Salesforce Pardot

Salesforce Pardot on yksi monipuolisimmista markkinoinnin automaatiojärjestelmistä B2B-yrityksille sekä sellaisille B2C-yrityksille, joiden tuotteiden tai palveluiden myyntisykli on pitkä.

Pardot mahdollistaa kattavan listojen hallinnan, liidien pisteyttämisen ja luokittelun, kontaktien tagaamisen ja muita automaatioon liittyviä toimintoja kuten esimerkiksi sisältöön kohdistuvien ilmoitusten ja seurannan mahdollistamisen. Laajat automatisointisäännöt, helppokäyttöisyys ja selkeä raportointi kampanjoille mahdollistaa Pardot:n käyttämisen myös CRM-järjestelmänä.

Lue lisää Ota yhteyttä

Pardot on markkinoinnin automaatiojärjestelmä B2B-yrityksille ja sellaisille B2C-yrityksille, joiden myyntisykli on pitkä.

Jos käytät jo Salesforce CRM-järjestelmää tai suunnittelet tulevaisuudessa sen käyttöönottoa, Pardot integroituu saumattomasti tähän samaan tuoteperheeseen kuuluvaan maailman johtavaan CRM-järjestelmään.

Pardot tarjoaa Salesforcen CRM:ään korvaamatonta dataa, jolla tehostat markkinoinnin ja myynnin yhteispeliä. Pardot mahdollistaa myös kontaktien laajan historiatietojen analysoimisen. Osaavissa käsissä tästä muodostuu oleellinen osa myynnin ja markkinoinnin yhteistyön tehostamista.

Salesforce Pardot pystyy toimimaan myös sosiaalisen median julkaisualustana ja tarjoaa sitä kautta erityisesti markkinoinnin tehostamiseen tietoa eri julkaisujen vaikutuksista kohderyhmään.

Tulevaisuudessa liiketoiminnan tavoitteiden tukeminen myynnin ja markkinoinnin yhteispelillä nojaa vahvasti myös tekoälypohjaisiin ratkaisuihin. Salesforce tuotteiden käyttäjänä pystyt hyödyntämään markkinoinnin automaation tukena Pardot Salesforce Einstein Analyticia, joka on tekoälypohjainen analytiikkatyökalu markkinointi- ja myyntidatan fiksumpaan hyödyntämiseen. Näin data ei jää vain dataksi, vaan se muuttuu toimenpiteiksi.

Pardot on oikea ratkaisu sinulle mikäli

 1. Olet etsimässä markkinoinnin automaatiojärjestelmää erityisesti myynnin tehostamiseen ja markkinoinnin parempaan personointiin
 2. Olet Salesforce CRM -käyttäjä ja haluat lisää tehoja markkinointiin ja myyntiin
 3. Olet suunnittelemassa Salesforce CRM -järjestelmän käyttöönottoa
 4. Olet B2B-toimija tai toimintasi muistuttaa B2B-toimintaa esimerkiksi myytävät tuotteet/palvelut ovat myyntisykliltään pitkiä, joita haluaisit lyhentää
 5. Tarvitset CRM-tyyppisiä toiminnallisuuksia korvaamaan excelin työpöydälläsi ja haluat samalla tehostaa markkinointia ja myyntiä
Lataa Pardot opas

Kuinka Salesforce Pardot auttaa tehostamaan digitaalista myyntiä?

Markkinoinnin automaation rooli tehokkaan markkinoinnin ja myynnin mahdollistajana on tärkeämpi kuin koskaan ennen, koska digitaalisen markkinoinnin lakimuutokset vaikuttavat paljon mainonnan kohdistamiseen. Markkinoinnin automaatioon panostamalla sinä omistat asiakasdatan ja sinulla on suora ja suostumuksellinen yhteys asiakkaisiin ja liideihin sähköpostin avulla. Liian vahva mainosalustoihin nojaaminen voi olla kohtalokasta niille, jotka eivät ole keränneet sähköpostilistaa itselleen.

Lakimuutoksia ovat esimerkiksi kolmannen osapuolten evästeiden poistuminen ja e-Privacy regulaation kietoutuminen entistä tiukemmin GDPR:n edellyttämään opt-in-markkinointiin.

Pardot ja markkinoinnin automaatio ovat mahdollistajia

Markkinoinnin automaatio mahdollistaa sellaisia asioita, mihin mikään muu markkinoinnin keino ei kykene.

