Lifecycle-markkinointi Salesforcen ja Pardotin avulla

Salesforce Pardot on yksi monipuolisimmista markkinoinnin automaatiojärjestelmistä B2B-yrityksille sekä sellaisille B2C-yrityksille, joiden tuotteiden tai palveluiden myyntisykli on pitkä.

Lifecycle-markkinointi tunnetaan Top-perform-yritysten käyttämänä strategiana, koska sen avulla myynti ja markkinointi pelaavat yhteispeliä.

Käymme oppaassa läpi Lifecycle-markkinointia, joka…

  • tuottaa myynnille laadukkaampia liidejä ja vähentää prospektointiin kuluvaa aikaa
  • lyhentää myyntisykliä
  • sitouttaa nykyisiä asiakkaita ja tunnistaa heidän uudelleenostoaikeet
  • automatisoi markkinoinnin rutiininomaisia töitä
  • todentaa markkinoinnin vaikutuksen myynnille
  • tuottaa tuloksia, koska sitähän tällä haetaan!

Oppaassa on kolme osiota:

  1. Millaisella strategialla Lifecycle-markkinointia kannattaa lähteä tekemään
  2. Kuinka virität CRMn tukemaan Lifecycle-markkinointia
  3. Millaista sisältöä ja millaisia automaatioita Lifecycle-markkinointi tarvitsee

 

Lataa opas

Lifecycle-markkinointi helpottaa liidien ja asiakasmassan hallintaa.