Jokainenhan haluaa seurata omaa menestymistään markkinoilla ja tietää, kuinka sijoittuu kilpailijoidensa joukossa. Ennen markkinoinnin ongelmana oli näyttää konkreettisesti saavutetut tulokset. Tämä ei kuitenkaan ole enää ongelma ja sokeana mainostaminen voi loppua, sillä verkossa lähes kaikki on mitattavissa. Web-analytiikan eli verkkosivuston kävijäseurannan ja analysoinnin avulla saat tarkkaa tietoa markkinointisi kannattavuudesta ja toimivuudesta sekä asiakkaidesi käyttäytymisestä netissä. Web-analytiikka on välttämätöntä, koska:

 • Nykymarkkinointi on mitattavaa.
 • Ilman web-analytiikkaa ja mitattavuutta, digitaalinen markkinointisi on vielä lapsen kengissä.
 • Ilman web-analytiikkaa et näe, onko markkinointisi kannattavaa.

Verkossa tarkasti asennetun analytiikan avulla voit seurata, kuinka juuri sinulle räätälöity digimarkkinointikampanja puree ja tuo vastinetta rahoillesi. Saat tuloksia ja dataa siitä:

 • Kuinka asiakkaat liikkuvat ja viipyvät sivustollasi.
 • Mistä he sinne tulevat.
 • Mitkä ovat pullonkauloja, joissa menetät asiakkaita ja mitkä ovat suosituimpia sivujasi.

Toisin sanoen tiedät, mihin panostaa ja millä kanavilla markkinoida tuotettasi tai palveluasi.

WEB-ANALYTIIKAN HYÖDYT

 • Nykyaikainen tapa tehdä markkinointia. Jos et ole jo asentanut web-analytiikkaa sivustollesi, olet kilpailijoitasi jäljessä etkä saavuta heitä, jos et edes tiedä, mitä kävijäsi sivustollasi tekevät.
 • Mahdollistaa markkinoinnin mitattavuuden. Mitä voit mitata, sitä voit parantaa. Tiedät, kuinka erilaiset kanavasi toimivat ja voit sen pohjalta ohjata markkinointiasi kannattavaan suuntaan.
 • Markkinoinnin kehittäminen on suurin hyöty. Keräämällä tietoa ja mittaamalla liiketoimintasi kannalta olennaisimpia tekijöitä, voit kehittää markkinointiasi suuntaan, jossa saat parhaimman mahdollisen hyödyn yrityksellesi.
 • Rajallisen budjetin käyttö parhaaseen mahdolliseen paikkaan. Ennen digimarkkinointia piti paikkansa John Wanamakerin sanonta mainonnasta: ”Puolet rahoistani menevät hukkaan, mutten tiedä, kumpi puoli”. Nykyään sinun ei tarvitse hukata piiruakaan budjetistasi, vaan saat mittaamalla tarkalleen selville, paljonko kulutat ja mihin kannattaa sijoittaa.
 • Mahdollistaa testaamisen. Voit testata esimerkiksi erilaisia kanavia, kuten Facebookia ja LinkedIniä, ja saada selville kovimman tuloksen tuovan kanavan. Tämän ansiosta tiedät, mihin kanavaan kannattaa panostaa tuloksen maksimoimiseksi.
 • Poistaa arvailua. Jokaisella on oma mielipiteensä markkinoinnin vaikuttavuudesta, mutta data ja tieto tuovat varmuutta. Voit asettaa vastakkain ja testata erilaisia toimintatapoja, jolloin saat mittaamisen kautta selville kannattavimman vaihtoehdon.
 • Tarkkuus. Web-analytiikan avulla voidaan mitata esimerkiksi verkkokaupan myyntejä euron tarkkuudella.

Älä suotta jää kilpailijoistasi jälkeen. Ota yhteyttä ja tutustutaan lähemmin web-analytiikan hyötyihin!

ILMAN MITTAAMISTA EI VOI TEHDÄ KUNNOLLISTA DIGIMARKKINOINTIA

Kävijäseuranta on erottamaton osa verkkosivuja ja digimarkkinointia. Mikäli et jo mittaa sivustosi kävijöitä ja heidän toimintaansa, menetät paljon sivustosi ja markkinointisi potentiaalista etkä pysty kehittämään optimaalisesti markkinointiasi. Ilman kävijäseurantaa, mittaamista ja tulosten analysoimista toimit puhtaasti arvailujen varassa. Yhtä hyvin voisit lahjoittaa puolet markkinointibudjetistasi silmät sidottuina satunnaiselle sosiaalisen median kanavalle.

