Google Ads

Kehitämme Google Ads -mainontaasi asiantuntijan ja tekoälyn suorittamien kehityssprinttien avulla. Tällöin Google Ads mainontasi kehittyy viikoittain paremmaksi, mitä se oli viime viikolla. Se mahdollistaa sinulle tuntuvan kilpailuedun Googlen hakutuloksissa.

Katso video Ota yhteyttä

Google Ads mainontaa, joka näkyy kasvavana liikevaihtona

Google Ads mainonta on tehokkaimpia digimarkkinoinnin muotoja

Olemme mainostaneet yli

10M€

Googlessa

Olemme tuottaneet yli

200M€

kauppaa asiakkaillemme Googlessa

Googlen hakuverkko on yksi tehokkaimmista ja parhaiten mitattavista markkinoinnin muodoista. Potentiaalisen asiakkaan muuttaminen maksavaksi asiakkaaksi voi tapahtua hyvin nopeasti, kun ohjaamme mainonnalla kävijät oikeanlaiselle laskeutumissivulle. Tällöin Google Ads -mainonta tuottaa teille liidejä, konversiota ja kasvavaa liikevaihtoa.

Ohjaamme yrityksenne verkkosivuille ostovalmista yleisöä, tiedonhakijoita sekä kilpailijoitanne hakevia yleisöjä, koska tällaiset yleisöt ovat lähellä ostopäätöstä. Sen ansiosta mainonta on alusta alkaen tuottoisaa. Kun mainonta toimii lämpimiin yleisöihin haluamallamme tehokkuudella, alamme skaalaamaan mainontaanne kylmempiin yleisöihin kehityssprinttien avulla niin kauan, että se on edelleen selvästi kannattavaa.

Kehityssprintit ovat tyypillisesti kuukauden mittaisia. Kuukauden aikana saamme riittävästi luotettavaa dataa esimerkiksi siitä, mitkä avainsanat toimivat hyvin, millaiset mainokset saavat kohderyhmänne ostamaan ja millaisilla avainsanoilla keräätte kannaltanne epärelevanttia liikennettä, josta maksaisitte tulevaisuudessa turhaan.

Jatkuvan testaamisen avulla saamme dataa, jonka perusteella ohjaamme Google Ads -mainonnan budjettia teille tuottoisimpiin avainsanoihin ja mainoksiin. Tällöin epäedulliset avainsanat eivät kuluta budjettianne ja saatte samalla budjetilla enemmän tuloksia.

16-henkisen Google Ads -tiimimme avulla löydyt silloin, kun asiakkaanne etsivät yritystänne tai sen tuotteita ja palveluita. Olemme mainostaneet Googlessa miljoonilla euroilla ja tuoneet sieltä asiakkaillemme kauppaa kymmenillä miljoonilla euroilla takaisin, joten voit luottaa tiimimme osaamiseen.

Ota yhteyttä

Tarkan optimoinnin, yleisölistojen ja tekoälyn avulla ohjaamme ostovalmiita asiakkaita sivustollenne.

Optimoimme mainontaanne jatkuvasti niin, että lisäämme tuloksekkaimpien avainsanojen budjettia ja suljemme mainonnasta pois sanoja, jotka eivät ole tuoneet teille kauppaa.

Ota yhteyttä

Google Ads mainonta MRACE-viitekehyksen mukaan

Google Ads -mainonnalla vaikutamme MRACE-mallin Reach- ja Convert-vaiheisiin.

Kehitämme Google Ads -mainontaanne kuukauden kehityssprinteissä. Mainonnan kehittämiseen kuuluu mm. kustannustehokkuuden seuranta ja sen optimointi, hakutermeihin perehtyminen, uusien avainsanojen etsiminen ja negatiivisten avainsanojen lisääminen, mainosten A/B-testaus, mainoslaajennusten luominen, kampanjakokeilut sekä kilpailutilanteen seuranta ja siihen välitön reagointi.

Teemme toimialastanne riippuen n. 600 mainosta 200 eri avainsanalle ja 200 eri mainosryhmälle. Kun nuo 600 mainosta ovat valmiit, niin projektin hauskin vaihe alkaa: nimittäin parhaiden avainsanojen, mainosten ja kohdistusten etsiminen asiantuntijamme ja tekoälyn toimesta.

