Digimarkkinoinnin ääniblogit

Laita luurit korville ja pysy ajan hermolla digimarkkinoinnin muuttuvassa maailmassa. Suomen suurimman digimarkkinoinnin kirjaston blogeja löytyy myös kuunneltavina versioina!

Ääniblogit ovat kuunneltavissa Spotifyssa ja YouTubessa.

Kuuntele jaksot YouTubessa Kuuntele jaksot Spotifyssa

Miksi pystyvideo on tämän hetken trendi ja miten yritys voi hyötyä tästä trendistä?

Vaikka julkaisualustoja on lukemattomia, jokaista tuntuu yhdistävän yksi julkaisuformaatti, nimittäin lyhyt pystyvideo. Mistä ihmeestä tämä kaikkia somekanavia demokratisoiva formaatti oikein tupsahti ja kuinka yritys voi ottaa uudesta videotrendistä kaiken irti?

Kuuntele jakso
Lue blogikirjoitus
Lue blogikirjoitus

Vastuullinen markkinointi: Mitä se on?

Mitä vastuullinen markkinointi on ja miten voi markkinoida vastuullisesti? Kun kaikki kertovat olevansa vastuullisia, kuinka voi välttyä viherpesulta, ja mitkä asiat tulee aidosti ottaa markkinoijan työpöydälle?

Kuuntele jakso
Lue blogikirjoitus
Lue blogikirjoitus

Markkinointistrategia: mikä se on, miksi se on tärkeä ja kuinka luot sellaisen?

Markkinointistrategia on suunnitelma, kuinka yrityksen tulee tehdä markkinointia nyt ja tulevaisuudessa, jotta se voi tuottaa uusia asiakkuuksia ja menestyä parhaalla mahdollisella tavalla tästä hetkestä eteenpäin valitsemillaan resursseilla.

Kuuntele jakso
Lue blogikirjoitus
Lue blogikirjoitus

Markkinoinnin budjetointi: Mitä tulee huomioida digimarkkinoinnissa?

Budjetti ei saisi koskaan olla liian tarkasti määritetty, vaan sitä tulisi ajatella mieluummin arviona koko vuoden sijoituksesta. Pohja-ajatuksena markkinoinnin tulisi kuitenkin aina tuottaa enemmän kuin se maksaa.

Kuuntele jakso
Lue blogikirjoitus
Lue blogikirjoitus

SEO-strategia: Miksi se on tärkeä ja kuinka se luodaan?

Mitä SEO-strategia nykypäivänä tarkoittaa, sekä kuinka mittaamisen tärkeys ja MRACE®-mallin noudattaminen nousee päivä päivältä tärkeämmäksi osaksi tätäkin digitaalisen markkinoinnin kanavaa?

Kuuntele jakso
Lue blogikirjoitus
Lue blogikirjoitus

Estääkö sivustosi ostopolku sivuvierailijaa muuttumasta liidiksi?

Liidi vaatii syntyäkseen ostajapersoonaa puhuttelevaa sisältöä, käyttäjäystävälliset verkkosivut sekä konversiopisteen. Tunnistatko, missä kohtaa sinun sivustollasi on haasteita?

Aiheuttaako liian vähäinen liidimäärä yrityksessäsi turhautunutta pään raapimista? Tuovatko markkinointitoimenpiteet aiempaa enemmän liikennettä sivustollesi, mutta liidien määrä ei silti kasva? Vai nousevatko markkinointikulut, mutta myynti ei siitä huolimatta lisäänny?

Liidien puute voi johtua yksinkertaisesti siitä, että sivustosi ei ohjaa sivukävijöitä liideiksi.

Tässä ääniblogissa kerron, mitkä asiat verkkosivuilla vaikuttavat syntyvien liidien määrään ja laatuun, ja mihin sinun kannattaa kiinnittää huomiota, kun haluat kehittää sivustosi konversioprosenttia.

Kuuntele jakso
Lue blogikirjoitus
Lue blogikirjoitus

Markkinoinnin kilpailukeinot – näin erottaudut kilpailijoista mieleenpainuvasti

Mitä markkinoinnin kilpailukeinot ovat ja miten hyödynnät niitä digimarkkinoinnissa?

Tuntuuko siltä, että kilpailijat kiitävät ohitsenne?

Oletko epävarma miten yrityksenne tulisi toimia muuttuneessa markkinatilanteessa?

Haluatko parantaa digimarkkinointinne tuloksellisuutta?

Markkinoinnin kilpailukeinot määrittämällä selkeytätte yrityksenne arvolupauksen, kirkastatte digimarkkinoinnin tavoitteet ja varmistatte, että yrityksenne tärkeimmät ostajapersoonat löytävät luoksenne.

Markkinoinnin näkökulmasta kilpailuetu tarkoittaa sitä, että yritys kykenee tyydyttämään asiakkaiden tarpeita tavalla, johon kilpailijat eivät kykene vastaamaan. Tällaisen kilpailuedun rakentaminen vaatii sekä syvällistä ymmärrystä asiakkaiden tarpeista että kykyä erottautua kilpailijoista.

