Videomarkkinointi

Useimmat ostopäätöksemme ovat pohjimmiltaan tunnevetoisia. Ilman tunnetta ei olisi ostamisen houkutusta. Video kertoo palvelustanne tai tuotteestanne nimenomaan sellaisessa muodossa, joka herättää tunteita.

Videolla voitte naulita asiakkaanne huomion, houkutella hänet vierailemaan verkkosivustollanne ja opettaa hänelle, kuinka tuotteenne tai palvelunne toimii. Videomarkkinointi on parhaita keinoja saada yrityksenne erottumaan kilpailijoista.

Lue lisää Ota yhteyttä

Toteutamme videokampanjat yhdessä Rulla Median kanssa.

Tutustu Rulla Mediaan

Videomarkkinointi muuttaa tarinanne myynniksi.

Miksi videomarkkinointi kannattaa?

Videomarkkinointi on oiva keino erottua kilpailijoistanne.

Lisäksi osa ihmisistä tykkää katsella videoita, osa kuunnella podcasteja ja osa lukea. Kun tarjoatte asiakkaillenne mahdollisuuden nauttia sisältöä siinä muodossa kuin he haluavat sen nauttia, olette etulyöntiasemassa suhteessa kilpailijoihinne, jotka viestivät yksipuolisesti.

Videomarkkinoinnilla edistätte myös yrityksenne löydettävyyttä. YouTube on maailman toiseksi suosituin hakukone heti Googlen jälkeen. Ihmiset etsivät yhä kirjavammin tietoa YouTubesta.

YouTube-videot ponnahtavat Googlen etusivulle. Videolla etusivun paikka on moninkertaisesti helpompaa saada haltuun kuin tekstisisällöllä, koska useimmat hakusanat eivät ole videoiden kohdalla vielä niin kovasti kilpailtuja.

Ota yhteyttä

Videot herättävät yleisönne huomion ja ohjaavat heidän verkkosivustollenne. Liikenteen määrää lisäämällä luomme lisää mahdollisuuksia kaupankäynnille.

Voitte käyttää videota ikään kuin suodattimena, jolla erottelemme potentiaaliset asiakkaat yleisömassasta. Tai voitte lanseerata ja mainostaa materiaalia, jonka lataamista vastaan kävijät jättävät yhteystietonsa.

Videolla esittelette tuotteenne tai palvelunne niin näyttävästi, että asiakkaillanne herähtää vesi kielelle. Ostopäätös kumpuaa aina tunteista ja video on tunnemedia.

Emme ainoastaan kerro toiminnastanne, vaan näytämme sen. Kun asiakas näkee omin silmin kulissien taakse – ketä yrityksessänne työskentelee, ketkä ovat asiakkaitanne ja miten toimitten yhdessä – hänen on helppo luottaa teihin, vaikka ette olisi koskaan aikaisemmin tavanneet.

Ota yhteyttä

Videomarkkinointi MRACE-viitekehyksen mukaan

Moderni verkossa tapahtuva videomarkkinointi voidaan toteuttaa kohdennetusti ja sen tuloksia voidaan mitata tarkasti. Vaikka emme voi muuttaa asiakkaanne ostoprosessia, voimme ymmärtää ja hyödyntää sitä eduksemme.

Suunnittelemme videomarkkinoinnin aina asiakkaanne ostopolun vaiheiden mukaan. Kun tiedämme, ketä videoilla halutaan tavoittaa, ja missä asiakkaan ostopolkun vaiheessa haluamme saada aikaan toimenpitäitä, voimme suunnitella videosisällöt tarkoituksenmukaisesti.

Videoilla voimme herättää asiakkaanne huomion, poistaa ostamisen esteitä, vastata tämän mieltä askarruttaviin kysymyksiin, opettaa käyttämään tuotteitanne ja palveluitanne paremmin sekä perustella, miksi juuri teidän asiakkaaksenne kannattaa pyrkiä. Videoilla voimme myös raottaa esirippua yrityksenne kulttuuriin ja näyttää, miksi juuri teille kannattaa hakeutua töihin.

mrace markkinonti malli
mrace-r
mrace-a
mrace-c
mrace-e
mrace-m

Usein
kysyttyä

Videomarkkinointi koostuu monesta eri asiasta, jonka takia se herättää usein kysymyksiä. Tässä muutamia yleisimpiä kysymyksiä.

Kuinka osaatte tuottaa videota juuri meidän alastamme?

Ymmärrys toimialastanne, myyntiprosessistanne ja asiakkaistanne rakentuu perusteellisen pohjatyön tuloksena. Kaikki asiakkuutemme alkavat alkuhaastattelulla. Kartoitamme yrityksenne tavoitteet, jakelukanavat ja yleisöt. Käymme läpi, mitä tunteita haluamme katsojissa herättää ja mitkä ovat viestintänne kulmakivet.

Alkuhaastattelun pohjalta teemme tuotantosuunnitelman ja käsikirjoituksen. Käymme suunnitelman yhdessä läpi ennen kuin etenemme itse kuvauksiin. Videomarkkinointi on aina yhteispeliä.

Kuinka pitkä videon kannattaa olla?

Ei ole olemassa yhtä oikeaa videon mittaa. Sopiva pituus riippuu täysin kontekstista: ostopolun vaiheesta, kohdeyleisöstä, itse sisällöstä ja tietysti myös jakelukanavasta. Toisin kuin usein kuvitellaan, myös pitkät videot toimivat erinomaisesti markkinoinnissa.

Nyrkkisääntönä voi sanoa, että samasta aineistosta kannattaa olla useita eri mittaisia versioita. Antaa datan kertoa, mikä pituus toimii parhaiten. Tästä syystä teemme asiakkaillemme aina samasta materiaalista vähintään kaksi videota: pitkä ja lyhyt versio.

Katso onnistuneita videotuotantoja Rulla median sivuilta.

Rulla Median työnäytteet

Ota
yhteyttä

  1. Rakenna luottamusta
  2. Näytä, mitä teette – älä vain viesti siitä
  3. Erotu kilpailijoistanne
  4. Tuo yritystänne lähemmäs asiakasta
  5. Herätä asiakkaan kiinnostus kanavassa kuin kanavassa

    • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.