Miten Suomen suosituimpiin vaikuttajiin kuuluva Pesojoonas valitsee kaupalliset kumppaninsa Zalandosta Nesteeseen,  miten hänen Vuosi Clarionissa -projektin tuloksia mitataan, entä millaisena hän näkee vaikuttajamarkkinoinnin tulevaisuuden?

Näihin ja moneen muuhun kysymykseen saat vastauksen Pesojoonaksen haastattelustamme, joka on julkaistu alun perin vaikuttajamarkkinoinnin verkkolehdessämme. Voit ladata maksuttoman vaikuttajamarkkinoinnin verkkolehden verkkosivuiltamme.

Joonas Pesonen @pesojoonas, Year In Clarion-brändilähettiläs, The Blog Awards 2017 -voittaja, monimediatuottaja Gimmeawaywalletissa: 

 

Vuosi Clarionissa -yhteistyö on täydellinen esimerkki siitä, miten haluan kehittyä sisällöntuottajana, tehdä arvolähtöistä yhteistyötä ja nostaa keskusteluun tärkeitä asioita. Yhteistyö, jossa asun vuoden 2019 Clarion-hotellissa, kertoo samalla vaikuttajamarkkinoinnin nousevista trendeistä. Pitkäaikaiset kaupalliset yhteistyöt, palvelumuotoilu ja osallistavampi vuorovaikutus seuraajien ja kumppaneiden välillä saavat lisää tuulta alleen.

Brändilähettiläisyys kertoo omaa tarinaansa vaikuttajamarkkinoinnin alan kasvusta ja sen tuottamasta lisäarvosta. Kuukausien kestoiset kumppanuudet hyödyttävät kaikkia kolmea osapuolta, sillä yritys saa sitoutuneen sisällöntuottajan vaikuttajasta, vaikuttaja kumppanin ja yleisö pääsee seuraamaan palvelukokemusta pitkällä aikavälillä.

Brändilähettiläänä myös palvelumuotoilu on mahdollista, sillä havainnoin päivittäin asiakkaani ympäristöä ja mahdollisia kehityskohteita. Hotellivuoden aikana osallistun Clarionin palveluiden kehittämiseen yhdessä seuraajieni vuorovaikutuksella.

Vuodeksi hotelliin muuttaminen on kokonaisvaltainen projekti sekä minulle vaikuttajana että hotelliketjulle, joka lähti kumppanuuteen luottavaisin mielin mukaan. Onkin hienoa huomata, että asettamamme tavoitteet näyttivät jo yhteistyön puolivälissä positiivista värähtelyä.

Huolellinen brand match pohjustaa onnistuneen yhteistyön vaikuttajan ja yrityksen välillä

Kun kuulostelen yhteistyökumppanuuksia, tärkein tekijä on yhteisten arvojen löytyminen.

Ihan ensiksi täytyy selvittää, onko yritys sopiva brand match. Kartoitamme, ovatko tuotteet tai palvelut arvojeni mukaisia, sopiiko tapani tuottaa sisältöjä kumppanuuden tavoitteisiin ja onko yleisöni sellaista, jota halutaan tavoitella.

Kun tuotteet ja palvelut sopivat arkeeni luontevasti, se sekä helpottaa omaa sisällöntuotantoani että vahvistaa luottamusta seuraajiini. Vakavasti otettava vaikuttaja ei tee yhteistöitä päälle liimatulla sisällöllä, sillä se romuttaisi uskottavuuden.

Clarionin tapauksessa sekä vastuullisuus että positiivinen elämänasenne olivat lopulta ne meitä yhdistävät tekijät, jotka lukitsivat yhteistyömme. Clarionin slogan “room for all” sopii sosiaalisen vastuun ajatuksiini ja kantaaottaviin sisältöihini. Minulle on tärkeää kannustaa nuoria löytämään omaa juttuaan, auttaa ymmärtämään erilaisuutta ja nostaa puheenaiheeksi sellaisia asioita, joista ei aina avoimesti keskustella.

Ympäristövastuu on toinen minulle tärkeä teema, jonka nousu on näkynyt positiivisella tavalla koko vaikuttajamarkkinoinnin skenessä. Sisällöissäni haluan herätellä keskustelua esimerkiksi siitä, mitä parempia arjen valintoja jokainen voi tehdä. Onkin luontevaa olla kehittämässä esimerkiksi Clarionin hävikkiruoan minimointia, jätteen vähentämistä ja kasvisruokavaihtoehtoja hotellin ruokalistalle. Myös yleisöni on ottanut osaa palvelumuotoiluun, sillä välitän seuraajiltani saamani kehitysideat suoraan hotelliketjulle.

