Growth owner

Growth owner on strateginen ja toiminnallinen sparraajasi, joka keskittyy yrityksesi liiketoiminnan kasvuun ja haastaa sinua kohti parempia ja näkemyksellisempiä päätöksiä.

Growth ownerin ohjaamana markkinoinnin kompleksinen kokonaisuus pysyy linjassa yrityksesi tavoitteiden kanssa. Growth owner on myös konkreettinen tukiresurssisi, joka kommunikoi suoraan sekä markkinointitiimisi, tärkeimpien sidosryhmiesi että yrityksesi johtoportaan kanssa.

Ota yhteyttä

Growth owner kulkee vierelläsi

Growth owner varmistaa, että liiketoimintastrategiasi näkyy ja kuuluu myös käytännön tasolla

Johtajan rooli on usein yksinäinen. Sinulta odotetaan näkemystä, selkeää suuntaa, perusteltuja päätöksiä sekä strategista otetta.

Tuskailetko samaan aikaan, miten saat pidettyä fokuksesi strategian mukaisissa suurissa linjoissa ja samalla tuotua ne kiireen keskellä arkipäivään? Tai miten varmistut, että monikanavainen, nopeatempoinen ja kenties vaihtuvien kampanjoiden varaan rakentuva markkinointi työskentelee yhtenäisesti kohti sekä lyhyen että pitkän aikavälin tavoitteita?

Meidän ratkaisumme tähän kaikkeen on Growth owner. Hän on henkilö, jonka tuen avulla pysyt ajan tasalla markkinan trendeistä, teet parempia ja näkemyksellisempiä päätöksiä sekä varmistut, että markkinoinnin taktinen tekeminen on jatkuvasti suunnattuna kohti yrityksesi liiketoiminnan tavoitteita.

Growth ownerin tärkein tehtävä on keskittyä yrityksesi liiketoiminnan kasvun edistämiseen.

Ota yhteyttä
mrace markkinonti malli

Growth owner sopii yrityksellesi, jos

  1. markkinointitiimisi on suuri tai koostuu useista ulkoisista toimijoista
  2. yrityksesi markkinointitoimenpiteet ovat nopeatempoisia ja kokonaisuus hankalasti hallittava
  3. olemassa oleva strategiatyö ei ohjaa yrityksesi tai markkinointisi arkea
  4. yrityksesi liiketoiminnan tavoitteet ovat selkeät mutta niihin pääseminen vaatii työtä
  5. markkinoinnin mittaristo yrityksessäsi on kunnossa, mutta tekemisen suunta hukassa
  6. tarvitset tukea markkinoinnin toimenpiteiden suunnitteluun
  7. kaipaat varmuutta, että liiketoimintasi pysyy markkinoiden ja asiakastarpeiden muutosten tahdissa

Growth ownerin käytännön työkalupakki

Strategiakartta tuo yrityksesi strategian sekä tavoitteet näkyväksi. Tämän työkalun avulla liiketoiminta- ja markkinointistrategiasi eivät pölyty pöytälaatikossa, vaan muodostavat pohjan kaikelle tekemiselle.

Roadmap on arjen havainnollistaja, jonka avulla Growth owner kuljettaa ja hallitsee tiimityötä kompleksissa ympäristössä. Roadmapin avulla näet selvästi pullonkaulat, syy-seuraussuhteet sekä tulevat toimenpiteet.

Ota yhteyttä

“Growth owner toimii kokonaisuuden haastajana, suunnittelijana ja ohjaajana. Et ole enää yksin ideoiden, vastuun ja päätösten kanssa, vaan sinulla on resurssi, joka tätä tekee kanssasi. Growth ownerin kanssa näet pidemmälle ja pystyt tekemään parempia päätöksiä.”

Growth owner työskentelee yrityksesi strategisen kehyksen ohjaamana

Yrityksesi liiketoimintastrategia, MVG-MRACE® -malli sekä Growth owner muodostavat voittamattoman yhdistelmän, joka takaa tulosten syntymisen hyvin hallitusta, mutta myös rohkeasta kokonaisuudesta.

Liiketoimintastrategia antaa suunnan ja tavoitteet liiketoiminnallesi. Se luo selkeän vision ja määrittelee strategiset toimenpiteet ja prioriteetit, joiden avulla voit menestyä markkinassa.

MVG-MRACE® -malli puolestaan tarjoaa konkreettisen viitekehyksen strategian toteuttamiseen markkinoinnin osalta. Se keskittyy markkinan tarpeisiin, arvonluontiin ja kasvuun. Mallin avulla ymmärrät asiakkaiden tarpeet sekä tunnistat arvokkaita kasvun ja arvonluonnin mahdollisuuksia.

Growth owner on osaaja, joka yhdistää sekä yrityksesi liiketoimintastrategian että markkinointistrategian, ja ohjaa arjen markkinointitoimenpiteet niiden mukaisiksi. Hänen tukemanaan fokus säilyy oikeissa asioissa.

Haluatko tietää, sopiiko Growth owner –palvelu sinulle?

Ota yhteyttä! Käydään yhdessä läpi, kuinka voimme auttaa yritystäsi kohti tavoitteitasi.

    • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.