Facebook-markkinoinnin hyödyntämiseen on monia hyviä syitä. Kaikille Facebook-markkinointi ei kuitenkaan sovi.

Facebook-markkinoinnin suurimmat edut ovat:

1. Facebookilla on Suomessa lähes kolme miljoonaa käyttäjää

2. Facebook-markkinointi on mahdollista kohdentaa todella tarkasti juuri oikeille ihmisille. Tämä on ehkä Facebookin suurin kilpailuetu muihin kilpailijoihin verrattuna, sillä yksikään toinen alusta ei tarjoa yhtä tarkkaa kohdentamista.

3. Facebook-markkinoinnin tehokkuus voidaan mitata ja tulokset raportoida

4. Facebook-markkinointi kehittyy hurjaa vauhtia Facebookin mainosalustan mukana ja sitä myös tulokset paranevat, mikäli pysyy ajan hermolla.

Facebook-markkinointi on tietyllä tapaa TV-mainonnan ja Google-mainonnan yhdistelmä. Pystyt rakentamaan brändiä ja pääset käsiksi suuriin kohderyhmiin, mutta pystyt kuitenkin mittaamaan tuloksia äärimmäisen tarkasti ja kohdentamaan mainontaa äärimmäisen tarkasti. Tärkeintä on, että Facebook-markkinointi on suunniteltu kunnolla ja toteutettu vastaamaan yrityksesi tavoitteita.

Facebook-markkinoinnissa kannattaa ottaa huomioon kohderyhmäsi, asiakkaittesi ostoprosessi sekä tavoitteesi. Tämän lisäksi tietenkin budjettisi sekä se, millä tasolla yrityksesi tunnettuus ja markkina yleisestikin on, vaikuttavat merkittävästi Facebook-markkinoinnilla saavutettaviin tuloksiin.

Suurimpana haasteena Facebook-markkinoinnissa ei ole se, tavoitetaanko kohderyhmä vaan se, millainen viesti ja tarjous kohderyhmään puree. Miten siis saadaan asiakkaan mielenkiinto heräämään.

Kyllä, minua kiinnostaa Facebook-markkinointi!

Kenelle Facebook-markkinointi sopii?

Kaikissa tapauksissa Facebook ei ole se kanava, mihin kannattaa lähteä. Tähän on montakin eri syytä, jonka takia on hyvä hieman rajata sitä, kenen Facebook-markkinointia on järkevää ruveta tekemään.

Facebookissa on omat haasteensa ja vaatimuksensa, joita ilman on käytännössä mahdotonta tehdä hyviä tuloksia.

Seuraavassa check-lista, jonka pohjalta voit määritellä, sopiiko Facebook-markkinointi sinulle ja yrityksellesi:

• Kohderyhmänne on 18-70v, tämä ikähaarukka tavoitetaan hyvin yhdistämällä Facebook sekä Facebookin omistuksessa oleva Instagram
• Tunnette hyvin asiakkaanne ja heidän ostoprosessinsa, sen miksi he ostavat ja miten he ostavat
• Tunnette yrityksenne perusluvut, joiden avulla voidaan laskea markkinoinnin kannattavuutta
• Teillä on olemassa tai olette valmiita tuottamaan kohderyhmäänne kiinnostavaa sisältöä, esimerkiksi videoita
• Olette valmiita tekemään töitä pitkäjänteisesti Facebook-markkinoinnilla voi tehdä myös tuloksia nopeasti, mutta parhaimmillaan alusta on pitkällä aikajänteellä
• Olette valmiita panostamaan Facebook-markkinointiin vähintään useita satoja euroja kuukaudessa. Facebook-markkinointia voi tehdä pienilläkin budjeteilla, mutta merkittävät hyödyt saavutetaan vasta, kun panostukset ovat tuhansissa euroissa kuukausitasolla. Alkuun kannattaa toki usein lähteä liikkeelle muutaman satasen satsauksella.

