Konversio-optimointi

Konversio-optimoinnin avulla teet enemmän myyntiä verkkosivujenne kautta, mikä parantaa markkinointinne kannattavuutta. Paremman kannattavuuden myötä pystytte sijoittamaan lisää rahaa asiakashankintaan, mikä aiheuttaa positiivisen lumipalloefektin.

Sivustonne konversioprosentin parantaminen muuttaa sivustovierailijan todennäköisemmin asiakkaaksenne, tuli hän sivuillenne mistä kanavasta tahansa.

Lue lisää Ota yhteyttä

Konversio-optimointi parantaa verkkosivujenne tai verkkokauppanne tuomaa tulosta

Miksi konversio-optimointia kannattaa tehdä?

Verkkosivustonne on koko digitaalisen markkinointinne keskipiste. Mitä paremmin se vastaa asiakkaidenne tarpeisiin, sen paremmin koko markkinointinne toimii.

Jos haluat tuplata markkinointinne tuoman tuloksen, niin voit joko:

a) Ohjata sivustollenne tuplasti enemmän kävijöitä joka kuukausi ja vuosi

b) Tuplata konversioprosenttinne esimerkiksi yhdestä prosentista kahteen prosenttiin

Jälkimmäinen vaihtoehto on konversio-optimointia, ja se tuottaa pysyvämmät tulokset pienemmillä panostuksilla.

Sivustonne on olemassa asiakkaitanne varten, minkä takia keskitymme konversio-optimoinnissa täysin teidän asiakkaisiinne. Haluamme ymmärtää, mitä he etsivät sivustoltanne, mitkä asiat vakuuttavat heidät ottamaan yhteyttä ja millaiset asiat ajavat heidät pois sivuiltanne. Keskitymme näihin teemoihin, koska silloin myös verkkosivustonne korjaustoimenpiteet tehdään asiakkaan näkökulmasta.

Konversio-optimoinnin tekeminen ei vaadi sitä, että verkkosivuillanne pitäisi olla jokin suuresti vialla. Pienillä muutoksilla saamme ihmeitä aikaan hyvälläkin verkkosivulla. Jos parannamme sivustoltanne ostoprosessin neljää eri vaihetta vain 20 % paremmaksi, niin lopputulos tuplaantuu, eli kasvaa yli 100 %. Jos markkinointiinne laitettu euro toi aiemmin 2 € takaisin, niin nyt se tuo 4 € takaisin.

Ota yhteyttä

Selvitämme analytiikan sekä kävijänauhoitusten avulla, miten kävijät liikkuvat sivuillanne ja millaiset asiat näyttäytyvät heille oston esteinä. Kävijänauhoituksista näemme esimerkiksi sen, jos pitkän tarjouspyyntölomakkeen täyttäminen tuntuu asiakkaistanne liian työläältä.

20 % verkkosivujenne alasivuista tuo 80 % tuloksista. Selvitämme, mitkä nämä sivut ovat ja ohjaamme asiakkaitanne siirtymään useammin näille sivuille.

Ota yhteyttä

Konversio-optimointi MRACE-viitekehyksen mukaan

Konversio-optimointi vaikuttaa MRACE-viitekehyksen Act- ja Convert-vaiheisiin. Act-vaiheessa helpotamme asiakkaan liikkumista sivustollanne ja Convert-vaiheessa poistamme oston esteitä verkkosivustolta.

Projektin alussa selvitämme, mitkä ovat verkkosivustonne pahimmat kipupisteet ja miten saamme parannettua asiakkaidenne kokemusta. Siksi teemme sivustollenne kattavan auditoinnin, jolla keräämme kvantitatiivista ja kvalitatiivista tietoa sivustovierailijoidenne toiminnoista. Lopputuloksena saatte strategian, jossa annamme konkreettiset kehitysehdotukset siitä, miten sivustonne käytettävyyttä voi parantaa sekä millaisia sisällöllisiä ja teknisiä haasteita sivustollanne on.

Tilaa SEO-CRO auditointi
mrace markkinonti malli
mrace-a
mrace-c
mrace-m

Ota
yhteyttä

  1. Kehitä sivustonne konversioprosenttia
  2. Hanki enemmän liidejä
  3. Kasvata mainonnan ROI:ta
  4. Ohjaa asiakkaita haluamallesi sivulle
  5. Sivujanne kehittämällä kehität kaikkea markkinointianne

    • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.