Mainostaminen verkossa ei ole hakuammuntaa, vaan tarkkaa testaamista. Mittaamalla ja seuraamalla kävijävirtaasi saat arvokasta tietoa verkkomarkkinointisi kannalta. Saat tietää:

 • Ketkä vierailevat sivustollasi – mikä on kävijöidesi ikä, kotimaa, kieli ja kaupunki.
 • Mistä he ovat kiinnostuneita ja mitä he tekevät sivustollasi.
 • Mitä sivuja he lukevat ja miten sivustosi sisällä liikutaan sivulta toiselle.

Saat tiedon siitä, mistä kävijät tulevat sivustollesi: tulevatko he orgaanisten hakutulosten kautta, sosiaalisen median väyliä pitkin vai maksettujen mainosten välityksellä. Pystyt mittaamaan tilauksia, myyntiä ja muita konversioita – näet, kuinka paljon todellisuudessa tapahtuu myyntiä ja kuinka hyvin asiakkaat toteuttavat tavoitteesi.

Digimarkkinoinnin voima piilee siinä, että saat tietää tarkalleen, ketkä sivustollasi käyvät ja mitä reittejä pitkin he luoksesi löytävät. Ilman mittaamista ei ole olemassa toimivaa, kannattavaa digimarkkinointia.

MITTAAMINEN LÄHTEE LIIKETOIMINNAN YMMÄRTÄMISESTÄ

Mittaaminen itsessään ei tuo lisäarvoa liiketoiminnallesi, jos sitä ei hyödynnetä oikeilla tavoilla. Tärkeintä on ymmärtää liiketoimintaa ja käyttää mittaamista sen päätavoitteen edistämiseen. Mieti, miksi omistat verkkosivut? Mikä on päätavoitteesi? Millä asialla on sivustollasi ja yrityksessäsi eniten vaikutusta liiketoimintaasi? Nämä kysymykset ovat olennaisia, jotta saadaan selville, mitä tulee mitata markkinoinnin kehittämiseksi ja myynnin edistämiseksi.

Yksinkertaisuudessaan mitattavan asian tulee olla liiketoimintaasi eniten vaikuttava tekijä. Jotta osataan rakentaa oikeanlainen mittaristo, on olennaista ymmärtää, miksi sivusto ylipäänsä on olemassa. Tässä roolisi on korvaamaton: me voimme tarjota analytiikan asiantuntijan kertomaan, mitä kaikkea voidaan mitata ja kuinka analysoida tuloksia, mutta vain sinä tiedät, mitä on juuri sinun yrityksesi kannalta olennaisinta mitata.

Sinä omaat tiedon siitä, mitkä luvut ovat liiketoimintasi kannalta tärkeitä. Me autamme sinua pohtimaan, kuinka muuttaa ne mitattavaan muotoon verkossa.

TARKOITUKSENA MITATA YRITYKSESI YDINTAVOITETTA

Kun olet selkeyttänyt itsellesi, mikä on yrityksesi ydintavoite ja miksi ylipäänsä omistat verkkosivut, tiedät, mihin tekijöihin kiinnität mittarisi. Ydintavoitteesi ja syysi pitää verkkosivuja, tulisi olla ne asiat, joita mittaat. Web-analytiikan tavoitteet asetetaan aina yrityksen päätavoitteesta käsin. Tämän jälkeen määritetään pienemmät sivutavoitteet.

Olkoon sitten kyseessä verkkokauppa, jonka ydintavoitteena on saada asiakkaat ostamaan tuotteita, tai verkkosivut, joilla on tavoitteena saada mahdollisimman moni kävijä liittymään sähköpostilistalle, on mittaaminen sidottava näihin tavoitteisiin. Sillä vain liittämällä mittaamisen yrityksesi liiketoiminnan kannalta keskeisiin tekijöihin, saat dataa, jolla on merkitystä markkinointisi kehittämisen, myyntisi kasvattamisen ja verkkosivustosi parantamisen kannalta.