Mikäli edellä mainitut asiat pitävät paikkansa yrityksesi tapauksessa, kannattaa sinun aloittaa Facebook-markkinointi. On myös hyvä muistaa, että Facebook-markkinoinnilla tulosten tekeminen vaatii kuitenkin usein toimenpiteitä myös verkkosivustolla Facebookin ulkopuolella.

Haluan tarjouksen Facebook-markkinoinnista

FACEBOOK-MARKKINOINTI REFERENSSEJÄ

Aminopörssi

Aminopörssin kanssa yhteistyömme alkoi vuonna 2015 Google Adwordsilla, jonka tulosten siivittämänä otettiin myös Facebook-markkinointi mukaan palettiin Facebookin dynaamisten tuotemainosten muodossa.
Facebookin dynaamiset tuotemainokset mahdollistavat kohdennetut tuotemainokset verkkosivuilla vierailleille. Heidän tarkastellessaan tiettyä tuotetta, seuraa sen tuotteen mainos Facebookissa.
Aminopörssille kyseiset mainokset tuottivat kolmen ensimmäisen kuukauden aikana 594 % ROI:n. Mikäli mukaan lasketaan myös mainoksen nähneet ja samana päivänä ostaneet, vastaava luku on 2424 %.


KETKÄ SINUA AUTTAVAT FACEBOOKISSA SUOMEN DIGIMARKKINOINNILLA?

Aleksi Halsas – Social Media Team Leader

Aleksilta löytyy kokemusta niin sähköpostimarkkinoinnista, verkkosivujen tekemisestä, konversio-optimoinnista, kuin Facebook-markkinoinnistakin. Facebook on kuitenkin vienyt miehen mukanaan ja tällä hetkellä fokus on Facebookin mainosalustan kesyttämisessä. Mielenkiinto Facebook-markkinoinnissa Aleksilla keskittyy mitattavien tuloksien tekemiseen, erityisesti maksetun mainonnan keinoin.

Facebook-markkinointi Aleksin sanoin:
”Facebook on ehdottomasti mielenkiintoisin sosiaalisen median alusta vuonna 2018. Facebookin mainosalusta on täysin ylivertainen kilpailijoihinsa nähden ja kilpailua huutokauppa periaatteella toimivassa Facebookissa on vielä verrattain vähän.

Henkilökohtaisesti uskon Facebookiin niin vahvasti, että omat rahatkin on laitettu Facebookin osakkeisiin kiinni. Minulla on siis kaksi sijoitusvinkkiä jokaiselle: 1. Tee Facebook-markkinointia 2. Osta Facebookin osakkeita.

10 vuoden päästä katsotaan taakse päin ja ihmetellään, mikseivät kaikki Suomalaiset yritykset tehneet Facebook-markkinointia vuonna 2017, sen ollessa niin halpaa. Tämä ei tarkoita sitä, että Facebookista saisi tuloksia heittämällä sinne rahaa summa mutikassa, mutta hyvin suunniteltu Facebook-markkinointi tekee loistavia tuloksia, todistetusti.”

Katri Leväinen, Tradenomi (AMK) – Social Media Account Manager

Katrin kiinnostus markkinointiin ja erityisesti markkinointiviestintään heräsi jo merkonomi-opintojen aikana. Katri pääsi toteuttamaan haaveensa markkinoinnin pariin kouluttautumisesta, kun ovet liiketalouden tutkinto-ohjelmaan avautuivat. Opintoihin liittyneet oikeat asiakas-caset ovat mahdollistaneet teoriatiedon yhdistämisen myös käytäntöön ja yritysten arkeen. Liiketoiminnan ja erilaisten tunnuslukujen ymmärrys on Katrilla myöskin hallussa, mikä auttaa yritysten erilaisten toimintaympäristöjen ja kilpailutilanteiden hahmottamisessa.

