Millaisia vinkkejä Suomen suosituimpiin vaikuttajiin kuuluva Eevsku antaa vaikuttajamarkkinointia harkitsevalle yritykselle? Haastattelimme fitness-urheilija Eevskua vaikuttajamarkkinoinnin verkkolehteemme, jossa hän kertoo mm. siitä, millaiset yritysyhteistyöt ovat kannattavia sekä yritykselle että vaikuttajalle. Loput haastattelut voit lukea verkkolehdestämme. 

Eveliina Tistelgren, yrittäjä, valmentaja, fitness-urheilija:

Ehkä pinttynein ennakkoluulo, mikä vaikuttajamarkkinointiin liittyy, on  vaikuttajan työn oletettu kepeys ja pinnallisuus. Olen saanut olla seuraamassa alan kehitystä jo vuosien ajan, ja sen ammattimaistuminen on ollut huikeaa. Aiempina vuosina sai enemmän perustella sitä, miksi vaikuttajan työ on oikeaa ja aidosti lisäarvoa tuottavaa työtä, josta on reilua maksaa korvaus kaupallisessa yhteistyössä. Olen kiitollinen, että pitkäaikaiset yhteistyökumppanini ovat nähneet työni arvon, ja antaneet tulosten puhua puolestaan.

Ennakkoluulot juontuvat ehkä siitä, että vaikuttajan työn taustalla olevaa työtä on haastava hahmottaa. Käytännössä kuitenkin sisällöntuottaminen usealle eri kanavalle vaatii pitkäjänteisyyttä, monipuolista liiketoimintaosaamista ja jatkuvaa opiskelua.

Ylläpidän itse kanavistani päivittäin Instagramia ja säännöllisesti pari kertaa kuukaudessa päivittyvää blogiani, YouTube-kanavaani sekä podcastiani. Facebook-sivuani käytän lähinnä muiden kanavieni julkaisujen uudelleen jakamiseen. Etenkin kaupallisten yhteistöiden kohdalla on äärimmäisen tärkeää miettiä, mikä kanavistani tavoittaa halutun kohderyhmän parhaiten.

Strategista työtäni helpottaa se, että olen ulkoistanut esimerkiksi YouTube -videoiden kuvauksen ja editoinnin, siinä missä omat tekstini kirjoitan aina itse. Kumotakseni vielä ennakkoluuloja, vaikuttajana en ole koko ajan somessa, vaan hallitsen työaikaani siinä missä muutkin yrittäjät. Vaikka teen julkaisuja pitkälti fiilispohjalta, taustalla on suunnitelma julkaista säännöllisesti kohderyhmääni hyödyttävää sisältöä sopivissa kanavissa.

Somemaailmassa menestyjät erottuvat omalla tyylillään

Muutama vuosi taaksepäin ei olisi voinut ennustaa vaikuttajamarkkinoinnin alan räjähdysmäistä nousua. Nyt joka kanavasta löytyy monipuolisia sisällöntuottajia mitä moninaisimmista aiheista. Vaikka ala on suuri, menestykselle on tilaa, kun löytää oman juttunsa ja luottaa siihen.

Eri sisällöntuotannon tapoja on lukuisia, ja vaikuttajana kannattaa keskittyä siihen, mikä on itselle luontaisin tapa ilmaista. Kun tunnet vahvuutesi ja valitset sopivimmat kanavat, myös sisällöntuotanto on sujuvaa ja inspiroivaa, mikä heijastuu suoraan yleisön kiinnostuksen kasvuun.

Vaikuttaja-termi kertoo paljon: vaikuttaminen on sitä, että herättää ajatuksia ja keskustelua, sekä saa aikaan muutosta esimerkiksi seuraajien ostokäyttäytymisessä. Pelkkä mainosyhteistyö on enemmän sisällöntuotantoa, mutta aitoa vaikuttajuutta voi saavuttaa mielipiteiden muuttamisen kautta.

Koko sometyöni ydinajatuksena on ollut alusta alkaen auttaa ja inspiroida muita saavuttamaan tavoitteitaan, esimerkiksi hyvinvoinnin saralla. Koska ydinajatukseni on minulle luonteva ja selkeä, se on kantanut läpi vuosien. Alkuaikoihin verrattuna sisällöntuotantoni hyvinvointiteema on laajentunut ravinnon ja treenin lisäksi myös henkisen hyvinvoinnin aiheisiin.  

