Markkinoinnin tavoitteiden asettaminen oikein

3-vaiheinen malli, jolla asetat markkinoinnin tavoitteet yrityksen strategisten tavoitteiden pohjalta

Markkinoinnin tavoitteiden asettamisen voi tehdä monella tapaa väärin, mutta vain yhdellä tapaa oikein. Tästä oppaasta löydät:

  • Millaisia ovat huonot markkinoinnin tavoitteet?
  • Millaisia ovat hyvät markkinoinnin tavoitteet?
  • Kuinka johdat markkinoinnin tavoitteet yrityksen strategiasta OKR-mallin avulla?
  • Miten ohjaat koko markkinointitiimin ajatusmaailman ja fokuksen yhtenäiseksi 5S-mallin avulla?
  • Kuinka muutat abstraktit yritystason visiot mitattaviksi viikkotason tavoitteiksi esim. Facebookiin?
  • Kuinka saat koko yrityksenne soutamaan samaan suuntaan tavoitteiden avulla?

If you could get all the people in an organization rowing in the same direction, you could dominate any industry, in any market, against any competition, at any time.

– Patrick Lencioni

Lataa opas