On totta, että vaikuttajan yhteistyökumppanuudet vetävät joitakin kriitikkoja puoleensa, sillä arvoja voi tulkita monella tavalla. Tärkeintä on kuitenkin se, että kirkastaa itselleen arvonsa ja johtaa liiketoimintaansa niiden pohjalta. Kun perustelen jokaisen yhteistyön itselleni arvojeni kautta, voin lähteä niihin luottavaisin mielin ja täydellä persoonalla.

Esimerkiksi tehdessäni kaupallisia yhteistöitä Zalandon kanssa voin tuoda esille niitä parempia valintoja, mitä vaatteiden hankinnassa on mahdollista tehdä. Se, että voin vaikuttaa Euroopan suurimman vaatteiden verkkokaupan kumppanuuden kautta kulutustottumuksiin, on minulle luontainen esimerkki vaikuttamisesta.

Kun nostan Euroopan suurimman muodin verkkokaupan parempia valintoja somessani esille, voin vaikuttaa kulutustottumuksiin arvoihini sopivalla tavalla.

Nesteen Nollamökki-kumppanuus on niin ikään yksi onnistuneimmista yhteistöistäni. Kampanjassa olen jo parina vuotena yöpynyt Nesteen nollapäästöisessä mökissä, kertonut kokemuksiani ja herätellyt keskustelua ilmastonmuutoksesta. Kampanja on yksi parhaiten positiivista palautetta ja reaktioita somekanaviini tuottanut yhteistyö. Öljy-yhtiön ja vihreiden arvojen kontrasti on tuonut oman mausteensa keskustelun herättämiseen.

Koska vaikuttajuus lähtee oman itsensä kautta, on olennaista, että saan säilyttää oman tyylini ja tapani toteuttaa yhteistöitä. Kaupallisissa yhteistöissä sovimme sisällöntuotannon teemat, tavoitteet ja mittarit yhdessä asiakkaiden kanssa, mutta toteuttamistapa on täysin itseni näköistä. Esimerkiksi Instagramin stories-julkaisujen tarinallisuus kärsisi, jos niiden taustalla olisi tiukka ylhäältäpäin saneltu säännöstö.

Vaikuttajamarkkinoinnin mittaaminen kuuluu sekä yhteistyöyritykselle että vaikuttajalle

Mittaamisen tärkeyttä ei voi liikaa painottaa, kun puhumme kaupallisesta yhteistyötä. Kuten mihin vain lisäarvoa tuottavaan liiketoiminnan kumppanuuteen, myös vaikuttajayhteistyön mittarit täytyy määritellä tavoitteiden kautta.

Normaalisti asiakkaallani on valmiiksi määritellyt vaatimukset, miten kaupallisia yhteistöitä ja yhteistyökampanjoita mitataan. Mittarit voivat liittyä esimerkiksi julkaisujen kattavuuteen, näyttökertoihin, reagointeihin, sivustolle klikanneisiin kävijöihin tai myytyihin tuotteisiin. Aina mittarit eivät välttämättä ole numeraalisia, vaan esimerkiksi mielikuvalla markkinointia. Siksi on tärkeää, että tavoitteet kirkastetaan yhdessä ennen yhteistyöhön ryhtymistä.

Vuoden mittaisessa Clarionin yhteistyössä olemme tehneet alkumittauksen heti projektin alussa, välitavoitteiden mittauksen kesällä ja viimeiset tulokset käymme läpi hotellivuoteni loputtua vuoden 2020 alussa. Mittaamisessa käytössä on Meltwaterin ohjelmisto, joka seuraa automaattisesti kanavistani tulevaa liikennettä esimerkiksi hakusanoilla ja raportoi niistä asiakkaalleni.

Yksi tärkeimmistä omista liiketoimintani mittareistani on omien asiakassuhteideni kesto. Asiakkaani uusi yhteydenottopyyntö kampanjan jälkeen kertoo suoraan yhteistyön onnistumisesta. Esimerkiksi Zalandon ja Nesteen kumppanuus on positiivisten tulosten ansiosta rakentunut pitkäaikaiseksi yhteistyömalliksi.

Itse analytiikkasovelluksista käytän etenkin Instagramin business-tilin analytiikkaa, jonka kautta voin seurata niin yleisön aktiivisuutta, yksittäisten julkaisujen suosiota ja niiden keräämiä reaktioita.

