7 vaihetta markkinointistrategian luomiseen

Haluatko tehdä markkinointia, joka tuottaa laadukkaampia liidejä, vauhdittaa myyntiä ja turvaa brändinne pitkän aikavälin kysyntää?

Markkinointistrategia asemoi yrityksenne valitsemaanne markkinaan tavalla, jolla voitatte.

Lataa ilmainen opas ja opi tekemään markkinointistrategia, jolla:

  • Lisäät tunnettuuttanne kohderyhmän keskuudessa
  • Luot brändillenne pitkän ajan kysyntää
  • Tuotat myyntiä ja sitoutat asiakkaitanne
  • Johdat markkinointia paremmin sitomalla markkinoinnin tavoitteet liiketoiminnan tavoitteisiin
  • Parannat markkinoinnin tuloksia ohjaamalla resurssit oikeisiin asioihin

Strategian teko etenee kolmessa vaiheessa: 1. Markkinaymmärryksen luominen, eli missä valitsette pelata, 2. Keinojen ja kanavien määritys, eli miten valitsette voittaa ja 3. Toimenpiteiden ja resurssien listaaminen, eli mitkä ovat tarvitsemanne kyvykkyydet.

Oppaasta saat käytännön vinkit:

➡️ Kohderyhmien määrittämiseen ja ostajapersoonien tekoon
➡️ Kilpailuetujen kirkastamiseen
➡️ Arvolupauksen kiteyttämiseen
➡️ Tavoitteiden asettamiseen
➡️ Mittaamiseen ja datan hyödyntämiseen

Markkinointistrategia on suunnitelma, kuinka yrityksen tulee tehdä markkinointia nyt ja tulevaisuudessa, jotta se voi menestyä parhaalla mahdollisella tavalla tästä hetkestä eteenpäin.

Lataa opas

Otteita oppaasta

Kuinka segmentoit kohderyhmänne kaikista tärkeimpiin asiakkaisiin ABCD-mallilla?

Markkinoinnin maturiteetti-kaaviolla auditoit markkinointinne nykytilan ja löydät tärkeimmät kehityskohteet

Saat selkeät ohjeet arvolupauksen hahmotteluun yrityksellenne niin, että se erottuu kilpailusta ja puhuttelee tärkeimpiä kohderyhmiänne.

Strategia luo selkeyttä sanoittamiseen – miten asiakasta puhutellaan. Lisäksi strategia on auttanut hahmottamaan, miten verkkosivut kannattaa rakentaa asiakkaita puhutteleviksi.

Tuomas Korkiakangas
Palvelupäällikkö, Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus