Evästeilmoitus – kerää markkinointidataa tehokkaasti ja GDPR:n mukaisesti

Evästeilmoituspalvelumme mahdollistaa sen, että toteutat kävijäseurantaa GDPR-asetusten mukaisesti.

Ota yhteyttä

GDPR-lakimuutokset ovat muuttaneet tapaa toteuttaa verkkosivuston kävijäseurantaa ja mainonnan kohdentamista.

Käytännössä et voi toteuttaa kävijäseurantaa ja mainonnan kohdentamista ilmoittamatta siitä kävijälle. Sinun on tarjottava verkkosivustosi käyttäjille selkeä vaihtoehto joko hyväksyä, hylätä tai valita käytettävät evästeet, jotka seuraavat hänen toimintaansa sivustolla.
Ilman suostumusta tehdystä seurannasta tai mainonnan kohdentamisesta voi pahimmillaan seurata sakkorangaistus.

SDM:llä seuraamme evästeilmoituksiin ja GDPR:ään liittyvää lainsäädäntöä jatkuvasti ja autamme asiakkaitamme varmistamaan oman toiminnan lainmukaisuuden sekä saamaan parhaan hyödyn irti evästetiedoista.

Saat meiltä kattavan ja Traficomin säännösten mukaisen evästeilmoituspalvelun avaimet käteen ratkaisuna.

Ota yhteyttä

Mitä evästeet ovat ja mihin niitä käytetään?

Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka tallennetaan päätelaitteisiin käyttämästäsi selaimesta. Evästeet eivät ole laitteelle haitallisia eikä niitä voi käyttää haittaohjelmien levittämiseen. Ilman evästeiden käyttöä verkkosivustot eivät kuitenkaan muista mitään kävijöistä ja heidän sivustollasi tekemistään valinnoista.

Evästeitä käytetään perinteisesti juuri verkkosivuston toiminnan takaamiseen, seurantaan ja oikeanlaisen mainonnan kohdentamiseen. Tyypillisimpiä tapauksia ovat kävijämittaus sekä mainonnan kohdentaminen kävijöille, jotka ovat vierailleet jossain tietyssä osiossa verkkosivustoa.

Monet evästeet ovat käytännössä välttämättömiä sivuston toiminnan kannalta, esimerkkinä verkkokauppojen maksuominaisuudet. Perinteinen Google Analytics seurantakin toteutuu niin, että käyttäjän laite lähettää dataa Google Analyticsiin. Evästeet ovat aina sivustokohtaisia.

Mitä ovat eri evästekategoriat ja miten niistä kuuluu ilmoittaa?

Evästekategoriat perustuvat niiden käyttötarkoituksiin. Osa evästeistä on olennaisia sivuston toimivuutta ajatellen, ja toiset taas perustuvat mainonnan kohdentamiseen ja demografiadatan keruuseen. Päivitetyn evästeohjeistuksen mukaan evästeistä ja niiden käyttötarkoituksista pitää ilmoittaa selkeästi käyttäjille ja tarjota mahdollisuutta hylätä tai hyväksyä ne.

Evästeasetuksissa seurannan toimivuuden pitää perustua kävijöiden valintoihin. Seuranta ei saa alkaa, mikäli käyttäjä ei ole hyväksynyt sille merkittyjä evästeitä.

Välttämättömät evästeet:

Välttämättömät evästeet ovat olennaisia sivuston toiminnan ja turvallisuuden kannalta.

Toiminnalliset evästeet:

Toiminnalliset evästeet (tai usein myös asetukset-nimellä kulkevat evästeet) muistavat, mitä valintoja olet toteuttanut sivustolla, kuten kieli-, alue- ja salasanavaihtoehdot nopeampaa kirjautumista varten.

Tilastoinnin evästeet:

Nämä evästeet keräävät tietoa siitä, miten verkkosivustoa käytetään, mitä linkkejä klikataan ja mistä sivustolle on tultu. Perustuen toki siihen, kuinka kattavaa mittausta sivustolta kerätään. Nämä ovat pitkälti analytiikan evästeitä, joita on käytössä eri muodossa lähes kaikilla sivustoilla.

Markkinoinnin evästeet:

Nämä evästeet keräävät tietoa käyttäjien toiminnasta sivustolla, jotta markkinoijat osaavat kohdentaa oikeanlaista mainontaa yleisölle. Nämä evästeet ovat lähes poikkeuksetta kolmannen osapuolen evästeitä.

Evästeilmoitukset ja sivuston seuranta

Evästeasetuksissa seurannan toimivuuden pitää perustua kävijöiden valintoihin. Seuranta ei saa alkaa, mikäli käyttäjä ei ole hyväksynyt sille merkittyjä evästeitä. Tämä koskee niin perinteistä verkkosivuston kävijäseurantaa kuin mainonnan kohdentamista.