Digitaalinen markkinointi vei Katrin mennessään jo opiskeluiden aikana ja tradenomi-opintojen lopputyö liittyi Facebookiin vahvasti. Katrin mielestä Facebook-mainonta taipuu ja soveltuu monenlaisiin tilanteisiin. ”Markkinointikanavana Facebookia ei todellakaan kannata jättää hyödyntämättä, jos tunnet asiakkaasi ja heidän ostoprosessia ohjaavia tekijöitä.”

Katrille asiakaslähtöisyys on omaa toimintaa vahvasti ohjaava periaate ja asiakasymmärryksen saavuttaminen tärkeää. Facebookissa yhdistyy luova tekeminen, mikä inspiroi visuaalisuutta ja esteettisyyttä arvostavaa Katria, mutta toisaalta moni asia vaatii myös yksityiskohtien viilaamista, mikä puolestaan sopii Katrin ajoittain perfektionismiin taipuvaiseen luonteeseen. Teknisten asioidenkaan opettelu ei Katria hetkauta – päinvastoin! Facebookin jatkuva kehitys ja uudistus on ihanteellista Katrin loppumattomalle tiedonjanolle ja oppimisinnolle.

Anssi Toivakka, KTM – Social Media Account Manager

Anssi on markkinoinnin moniosaaja ja tiimin (epä)virallinen isähahmo. Anssi on tehnyt Facebook-markkinointia vuodesta 2010, jolloin hän aloitti työt helsinkiläisellä Dinglellä. Noihin aikoihin Facebook oli vielä hieman erilainen paikka ja omassa työssä pääfokus olikin sisällöntuotannossa.

Facebookin ”alkuajoista” jäi kuitenkin mielenkiinto vaikuttamiseen, jonka pohjalta Anssi teki myös kandityönsä Jyväskylän yliopistossa. Dinglen aikoina Anssi hoiti etätyönä Aurinkomatkojen Facebook-sivua, mutta lopulta perhesyyt pitivät miehen Jyväskylässä. Muutaman mutkan kautta Anssin tie vei lopulta Suomen Digimarkkinoinnille ja Suomen kovimpaan Facebook-tiimiin.

Viime aikoina Anssi on keskittynyt Facebookin kehitystyökalujen tehokkaaseen hyödyntämiseen ja erityisesti konversio-optimointiin. ”Hyvät sisällöt ovat toki tärkeitä, mutta niiden täytyy johtaa mitattaviin tuloksiin ja asiakkaan sijoituksen on aina tuotettava tulosta.”
Anssin mielestä kannattaa opettaa automatiikka tekemään se tänään, minkä voisit tehdä itse vasta huomenna.

Kyllä, minua kiinnostaa Facebook-markkinointi!

YLEISIMMIN KYSYTYT KYSYMYKSET

1. Kuinka paljon Facebook-markkinointi maksaa?

Facebook-markkinoinnin hinta voidaan jakaa kahteen osaan: työhön ja mediaan. Mediabudjetti menee suoraan Facebookille ja työ on se osuus, mitä markkinointiin käytetty aika maksaa. Voit tehdä työn tietysti myös itse, jolloin maksat pelkän median, mikäli et laske työllesi yhtään arvoa.

Mediabudjetin osalta yleisenä nyrkkisääntönä voidaan pitää, että 1000 näyttökertaa Facebookin uutissyötteessä maksaa 7 euroa Suomessa. Tämä on arviona yleensä hieman yläkanttiin, mikäli mainontaa tehdään hyvin, mutta se on hyvä lähtökohta.
Huomionarvoista on se, että hinta vaihtelee Facebookin sisällä todella rajusti sen pohjalta, kuinka hyvää sisältösi on. Toinen sisältö samaan kohderyhmään voi maksaa 15 euroa per 1000 näyttökertaa, toisen maksaessa vain 2 euroa per 1000 näyttökertaa. Tämä pelkästään sen takia, että ihmiset tykkäävät kuluttaa toista sisältöä enemmän kuin toista. Tiivistettynä, Facebook siis palkitsee hyvästä sisällöstä mainostajia.

