Esimerkki sähköpostimarkkinoinnista ja eri viestityypit

Viestityyppejä voidaan jakaa aliryhmiin. Käydään tässä läpi yksi tapa luokitella ja käyttää näitä viestejä sähköpostimarkkinoinnissa.