Sisältömarkkinointi

Sisältömarkkinoinnilla kehität brändiänne ja tuotat myynnillenne myyntivalmiita liidejä.

Lisäksi parannat kaikesta muusta digitaalisesta markkinoinnista saamaanne tulosta, koska mitä paremmin sisältönne myyvät palveluitanne, sitä suuremmalla konversioprosentilla sivustonne tuottaa liidejä. Tällöin myös kaikki muu mainonta on kannattavampaa, koska sivustolle ajettu liikenne kääntyy todennäköisemmin liideiksi.

 • Sisältömarkkinointia tekevien yritysten liidimäärän on tutkittu olevan 600 % korkeampi kuin vastaavien yritysten, jotka eivät tee sisältömarkkinointia.
Katso video Ota yhteyttä

Sisältömarkkinointi on digitaalisen markkinoinnin keskipiste

Miksi sisältömarkkinointi kannattaa?

89 %

asiakkaista aloittaa ostoprosessinsa hakukoneista

81 %

asiakkaista tekee itsenäistä tiedonhakua ennen kontaktia myyjään

Nämä luvut tarkoittavat sitä, että yrityksenne sivustolla tulee olla paljon sisältöä, jotta löydytte Googlen hakutuloksista, ja että asiakkaanne voivat tutustua palveluihinne teidän eikä kilpailijanne sivustolla.

Jos tuotteenne tai palvelunne ostaminen vaatii asiakkaalta harkintaa, tiedonhakua ja vertailua, niin sisältömarkkinointi on tehokkaimpia markkinoinnin muotoja yrityksellenne, koska asiakkaanne tekevät paljon itsenäistä tiedonhakua ennen kontaktia myyjäänne. Jos he eivät löydä tarvittavaa tietoa sivustoltanne, niin he etsivät sen kilpailijanne sivuilta.

Sisältömarkkinointia ei saa myöskään pois päältä. Jos lopettaisit jostain syystä kaiken markkinoinnin tekemisen, niin hakukoneoptimoidut sisältönne tuottavat silti tasaisesti liikevaihtoa vielä vuosien ajan.

Yksikään asiakkaanne ei osta tuotettanne tai palveluanne hyvän mainoksen takia, vaan hyvän sisällön takia.

Ota yhteyttä

Sisältönne keräävät kävijöitä hakukoneista, linkityksistä, orgaanisen että maksetun some-mainonnan avulla

Sisältömarkkinointia tekevien yritysten liidimäärän on tutkittu olevan 600% korkeampi kuin vastaavien yritysten, jotka eivät tee sisältömarkkinointia

Ota yhteyttä

Sisältö­markkinointi MRACE-viitekehyksen mukaan

Kirjoitamme kaiken sisällön ostajapersoonienne ostoprosessin ympärille. Tällöin sisältömarkkinointinne on aidosti asiakaskeskeistä, ja se ohjaa asiakkaidenne ostopäätöstä.

Kun tunnemme ostajapersoonanne ja heidän ostopäätöstään ohjaavat tekijät, meillä on täydet resurssit kirjoittaa sellaista sisältöä, jolla saamme kumottua oston esteet, vastattua asiakkaitanne mietityttäviin kysymyksiin ja perustelemaan, miksi valita juuri teidät kilpailijoidenne sijaan.

Tämä on tärkeää, koska emme voi muuttaa ostajapersoonienne ostoprosessia, mutta voimme ohjata sitä haluamaasi suuntaan oikeanlaisella sisällöllä. Tätä varten olemme luoneet sisältömarkkinoinnin kokonaisuuden, joka pohjautuu käyttämäämme MRACE-malliin.

Mallimme mukaisella sisällöntuotannolla luomme palveluillenne uutta kysyntää, autamme brändiänne erottumaan kilpailijoistanne ja tuottamme teille liidejä, tulivat kävijät mistä kanavasta tahansa.

mrace markkinonti malli
mrace-r
mrace-a
mrace-c
mrace-e
mrace-m

Usein
kysyttyä

Kuinka osaatte kirjoittaa meidän alastamme?