Facebookissa pääsee liikkeelle myös pienellä panostuksella, minimi-mediabudjetin ollessa 1€ päivässä. Kuitenkin minimipanostuksena Facebook-markkinointia rakennettaessa kannattaa useimmiten pitää vähintään 10€ päiväbudjettia, joka tarkoittaa noin 300 euroa kuukaudessa.

2. Miten saan lisää tykkääjiä Facebook-sivulleni?

Facebook-sivullesi tulee tykkääjiä luonnostaan tehdessäsi Facebook-mainontaa, mutta voit myös hankkia lisää tykkääjiä maksetun mainonnan avulla. Tykkääjien hankkiminen maksetulla mainonnalla on kuitenkin vain harvoin suositeltavaa, sillä tykkääjien määrä ei enää takaa näkyvyyttä, niin kuin vielä muutama vuosi sitten takasi.
Yleisesti ottaen tykkääjien keräämisen ei siis tulisi olla ensisijainen tavoite, vaan asia joka tulee muun hyvän toiminnan seurauksena.

3. Mikä Facebook-markkinoinnissa maksaa?

Moni kysyy myös, mikä yleensäkin Facebook-markkinoinnissa maksaa. Käytännössä Facebook tarjoaa vain hyvin vähän näkyvyyttä ilmaiseksi yrityksille, minkä takia yritykset joutuvat maksamaan näkyvyydestä. Voit valita useasta maksuperusteesta videon näytöistä, linkin klikkauksiin tai näyttökertoihin. Kuitenkin joka tapauksessa joudut maksamaan siitä, että mainontaasi näytetään Facebookissa.

4. Miten pystyn kohdistamaan mainontaa verkkosivulla käyneille?

Tämä onnistuu Facebook-pixelin avulla. Käytännössä keräät siis dataa sivustoltasi, jonka jälkeen luot mukautetun kohderyhmän verkkosivuillasi käyneistä mainosten hallinnassa tai power editorissa.

5. Millaisia tapoja kohdentamiseen Facebookissa on?

Facebookissa pystyt kohdentamaan todella tarkasti, lähes tulkoon koiran tai kissan värin mukaan. Suomessa kohdentaminen ei ole aivan niin tarkkaa kuin USA:ssa, jossa pystyy kohdentamaan muun muassa luottokortin pohjalta, tulotason mukaan tai asunnon arvon mukaan. Mutta Suomessakin on tarjolla useita todella mielenkiintoisia kohdennuksia, esimerkiksi vanhemmuus, koulutus, työpaikka, sukupuoli, ikä, sijainti, kieli, parisuhdetilanne, kiinnostuksen kohteet sekä lukuisia muita.
Käytännössä Facebookin algoritmi on kuitenkin suunniteltu isoja markkinoita, kuten USA:ta varten, mikä täytyy ottaa huomioon mainonnan kohdentamisessa myös Suomessa. Tehokkaimmillaan algoritmi on suurissa 500 000–1 miljoonan kohdeyleisöissä, minkä takia usein kohdeyleisöön kannattaakin sisällyttää myös henkilöitä, jotka eivät kuulu pääkohderyhmään ja karsia porukkaa oikeanlaisella sisällöllä.

6. Kuinka nopeasti Facebook-markkinoinnista voi odottaa tuloksia?

Tämä on tapauskohtaista. Joissain tapauksissa muutamassa tunnissa, toisissa tapauksissa muutaman vuoden aikajänteellä. Riippuen pitkälti siitä, mitä tavoitellaan, mitkä ovat asetetut mittarit sekä mikä on lähtötilanne.
Oleellisinta on se, että tuloksia mitataan alusta saakka ja edetään koko ajan oikeaan suuntaan. Yleensä tuloksia saadaan alusta pitäen, mutta markkinoinnin saamisessa mitattavasti kannattavaksi voi kestää useita kuukausia. Tämän takia me sitoudumme yleensä tekemään Facebook-markkinointia uuden asiakkaan kanssa 4 kuukaudeksi, sillä se on yleensä sellainen aikajänne, jolla pystytään vetämään jo johtopäätöksiä siitä, onko Facebook-markkinointi kannattavaa yritykselle.

