Millaisia erilaisia uutiskirjeitä on olemassa? Ja kuinka nämä istuvat toimivasti sähköpostimarkkinoinnin kokonaisuuteen?

Sähköpostimarkkinoinnissa ja digitaalisessa markkinoinnissa yleisesti on joitakin käsitteitä, joita voidaan tavallaan käyttää puhekielessä toistensa synonyymeinä. Ulkomuistista voisin todeta, että ainakin itse olen sähköpostimarkkinointiviesteistä käyttänyt ikään kuin synonyymeinä käsitteitä ”uutiskirje” ja ”kampanjaviesti”. Viestityyppejä voidaan kuitenkin jakaa aliryhmiin.

Tosielämässähän eri viestit tulevat menemään tällä ajattelutavalla ominaisuuksiltaan enemmän tai vähemmän päällekkäin. Käydään tässä läpi yksi tapa luokitella ja käyttää näitä viestejä sähköpostimarkkinoinnissa.

Newsletters eli uutiskirjeet

Newsletter eli wanha cunnon uutiskirje on näistä tyypeistä ehkä se tunnetuin. Uutiskirjeet ovat tyypillisesti niitä perusviestejä, joita lähetetään massana lähes koko kontaktilistalle ja vakiona 1–2 kertaa kuukaudessa tai jopa viikossa. Suosittua on, että uutiskirjeet ovat koosteita viime aikoina tuotetuista sisällöistä, esimerkiksi blogikirjoituksista.

Kuitenkaan kaikki brändit eivät välttämättä tarvitse uutiskirjeiden julkaisua, vaan tämä riippuu – arvasit oikein – kohderyhmästä. Ei ole väärin benchmarkata muita alan uutiskirjeitä ja tutkia käyttävätkö esimerkiksi omat kilpailijat ylipäätään uutiskirjeitä. Uutiskirjeitä voidaan käyttää:

 • verkkosivujesi liikenteen lisäämiseen
 • yleisen tilaajasuhteen ylläpitämiseen
 • segmenttien tutkimiseen niiden tilaajien osalta, jotka ovat vielä määrittelemättömiä, esimerkiksi sen mukaan, ketkä klikkaavat minkäkin aiheen linkkejä.

Informational emails eli tiedotteet

Informational emailit voidaan kääntää tiedotteiksi. Tiedotteet ovat ikään kuin vähän spessumpia uutiskirjeitä, jotka keskittyvät nimenomaan tiedottamiseen. Periaatteessa kaikki informational emailit ovat uutiskirjeitä, mutta kaikki uutiskirjeet eivät ole informational emaileja. Tiedotteet voivat koskea esimerkiksi:

 • jonkin tietyn uuden sisällön tai white paperin julkaisemista
 • tuotepäivityksiä
 • tulevia tapahtumia (koulutukset, seminaarit, webinaarit jne.)
 • yhteistyökumppanin julkistaminen
 • uuden työntekijän esittely jne.

Tiedotteita voidaan lähettää myös pienemmille ryhmille tai segmenteille. Esimerkiksi vain tiettyä tapahtumaa koskevat päivitykset voidaan toimittaa vain niille, jotka ovat ilmoittautuneet kyseessä olevaan tapahtumaan.

Lead nurturing emails eli liidien hoivaviestit

Lead nurturing emails, liidien hoivaamisviestit, liidien lämmittelyviestit… Nämä ovat juurikin niitä, miltä ne kuulostavat. Lead nurturing -viesteillä pyritään hoitamaan ja ennen kaikkea kehittämään liidisuhdetta eteenpäin kohti päätavoitetta: potentiaalisen asiakkaan muuttamista ostavaksi asiakkaaksi.

Nämä viestit ovat useimmiten osa isompaa suunnitelmallista automatisoitua myyntisuppiloksi muotoiltua viestien sarjaa, drip marketing -automaatiota. Tällaiset automaatiot voidaan asettaa käynnistymään tilaajalähtöisesti johonkin liidimagneettiin tarttumisesta esimerkiksi white paper -materiaalin lataamisesta. Tässäkin kohtaa voidaan todeta, että kaikki liidien hoivaviestit ovat automaatioviestejä, mutta kaikki automaatioviestit eivät ole pelkästään liidien hoivaviestejä.

Transactional emails eli toimenpideviestit

Lyhyesti: automaattisesti aktivoituvat ja lähetettävät viestit jostakin asetetusta, esimerkiksi verkkosivuilla tehdystä toimenpiteestä tai tapahtumasta. Useimmissa tapauksissa näiden viestien ominaisuuksia voidaan yhdistää samoihin viesteihin.