Me sisältömarkkinoinnin asiantuntijat kirjoitamme ammatiksemme sisältöjä todella monelle toimialalle: mukana on kaikkea kosmetiikan ja raskaan teollisuuden väliltä. Kaikkien asiakkaidemme tuotteet ja palvelut ovat myös ainutlaatuisia omalla tavallaan.

Meidän työhömme kuuluu osata kirjoittaa mistä palvelusta tahansa.

Teemme omat taustatyömme ja hyödynnämme haastatteluja. Sinun tehtäväsi on kertoa meille, kuka työntekijöistäsi osaa kertoa parhaiten teidän tuotteestanne, palvelustanne tai asiakkaidenne vaikeimmista kysymyksistä – meidän tehtävämme on kerätä tarvitsemamme tiedot ja kirjoittaa sinulle teksti, joka kuulostaa käytännössä siltä, kuin se olisi parhaan myyjänne käsialaa.

Miten määritätte ostajapersoonat?

Olemme toteuttaneet satojen eri ostajapersoonien määrityksiä ja tiedämme, että pelkät kohderyhmä tai segmentit eivät riitä. Ostajapersoonissa fokuksen pitää olla ostajapersoonan ostopolussa ja draiverissa (eli mikä on tärkein motivaattori tai tarpeen laukaiseva tekijä). Miksi henkilö haluaa sijoittaa rahaa tuotteeseesi tai palveluusi, ja miksi halu herää juuri tietyllä hetkellä?

Kohderyhmä tai segmentti voi pitää sisällään monia eri draivereita ja erilaisia ostopolkuja. Kun määrität ostajapersoonat mahdollisimman tarkkaan, voit tehdä puhuttelevaa sisältöä juuri niille, joihin haluat keskittyä. Esimerkiksi ostava asiakas, potentiaalinen työntekijä tai kilpailevan firman asiakas.

Huonosti määritelty ostajapersoona keskittyy usein demografisten olettamusten spekulointiin. Tässä huono esimerkki autokaupan kohderyhmään kuuluvasta ostajapersoonasta:

 • Harri on 50-vuotias mies.
 • Asuu pk-seudulla.
 • Perheessä 2 lasta.
 • Töissä it-firmassa.
 • Ihan hyvä tulotaso.
 • Ruuhkavuodet menossa, kiireinen arki jne.

Hyvin määritelty ostajapersoona pitää sisällään mm. seuraavia tietoja:

 • Harri haluaa isomman perheauton, koska lasten harrastuskamat ja perhe ei mahdu enää vanhaan kauppakassiin. Matkat ovat tuskaa ja talvella edes kaupungissa lumivallien yli ei varmuudella pääse.
 • Valitsee vaihtoehdoista todennäköisemmin sen, jossa on nopea toimisaika ja fiksun hinnan lisäksi houkuttimena talvirenkaat kaupan päälle.
 • Vakuuttuu myyvän tahon asiantuntemuksesta, koska jo verkkosivuilla on paljon sopivan auton valintaan ohjeistavaa sisältöä.
 • Tekee ostopäätöksen vaimon kanssa, joten myös vaimon draiverit ja vaikutus tiettyyn ostopolun vaiheeseen on huomioitava.
 • Oston esteeksi voi tulla erimielisyys vaimon kanssa, pitkä toimitusaika, kilpailijan edullisempi hinta, vanhasta autosta eroon pääseminen samalla kun taloyhtiöllä on tarjota vain yksi autopaikka jne.

Jos teille on jo määritetty ostajapersoonat ja sisältösuunnitelma, niin tutustumme niihin mielellämme ja kuulemme, koetteko saaneenne niistä tähän asti täyden hyödyn, vai ovatko ne jääneet ns. pöytälaatikkoon?

Miksi verkkosivustolla oleva sisältö vaikuttaa digitaalisen markkinoinnin tuloksellisuuteen niin merkittävästi?

Verkkosivustosi on paikka, jonne ohjaat kävijöitä muista kanavista, kuten Googlesta. Jos verkkosivustosi sisältöä kehittämällä saat noista kävijöistä konvertoimaan esimerkiksi 2 % enemmän, voi euromääräinen kasvu tuloksessa olla vuositasolla merkittävä, etenkin jos sivuillasi on paljon liikennettä.

