan katsojan tarpeita ja kiinnostuksen kohteita, tekevät vaikutuksen ja kannustavat toimintaan. Esimerkiksi YouTube-videot voivat sisältää suoria linkkejä, jotka ohjaavat katsojat verkkosivuillesi lisätietoja varten.

Lue lisää: Act; Kuinka luot sivustollesi ostopolkuja tukemaan asiakkaidesi ostopäätöstä

Katso myös:

 

Convert: Muunna kiinnostus ostoiksi

Konversiovaiheessa keskitytään muuntamaan kiinnostus konkreettisiksi toimiksi, kuten ostokseksi tai liidiksi. Mahdollista konversiota esittelemällä tuotteita tai palveluita, korostamalla niiden hyötyjä ja ominaisuuksia sekä jakamalla asiakaskokemuksia ja suosituksia. Videot, jotka demonstroivat tuotteen käyttöä tai kertovat muiden asiakkaiden kokemuksia, ovat erityisen hyviä tässä vaiheessa.

Engage: Sitouta ja syvennä asiakassuhteita

Sitouttamisvaiheessa pyritään luomaan pitkäaikaisia suhteita asiakkaiden kanssa. Tässä vaiheessa videot voivat olla osa jatkuvaa viestintää, tarjoten arvokasta sisältöä, joka pitää yleisön kiinnostuneena. Live-lähetykset, Q&A-sessiot ja yhteisöllisyyttä rakentavat videot ovat tehokkaita tapoja syventää suhdetta asiakkaiden kanssa. Engage-vaiheessa videot voivat myös esitellä tuotteita tai palveluita, korostaa niiden hyötyjä ja ominaisuuksia, ja jakaa asiakaskokemuksia ja suosituksia.

Measurement: Mittaa tuloksia ja optimoi

Jos et mittaa videoiden tuloksia, saatat tehdä kehitystä vain mututuntuman perusteella! Mittaamisen avulla arvioidaan videomarkkinoinnin tehokkuutta ja sen vaikutuksia yrityksesi tavoitteisiin. Tässä vaiheessa kerätään dataa siitä, kuinka hyvin videot ovat tavoittaneet yleisön, miten ne ovat vaikuttaneet katsojien käyttäytymiseen ja mitkä tekijät ovat edistäneet konversioita. Analysoimalla tätä tietoa voit ymmärtää, mitkä strategiat toimivat parhaiten ja missä on parantamisen varaa.

Käytä työkaluja analytiikkatyökaluja seurataksesi videoidesi suorituskykyä reaaliajassa. Tämän perusteella voit tehdä tietoon perustuvia päätöksiä ja hioa videomarkkinointistrategiaasi entistä tehokkaammaksi.

Lue lisää: Mittaaminen digimarkkinoinnin johtamisessa

Yhteenveto: Videomarkkinointi – megatrendi yritysten markkinoinnissa

Enää videot eivät ole “kiva lisä”, sillä videomarkkinointi on kehittynyt välttämättömäksi osaksi yritysten markkinointistrategiaa. Olemme nähneet, kuinka lyhytkestoiset videot, tekoäly, sosiaalinen media ja hakukoneoptimoinnin tehokas hyödyntäminen ovat muokanneet ja muokkaavat videokenttää edelleen eteenpäin – pysyäksesi kyydissä, kannattaa aloittaa kokeileminen jo tänään.

Kun yrityksesi soveltaa videoita MRACE®-mallin mukaisesti, voitte luoda monipuolisia ja vaikuttavia markkinointikampanjoita. Tekoälyn jatkuva kehitys puolestaan avaa ovia entistä kohdennetummalle ja henkilökohtaisemmalle sisällölle. Videomarkkinointi tarjoaa loputtomasti mahdollisuuksia niille, jotka ovat valmiita innovoimaan ja sopeutumaan jatkuvasti muuttuvaan digitaaliseen maisemaan!

Opi lisää aiheesta ja lataa maksuton opas! 

Lataa opas: Videot tehokkaasti eri kanaviin