7. Ovatko asiakkaani Facebookissa?

Mikäli asiakkaasi ovat 25–50 vuotiaita, niin tavoitat suurimman osan kohderyhmästäsi suoraan Facebookista. Myös 50–65 vuotiaita tavoitat Facebookista erinomaisesti. Tämän lisäksi myös 18–25 vuotiaat tavoittaa erinomaisesti Facebookin sisaralusta Instagramin kautta, johon pystyy tekemään mainontaa suoraan Facebookin-mainosalustasta.
Yleisesti ottaen voisi siis sanoa, että jos asiakkaasi kuuluu noihin ikäjakaumiin, niin asiakkaasi löytyy Facebookista.

8. Miten saan näkyvyyttä Facebook-julkaisulleni?

Facebook-julkaisut keräävät ilmaiseksi jonkin verran näkyvyyttä, riippuen siitä, kuinka paljon ihmiset julkaisustasi tykkäävät. Yleensä yritysten kannattaa kuitenkin myös sponsoroida julkaisujaan muutamalla eurolla näkyvyyden saavuttamiseksi. Tämä on mahdollista helpoiten julkaisun yhteydessä olevan ”mainosta julkaisua” -nappulan kautta.

9. Kannattaako yritykseni tehdä Facebook-markkinointia?

Mikäli kohderyhmäsi kuuluu edellä mainittuihin demografioihin ja vastasit kyllä aikaisemmin esitettyihin check-listan kysymyksiin, niin kyllä kannattaa. Mikäli et ole kaikista kysymyksistä vielä ihan varma, mutta demografiat osuvat, niin sinun todennäköisesti kannattaa alkaa vähintäänkin suunnitella Facebook-markkinointia. Vielä ei välttämättä ole oikea aika Facebook-markkinoinnin aloittamiseen yrityksellesi, mutta mikäli resursseja on, niin pystytte ehdottomasti tekemään tuloksia Facebook-markkinoinnilla.

Haluan tarjouksen Facebook-markkinoinnista!

MITÄ KAIKKEA FACEBOOK-MARKKINOINNILLA VOI SITTEN TEHDÄ?

1. Facebook Remarketing

Facebook-remarketing on yksinkertainen tapa tavoittaa verkkosivuillasi käyvät ihmiset tai mainostesi kanssa vuorovaikutuksessa olleet ihmiset. Käytännössä remarketing tarkoittaa sitä, että uudelleen markkinoidaan tiettyjä asioita henkilöille, jotka ovat jo käyneet yrityksesi sivuilla tai katsoneet esimerkiksi yli 50 % tietystä videosta.
Facebook remarketing on tehokkaimmillaan, kun pystyt tarjoamaan spesifiä ratkaisua spesifiin ongelmaan. Eli esimerkiksi, kun asiakas käy katsomassa sivuillasi kattoremontti sivua, niin uudelleen markkinoit hänelle kattoremontin ostajan opasta.

2. Dynaaminen uudelleenmarkkinointi ja dynaamiset tuotemainokset

Dynaamisessa uudelleen markkinoinnissa käytetään dynaamisia tuotemainoksia ja se on verkkokaupoille suunnattu mainosmuoto. Käytännössä se on edistynyt versio uudelleen markkinoinnista eli remarketingista. Käytännössä sen sijaan, että tekisit erilliset mainokset jokaiselle tuotteelle, voit antaa Facebookin tehdä tämän sinun puolestasi.
Käytännössä dynaamisen uudelleen markkinoinnin avulla mahdollistetaan siis se, että pystyt näyttämään ihmisille Facebookissa mainontaa juuri siitä tuotteesta, jota hän äsken katsoi verkkokaupassasi tai jonka hän lisäsi ostoskoriin, mutta jätti kuitenkin ostamatta.

