Palvelut

Tuloksekasta digimarkkinointia, jonka tärkein ja ainoa mittari on se, mikä sen kuuluukin olla: Saamasi tulokset.

Mahdollistamme yritysten markkinointistrategian onnistumisen tuomalla tarvittavat ostohaluiset asiakasmassat yrityksen sivuille testatuilla ja mitattavilla menetelmillä. Siitä syystä yritykset, jotka tietävät markkinoinnin tarkoituksen olevan liiketoiminnan kasvattaminen ja yritykset, jotka tahtovat saada markkinoinnilla tavoitteet ylittäviä tuloksia, valitsevat meidät kumppanikseen.

Google Adwords-mainonta


AdWords on mitattavuutensa ansiosta isosti skaalautuva markkinoinnin työkalu. Se nostaa yrityksenne hakutulosten yläpuolelle ja tuo sivustollenne lähellä ostopäätöstä olevia asiakkaita ja myynnillenne kuumia liidejä.

Lue lisää

Hakukoneoptimointi


Hakukoneoptimointi (SEO) tehostaa organisaationne kaikkia markkinoinnin toimenpiteitä. Se tuo sivustollenne näkyvyyttä ja jatkuvaa ilmaista asiakasvirtaa, jota markkinointijohtaja pääsee ohjailemaan haluamiinsa kanaviin ja kohti kauppaa.

Lue lisää

Facebook-markkinointi


Jos haluat Facebookin tuovan yrityksellenne rahaa eikä pelkästään tykkääjiä, niin lue palvelustamme tarkemmin. Toimme vuonna 2017 eräälle asiakkaallemme Facebookista liidejä, joista syntyi yli 1 000 000 € edestä kauppaa.

Lue lisää

Verkkosivut


Verkkosivujenne tehtävä on tehdä kauppaa. Jos sivujenne kävijät eivät muutu asiakkaiksenne, on iso osa markkinointiin käyttämistänne euroista mennyt hukkaan. Me luomme teille näyttävät verkkosivut, jotka kääntävät kävijät asiakkaiksenne!

Lue lisää

Internetmarkkinointi


Internetmarkkinointi on tuotteiden ja palveluiden myymistä internetin avulla.

Sähköpostimarkkinointi


Sähköpostimarkkinointi on, kuten nimikin kertoo, markkinointiviestintää sähköpostitse. Se on tapa tehdä kauppaa sähköpostilistallasi oleville ihmisille.

Facebook-remarketing


Facebook-remarketing eli uudelleenmarkkinointi on yksi tehokkaimmista Facebook-markkinointikeinoista.

HAKUKONEOPTIMOINTI (SEO) KOULUTUS


88% ihmisistä aloittaa uuden tuotteen tai palvelun etsimisen Googlesta. Löydy kun asiakkaasi etsivät sinua.

Copywriting


Copywriting nostaa sivustosi tuottaman myynnin huippuunsa tutkituilla myynnin ja ihmisen psykologian teorioihin perustuvilla myyntiteksteillä ilman tyrkyttämisen tunnetta.

Google Adwords uudelleenmarkkinointi (remarketing)


Vain noin 3% verkkosivustollesi saapuvista ihmisistä on valmiita ostamaan heti. Miten saada loput 97% asiakkaaksi?

Facebook-mainonta


Facebook-mainonnalla saadaan näkyvyyttä ja ohjataan ihmisiä haluttua toimintoa kohti.

FACEBOOK-STRATEGIA


Facebook on tämän päivän mainosalusta, jossa asiakkaasi ovat jo valmiiksi.

FACEBOOK DYNAAMINEN UUDELLEENMARKKINOINTI


Facebookin dynaaminen uudelleenmarkkinointi on erityisesti verkkokauppiaille suunnattu toiminto, joka mahdollistaa mainonnan kohdistamisen tuotekohtaisesti.

FACEBOOK MYYNTIPUTKI


Asiakas kulkee ostoprosessista yli 60% verkossa. Mikäli haluat vaikuttaa asiakkaan ostokäyttäytymiseen ensimmäisestä hetkestä ostopäätökseen saakka ja maksimoida Facebook-markkinointisi tulokset, on Facebook-Myyntiputki sinua varten.

FACEBOOK-KAMPANJA


Facebook-kampanja on tehokas tapa tavoittaa kohderyhmäsi ja tehdä tuloksia nopealla aikajänteellä

Responsiiviset verkkosivut


Näkyväthän verkkosivusi myös hyvin erilaisilla mobiililiaitteilla?