 • Welcome emails tai follow-up emails: Nämä ovat osa transactional emaileja. Welcome email tai follow-up email on usein ensimmäinen tervetuloviesti, esimerkiksi blogin uudelle tilaajalle tai jollekin, joka on liittynyt juuri johonkin muuhun segmenttiin tai listaan. Tässä voidaan kiittää tilaajaa ja suositella samalla joitakin aihetta vastaavia tai kokonaan muita julkaisuja, jotka voisivat mahdollisesti myös kiinnostaa tilaajaa. Jotkin yritykset voivat tässä viestissä suositella kyseessä olevan viestin tai jonkin suosituksen edelleenlähettämistä vaikkapa tilaajan kollegalle tai kaverille.
 • Confirmation emails: Vahvistusviesti jostakin toimenpiteestä, esimerkiksi tuotteen ostamisesta, tilauksen vastaanottamisesta tai yhteydenottopyynnön toimittamisesta.

Entä miten nämä istuvat isoon kuvaan?

Jos sanainen kulta-arkkuni ei vielä tarpeeksi avannut asiaa, suosittelen katsomaan vielä seuraavaa esimerkkiä, kuinka sähköpostimarkkinointi voidaan koostaa:

 1. Uutiskirjeet, esimerkiksi yritysblogin tilaajista koostuvalle päälistalle
  1. Welcome email: Automaattinen viesti, jossa toivotetaan juuri päälistalle liittynyt blogitilaaja tervetulleeksi ja suositellaan tilaajaa lisäämään yrityksen sähköpostiosoite tilaajan omalle kontaktilistalle.
  2. Newsletter: Yksittäinen uutiskirje voi koostua yksittäisestä blogikirjoituksesta tai olla kooste kirjoituksista. Viestit voidaan rakentaa ja lähettää kuukausittain manuaalisesti tai luoda jokin, esimerkiksi RSS-tekniikkaan perustuva automaatio, mikäli käytettävä ohjelmisto soveltuu tähän.
  3. Informational emails: ks. yllä kappale Informational emails
 1. Drip Marketing -automaatio: White paperin lataamisesta käynnistyvä
  1. Follow-up email: Viestissä kiitetään tilaajaa lataamisesta ja suositellaan vaikka muita yrityksen rinnakkaisia latausmateriaaleja ja white papereita.
  2. Lead nurturing emailit: Sarja viestejä, joilla perehdytetään tilaajia ladatun white paperin aiheeseen ja jalostetaan kontakteja kohti kyseisen aiheen palvelun tai tuotteen todellista ostoa tai yhteydenottopyyntöä.
  3. Confirmation email: Aiemmista viesteistä tilaaja on klikannut itsensä yrityksen verkkosivujen tuotesivulle tai yhteydenottolomakkeeseen, jossa hän ostaa tuotteen tai toimittaa yhteydenottopyynnön. Tämän jälkeen asiakkaalle tai myyntivalmiille yhteydenottopyynnön jättäneelle kontaktille toimitetaan kuittaus tai muu kiitosviesti.

Niin sanotut myyntivalmiit kontaktit voidaan automaattisesti siirtää erilliselle, esimerkiksi myyntitiimin käyttämälle listalle, josta myyntitiimi voi valita ja jakaa puhelinkontaktoitavat liidit. Vastaavasti jonkin tuotteen varsinaisen ostotapahtuman suorittanut kontakti voidaan lisätä esimerkiksi erilliselle asiakkaiden listalle tai muuhun rekisteriin. Tulevaisuudessa asiakkaiden listalle voidaan kohdistaa jatkomyyntiin erikoistuvaa markkinointia.

Sähköpostilistatasolla tämä näyttäisi siis seuraavalta:

 1. Päälista, yritysblogin tilaajista koostuva
 2. Drip marketing -automaatiolista, white paperin lataajista koostuva
 3. Myyntitiimin tai muiden sellaisten asiantuntijoiden seurattavat listat:
  • Myyntivalmiiden kontaktien lista, yhteydenottopyynnön toimittaneista koostuva
  • Asiakkaiden lista, verkkosivuilla varsinaisen oston suorittaneista tai palvelusopimuksen tehneistä muodostuva

Yhteenveto

Kuten aiemminkin todettua, perus uutiskirjeet eivät ole mikään ehdoton pakko ja teoriassa sähköpostimarkkinointi voidaan toteuttaa pelkkien automaatioidenkin varaan. Automaatioiden, lead nurturingin ja drip marketingin aiheisiin voidaan palata tarkemmin tulevissa kirjoituksissa. Mikäli kaipaat apua sähköpostimarkkinoinnin toteuttamisessa, kysy meiltä, kuinka sähköpostimarkkinointi voi auttaa juuri sinua omassa markkinnoinnissasi.

 

Ota yhteyttä