3. Julkaisujen sponsorointi

Kaikista kevyin tapa aloittaa Facebook-markkinointi on sponsoroida yksittäisiä julkaisuja Facebookissa. Tämä ei yleensä tuota hirveän hyviä tuloksia pitkässä juoksussa, mutta alkuun tämä on varsin oiva tapa opetella, miten Facebook toimii ja saada hieman lisää näkyvyyttä.

4. Maksullinen mainonta kylmiin yleisöihin

Maksullisella mainonnalla kylmiin yleisöihin tarkoitetaan uusien asiakkaiden houkuttelua Facebookista. Käytännössä tässä on omat erityispiirteensä verrattuna esimerkiksi remarketingiin, mutta on kokonaisuudessaan kuitenkin hyvin samankaltaista kuin remarketing. Suurimpana erona on se, että remarketingissa mainontaa kohdennetaan henkilöille, jotka jo tuntevat yrityksesi, kun taas kylmiin yleisöihin tähdätessä pyritään hankkimaan täysin uusia asiakkaita, jotka eivät ole vielä kuulleet yrityksestäsi.
Tämä tietysti vaikuttaa myös viestiin ja tapaan, jolla mainontaa kannattaa optimoida. Yleensä kylmiin yleisöihin Facebookissa markkinoitaessa kannattaakin mennä joko kiinnostava sisältö edellä tai sitten houkutteleva tarjous edellä.

5. Facebook myyntiputki

Facebook myyntiputki tarkoittaa kaikkien edellä mainittujen yhdistämistä tavalla, joka tukee asiakkaan ostoprosessia kokonaisvaltaisesti. Käytännössä tämä tapahtuu niin, että luodaan erilaisia sisältöjä ja niihin ohjaavia mainoksia kaikkiin eri ostoprosessin vaiheisin sekä kohdennetaan mainonta vastaamaan näitä ostoprosessin vaiheita.
Käydään myyntiputken prosessia vielä esimerkin kautta läpi. Ensin saadaan asiakas kiinnostumaan tarjoamistasi palveluista tai tuotteista esimerkiksi videolla, jonka jälkeen tarjotaan asiakkaalle vaikkapa testi, joka saa hänet aloittamaan tiedonhaun asiasta. Tämän jälkeen tarjotaan informatiivista sisältöä, joka edistää tiedonhakua ja pyritään tukemaan asiakkaan ostamista, esimerkiksi ostajan oppaalla.
Yleensä Facebookista saavutetaan maksimaaliset tulokset juuri myyntiputken avulla.

ME AUTAMME

Jos et vielä tiedä, mikä vaihtoehdoista on sinulle paras mahdollinen, ei syytä huoleen. Hyvin usein mikään yksittäinen ratkaisu ei ole juuri se oikea vaan Facebook-markkinointi on prosessi. Siinä yhdistellään erilaisia kampanjoita ja testataan, mikä tuo parhaat tulokset. Pystymme erittäin nopeasti arvioimaan, millaisia Facebook-markkinoinnin ratkaisuja sinä tarvitset ja toteutamme ne yrityksesi toimialan mukaan.

YRITYKSESI NÄKÖISTÄ MAINONTAA

Kun alamme suunnitella Facebook-markkinoinnin toimenpiteitä, pidämme huolen, että se on sinun yrityksesi näköistä ja edustaa yritystäsi juuri oikein. Keskustelemme, mitkä markkinoinnin tavoitteesi ovat ja käymme tulokset läpi yhdessä. Näin opit lukemaan tuloksia tarkemmin ja saat lisäksi hyödyllistä tietoa myös muihin markkinointikanaviisi, kun tiedät, millainen mainonta toimii kohderyhmääsi. Kiinnostuitko Facebook-markkinoinnista?

Facebook-markkinoinnin hinta

Hinta tyypilliselle Facebook-markkinointiprojektille on alkaen 495 €/kk + alv. Toteutamme minimissään 4 kuukauden mittaisia projekteja, koska näin saamanne tulokset ovat lähes poikkeuksetta parempia, kuin lyhyissä projekteissa.

Kysy lisätietoja Facebook-markkinoinnista!