Markkinoinnin automaatio

Markkinoinnin automaation avulla teet markkinoinnistanne oikea-aikasempaa ja personoidumpaa, minkä ansiosta liideistänne tulee entistä ostovalmiimpia ja nykyisistä asiakkaistanne sitoutuneempia.

Automaatioista saatu data ilmoittaa myynnillenne, milloin liidi tai asiakas kannattaa kontaktoida, jolloin myyntinne käyttää aikansa parhaalla mahdollisella tavalla.

Lue lisää Ota yhteyttä

Markkinoinnin automaatiolla yhtenäistät myynnin ja markkinoinnin prosessejanne

Oikea-aikaisen ja personoidun markkinoinnin merkitys on nyt suurempi kuin koskaan, koska asiakkaasi elävät jatkuvan viestitulvan keskellä. He eivät lue, klikkaa tai katso sisältöä, jos he eivät koe sen puhuttelevan juuri heitä ja sen hetken tarpeitaan. Siksi markkinoinnistanne tulee tehdä personoidumpaa ja oikea-aikaisempaa.

Markkinoinnin automaatio on personoidun markkinoinnin skaalaamista. Automaatio kerää dataa, segmentoi kontaktinne datan perusteella ja lähettää heille oikea-aikaisia viestejä. Kun kontakti reagoi viesteihinne halutulla tavalla tai tekee sivustollanne haluttuja toimintoja, myyjänne voivat olla häneen yhteydessä.

Markkinoinnin automaatio siis lämmittää kylmiä liidejänne lämpimiksi sillä aikaa, kun myyntinne kontaktoi kaikista kuumimpia liidejänne.

Miksi markkinoinnin automaatio kannattaa?

91 %

markkinoinnin automaation käyttäjistä ilmoitti pitävänsä automaatiota ”erittäin tärkeänä” osana digitaalisen markkinointinsa kokonaisuutta

74 %

markkinoijista ilmoitti ajansäästön olevan tärkeimpiä markkinoinnin automaation tuomia hyötyjä

Markkinoinnin automaatio ei ole pelkästään automaattisten sähköpostiviestien lähettämistä. Suurin osa markkinoinnin automaatiosta koostuu sisäisistä automaatioista, jotka eivät näy asiakkaillenne. Ne segmentoivat liidejänne, pisteyttävät heitä ja nostavat kuumimpia liidejä myyntinne soittolistan kärkeen. Se säästää aikaanne, tekee markkinoinnista personoidumpaa ja parantaa siksi myös asiakaskokemusta.

Tärkeintä on kuitenkin se, että markkinoinnin automaatio kokoaa eri kanavista hankkimanne liidit yhteen. Tällöin markkinointinne jatkuu hallittuna, mitattavana ja yhtenevänä, oli liidi tullut sitten Facebookin, Googlen tai suosituksen kautta.

Ota yhteyttä

Kasvatamme kontaktilistanne kokoa sisältömarkkinoinnin avulla, jotta markkinoinnin automaatio on mahdollisimman tuloksekasta.

Lämmitämme liidejänne automaattisten ja segmentoitujen sähköpostisarjojen avulla.

Ota yhteyttä

Markkinoinnin automaatio MRACE-viitekehyksen mukaan

Markkinoinnin automaatiolla vaikutamme MRACE-mallin Convert- ja Engage-vaiheisiin. Markkinoinnin automaatio on tärkeä osa MRACE-kokonaisuutta, koska sen avulla Reach- ja Act-vaiheissa hankitut liidit jäävät markkinointinne piiriin, mikä poikkeuksetta parantaa digimarkkinoinnin tuomaa tulosta.

MRACE-mallin mukaisesti tuemme asiakkaan ostopäätöstä tarjoamalla hänelle oikeaan aikaan oikeanlaista sisältöä suoraan hänen sähköpostiinsa. Automaatiot jatkuvat sen perusteella, miten asiakas reagoi niihin. Tällä varmistamme, että viestejä ei tule liikaa eikä liian vähän.

Markkinoinnin automaatio ei kuitenkaan automatisoi koko markkinointianne, vaan se poistaa toistuvia työtehtäviä, tekee markkinoinnista personoidumpaa laajemmalla skaalalla ja tehostaa myyntiprosessianne. Markkinoinnin automaatio toimii ainoastaan silloin, jos yrityksellenne tehdään sisällöntuotantoa jatkuvasti ja sisältöstrategiaan pohjautuen.

mrace markkinonti malli
mrace-c
mrace-e
mrace-m

Ota
yhteyttä

  1. Tee segmentoidumpaa sähköpostimarkkinointia
  2. Tarjoa myynnillenne kuumempia liidejä
  3. Paranna asiakkaidenne kokemusta
  4. Sitouta asiakkaita yritykseenne
  5. Automatisoi toistuvia työtehtäviä

    • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.