Kokonaisuuden lisäksi sisällöt vaikuttavat suoraan muihin kanaviin. Esimerkiksi somessa tai Google Ads -mainonnassa mainos voi ohjata ostajapersoonan suoraan hänen hakujaan ja mielenkiinnonkohteitaan vastaavaan sisältöön, ostopolun oikeaan vaiheeseen oikeaan aikaan. Tämä kasvattaa mainonnan laatupisteitä, mikä laskee kuluja. Puhumattakaan siitä, että optimoitu sisältö nousee hakutulosten kärkeen ja tuo käytännössä ilmaista orgaanista liikennettä jatkuvasti.

Entä jos sisältömarkkinointimme taso on jo hyvä?

Kokeneillakin brändeillä voi olla verkkosivuillaan paljon hyvää sisältöä, mutta se ei tuo toivottuja tuloksia. Saatat tunnistaa omassa toiminnassanne yleisiä ongelmia, jotka kertovat sisältömarkkinoinnin heikkouksista:

 • Et ole varma, muodostavatko sisällöt selkeää ostopolkumaista kokonaisuutta.
 • Pelkäät, että hyvää sisältöä hukkuu ympäri sivustoa.
 • Kukaan ei ole varma, paljonko sisältöä on, missä kaikkialla sitä on ja miten toimivia mitkäkin sisällöt ovat.
 • Teette sisältöä säännöllisesti, mutta kokonaissuunnitelma ja tavoitteet eivät ole kirkkaat.
 • Varmistatte, että sisällöissä toistuu tietty hakusana tarpeeksi monta kertaa – mutta totuus on, että tämä ei vielä hakukoneoptimoinnin näkökulmasta riitä.

SDM:llä rakennamme tekstit niin, että niillä on selvä tavoite osana digitaalisen markkinoinnin strategiaasi:

 • Jokainen uusi ja vanha sisältö on osa suurempaa kokonaistavoitetta ja tiedät, ettei sisältöhukkaa ole.
 • Tulokset ovat todennettavissa seo- ja cro-mittareilla.
 • Sisältöjen tuomat tulokset vievät yritystäsi kohti myyntitavoitteitanne.
 • Alat omistaa tärkeitä sisältökokonaisuuksia omalla alallasi, mikä näkyy myös Googlen hakukonetuloksissa: tämä rakentaa brändiäsi ja matkaasi kohti oman alan markkinajohtajuutta.
Miksi valita SDM sisällöntuottajaksi?

Sisältömarkkinointi ei ole tuotoksia vaan tuloksia.

Me SDM:llä olemme luoneet oman kasvumme sisältömarkkinoinnin avulla ja luomme sen avulla kasvua myös asiakkaillemme. Sisältömarkkinoinnissa emme kirjoita vain tekstejä, vaan rakennamme myyntiä ja asiakkaan omaa ostopolkua tukevia kokonaisuuksia.

Jos haluat pärjätä digitaalisessa markkinoinnissa paremmin kuin kilpailijasi, sinun on tehtävä parempaa sisältöä kuin kilpailijasi – ja me tiedämme, miten se tehdään.

Miten erottaudutte muista sisältömarkkinoinnin ammattilaisista?

Lähes kuka vain osaa kirjoittaa esimerkiksi blogin esimerkiksi lenkkeilyn hyödyistä. Mutta kuinka moni osaa kirjoittaa tekstin niin, että lukija päättää sen jälkeen lähteä lenkille? Niinpä. Kovin moni ei. Siksi kaikkein tuloksellisin sisältömarkkinointi vaatii yleensä alan ammattilaisen, joka tuntee myös digitaalisen markkinoinnin pelikentän kokonaisuutena. SDM:llä meiltä löytyy kokonainen tiimi tällaisia ammattilaisia.

Ota yhteyttä

Ota meihin yhteyttä, niin voit saada ensimmäiset sisältömarkkinoinnin ammattilaisen räätälöimät tekstit käyttöösi 2–4 viikossa. Siitä eteenpäin alat saada tuloksia.

 1. Parannat muiden digikanavien tuomaa tulosta
 2. Kehität brändiänne oikeaan suuntaan
 3. Keräät haluamaanne asiakaskunta
 4. Kasvatat liidienne määrää
 5. Luot vakaata pohjaa koko digimarkkinoinnille
  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.