Aihetta voi lähteä lähestymään seuraavasti: Miksi yrityksesi verkkosivut ovat olemassa?

Kun kyseessä on verkkokauppa on syy yleensä myynti, koska verkkokauppa on olemassa lisätäkseen yrityksen myyntiä. Nämä myynnit ovat konversioita.

Kun kyseessä on asiantuntijayritys, on tavoite kerätä yhteydenottoja eli liidejä, joita sitten lähestytään tarjoten yrityksen palveluja. Nämä liidit ovat konversioita.

Konversio on verkkopalvelusi mitattava tavoite, ja konversio-optimoinnissa on kyse koko digitaalisen myyntisuppilon tehokkuuden parantamisesta saadaksemme lisää näitä täyttyneitä tavoitteita, eli konversioita.

Konversio-optimointi on verkkopalvelun myyvyyden parantamista testatusti.

Myyntisuppilo ja sen mittaaminen

Myyntisuppilo kuvaa asiakkaan matkaa tuntemattomasta kävijästä aina uskolliseksi asiakkaaksi asti.

Se kuvaa siis ostoprosessia. Myyntisuppilon osat rakentuvat ostoprosessin eri vaiheista:

  1. Saapuminen sivuille.
  2. Tuotteen lisääminen ostoskoriin.
  3. Yhteystietojen antaminen.
  4. Tilaus ja maksaminen.

Konversio-optimointi ei ole mahdollista, ennen kuin ymmärretään laajasti asiakkaan ostoprosessi ja rakennetaan tästä myyntisuppilo. Tämän jälkeen pystytään tarkastelemaan myyntisuppilon eri kohtia. Siirtyminen ostoprosessissa tasolta toiselle vaatii mikrokonversion, kuten osta napin painamisen, yhteystietojen syöttämisen jne.

Näitä mikrokonversioita mittaamalla ja eri ostoprosessin vaiheesta toiselle siirtymisiä seuraten pystytään selvittämään, missä kohtaa ostoprosessia suurimmat ongelmat ovat.

Konversio-optimoinnilla ratkaisu ongelmiin

Kun on perehdytty yrityksen ja sivuston toimintaan, rakennettu myyntisuppilo ja mitattu sen suoritusta, pystytään löytämään ongelmakohta. Ongelmaan mietitään ratkaisu ja ratkaisu siirretään käytäntöön.

Kuitenkin ennen kuin ongelman ratkaisu siirretään käytäntöön, tulee ratkaisu testata. Ongelmien ratkaisut testataan erilaisilla työkaluilla, joilla pystytään rakentamaan ratkaisu ja testaamaan sitä lähettämällä joko puolet verkkosivujen liikenteestä uudelle muokatulle sivulle, tai sitten lähettämällä esim. 10% sivun liikenteestä uuteen versioon, jossa on ehdotettu ratkaisu myyntisuppilon ongelmaan.

Kun saadaan tilastollinen ero alkuperäisen ja uuden ratkaisun välille, nähdään oliko oletettu ratkaisu ongelmaan oikea. Nostiko se, vai laskiko se kokonaiskonversioiden määrää.

Mitä konversio-optimoinnilla voidaan testata?

Useimmiten sivuston ongelmat ovat sen viestinnässä tai käytettävyydessä, ja näitä konversio-optimoinnilla useimmiten testataankin.

On A/B testausta ja useamman muuttujan testausta. A/B testauksessa valitaan sivustosta yksi elementti ja muutetaan se, monen muuttuja testissä muuttuu useampi elementti kerralla. Sivuston konversioon vaikuttavia asioita ovat mm:

  • Otsikot
  • Mainosteksti
  • Suuret kuvat
  • Nappien tekstit
  • Ostoskorin vaiheet

Mitä useampi osa alkuperäisestä versioista testataan – eli mitä enemmän muuttujia testiin tulee – sitä enemmän tarvitaan sivustolle liikennettä, jotta saadaan voittaja selville.

Pieniliikenteisten verkkosivujen kannattaakin lähteä liikkeelle yksinkertaisesta testistä, vaikkapa kassalle siirtymisen tai osta-napin tekstin muutoksella.

”Tilaa tuotteet” napin muutos muotoon ”Siirry kassalle” nostaa testatusti konversioiden määrää 20%.

Esimerkki konversio-optimoinnista

Oletetaan, että verkkokauppa X:llä on 1 000 000 euron liikevaihto. Myyntikate on 25% ja kiinteät kulut 200 000 euroa. Voitoksi jää siis 50 000€ vuodessa.

Konversio-optimoinnilla kaupan myyntiä tehostetaan 20% tämä tuo 200 000€ lisää liikevaihtoa. Kun muut luvut pysyvät samoina nousee verkkokaupan tulos 100 000€ vuodessa.

Konversio-optimoinnin vaikutus verkkokaupan voittoon

Muuttamalla ”tilaa tuotteet” napin ”siirry kassalle” napiksi tuplaa yritys tuloksensa vuodessa.

Yhteenveto

Konversio-optimoinnilla parannetaan verkkopalvelun tehokkuutta. Ensin tutkitaan ostoprosessi, suunnitellaan myyntisuppilo ja rakennetaan tarvittava mittaristo. Tämän jälkeen etsitään suppilon vuotokohdat, mietitään ongelmiin ratkaisut, testataan ja voittava ratkaisu otetaan käyttöön.

Konversio-optimointi tuo siis kassaan rahaa, nostamatta kiinteitä markkinointikuluja. Mieti miten paljon voisit säästää vuodessa rahaa markkinoinnissa, jos verkkopalvelusi konvertoituu kaupaksi 50% tehokkaammin?

Haluatko panostaa konversio-optimointiin?

Jos haluat tuloksekkaita digimarkkinoinnin ratkaisuja, niin ota yhteyttä. Pääset keskustelumme pohjalta kuulemaan, miten me lähtisimme tehostamaan markkinointianne ja tuomaan tuloksia konversio-optimoinnilla.

Ota yhteyttä

Jaakko

CEO at Suomen Digimarkkinointi Oy
Tulevaisuus, sen tuomat mahdollisuudet markkinoinnissa ja työelämässä ovat lähellä miehensydäntä. Jokainen päivä alkaa tunnilla kirjan ääressä, koska kehittyminen on elämän suola.
Jaakko