Miten evästeilmoitus ratkaisumme toimii?

Ratkaisumme olennainen osa on sivuston mittauksen varmistaminen evästeilmoituksen vaatimalle tasolle. Evästeet kategorisoidaan automaattisesti niiden käyttötarpeen mukaan (analytiikka, mainonta ym.), jolloin seuranta pitää päivittää sen mukaisesti.

Ratkaisumme Traficomin säännösten mukaiseen evästeiden ilmoitukseen ja seurantaan toteutetaan avaimet käteen ratkaisuna. Prosessimme kulkee seuraavien askeleiden mukaisesti:

 • Käymme yhteisesti läpi Cookiebot-suostumuksenhallintajärjestelmän ja  ajantasaisen tietosuojaselosteen. Tietosuojaselosteen päivitykset täytyy aina varmistaa tietosuojavaltuutetulta ja lakihenkilöltä.
 • Skannaamme sivustosi Cookiebot-työkalulla, jolloin näemme, kuinka iso on työkalun kuukausittainen käyttömaksu. Skannaus kerää tiedot kaikista sivuston evästeistä, jonka jälkeen ne voidaan kategorisoida.
 • Skannauksen jälkeen valitsemme yhdessä evästeilmoituksen ulkoasun, korostevärit ja tekstit. Näin evästeilmoitus sopii brändiisi ja on luonteva osa sivustoasi. Suunnittelemme evästeilmoituksen mahdollisimman käyttäjäystävälliseksi.
 • Lopuksi varmistamme, että seuranta toimii evästekategoriavalintojen mukaisesti.

Evästeilmoitus ja seuranta kuntoon ammattilaisemme toimesta

Olemme Cookiebot-suostumuksenhallintajärjestelmän partneri ja jälleenmyyjä. Toteutamme valmiita ratkaisuja evästeilmoituksen asentamisesta oikeaoppisen seurannan toteuttamiseen.

CookieBotin asentaminen maksaa kertainvestointina 1 690 € + alv. Tämän jälkeen maksat CookieBot-lisenssimaksua, jonka suuruus vaihtelee 10–40 €/kk välillä sivustosi koosta riippuen.

Mikäli evästepalvelut askarruttavat, ota yhteyttä asiantuntijoihimme luotettavan ratkaisun varmistamiseksi.

Ota yhteyttä

Web-analytiikka MRACE-viitekehyksen mukaan

Asetamme seurattavat tunnusluvut kaikille ostoprosessin vaiheille, joten kaikille RACE-mallin vaiheille on omat odotuksensa ja mittarinsa. Ensisijaisena tavoitteenamme on ohjata yleistasolla resurssit toimenpiteisiin, jotka tuottavat teille eniten tuloksia. Kokonaisuutena pyrimme siihen, että markkinointikanavat toimivat yhdessä liiketoiminnallisten tavoitteidenne saavuttamiseksi.

Kerätyllä datalla etsimme verkkosivustonne ongelmakohtia potentiaalisen ostajanne näkökulmasta. Tämä koskee niin verkkosivustonne teknistä toimivuutta kuin ostajan oletetulla ostopolulla olevia esteitä.

Jokainen markkinointikampanjanne on sijoitus, jolle odotatte tuottoa. Web-analytiikan avulla ymmärrämme, mitkä kanavat tuovat tuloksia parhaalla tuottosuhteella ja voimme tehdä ratkaisuja markkinointibudjettinne optimaalisesta jakamisesta.

Tavoitteemme on siis havainnollistaa yrityksenne digitaalisen liiketoiminnan kokonaisuus, valita tärkeimmät mittarit ja pyrkiä jatkuvaan kehitykseen testaamisen kautta.

mrace markkinonti malli

Ota
yhteyttä

 1. Kehitä markkinointianne datan pohjalta
 2. Käytä budjettinne parhaisiin kanaviin
 3. Lopeta arvailu dashboardin avulla
 4. Hanki enemmän parempia asiakkaita
 5. Johda markkinointia dataan pohjautuen

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.
 • Mittaaminen lähtee liiketoiminnan ymmärtämisestä

  Mittaaminen itsessään ei tuo lisäarvoa liiketoiminnallenne, jos sitä ei hyödynnetä oikeilla tavoilla. Tärkeintä on ymmärtää liiketoimintaa ja käyttää mittaamista sen päätavoitteen edistämiseen. Mieti, miksi omistatte verkkosivut? Mikä on päätavoitteenne? Millä asialla on eniten vaikutusta liiketoimintaanne? Nämä kysymykset ovat olennaisia, jotta saamme selville, mitä tulee mitata markkinoinnin kehittämiseksi ja myynnin edistämiseksi.