Lähdemme esimerkiksi kehittämään kanssasi myyntinne ja markkinointinne yhteispeliä markkinoinnin automaation tuottamaa dataa hyödyntämällä. Rakennamme segmenttejä ja tunnistamme ideaaleja asiakasprofiileja. Tutkimme, mikä yhdistää parhaita asiakkuuksia ja liidejä; kuinka he toimivat, onko heillä yhdistäviä tekijöitä kulutetuista sisällöistä, miten heidän käyttäytymiseensä perustuvat datat eroavat muista, käyvätkö he useasti sivustolla tai onko heillä jokin muu ”mielenkiintoinen hetki”, joka erottaa heidät toisista?

Asiakkaillamme tyypillisesti on taktisten mittareiden lisäksi laajempia tavoitteita kuten myyntisyklin lyhentäminen, segmenttikokojen kasvattaminen ja asiakaspysyvyyden parantaminen.

Ota yhteyttä

Kasvatamme kontaktilistanne kokoa sisältömarkkinoinnin avulla, jotta markkinoinnin automaatio on mahdollisimman tuloksekasta.

Lämmitämme liidejänne automaattisten ja segmentoitujen sähköpostisarjojen avulla.

Ota yhteyttä

Strategiat ja taktiikat MRACE-viitekehyksen mukaan

Salesforce Pardot ja muut markkinoinnin automaatiojärjestelmät on tarkoitettu prosessien hallintaan sekä pääasiallisesti tunnistettujen, olemassa olevien asiakkaiden ja asiakkuuksien hoitamiseen pitkän tähtäimen tavoitteita tukien. Account-Based Everything -strategia on markkinoinnin automaation todellinen taistelupari, jonka omaksumalla markkinoija pystyy jäsentelemään käytävän asiakasdialogin kolmelle päätasolle; One-to-Many, One-to-Few ja One-to-One. Strategia on alun perin B2B tarkoituksiin, mutta sitä voidaan helposti soveltaa myös B2C maailmassa.

One-to-Many

Tässä vaiheessa puhuttelet laajempaa osaa kohderyhmästä, joille tarjoamanne ratkaisu/palvelu yleisesti soveltuu. Sisällöllisesti asiakasdialogin painotus on yleisissä markkinointimateriaaleissa ja edellyttää kohderyhmältä itseltään aktivoitumista. Kohderyhmän koko on tyypillisesti satoja, jopa tuhansia eri asiakkaita/asiakkuuksia. Kohderyhmä voidaan myös jaotella esimerkiksi toimialan tai asiakkuusohjelmatasojen mukaan erillisiksi ryhmiksi.

One-to-Few

Markkinoija puhuttelee pienempää osaa kohderyhmästä, joille tarjottava ratkaisu/palvelu on tunnistettu soveltuvan. Sisällöllisesti asiakasdialogia käydään henkilökohtaisemmalla tasolla ja markkinoinnin teemat ovat vahvemmin kohderyhmään kuuluvan asiakkaan/asiakkuuden tarpeeseen räätälöityä syventävää sisältöä ja edellyttää kohderyhmältä itseltään aktivoitumista. Kohderyhmän koko on tyypillisesti kymmeniä ryhmiä, joissa on samankaltaisten haasteiden omaavia kohdeyleisöjä. Useimmiten tämä kohderyhmä unohdetaan markkinoinnissa, koska se koetaan työlääksi. Onneksi Salesforce Pardot automatisoi markkinointia!

One-to-One

Markkinoija puhuttelee strategian mukaisesti asetettua ydinkohderyhmää, joille tarjottava ratkaisu/palvelu on suunniteltu. Sisällöllisesti asiakasdialogia käydään eniten henkilökohtaisella tasolla ja markkinoinnin teemat ovat vahvemmin kohderyhmään kuuluvan asiakkaan/asiakkuuden tarpeeseen räätälöity. Aktivoitumista ohjataan systemaattisesti markkinoijan toimesta.

Tämän strategian mukaisen asiakasdialogin mahdollistaminen on myös tehokasta sisällöntuotannon kannalta, sillä eniten panoksia laitetaan aina parhaiten tuloksia tuovan kohderyhmän saavuttamiseksi, One-to-One, ja lähtökohtaisesti muita ryhmiä palvellaan jo olemassa olevan sisällön avulla.

 

Lataa Pardot opas
mrace markkinonti malli
mrace-a
mrace-c
mrace-e
mrace-m

Ota
yhteyttä

 1. Tee segmentoidumpaa sähköpostimarkkinointia
 2. Tarjoa myynnillenne kuumempia liidejä
 3. Paranna asiakkaidenne kokemusta
 4. Sitouta asiakkaita yritykseenne
 5. Automatisoi toistuvia työtehtäviä

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.