Mittaamisen tekninen toteutus

Mittaamisen tekninen toteutus on tärkeä osa mittaamisen kokonaisuudessa. Tarkkaan suunnitellun ja rakennetun teknisen toteutuksen avulla varmistat, että saat kerättyä yrityksesi tarpeisiin sopivaa relevanttia dataa. Laadukkaan datan avulla saat kehitettyä verkkopalveluitasi entistä paremmaksi.

Lue lisää Ota yhteyttä

Tutustu mittaamisen tekninen toteutus -palveluumme, jolla varmistat että analytiikkatyökalusi on jatkuvasti ajan tasalla muutoksista huolimatta.

Mittaamisen tekninen toteutus

Mittaamisen tekninen toteutus on verkkopalvelun web-analytiikan osa-alue, joka toteutetaan, kun mittaamisen strategia ja tavoitteet on määritelty. Teknisellä toteutuksella varmistetaan, että mittaus toimii suunnitellulla tavalla ja saat raporteista tarvitsemasi tiedon.

Tekninen toteutus on tärkeä osa web-analytiikan mittaamisen onnistumista. Tekninen toteutus antaa pohjan luotettavalle ja yrityksesi tarpeiden mukaiselle mittaukselle. Huolellisesti suunniteltu ja rakennettu tekninen toteutus vie verkkosivuston kehitystä kohti parempaa asiakaskokemusta. Laadukkaan datan avulla saat parannettua verkkopalvelunne käyttökokemusta sekä vaikutettua kampanjoiden tehokkuuteen ja kustannuksiin.

Pyydä tarjous

Miksi mittaamisen tekniseen toteutukseen kannattaa panostaa?

Mittaamisen tekninen toteutus on äärimmäisen tärkeä vaihe web-analytiikan mittaamisen kokonaisuudessa. Sen avulla varmistetaan, että saat tarvitsemasi tiedon helposti ja voit hyödyntää tietoa verkkopalvelusi kehittämiseksi.

Teknisellä toteutuksella määritetään miten data raportoituu analytiikan järjestelmiin ja käytössä oleviin raporttipohjiin, kuten Google Data Studioon. Mikäli mittausta ei ole erikseen määritelty ja teknistä asennusta suunniteltu, saatat huomata datan keruun näyttävän hankalalta ja monimutkaiselta. Vaikka kävijädatan kehityksen seuranta on verkkosivustosi kehityksen kulmakivi, vaikeasti tulkittavissa oleva data ei todennäköisesti innosta lukujen seurantaan ja saatat jäädä paitsi kehitystyön kannalta tärkeistä tiedoista.

Teknisen toteutuksen avulla varmistamme luotettavan ja ymmärrettävän datan keruun, jotta se on helposti tulkittavissa ja hyödynnettävissä kehitystyössä. Tätä varten rakennamme aluksi mittaussuunnitelman, jonka pohjalta web-analyytikko tai kehittäjä voi mittauksen toteuttaa.

Missä vaiheessa mittauksen teknistä toteutusta tehdään?

Kun tavoite- ja strategiaosuus on valmis, luomme mittaussuunnitelman, johon tekninen toteutus perustuu. Mittaussuunnitelma toimii runkona verkkopalvelun kokonaisvaltaiselle web-analytiikan kehitystyölle. Määrittelemme suunnitelmaan kaikki osiot, joita mitataan ja joiden pohjalta kävijäseurannan tulee rakentua.

Mittauksen tekninen toteutus määräytyy lopulta aina sen mukaan minkälainen sisällönhallintajärjestelmä on käytössä ja mitä datalähteitä halutaan käyttää. Teknisen vaiheen suunnittelussa ja toteutuksessa on olennaista, että asiantuntijalla on pääsy verkkosivuston sisällönhallinnan järjestelmään ja tarvittaessa yhteys kehittäjien kanssa.

Analytiikan mittauksessa puhutaan yleisesti tagien hallinnasta. Tagit ovat erilaisia seurantakoodeja, joita hallitaan tagienhallintajärjestelmissä. Näistä parhaiten tunnettu ja käytössä oleva järjestelmä on Google Tag Manager. Google Tag Manager on maksuton tagienhallinnantyökalu, jonka avulla voidaan hallinnoida verkkopalvelun kävijäseurannan, mainonnan ja sosiaalisen median tageja samalta alustalta.

Me Suomen Digimarkkinoinnilla suosimme yleisesti mittauksen rakentamista Google Tag Manageriin, jotta kaikki toiminta on samassa paikassa ja niiden hallinnointi selkeää kaikille käyttäjille.

 

Miksi valita mittaamisen kumppaniksi Suomen Digimarkkinointi Oy?

Web-analytiikan tekninen toteutus määrittää sen, miten verkkosivuston seuranta toimii ja miltä se raportoinnissa näyttää. Tekniseen toteutukseen panostaminen on tärkeää, jotta asioita mitataan oikein, GDPR:n mukaisesti sekä ottaen huomioon uusimmat web-analytiikan mittauksen mahdollisuudet, kuten Google Analytics 4 asennuksen.

Verkkopalvelun mittauksen asentaminen kokonaisuudessaan vaatii jatkuvaa validointia ja seurantaa. Analytiikan raportoinnin järjestelmät ja sisällönhallinnan järjestelmät kehittyvät jatkuvasti ja tehdessä jatkuvaa seurantaa, pysytään aallonharjalla kehityksessä.

Suomen Digimarkkinoinnilla on vankka kokemus mittauksen teknisen toteutuksen suunnittelusta ja toteutuksesta. Määrittelemme yhdessä juuri sinun yrityksellesi sopivan mittauksen ja varmistamme datan laadun ja oikeellisuuden.

mrace markkinonti malli

Ota
yhteyttä

  1. Kehitä markkinointianne datan pohjalta
  2. Käytä budjettinne parhaisiin kanaviin
  3. Lopeta arvailu dashboardin avulla
  4. Hanki enemmän parempia asiakkaita
  5. Johda markkinointia dataan pohjautuen

    • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.