Visuaalinen suunnittelu

Visuaalinen suunnittelu määrittää, millaisen ensivaikutelman annat asiakkaille yrityksestänne. Voit antaa ensivaikutelman vain kerran, minkä takia on tärkeää, että ohjaat asiakkaidenne ajatuksia heti alusta lähtien haluamaasi suuntaan.

Visuaalisen suunnittelun tarkoitus on tukea ja selkeyttää haluttua viestiä värien, sommittelun, fonttien, valokuvien ja muun grafiikan avulla. Verkkosivuillanne se parantaa asiakkaan käyttökokemusta ja ohjaa hänen toimintaansa halutulla tavalla.

Lue lisää Ota yhteyttä

Visuaalinen suunnittelu vahvistaa brändiänne ja tukee kaikkea markkinointianne

Miten visuaalinen suunnittelu tehostaa markkinointia?

Luottamus on tärkeimpiä asioita, joka vaikuttaa asiakkaan ostopäätökseen. Jos asiakas ei luota teihin, niin hän ei osta. Tehokkaimpia keinoja kasvattaa luottamusta, on vakuuttava ja yhtenäinen ilme, jonka asiakas tunnistaa mainoksissanne, ladattavissa materiaaleissanne, tarjouksissanne sekä verkkosivuillanne. Yhtenäinen ilme luo tuttuuden tunnetta, mikä kasvattaa luottamusta.

Jos visuaalinen ilmeenne ei ole yhtenäinen, niin se on sama kuin ravintola, joka näyttää ulkoa kiinalaiselta, sisältä italialaiselta ja ruokalista koostuisi hampurilaisista. Kun visuaalinen ilmeenne on yhtenäinen sekä mainonnassa että verkkosivuillanne, annatte paljon selkeämmän kuvan yrityksestänne ja viestitte uniikkia kilpailuetuanne paljon vahvemmin.

Siksi visuaalinen suunnittelu tehostaa kaikkea muuta markkinointia merkittävästi. Tässä muutama esimerkki.

Sisältömarkkinointi

Sisältö ja visuaalisuus kulkevat käsi kädessä. Luot vahvan mielikuvan yrityksestänne sekä tuotteestanne tai palvelustanne silloin, kun sisällöt ja visuaalisuus tukevat toisiaan ja viestivät samoja teemoja. Ristiriidat hämmentävät asiakkaitanne.

Verkkosivut

Visuaalisuuden avulla saat lisättyä selkeyttä ja käyttäjäystävällisyyttä verkkosivuillenne, mikä saa asiakkaitanne pysymään sivuillanne pidempään, ja tutustumaan laajemmin yritykseenne ja palveluihinne. Esimerkiksi tunnistettavien ikonien käyttäminen ja navigaation selkeyttäminen saavat asiakkaan klikkailemaan itseään syvemmälle sivustolla.

Konversio-optimointi

Visuaalisten elementtien avulla pystyt ohjaamaan asiakasta tekemään haluttuja toimenpiteitä. Hyvin yksinkertaisena esimerkkinä on laskeutumissivun tärkeimmän napin värin vaihtaminen tunnistettavammaksi, jolloin asiakas klikkaa sitä todennäköisemmin.

Google Display- ja Some-mainonta

Kun säilytät saman visuaalisen ilmeen eri kanavissa, parannat yrityksenne tunnistettavuutta. Näin asiakas oppii tunnistamaan yrityksenne sosiaalisen median uutisvirrasta tai urheilusivuston mainosbannerista. Se parantaa mainonnan tulosta erityisesti pitkällä aikavälillä.

Ota yhteyttä

Yhtenäinen brändi-ilme tekee teistä tunnistettavan missä tahansa kanavissa. Näin asiakas oppii tunnistamaan yrityksenne ilmeen, mikä tekee mainonnastanne paljon tehokkaampaa.

Kun visuaalinen ilmeenne on tarkkaan mietitty, annatte asiakkaallenne arvokkaan ja luotettavan kuvan ensisilmäyksestä lähtien.

Ota yhteyttä

Visuaalinen suunnittelu MRACE®-viitekehyksen mukaan

Visuaalinen suunnittelu vaikuttaa MRACE-viitekehyksessä jokaiseen vaiheeseen asiakkaan tavoittamisesta tämän sitouttamiseen saakka.

Visuaalisen suunnittelun pohjalla ovat aina ostajapersoonat, koska luomme visuaalisen ilmeenne asiakkaitanne varten. Ostajapersoonien avulla opimme, millaisista asioista asiakkaanne ovat kiinnostuneita ja millaiset draiverit ohjaavat heidän ostopäätöstään. Näin pystymme tuomaan heidän huomionsa kiinnittäviä houkuttimia visuaaliseen ilmeeseenne.

Tutkimme myös kilpailijoitanne, jotta opimme toimialanne tyypillisen visuaalisen ilmeen. Näin teemme ilmeestänne toimialanne kanssa tunnistettavan, mutta kuitenkin sellaisen, että erotutte selvästi harmaasta massasta.

mrace markkinonti malli
mrace-r
mrace-a
mrace-c
mrace-e
mrace-m

Ota
yhteyttä

  1. Yhtenäistä ilmeenne eri kanavissa
  2. Nopeuta ostoprosessia
  3. Lunasta asiakkaan luottamus
  4. Erotu kilpailijoistanne
  5. Anna hyvä ensivaikutelma

    • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.