Kiiltokuvamainen sisällöntuotanto ei ole koskaan houkuttanut, sillä se olisi sekä itseni että seuraajieni huijaamista.

Haluan tarjota seuraajilleni aitoja palasia arjestani ja elämästäni. Tietenkin jokainen vaikuttaja määrittelee sen, mitä omasta arjestaan haluaa seuraajilleen jakaa, sillä sometyöhön liittyy tietty julkisuus. En itse ole lainkaan konflikti- tai kohuhakuinen, minkä ansiosta olen koko urallani saanut todella vähän negatiivista palautetta.

Jokaisella vaikuttajalla on vastuu opiskella tuntemaan yleisöään, jotta osaa tarjota heille sopivaa sisältöä. Someani seuraa moni nuori nainen, joka hakee inspiraatiota muun muassa treeniin, ruokavalioon ja yleiseen hyvinvointiin. En kerro yksityiskohtaisesti ammattiurheilijana vaikkapa siitä, millaista ruokavaliota tai treeniohjelmaa noudatan kisakaudella, sillä väärin tulkinnan riski on olemassa. Ammattiurheilijana treenini on tavanomaiseen verrattuna äärimmäisiä, enkä suosittele treeniohjelmani kopioimista. Sen sijaan kannustan seuraajiani esimerkiksi hankkimaan valmentajan, jonka kanssa treenejä ja ruokavaliota voi sovittaa senhetkiseen elämäntilanteeseen.

Pelkät seuraajamäärät eivät kerro, onnistuuko vaikuttajan ja yrityksen yhteistyö

Vaikuttajan ja yrityksen välinen yhteistyö toimii parhaiten silloin, kun huolelliseen kumppanin valintaan ja brand matchiin on panostettu. Koska vaikuttajien skene on laaja, yrityksen kannattaa ottaa oma aikansa sopivan vaikuttajan etsimiseen tai pyytää tähän apua.

Sopivaa vaikuttajakumppania etsiessä ei kannata katsoa vain pelkkiä seuraajien määrää, sillä se ei yksin takaa oikean kohderyhmän tavoittamista. Jos esimerkiksi kymmenet tuhannet Instagram-seuraajat sijaitsevat ulkomailla, mutta markkinoitava tuote on saatavilla vain Suomessa, yhteistyö voi valua hukkaan.

Mikrovaikuttajien yleisöt ovat pienempiä, mutta kohderyhmä voi olla juuri sitä, ketä halutaan tavoittaa. Samalla summalla, millä isolta vaikuttajalta saisi yhden yksittäisen julkaisun, mikrovaikuttajan kanssa voidaan rakentaa pidempiaikainen ja kohderyhmälle iskevämpi yhteistyö.

Vastuullinen ja liiketoimintaa ymmärtävä vaikuttaja on luonnollisesti itse perillä omasta seuraajakunnastaan, ja osaa avata kohderyhmätietojaan kiinnostuneille yrityskumppaneilla. Kohderyhmästä kannattaa tietää vähintään sijainti, sukupuoli ja ikäryhmät, jotta yhteistyön voi kohdistaa oikealle asiakaskunnalle. Vaikuttajan herättämä engagement, kuten julkaisujen kommentit ja reaktiot kertovat siitä, miten hän herättää keskustelua ja millainen kohderyhmä häntä seuraa.

Määrittelen yhteistyöprojektieni suuntaviivat, mittarit ja tavoitteet yhdessä yhteistyöyrityksen kanssa, mutta samalla on tärkeää, että saan vapaat kädet suunnitella julkaisut omalla tyylilläni ja valitsemiini kanaviin. Vaikuttajamarkkinoinnin ero moneen muuhun markkinointiin on juuri siinä, että vaikuttajan persoona on markkinoinnin kantava voima.

Hyvinvointi, positiivinen elämänasenne ja rehellisyys ohjaavat omaa sisällöntuotantoani, joten haluan nähdä näitä teemoja myös yhteistyökumppanieni arvomaailmassa.  Voin suositella vain sellaisia tuotteita ja palveluita, joita käyttäisin muutenkin. Useat urheiluun liittyvät tuotteet ja palvelut ovat minulle luontevia yhteistyökumppaneita, sillä ammattiurheilijana tunnen alan ja voin käyttää tuotteita arjessani.