  Yksinkertaisuudessaan mitattavan asian tulee olla liiketoimintaanne eniten vaikuttava tekijä. Jotta osaamme rakentaa oikeanlaisen mittariston, on olennaista ymmärtää, miksi sivusto ylipäänsä on olemassa. Tässä roolisi on korvaamaton: me voimme tarjota analytiikan asiantuntijan kertomaan, mitä kaikkea voimme mitata ja kuinka analysoida tuloksia, mutta vain sinä tiedät, mikä on juuri yrityksenne kannalta olennaisinta mitata.

  Mittaamme yrityksenne ydintavoitteita

  Kun olet selkeyttänyt itsellesi, mikä on yrityksenne ydintavoite ja miksi ylipäänsä omistatte verkkosivut, tiedät, mihin tekijöihin kiinnität mittarinne. Ydintavoitteenne ja syynne pitää verkkosivuja, tulisi olla ne asiat, joita mittaat.

  Olkoon sitten kyseessä verkkokauppa, jonka ydintavoitteena on saada asiakkaat ostamaan tuotteita, tai verkkosivut, joilla on tavoitteena saada mahdollisimman moni kävijä liittymään sähköpostilistalle, on mittaaminen sidottava näihin tavoitteisiin. Sillä vain liittämällä mittaamisen yrityksesi liiketoiminnan kannalta keskeisiin tekijöihin, saat dataa, jolla on merkitystä markkinointinne kehittämisen, myyntinne kasvattamisen ja verkkosivustonne parantamisen kannalta.

  Mitattavaan asiaan on siis liityttävä jokin kävijän tekemä toimi. Tämä voi olla sähköposti- tai blogilistalle liittyminen, yhteydenotto tai ostos, mikä tahansa toimi, joka on muutettavissa mitattavaan muotoon. Mikäli tuloksista ei ole hahmotettavissa syy—seuraussuhteita eri tekijöiden välillä, ei mitattavuudesta ole mitään hyötyä, sillä sitä ei voida käyttää toiminnan kehittämiseen.

  Analysoimalla tulokset kerrytät tietoa

  Analysoimalla saamanne tulokset, opit paitsi tuntemaan kävijämassanne piirteet, saat myös arvokasta tietoa siitä, millä tavoin voit parhaiten muuttaa kävijät vierailijoista asiakkaiksi. Myynnin parantaminen on yritystoiminnan lopullinen tavoite, mutta siihen päästäkseen on ymmärrettävä liiketoimintaa, asiakasryhmäänsä sekä markkinoinnin eri toimien vaikutuksia.

  Tähän ymmärrykseen päästään tiedon kautta ja juuri sitä tietoa web-analytiikka tarjoaa. Tieto taas mahdollistaa muutoksen ja kehittämisen, jotka ovat avain myynnin parantamiseen. Mitattavuudella voidaan esimerkiksi seurata erilaisia reittejä, joita pitkin ihmiset tulevat, ja sitä kautta ohjata markkinointia. Koska verkkosivuilla on jokin tavoite, voidaan tarkastella, kuinka eri kanavista tulevat ihmiset täyttävät tämän tavoitteet. Luonnollisesti sivustolle halutaan lisää ihmisiä, jotka tekevät haluttuja asioita eli liittyvät sähköpostilistalle, suorittavat ostoksen tai ottavat yhteyttä ja jättävät tarjouspyynnön.

  Analyysin pohjalta kehität markkinointianne

  Markkinoinnin kehittäminen on kävijäseurannan suurin hyöty. Jos et tiedä, mitä sivustollanne ja markkinoinnissanne tapahtuu, et voi tehdä markkinointia tehokkaasti ja mielekkäästi. Kehittämällä markkinointia tulosten analyysin pohjalta, muutat saamianne tuloksia liiketoiminnan numeroiksi.

  Kävijäseurannalla saat dataa ihmisten sivustollanne suorittamista toiminnoista, heidän käyttäytymisestään ja reaktioistaan mainontanne suhteen. Nämä toimet ja käyttäytyminen muutetaan luvuiksi, joita seuraamalla ja kehittämällä pystytään helpottamaan ihmisten toimintaa sivustollanne ja ohjaamaan kävijöitä toteuttamaan haluamaasi toimintoa. Otetaanpa esimerkki.