Mainonnastanne tulee kustannustehokasta jatkuvan kehittämisen ansiosta, minkä lisäksi mainokset näkyvät Googlessa useammin. Jos mainontanne vain rakennetaan ja jätetään pyörimään, niin sen laatu laskee, siitä aiheutuu paljon turhia kuluja ja mainokset näkyvät heikommin Googlen hakutulossivulla. Jatkuvasti muuttuva kilpailutilanne ajaa tällöin väkisin siihen, että kilpailijat menevät ohitsenne ja lujaa.

Meidän tehtävänämme on seurata jatkuvasti mainonnan tuloksia ja tehdä johtopäätökset siitä, kuinka voimme parantaa mainontaanne.

mrace markkinonti malli
mrace-r
mrace-c
mrace-m

Mitä asiakkaamme sanovat

MRACE-mallin ansiosta voin luottaa siihen, että asiakkaan koko ostopolku on huomioitu digimarkkinoinnissamme. Kun jokaisen yksittäisen toimenpiteen osalta on määritelty mihin MRACE-mallin vaiheeseen se kuuluu, digimarkkinoinnin toimenpiteet eivät jää irrallisiksi vaan minun on helppo ymmärtää miten eri kanavat tukevat kokonaisuutta
SAANA JÄRVINEN, MARKKINOINTI HIMOSLOMAT OY
Oma tiimimme oppii jatkuvasti SDM:n asiantuntijoilta esimerkiksi siitä, mitä kannattaa kokeilla tai millaisia tarkempia mittauspisteitä voimme asettaa. Yhteistyö on pysynyt raikkaana, eikä rutinoitumista ole näkyvissä.
ANTTI HERRALA, MARKKINOINTIPÄÄLLIKKÖ MEZZOFORTE OY
Suomen Digimarkkinoinnin tuloskeskeinen lähestymistapa istuu tavoitteisiimme erinomaisesti. Alusta asti he ovat tarjonneet proaktiivisesti innovatiivisia ideoita. Nyt digitaalinen markkinointimme kehittyy koko ajan, mikä näkyy suoraan myynnin luvuissa. Markkinaosuutemme on kasvanut merkittävästi.
TUOMAS TALVO, Maajohtaja, TOSHIBA HVAC
 
Ota yhteyttä

Ota
yhteyttä

 1. Nopeita tuloksia
 2. Ostovalmista asiakasvirtaa
 3. Tarkasti mitattava mainonnan muoto
 4. Merkittävä kilpailuetu mainontaa optimoimalla
 5. Erittäin kustannustehokasta

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.
 • Lue lisää Google Ads -mainonnan käytännön toteutuksesta

  Lue lisää

  Yleistä tietoa Google Ads mainonnasta

  Tavoitteenamme on tarjota asiakkaillemme Suomen parasta Google Ads -mainontaa.

  Google Ads -mainonnalla tarkoitetaan hakusanamarkkinointia Googlen hakutulossivun mainospaikoilla. Mainoksesi näkyvät niillä hakusanoilla, joilla asiakkaasi etsivät tietoa tuotteestasi tai palvelustasi. Et siis tyrkytä tuotteitasi, vaan olet paikalla, kun asiakkaasi etsivät sinua.

  Miten Google Ads mainonta toimii?

  • Valitsemme parhaat hakusanat
  • Kirjoitamme osuvat mainostekstit
  • Mainokset näkyvät Googlen hakutuloksissa valituilla hakusanoilla
  • Ostovalmiit hakijat klikkaavat mainoksiasi ja saapuvat verkkosivuillesi
  • Siinä hakusanamainonta kaikessa yksinkertaisuudessaan. Mainoskampanjan kulut kertyvät pelkästään klikkauksista. Et siis maksa siitä, että mainoksesi näkyvät, vaan kun mainoksiasi oikeasti klikataan ja klikkaaja siirtyy verkkosivuillesi. Hakusanojen valinta sekä mainosten ja laskeutumissivujen sisältö vaikuttavat suuresti Ads-kampanjan tehoon.

