Digimarkkinointi – Luo strategia, vie se käytäntöön, myy enemmän

Digimarkkinointi-kirja

Kuinka luot kilpailutilanteeseen soveltuvan markkinointistrategian ja viet sen käytäntöön digitaalisen markkinoinnin avulla?

Siihen vastauksen antaa Suomen ensimmäinen digimarkkinoinnin kirja, joka käsittelee digitaalista markkinointia laajana kokonaisuutena aina markkinointistrategian luomisesta tulosten mittaamiseen.

Teoksen on julkaissut Alma Talent 01/2022.

Teoksessa yhdistyvät Suomen parhaaksi valitun digitoimiston sekä alan johtavien tutkijoiden ja opettajien osaaminen.

Tilaa kirja itsellesi

Kirja antaa konkreettisen mallin markkinoinnin suunnittelulle, toteuttamiselle ja näiden johtamiselle.

Ostoprosessit digitalisoituvat, minkä takia liiketoiminnankin täytyy muuttua, jotta se voi myydä palveluitaan paremmin verkossa. Opit, mitä asioita muutoksessa tulee huomioida liiketoiminnan tasolla ja kuinka tuet muutosta markkinoinnin avulla.

Kirja tarjoaa:

  1. 7-osaisen mallin markkinointistrategian luomiselle niin, että se tukee yrityksen liiketoiminnan tavoitteita ja vastaa kilpailutilanteeseen
  2. Keinot johtaa yritys digitaalisen myynnin aikakaudelle ja hyödyntää digitalisaation aikaansaama ostokäyttäytymisen muuttuminen
  3. Selkeän ja Suomen parhaaksi valitun markkinoinnin mallin, jolla johdat strategian viemistä käytäntöön (MRACE®-malli)
  4. 20 vuoden tutkimukseen perustuvan näkemyksen siitä, kuinka markkinoinnin täytyy muuttua, kun asiakkaiden ostokäyttäytyminen sekä toimialan kilpailutilanne muuttuvat
  5. Kokonaisvaltaisen toimintamallin, joka helpottaa keskustelua yrityksen johdon, myynnin ja markkinoinnin välillä

Nyt kun asiakkaat menevät vauhdilla digiin, niin myös kokemuksen ja palvelun tulee siirtyä sinne. Kirja kertoo, miten se tapahtuu.

– Heikki Karjaluoto, markkinoinnin professori ja digitaalisen markkinoinnin ja viestinnän tutkimusryhmän johtaja, Jyväskylän yliopisto

Opit kirjasta, mitä tuloksekas markkinointi vaatii

Markkinoinnin tuomat tulokset voidaan pilata jo siinä vaiheessa, kun johtoryhmä lukottaa yritykselle vääränlaisen markkinointistrategian.

Siksi kirjan sisältö perustuu kahteen eri malliin.

Ensimmäisellä mallilla luot johtoryhmätason markkinointistrategian, joka on linjassa yrityksen liiketoiminnan tavoitteiden, kilpailutilanteen, asiakaskäyttäytymisen muutoksen ja teknologisen kehityksen kanssa.

Mallin avulla yritys voi myös määrittää strategiansa uudelleen, kun yritys, toimiala tai kilpailutilanne kohtaavat muutoksen.

Toisella mallilla johdat strategian viemistä käytäntöön ja mittaat sen tuottamaa myynnin kasvua.Malli on Suomen parhaaksi valittu markkinoinnin malli, MRACE®.

Yhdessä nämä mallit auttavat yritystä:

  1. luomaan voittavan markkinointistrategian,
  2. lisäämään johdon, myynnin ja markkinoinnin välistä keskustelua ja
  3. viemään liiketoimintansa digitaalisen myynnin aikakaudelle, jossa tällä hetkellä elämme.

Kenen kannattaa lukea tämä kirja?

Kirja on kirjoitettu sinulle, jos työskentelet päivittäin markkinoinnin tai myynnin parissa – olivat työtehtäväsi sitten johtamista tai käytännön tekemistä.

Kirja on kirjoitettu sinulle, jos haluat paremman ymmärryksen siitä, kuinka markkinointi auttaa yritystä pääsemään liiketoiminnan tavoitteisiin.

Kirja on kirjoitettu sinulle, jos tiedostat, että asiakkaidenne käyttäytyminen muuttuu jatkuvasti, asiakkaidenne vaatimustaso kasvaa jatkuvasti, kilpailijanne reagoivat tekemäänne markkinointiin jatkuvasti, erottautuminen on jatkuvasti vaikeampaa, mutta mahdollisuutenne vastata näihin haasteisiin oikein tehdyllä markkinoinnilla ovat nyt paremmat kuin koskaan.

Kirja on kirjoitettu sinulle, jos ymmärrät markkinoinnin tärkeyden yrityksen kasvun ajurina. Tiedämme sinun ymmärtävän sen, koska et olisi muuten tällä sivulla.

Kirja on siis kirjoitettu juuri sinulle.

Tutustu digimarkkinointi-podcastiin

Teoksessa yhdistyvät Suomen parhaaksi valitun digitoimiston sekä alan johtavien tutkijoiden ja opettajien osaaminen.

Kimmo Pulkka

Joel Mero

Heikki Karjaluoto

Niko Lahtinen

Niko Lahtinen on Suomen Digimarkkinointi Oy:n toinen pääomistaja ja kaupallinen johtaja. Hän on tuotteistanut lukuisia digitaalisen markkinoinnin palveluja, jotka ovat tuoneet tuloksia ja merkittävää kasvua suomalaiseen yrityskenttään.

Kimmo Pulkka on Suomen Digimarkkinointi Oy:n osakas ja markkinointistrategi. Hänellä on lähes kymmenen vuoden kokemus digimarkkinoinnin strategisesta ja taktisesta työstä niin start-upeissa kuin pörssiyhtiöissä.

Heikki Karjaluoto on Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulun markkinoinnin professori ja digitaalisen markkinoinnin ja viestinnän tutkimusryhmän johtaja. Hän on tutkinut ja opettanut digitaalista markkinointia noin 20 vuotta.

Joel Mero toimii Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulun apulaisprofessorina. Hän on tutkinut digitaalista markkinointia kymmenen vuoden ajan ja perehtynyt yritysten tapoihin hyödyntää dataa ja teknologiaa markkinoinnin päätöksenteossa.

Kirjan strategiamalli on erinomainen markkinointistrategian luomiseen, mutta myös sen päivittämiseen sekä määrittämiseen uudelleen.

– Niko Lahtinen, kaupallinen johtaja, SDM

Tilaa kirja itsellesi