  Kuvitellaan, että pidät verkkokauppaa, jossa myyt vaatteita. Voit seurata vaihe vaiheelta, kuinka ihmiset liikkuvat ostoprosessin lävitse. Näet, mitä väylää pitkin tulleet ihmiset valitsevat millaisia vaatteita ostoskoriinsa, kuinka moni heistä päätyy kassalle asti ja moniko suorittaa lopulta oston. Keräämäsi tiedon valossa voit suunnitella, millaisia paitoja tai mekkoja kannattaa sijoittaa millekin sivulle ja tarjotako takkeja vai housuja Facebookin kautta saapuneelle kävijälle. Mitä vaatteita ja merkkejä varata varastoosi ja mikä maksutapa on suosituin eli mikä kannattaa sijoittaa näkyvimmälle paikalle maksuvaiheessa.

  Lisäksi voit testata sivustosi toimivuutta, sillä näet, miten kävijät käyttäytyvät sivuillasi, miltä sivulta siirrytään millekin ja mikä toimii sivuillasi suhteessa tavoitteeseesi. Toisin sanoen opit tuntemaan kävijämassasi ja voit hyödyntää tätä tuntemusta kehittääksesi markkinointiasi ja sivustoasi paremmaksi.

  Tältä osin web-analytiikka liittyykin konversio-optimointiin eli siihen, kuinka hyvin saat muutettua kävijät asiakkaiksi sivustollasi. Tiedät, mitkä ovat sivustosi tärkeimmät sivut ja millaisia muutoksia niille kannattaa tehdä kävijöiden lisäämiseksi, pitämiseksi luonasi ja johdattamiseksi syvemmälle sivustollasi. Tiedät, mistä kanavasta saat millaistakin liikennettä: kenties luoksesi saapuu eniten maksavia asiakkaita Facebookin kautta, ehkäpä LinkedIn tuo eniten yhteydenottoja ja orgaanisen liikenteen tuloksena sähköpostilistasi täyttyy.

  Kun tiedät kannattavimman kanavasi, tiedät, mihin panostaa ja paljonko saadaksesi siitä maksimihyödyn irti.

  Google Analytics: kävijäseurannan standardi

  Google Analytics on web-analytiikan perustasoa ja standardi. Se on verkkosivuille asennettava mittausjärjestelmä, joka kertoo, mistä ihmiset tulevat sivustollenne ja mitä he siellä tekevät. Ohjelma asentaa jokaiselle sivustonne sivulle pätkän koodia, jonka avulla kerätään tietoa kävijöiden liikkeistä ja toimista sivustollanne. Ohjelma ei kuitenkaan loukkaa kävijöiden yksityisyydensuojaa, sillä se poistaa kaikki tiedot, jotka personoivat kävijän.

  Google Analytics on ilmainen ohjelma, jonka asentamiseen tarvitset vain Google-tilin. Ohjelma on helppo asentaa seuraamalla ohjeitamme vaihe vaiheelta. Google Analytics on se perustaso web-analytiikasta, joka verkkosivuilla tulisi olla. Mikäli et ole asentanut sivustollenne vähintään Google Analyticsia, digimarkkinointinne ontuu pahasti ja hukkaatte rahojanne.

  Me tarjoamme sinulle seuraavaa

  Google Analyticsin tuntemuksemme on vahva. Tarjoamme sinulle analytiikkatyökalujen osaamisemme yhdistettynä harvinaisen hyvään ymmärrykseen liiketoiminnasta ja markkinoinnista. Osaamisemme ja sinun asiantuntijuutesi avulla rakennamme yrityksellenne mittarit, joita ymmärrät ja jotka mittaavat oikeita, liiketoimintanne kannalta olennaisia asioita.

  Web-analytiikan asiantuntijamme kertoo, mikä kaikki on mitattavissa ja sinä tarjoat asiantuntijuutesi sen suhteen, mitä on olennaista mitata. Tehtävänämme on ymmärtää mitatut luvut ja tuottaa niistä sinulle hyödyllistä tietoa. Varmistamme, että mitattavalla asialla todella on merkitystä liiketoimintanne kannalta.

  Pelkkä mittareiden rakentaminen ei kuitenkaan yksinään riitä. Siksi kehitämme markkinointianne tulosten perusteella. Panostamme siihen, mikä toimii ja karsimme toimimattoman, jolloin ette menetä rahaa markkinointiin vaan maksimoit hyödyn. Vahvuutemme on jatkuva kehittäminen. Kehitämme omaa yritystämme jatkuvasti sykleissä ja samalla tavalla kehitämme asiakkaidemmekin markkinointia.

  Yhdistämällä tietämyksesi toimialastasi ymmärrykseemme web-analytiikasta, muodostamme tiimin, joka takuulla parantaa digimarkkinointianne.

  Ota yhteyttä ja aloitetaan markkinointinne kehittäminen web-analytiikan avulla.