Digitaalinen mittaamisen strategia

Mittaamisen strategiassa liiketoiminnan tavoitteet jalostetaan yksittäisiksi metriikoiksi asti. Näin varmistetaan, että mittaatte oikeita asioita, joilla sekä todennetaan tehtyjen toimien vaikutukset liiketoimintaan että optimoimme relevantin datan pohjalta niin verkkopalvelua kuin mainontaakin kohti parempia tuloksia.

Lue lisää Ota yhteyttä

Digimarkkinoinnin mittaussuunnitelma varmistaa yhdenmukaisen mittauksen

Digimarkkinoinnin mittaamisen strategia luo pohjan koko mittaamiselle ja on edistyneen analytiikka-asennuksen ydin. Strategian päätavoitteena on muuntaa liiketoiminnan tavoitteenne yksittäisiksi metriikoiksi asti. Näin saat varmistettua, että digitaalisella mittaristolla mitataan liiketoiminnan tavoitteiden saavuttamisen kannalta olennaisia asioita. Tällöin voit luottaa siihen, että kun mittaristo kääntyy vihreälle, liikutte oikeaan suuntaan ison kuvan tavoitteiden kannalta.

Mittaamisen strategiassa selvitetään, missä analytiikan osalta mennään tällä hetkellä ja tehdään kattava suunnitelma siitä, mitä jatkossa mitataan ja miksi. Mittaamisen strategia antaa tukevan pohjan koko mittaristolle, koska loppujen lopuksi analytiikan tekninen toteutus on vain niin hyvä, kuin taustalla oleva suunnitelma on.

Kun analytiikan tekninen implementointi toteutetaan strategian mukaisesti, jatkossa kerätystä datasta voidaan analysoimalla saada todellista liiketoiminnan hyötyä irti. Näin kehittämistoimenpiteet esimerkiksi verkkopalvelun ja markkinoinnin osalta ovat jatkossa aidosti dataohjautuvia.

Onpa tavoitteenne saada asiakkaat ostamaan tuotteita verkkokaupastanne tai kehittää brändimielikuvaa verkkosivujenne avulla, suunnittelemme mittaamisen tukemaan vahvasti näitä tavoitteita.

Suunnittelemalla mittariston liiketoiminnan tavoitteet, ostajapersoonat ja sidosryhmät huomioiden voimme varmistua siitä, että seurattava mittaristo tukee kokonaisvaltaisesti verkkopalvelunne ja markkinointinne kehittämistä.

Mittaamisen strategia alkaa analytiikan nykytilan auditoinnilla

Nykytilan auditoinnissa arvioidaan yrityksesi tämän hetkistä tilannetta mittaamisen näkökulmasta. Siinä selvitetään, mikä on yrityksen tämän hetkinen luottamuksen taso dataan ja miten laadukkaasti nykyinen analytiikka-asennus on toteutettu teknisesti.

Tarkistamme muun muassa seuraavat asiat:.

 • Seurantakoodien asennuksen oikeaoppisuus ajantasainen evästeohjeistus huomioiden
 • Analytiikka-tilin rakenne
 • Analytiikka-tilin asetukset (mm. tarvittavat suodatukset)
 • Mittariston ja konversioseurannan kattavuus: mitataanko olennaisia asioita?
 • Kanavakohtaisen seurannan toteutus

Nykytilan auditointi kertoo sinulle, onko aiemmin kerätty data käyttökelpoista ja luotettavaa. Samalla kartoitetaan, mikä datan hyödyntämisen taso yrityksessänne tällä hetkellä on ja selvitetään kehityskohteita jatkoa ajatellen, jotta jatkossa kerätty data palvelee verkkopalvelunne ja markkinointinne kehittämistä kokonaisvaltaisesti entistä paremmin.

Verkkopalvelun mittaamisen strategia rakennetaan ostajapersoonat huomioiden

Mittaaminen itsessään ei tuo lisäarvoa liiketoiminnallenne, jos mittaamalla saatavaa dataa ei hyödynnetä oikeilla tavoilla. Tämän vuoksi täytyy ymmärtää liiketoimintaa ja käyttää mittaamista sen päätavoitteiden edistämiseen. Mittaamisen suunnittelutyö tehdään yhdessä kanssasi workshop-toteutuksena. Tarkoituksena on koota tarvittavat sidosryhmät yhdessä keskustelemaan ja kartoittamaan tavoitteita, jotta mittaamisen kokonaisuudessa on myös huomioitu analytiikan käyttäjien erilaiset tarpeet.Workshopissa selvitetään muun muassa seuraavat asiat: 

 1. Liiketoiminnan, myynnin ja markkinoinnin sekä digipuolen tavoitteet ostajapersoonat huomioiden
 2. Verkkopalvelun rooli ja ydintavoite
 3. Analytiikan käyttäjät (sidosryhmät)
 4. Tekninen ympäristö, jossa toimimme (kanavat ja järjestelmät)
 5. Raportointitiheys

Tämän kaiken tiedon pohjalta määrittelemme relevantit tavoitteet MRACE®-mallimmevaiheisiin koko asiakkaasi ostoprosessin ja eri kanavat huomioiden. Tavoitteet pureskellaan aina yksittäisiksi mittareiksi asti. Strategia dokumentoidaan ja dokumenttiin määritellään tarkasti mittareiden lisäksi mittaamisen taksonomia (nimeämiskäytänteet ja mittaamisen logiikka) ja kampanjaliikenteen merkintä.

Ota
yhteyttä

 1. Kehitä markkinointianne datan pohjalta
 2. Käytä budjettinne parhaisiin kanaviin
 3. Lopeta arvailu dashboardin avulla
 4. Hanki enemmän parempia asiakkaita
 5. Johda markkinointia dataan pohjautuen

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.