Vaikka teen kaupalliset yhteistyöt pääasiassa Instagram-tililleni, blogisivullani on tärkeä rooli siinä, että olen helposti löydettävissä. Rakennan blogitekstini pitkän hännän hakusanojen perusteella, jolloin se löytyy helposti hakukoneista. Blogini onkin eräänlainen sisäänheitto-landing page, joka helpottaa median, kumppanien ja seuraajien yhteydenottoa minuun.

Vaikuttajamarkkinointi hyötyy avoimesta rahapuheesta

Vaikuttajamarkkinoinnissa liikkuva raha on ikuisuusaihe – saako vaikuttaja tienata, ja jos saa, kuinka paljon? On mahtavaa, että suomalaiset vaikuttajat ovat viime aikoina nostaneet avoimen rahapuheen framille. Se lisää ymmärrystä vaikuttajan työnkuvasta ja liiketoiminnasta suurelle yleisölle.

Rahakeskustelussa unohtuu helposti, että sosiaalista mediaa työkseen tekevät ovat käytännössä yhden ihmisen mediataloja, jotka harjoittavat liiketoimintaa siinä missä muutkin yritykset. Ja koska vaikuttajan työ tuottaa lisäarvoa, on reilua ja selvää että siitä pitää maksaa palkkaa.

Alan haasteena on se, että moni somevaikuttaja nähdään “tavallisena ihmisenä”, jolloin persoonan takana oleva liiketoiminta hämärtyy. Kuitenkin vaikuttajan somepostauksen takana on valtava ulospäin näkymätön työmäärä. Siinä missä esimerkiksi tv-tuotantoyhtiössä on erikseen palkattu kuvaaja, äänimies ja käsikirjoittaja, vaikuttaja tekee kaiken tämän yksin. Puhumattakaan viestinnästä, julkaisujen suunnittelusta ja reaktioihin vastaamisesta.

Raha ei ole ensimmäinen lähtökohta kaupallisten yhteistyökumppanien valinnalle, mutta koska työllistän itseäni vaikuttajani, sen arvoa ei kannata alentaa. Arvostan omaa aikaani ja ammattitaitoani, joten on normaali asia sopia palkkiosta työlle, joka tuottaa lisäarvoa. Eiväthän kaupalliset yhteistyöt muuten olisi kaupallisia. Oman työni arvostus liittyy myös siihen, että toivoisin yritysten jatkossakin vaativan vaikuttajilta hyvää laatua yhteistöissä, sillä se nostaa koko alan tasoa.

Vaikuttajamarkkinoinnin tulevaisuudessa varmaa on vain muutos

Vaikuttajamarkkinoinnin markkina on viime vuosina kasvanut laadultaan ja määrältään huikeasti, mutta myös muutokset ovat nopeita ja arvaamattomia. Siksi on jatkuvasti oltava valmis kokeilemaan uusia alustoja, testattava sisältöjensä toimivuutta ja seurattava ympäröivää keskustelua.

Somevaikuttajan kannattaa ottaa haltuun monimediaisuus ja kokeilla rohkeasti, mikä kanavista vaikuttaa resonoivan eniten seuraajien keskuudessa. Omaa sisällöntuotantoaan pitää myös osata tarkastella kriittisesti palautteen pohjalta.

Kun omat sisällöt ovat somealustoilla ikään kuin vuokratontilla, sisällöntuotantoa ei kannata jättää yhden median varaan. Pieni algoritmin muutos voi laskea näkyvyyttä, ja esimerkiksi Snapchatin suosio vaikuttajien alustana on laskenut merkittävästi. Ja nurkan takana odottaa jo seuraava uusi trendaava alusta.

Tällä hetkellä on selvää, että audion ja podcastien suosio jatkaa nousukiitoaan vaikuttajamarkkinoinnissa. Ensimmäiset Suomen markkinoilta saadut kattavat luvut näyttävät, että podcastien kuuntelukerrat ovat vahvassa kasvussa. Äänen tuottaminen tavalla tai toisella kiinnostaa itseänikin, ja aika näyttää, olisiko siinä uusin haaste sisällöntuotannolleni.

Tämä artikkeli on yksi uusimman verkkolehtemme artikkeleista. Verkkolehdestä voit lukea muun muassa onnistuneista vaikuttajakampanjoista, sopivan vaikuttajan valitsemisesta ja vaikuttajamarkkinoinnin mittaamisesta.

Lataa maksuton verkkolehti