Kuuntele jakso
Lue blogikirjoitus
Lue blogikirjoitus

Markkinointi kriisin aikana: Mihin asioihin kannattaa keskittyä ja miksi?

Kriisin aikana markkinoinnista halutaan usein leikata. Fakta on kuitenkin se, että digimarkkinointia ei tulisi laiminlyödä varsinkaan kriisien ja muutosten keskellä. Lue, miksi!

Viime aikoina maailma on ollut monien odottamattomien kriisien, muutosten ja taloudellisten haasteiden äärellä. Inflaatio on aiheuttanut epävarmuutta tulevaan niin yritysten kuin kuluttajienkin näkökulmasta. Myös pelko ja uhka taantumasta varjostavat taloutta ja luovat epävarmuutta tulevasta.

Markkinoinnin näkökulmasta esimerkiksi taantumasta on kuitenkin mahdollista ottaa suuri hyöty irti, sillä taantuman aikana markkinointi on yksi harvoja asioita, joka ei kallistu. Päinvastoin, kun useat yritykset vähentävät markkinointiaan, vapautuu mediasta mainospaikkoja ja -tilaa, jolloin mediatilan hinnat laskevat.

Kuuntele jakso
Lue blogikirjoitus
Lue blogikirjoitus

MRACE®-malli vastaa RACE-mallia paremmin digitaalisen markkinoinnin ja myynnin tarpeisiin

Kun kerran alat kehittämään markkinointia ja myyntiä MRACE®:n avulla, et todennäköisesti halua enää palata perinteisempiin markkinoinnin malleihin.

RACE-malli on yksi tunnetuimmista markkinoinnin malleista. Jos hyödynnät työssäsi RACE-mallia, olet todennäköisesti jo pitkällä digitaalisen markkinoinnin johtamisessa ja käytännön toteuttamisessa.

RACE-malli on auttanut lukemattomia markkinointipäättäjiä suunnittelemaan ja johtamaan omaa digitaalista markkinointiaan. Malli on kuitenkin yli 12 vuotta vanha ja se on säilynyt melko samanlaisena. Digitaalisessa markkinoinnissa se on pitkä aika.

Kuuntele jakso
Lue blogikirjoitus
Lue blogikirjoitus

Verkkokaupan mittarit – Huomioi ainakin nämä asiat mittaamisessa

Verkkokaupan mittaamisessa koko ostopolun huomiointi on kaiken a ja o.

Verkkokauppa on etulyöntiasemassa moneen muuhun liiketoimintaan verrattuna, sillä voit mitata asiakkaasi matkaa koko ostopolun ajan. Siitä hetkestä kun asiakkaasi klikkaa ensi kerran verkkokauppaasi, lisää tuotteen ostoskoriin, poistaa sen ja tekee uuden lisäyksen, ja palaa viimeistelemään oston, voit mitata verkkokauppaostajan liikkeitä.

Kuuntele jakso
Lue blogikirjoitus
Lue blogikirjoitus

Tuloksia somemarkkinoinnilla

Sosiaalinen media on nopea viestintäväline, mutta maksetun digimarkkinoinnin tulosten suhteen on tärkeää, että et saa vääriä odotuksia siitä, kuinka nopeasti alat nähdä tavoittelemasi tulokset – muista, että kaikki hyvät asiat vievät aikaa! Kuinka nopeasti sitten? No katsotaanpa.

Miten 15-kertaistamme myynnin asap somemarkkinoinnilla? Tai miksei somemarkkinointi toimi, kun kampanjat ovat olleet livenä viikon? Tällaisia kysymyksiä saan verrattain usein ja ymmärrän tuskan. Kiristyvä maailmantilanne sekä nousevat hinnat ovat saaneet kuluttajat säästökannalle. Se luo painetta myös eri yrityksille ja aivan syystä, mutta valitettavasti noihin edellä mainittuihin kysymyksiin on vain yksi vastaus – maltti ja pitkäjänteisyys sekä MRACE®.

Kuuntele jakso
Lue blogikirjoitus
Lue blogikirjoitus

Arvolupaus – kuinka kiteytät ja viestit kilpailuetusi?

Arvolupaus on verkkosivustosi tärkein elementti, joten olethan panostanut siihen?

Yrityksesi tekee varmasti valtavan hienoja asioita ja tuottaa asiakkaille arvoa. Osaathan viestiä tämän potentiaalisille sekä jo olemassa oleville asiakkaillesi? Hyvin määritellyn arvolupauksen avulla kohderyhmäsi saa selkeän kuvan siitä, miksi heidän kannattaa toimia juuri sinun yrityksesi kanssa.

Tämä ääniblogi auttaa sinua ymmärtämään, mitä hyvän arvolupauksen taustalla on, ja miten voit lähteä rakentamaan yrityksellesi toimivaa arvolupausta.

Kuuntele jakso
Lue blogikirjoitus
Lue blogikirjoitus

Aseta markkinoinnin tavoitteet 5S-mallin avulla

Markkinoinnin tavoitteet luovat kaikelle markkinoinnin tekemiselle suunnan sekä päämäärän, jota lähdetään tavoittelemaan. Siksi markkinoinnin tavoitteiden on tärkeä olla linjassa liiketoiminnan tavoitteiden kanssa.