Brändilähettiläisyys ja pitkäaikaiset yhteistyöt tuottavat parhaiten tulosta

Itselleni tärkein osoitus yhteistyön onnistumisesta on kaupallisen yhteistyön jatkuvuus ja kesto. Tärkeimmät yhteistyökumppanini ovatkin sellaisia, joiden kanssa olemme tehneet kuukausien tai vuosien projekteja. Pisin kaupallisista kumppanuuksistani on jo yli kuusi vuotta jatkunut Adidas-yhteistyö.

Sitä mukaa mitä vaikuttajamarkkinointi on ammattimaistunut, pitkäaikaiset yhteistyöt ja brändilähettiläisyydet ovat nostaneet suosiotaan.

Kuukausia tai vuosia kestävät yhteistyöt ovat yksittäisiä yhteistyöjulkaisuja tehokkaampia, sillä pitkissä yhteistöissä on enemmän tilaa rakentaa brändiä, kehitellä erilaisia projekteja ja mitata tuloksia pitkäjänteisemmin.

Kampanja Lumo-kotien kanssa on yksi esimerkki pitkäaikaisesta kaupallisesta yhteistyöstä, joka tuotti toivottuja tuloksia. Puolitoista vuotta kestänyt yhteistyö ajoitettiin Lumo-kotien brändin uudistamisen, uuden verkkokaupan ja näkyvyyden nostamisen tavoitteiden ajankohtaan. Asuin Lumo-verkkokaupasta vuokratussa kodissa ja kerroin kokemuksiani monipuolisesti eri somekanavissani. Osallistuin myös Lumon yhteistyökampanjoihin ja esiinnyin brändikasvona ja mallina Lumo-kotien omissa kanavissaan. Yhteistyö tuotti toivottuja tuloksia, sillä meitä yhdisti samat arvot positiivisuudesta ja rehellisyydestä.

Kaupallisissa yhteistöissä mittarit voivat liittyä esimerkiksi brändin rakentamiseen kuten Lumo-kodeissa, tai vaikkapa myyntitavoitteisiin. Normaalisti mittaan julkaisujani Instagramin, Facebookin ja podcastin oman analytiikan tai Google Analyticsin kautta.

Vastuullisuus ja monikanavaisuus korostuvat vaikuttajamarkkinoinnin trendeissä

Vaikuttajamarkkinoinnin alaan kuuluu tietty epävarmuus siitä, mitä jatko tuo tullessaan. Seuraavista hittikanavista tai alustoista voi tehdä arvailuja, mutta uskon, että Instagramin ja podcastien suosio pysyy jatkossakin vahvana. Toisaalta myös hitaammin kulutettava sisältö, kuten blogit, tarjoavat vastapainoa nopeaan viestintään.

Nuoriso näyttää suuntaa myös videoiden ja nopean materiaalin suurkuluttajana. Esimerkiksi videopainotteisen TikTok-sovelluksen suosio on räjähtänyt käsiin. En itse käytä kyseistä sovellusta, mutta seuraan mielenkiinnolla, mikä seuraava hittisovellus on. Toivoisin myös miesten lähtevän vahvemmin vaikuttajuuteen, sillä vaikka meillä Suomessa on huippuhyviä miesvaikuttajia etenkin YouTubessa, kansainvälisesti verrattuna tilanne on Suomessa hyvin naisvaltainen.

Itse vaikuttajasisällöissä vastuullisuuden teema on noussut viimeisen vuoden sisällä uutena aiheena. Olen itsekin tarttunut ympäristöteeman aiheisiin isommin esimerkiksi pohtimalla ulkomaan matkojeni tarpeellisuutta tai vinkkaamalla parempia valintoja, mitä vaikkapa vaatteiden ostamisessa ja kierrätyksessä voi tehdä.

Uskon ja toivon, että vaikuttajat alkavat tehdä lisää arvopohjaisia vastuullisia valintoja esimerkiksi yhteistyökumppanien valinnassa. Toisaalta myös yrityksillä on vastuu asettaa pientä painetta vaikuttajiin arjen parempien valintojen tekemisessä.

 

Kun haluat lukea lisää Suomen tunnetuimpien vaikuttajien ajatuksia vaikuttajamarkkinoinnista, lataa maksuton vaikuttajamarkkinointi-verkkolehtemme!

Lataa verkkolehti