Sisältömarkkinointi

Sisältömarkkinoinnilla kehität brändiänne ja tuotat myynnillenne myyntivalmiita liidejä.

Lisäksi parannat kaikesta muusta digitaalisesta markkinoinnista saamaanne tulosta, koska mitä paremmin sisältönne myyvät palveluitanne, sitä suuremmalla konversioprosentilla sivustonne tuottaa liidejä. Tällöin myös kaikki muu mainonta on kannattavampaa, koska sivustolle ajettu liikenne kääntyy todennäköisemmin liideiksi.

Katso video Ota yhteyttä

Sisältömarkkinointi on digitaalisen markkinoinnin keskipiste

Miksi sisältömarkkinointi kannattaa?

89 %

asiakkaista aloittaa ostoprosessinsa hakukoneista

81 %

asiakkaista tekee itsenäistä tiedonhakua ennen kontaktia myyjään

Nämä luvut tarkoittavat sitä, että yrityksenne sivustolla tulee olla paljon sisältöä, jotta löydytte Googlen hakutuloksista, ja että asiakkaanne voivat tutustua palveluihinne teidän eikä kilpailijanne sivustolla.

Jos tuotteenne tai palvelunne ostaminen vaatii asiakkaalta harkintaa, tiedonhakua ja vertailua, niin sisältömarkkinointi on tehokkaimpia markkinoinnin muotoja yrityksellenne, koska asiakkaanne tekevät paljon itsenäistä tiedonhakua ennen kontaktia myyjäänne. Jos he eivät löydä tarvittavaa tietoa sivustoltanne, niin he etsivät sen kilpailijanne sivuilta.

Sisältömarkkinointia ei saa myöskään pois päältä. Jos lopettaisit jostain syystä kaiken markkinoinnin tekemisen, niin hakukoneoptimoidut sisältönne tuottavat silti tasaisesti liikevaihtoa vielä vuosien ajan.

Yksikään asiakkaanne ei osta tuotettanne tai palveluanne hyvän mainoksen takia, vaan hyvän sisällön takia.

Ota yhteyttä

Sisältönne keräävät kävijöitä hakukoneista, linkityksistä, orgaanisen että maksetun some-mainonnan avulla

Sisältömarkkinointia tekevien yritysten liidimäärän on tutkittu olevan 600% korkeampi kuin vastaavien yritysten, jotka eivät tee sisältömarkkinointia

Ota yhteyttä

Sisältö­markkinointi MRACE-viitekehyksen mukaan

Kirjoitamme kaiken sisällön ostajapersoonienne ostoprosessin ympärille. Tällöin sisältömarkkinointinne on aidosti asiakaskeskeistä, ja se ohjaa asiakkaidenne ostopäätöstä.

Kun tunnemme ostajapersoonanne ja heidän ostopäätöstään ohjaavat tekijät, meillä on täydet resurssit kirjoittaa sellaista sisältöä, jolla saamme kumottua oston esteet, vastattua asiakkaitanne mietityttäviin kysymyksiin ja perustelemaan, miksi valita juuri teidät kilpailijoidenne sijaan.

Tämä on tärkeää, koska emme voi muuttaa ostajapersoonienne ostoprosessia, mutta voimme ohjata sitä haluamaasi suuntaan oikeanlaisella sisällöllä. Tätä varten olemme luoneet sisältömarkkinoinnin kokonaisuuden, joka pohjautuu käyttämäämme MRACE-malliin.

Kokonaisuuden nimi on Ikivihreä liidimylly.

Liidimylly luo palveluillenne uutta kysyntää, erottaa brändinne kilpailijoistanne ja tuottaa teille liidejä, tulivat kävijät mistä kanavasta tahansa.

mrace markkinonti malli
mrace-r
mrace-a
mrace-c
mrace-e
mrace-m

Usein
kysyttyä

Kuinka osaatte kirjoittaa meidän alastamme?

Haastattelemme sinua tai toista asiantuntijaanne 15-30 minuutin ajan kirjoitettavasta aiheesta. Lisäksi teemme taustatyötä tutustumalla muihin materiaaleihinne sekä kilpailijoidesi sisältöihin. Näin saamme laajemman kuvan toimialastanne sekä tuottamistanne palveluista.

Kirjoittamisen jälkeen lähetämme tekstin sinulle tarkistettavaksi asiasisällön suhteen, jonka jälkeen teemme vielä editointikierroksen. Yksikään teksti ei ole historiamme aikana jäänyt siitä kiinni, että aihe olisi ollut liian monimutkainen.

Kuinka pitkä tekstin tulee olla?

Tekstin pituus riippuu täysin kontekstista. Blogien, tuote- ja palvelusivujen sekä artikkelien pituus tulee olla vähintään 500 sanaa, jotta ne voivat nousta Googlen hakutuloksissa.

Ladattavien oppaiden ja case studyen pituudeksi suosittelemme vähintään 2 000 sanaa, mikä tarkoittaa n. kahdeksaa täyttä sivullista tekstiä.

Kuinka brändimme kehittyy sisältömarkkinoinnin avulla?

Sisältömarkkinointi kehittää brändiänne kolmella tapaa:

 1. Brändisi kehittyy vahvasti pääasiallisen asiakaskuntasi mukaan. Kun kohdistamme sisältömarkkinoinnin ostajapersoonien avulla pääkohderyhmällesi, niin haalimme heitä asiakkaiksesi. He vetävät puoleensa lisää heidän kaltaisia asiakkaita, mikä käynnistää positiivisen lumipalloefektin brändin kehittymisen suhteen.
 2. Nostamme uniikkia brändilupaustasi jatkuvasti ostopolun keskiöön ostajapersoonittain. Kun toistamme sisällöissä jatkuvasti brändilupaustasi, niin asiakkaan ostaessa tuotteesi tai palvelusi, hän vertaa käyttökokemustaan brändilupaukseesi. Jos brändilupaus toteutuu, niin asiakkaan kokemus on voimakas ja brändäydyt hänen silmissään juuri sellaiseksi kuin olemme sisällöissä luvanneet.
 3. Yrityksenne tone of voice (äänensävy) on keinonne erottua kilpailijoista ja luoda samaistuttavuutta yrityksenne ja kohderyhmänne välille. Tone of voicella pystyt myös liittämään yritykseenne haluamiasi mielikuvia. Nettisivuillanne tone of voice tarkoittaa käytännössä sitä, miten sisältönne on kirjoitettu, eli millaisia sanavalintoja ja millaista kirjoitustyyliä käytätte.

Ota
yhteyttä

 1. Parannat muiden digikanavien tuomaa tulosta
 2. Kehität brändiänne oikeaan suuntaan
 3. Keräät haluamaanne asiakaskunta
 4. Kasvatat liidienne määrää
 5. Luot vakaata pohjaa koko digimarkkinoinnille
  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.
 • Käytämme sisältömarkkinointiin parhaita työkaluja.

  google-search-console-logo
  keyword-tool-logo