Jos haluat markkinoinnin tuottavan tulosta, niin sinun kannattaa asettaa markkinoinnille fiksut tavoitteet.

Millainen sitten on fiksu tavoite? Entä miten paljon tavoitteita kannattaa asettaa, mille aikavälille ja kuinka tarkasti?

Kuuntele jakso
Lue blogikirjoitus
Lue blogikirjoitus

Digitaalisen markkinoinnin mittaaminen MRACE® -mallin mukaisesti

Kehitä verkkopalvelua ja digimarkkinointia aidosti dataan pohjautuen. Miksi analytiikka kannattaa nähdä prosessina, johon kaikki oleelliset liiketoiminnan sidosryhmät on otettava mukaan?

Markkinoinnin mittaaminen on olennainen osa digitaalista markkinointia, tämä on varmasti selvää kaikille. Mittaamisella ei tarkoiteta kuitenkaan vain verkkosivuston ja markkinoinnin metriikoita, kuten mainosten näyttökertoja, klikkauksia ja verkkovierailijoiden määrää, vaan liiketoiminnan kannalta aidosti tärkeitä lukuja. Tällaisia ovat esimerkiksi liidit, liideistä tulleet asiakkaat tai kaupat, verkkokaupan kehitystä ja asiakashankinnan kustannuksia.

Kuuntele jakso
Lue blogikirjoitus
Lue blogikirjoitus

Kuinka raportoit digimarkkinoinnin tuloksia johdolle

Miten digimarkkinoinnin kokonaisuutta kannattaa suunnitella ja hallita, jotta sekä markkinoinnin strateginen että taktinen puoli tulee huomioitua, ja sitä kautta tulosten raportointi ja lisäbudjetin tarpeen perustelu johdolle on jatkossa paljon yksinkertaisempaa?

Miten sinä markkinointipäättäjänä selviät digikanavaviidakosta; oletko siellä kotonasi kuin Tarzan konsanaan, mutta tuntuuko esimerkiksi lisäbudjetin saaminen ja perusteleminen hankalalta, kun et löydä sopivaa tapaa todentaa eri digikanavien aikaansaamia tuloksia?

Kuuntele jakso
Lue blogikirjoitus
Lue blogikirjoitus

Tekoäly sisältömarkkinoinnissa

Tekoäly sisältömarkkinoinnissa: näin sisällöntuotanto tulee muuttumaan tulevaisuudessa.
Tekoäly, joka ymmärtää kysymyksesi, tuottaa tekstiä ja puhuu lähes virheetöntä suomea, tulee muuttamaan sisällöntuotannon merkityksen tulevaisuudessa. Se tulee vaikuttamaan sisällöntuotantoprosessiin sekä sisällöntuottajien työnkuvaan.

Tässä jaksossa käymme läpi, miten nämä muutokset tulevat näkymään, pohdimme voiko tekstiä tuottava tekoäly korvata sisällöntuottajien työn ja miten tekoälyä voi parhaiten hyödyntää sisällöntuotannossa.

Kuuntele jakso
Lue blogikirjoitus
Lue blogikirjoitus

Ostajapersoonat ovat yrityksesi kohderyhmä

Ostajapersoonat ovat koko digimarkkinointisi kivijalka, sillä niihin pohjautuva markkinointi konkretisoi “tunne asiakkaasi” -ajattelun toimivaksi kokonaisuudeksi. Digimarkkinoinnissa korostetaan paljon numeraalisia arvoja, kuten klikkauksia, näyttökertoja ja konversioita, mutta jokaisen numeron taustalla on ihminen.

Kuuntele jakso
Lue blogikirjoitus
Lue blogikirjoitus

Haluaisitko tietää lisää? Hanki uusin kirjamme!

Digitaalinen markkinointi on tärkeä osa liiketoimintaa ja monelle yritykselle nykyään jopa elinehto: sen onnistuminen määrittää myyntisi onnistumisen, joka puolestaan määrittää organisaationne kasvutahdin. Digimarkkinointi: Luo strategia – vie se käytäntöön – myy enemmän kokoaa digimarkkinoinnin uusimman tiedon yksiin kansiin. Kirjan luettuasi tiedät, kuinka digitaaliselle markkinoinnille luodaan strategia, kuinka strategia viedään käytäntöön ja kuinka markkinoinnin onnistumista ja myynnin kasvua mitataan.Teoksessa yhdistyy Suomen parhaaksi valitun digimarkkinointitoimiston sekä alan johtavien tutkijoiden ja opettajien osaaminen.

Lue lisää

Ota
yhteyttä

Haluatko saada markkinoinnilla parempia tuloksia?
Lähetä meille siinä tapauksessa viesti, niin olemme sinuun pian yhteydessä. Pääset kertomaan lisää tarpeistasi, joihin alamme sitten yhdessä luomaan ratkaisuja.

    • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.