Mitattavaan asiaan on siis liityttävä jokin kävijän tekemä toimi. Tämä voi olla sähköposti- tai blogilistalle liittyminen, yhteydenotto tai ostos, mikä tahansa toimi, joka on muutettavissa mitattavaan muotoon. Mikäli tuloksista ei ole hahmotettavissa syy—seuraussuhteita eri tekijöiden välillä, ei mitattavuudesta ole mitään hyötyä, sillä sitä ei voida käyttää toiminnan kehittämiseen.                                                                                    

ANALYSOIMALLA TULOKSET KERRYTÄT TIETOA

Analysoimalla saamasi tulokset, opit paitsi tuntemaan kävijämassasi piirteet, saat myös arvokasta tietoa siitä, millä tavoin voit parhaiten muuttaa kävijät vierailijoista asiakkaiksi. Myynnin parantaminen on yritystoiminnan lopullinen tavoite, mutta siihen päästäkseen on ymmärrettävä liiketoimintaa, asiakasryhmäänsä sekä markkinoinnin eri toimien vaikutuksia.

Tähän ymmärrykseen päästään tiedon kautta ja juuri tietoa kävijäseuranta tarjoaa. Tieto taas mahdollistaa muutoksen ja kehittämisen, jotka ovat avain myynnin parantamiseen. Mitattavuudella voidaan esimerkiksi seurata erilaisia reittejä, joita pitkin ihmiset tulevat, ja sitä kautta ohjata markkinointia. Koska verkkosivuilla on jokin tavoite, voidaan tarkastella, kuinka eri kanavista tulevat ihmiset täyttävät tämän tavoitteet. Luonnollisesti sivustolle halutaan lisää ihmisiä, jotka tekevät haluttuja asioita eli liittyvät sähköpostilistalle, suorittavat ostoksen tai ottavat yhteyttä ja jättävät tarjouspyynnön.

Web-analytiikalla saat tietoa siitä, missä kanavassa kannattaa markkinoida milläkin tavalla. Näet, millainen mainonta toimii esimerkiksi Facebookissa, millainen Google + -palvelussa ja mikä puree LinkedInissä.

ANALYYSIN POHJALTA KEHITÄT MARKKINOINTIA

Markkinoinnin kehittäminen on kävijäseurannan suurin hyöty. Jos et tiedä, mitä sivustollasi ja markkinoinnissasi tapahtuu, et voi käyttää markkinointiasi tehokkaasti ja mielekkäästi. Kehittämällä markkinointia tulosten analyysin pohjalta, muutat saamiasi tuloksia liiketoiminnan numeroiksi.

Kävijäseurannalla saat dataa ihmisten sivustollasi suorittamista toiminnoista, heidän käyttäytymisestään ja reaktioistaan mainontasi suhteen. Nämä toimet ja käyttäytyminen muutetaan luvuiksi, joita seuraamalla ja kehittämällä pystytään helpottamaan ihmisten toimintaa sivustollasi ja ohjaamaan kävijöitä toteuttamaan haluamaasi toimintoa. Otetaanpa esimerkki.

Kuvitellaan, että pidät verkkokauppaa, jossa myyt vaatteita. Voit seurata vaihe vaiheelta, kuinka ihmiset liikkuvat ostoprosessin lävitse. Näet, mitä väylää pitkin tulleet ihmiset valitsevat millaisia vaatteita ostoskoriinsa, kuinka moni heistä päätyy kassalle asti ja moniko suorittaa lopulta oston. Keräämäsi tiedon valossa voit suunnitella, millaisia paitoja tai mekkoja kannattaa sijoittaa millekin sivulle ja tarjotako takkeja vai housuja Facebookin kautta saapuneelle kävijälle. Mitä vaatteita ja merkkejä varata varastoosi ja mikä maksutapa on suosituin eli mikä kannattaa sijoittaa näkyvimmälle paikalle maksuvaiheessa.

Lisäksi voit testata sivustosi toimivuutta, sillä näet, miten kävijät käyttäytyvät sivuillasi, miltä sivulta siirrytään millekin ja mikä toimii sivuillasi suhteessa tavoitteeseesi. Toisin sanoen opit tuntemaan kävijämassasi ja voit hyödyntää tätä tuntemusta kehittääksesi markkinointiasi ja sivustoasi paremmaksi.