  Google Ads mainonta on tehokasta!

  Tässä syitä, joiden vuoksi hakusanamainonta voittaa perinteisen mainonnan:

   • Asiakkaasi ovat jo etsimässä sinua. Et siis keskeytä heitä, vaan autat löytämään palvelusi.
   • Mainokset voidaan kohdentaa maantieteellisesti. Jos tarjoat palveluasi vain esimerkiksi Jyväskylän alueella, pystytään mainoksesi rajaamaan vain sinne.
   • Maksat pelkästään mainostasi klikanneista hakijoista. Saat siis aina kävijän kotisivuillesi asti.
   • Mainoksesi näkyvät vain haluamillasi hakusanoilla eli mainontasi on erittäin kohdennettua. Koko Ads-mainonnan perusta on siis erilainen perinteiseen mainontaan verrattuna: mainoksesi näkyvät vain haluamillasi sanoilla, vain haluamillasi alueilla ja vain ihmisille, jotka jo etsivät sinua ja yritystäsi!

  Google Ads -kampanjan optimointi

  Google Ads toimii periaatteessa kuin huutokauppa: mitä enemmän tarjoat, sen korkeammalla mainoksesi näkyvät. Tarjous on sama kuin mainoksesi klikkaushinta – se summa, jonka olet valmis maksamaan yhdestä kävijästä verkkosivuillesi kyseisellä hakusanalla. Pelkästään rahalla ei kuitenkaan pääse mainospaikoilla korkealle. Käytössä on myös niin kutsuttu laatupiste-järjestelmä. Mitä paremmin hakusana, mainos ja laskeutumissivu sopivat toisiinsa, sen paremmat laatupisteet. Google haluaa tarjota hakijoilleen hyödyllisiä tuloksia.

  Google laskee jokaiselle mainokselle adrank-arvon, jonka mukaan mainosten järjestys päätetään (adrank = laatupisteet × klikkitarjous).

  Esimerkki

  Mainostaja A tarjoaa klikkauksesta 5 euroa ja hänen laatupisteensä ovat 3, tällöin hänen adrank-arvonsa on 5 × 3 = 15

  Mainostaja B tarjoaa klikkauksesta 2 euroa ja hänen laatupisteensä ovat 10, tällöin hänen adrank-arvonsa on 2 × 10 = 20

  Mainostaja B:n mainos näkyy korkeammalla kuin mainostaja A:n, vaikka hän maksaa klikkauksesta yli puolet vähemmän. Tämän vuoksi Google Ads -mainontaa tehdessä täytyy tietää mitä tekee!

  Jatketaan esimerkkiä:

  Molemmilla mainostajilla on verkkokauppa ja molempien kauppojen konversioprosentti on 1 %, eli yksi sadasta asiakkaasta ostaa kaupasta. Saadakseen yhden tuotteen myytyä kuluu mainostaja A:lla 100 × 5 € = 500 €. Mainostaja B:lle taas riittää 100 × 2 € = 200 €, ja hänen mainoksensa näkyy vielä koko ajan korkeammalla. Kun klikkimäärät nousevat tuhansiin, on laatupisteiden ja adrankin ymmärtäminen välttämätöntä kannattavan kampanjan rakentamiseksi.

  Laatupisteisiin vaikuttavat myös muut tekijät: avainsanan ja mainoksen klikkausprosentti (CTR = Click Through Rate), koko mainostilin klikkausprosentti, mainoslaajennukset jne.

  Me autamme sinua mielellämme rakentamaan oikeasti kannattavan Google Ads -kampanjan

    • Valitsemme oikeat hakusanat
    • Kirjoitamme houkuttelevat mainostekstit
    • Valitsemme sopivimmat laskeutumissivut
    • Hoidamme Ads-tilin jatkuvan optimoinnin dataan perustuen
    • Testaamme erilaisia mainoslauseita tulosten parantamiseksi, yleensä mainoksia testataan n. 600 erilaista projektin luonteesta riippuen
    • Käytössämme on kaksi kansainvälistä huippuluokan ohjelmistoa, jotka takaavat todella kovan kilpailukyvyn millä alalla tahansa