Tältä osin web-analytiikka liittyykin konversio-optimointiin eli siihen, kuinka hyvin saat muutettua kävijät asiakkaiksi sivustollasi. Tiedät, mitkä ovat sivustosi tärkeimmät sivut ja millaisia muutoksia niille kannattaa tehdä kävijöiden lisäämiseksi, pitämiseksi luonasi ja johdattamiseksi syvemmälle sivustollasi. Tiedät, mistä kanavasta saat millaistakin liikennettä: kenties luoksesi saapuu eniten maksavia asiakkaita Facebookin kautta, ehkäpä LinkedIn tuo eniten yhteydenottoja ja orgaanisen liikenteen tuloksena sähköpostilistasi täyttyy.

Kun tiedät kannattavimman kanavasi, tiedät, mihin panostaa ja paljonko saadaksesi siitä maksimihyödyn irti.

GOOGLE ANALYTICS: KÄVIJÄSEURANNAN STANDARDI

Google Analytics on web-analytiikan perustasoa ja standardi. Se on verkkosivuille asennettava mittausjärjestelmä, joka kertoo, mistä ihmiset sivustollesi tulevat ja mitä he siellä tekevät. Ohjelma asentaa jokaiselle sivustosi sivulle pätkän koodia, jonka avulla kerätään tietoa kävijöiden liikkeistä ja toimista sivustollasi. Ohjelma ei kuitenkaan loukkaa kävijöidesi yksityisyydensuojaa, sillä se poistaa kaikki tiedot, jotka personoivat kävijän.

Google Analytics on ilmainen ohjelma, jonka asentamiseen tarvitset vain Google-tilin. Ohjelma on helppo asentaa seuraamalla ohjeitamme vaihe vaiheelta. Google Analytics on se perustaso web-analytiikasta, joka verkkosivuilla tulisi olla. Mikäli et ole asentanut sivustollesi vähintään Google Analyticsiä, digimarkkinointisi ontuu pahasti ja hukkaat rahojasi.

Google Analyticsin perusteista voit lukea lisää blogistamme.

ME TARJOAMME SINULLE

Google Analyticsin tuntemuksemme on vahva. Tarjoamme sinulle analytiikkatyökalujen osaamisemme yhdistettynä harvinaisen hyvään ymmärrykseen liiketoiminnasta ja markkinoinnista. Osaamisemme ja sinun asiantuntijuutesi avulla rakennamme yrityksellesi mittarit, joita ymmärrät ja jotka mittaavat oikeita, liiketoimintasi kannalta olennaisia asioita.

Määritämme tavoitteet kanssasi. Web-analytiikan asiantuntijamme kertoo, mikä kaikki on mitattavissa ja sinä tarjoat asiantuntijuutesi sen suhteen, mitä on olennaista mitata. Tehtävänämme on ymmärtää mitatut luvut ja tuottaa niistä sinulle hyödyllistä tietoa. Varmistamme, että mitattavalla asialla todella on merkitystä liiketoimintasi kannalta. Analysoimme tulokset asiantuntevasti, jotta niitä voidaan käyttää tilanteen parantamiseen. Testauksen ja analytiikan avulla löydämme juuri sinun bisneksellesi toimivat hakusanat ja -lauseet, joilla takaamme näkyvyytesi kasvun verkossa.

Pelkkä mittareiden rakentaminen ei kuitenkaan yksinään riitä. Siksi kehitämmekin markkinointiasi tulosten perusteella. Panostamme siihen, mikä toimii ja karsimme toimimattoman, jolloin et menetä rahaa markkinointiin vaan maksimoit hyötysi. Vahvuutemme on jatkuva kehittäminen. Kehitämme omaa yritystämme jatkuvasti sykleissä ja samalla tavalla kehitämme asiakkaidemmekin markkinointia.

Yhdistämällä tietämyksesi markkina-alastasi ymmärrykseemme web-analytiikasta, muodostamme tiimin, joka takuulla parantaa digimarkkinointiasi. Analyyttisella lähestymistavalla saamme varmasti sinua miellyttävät tulokset. Saamme klikkihinnat minimiin ja budjetillesi maksimaalisen tuloksen verkossa.

Ota yhteyttä ja aloitetaan sinun markkinointisi kehittäminen web-analytiikan avulla.