Referenssitarina

Kierrätyskeskus

Kierrätyskeskuksen tavoitteena oli ymmärtää paremmin yrityspalveluiden ostajia ja löytää erottuvat pääviestit juuri heille.

Lue lisää Ota yhteyttä

Markkinointistrategia auttoi luomaan erottuvaa ja asiakkaita kiinnostavaa markkinointia

Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus halusi näkemystä siihen, kuinka he voivat puhutella yrityspalveluiden asiakkaita niin, että palveluiden hyödyt kävisivät paremmin esiin ja ostaminen helpottuisi. Tätä varten he halusivat ymmärtää paremmin ostajiaan ja löytää heille toimivat markkinoinnin pääviestit.

Tämän haasteen myötä kiteytimme Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskuksen yrityspalveluiden arvolupauksen, erottautumistekijät ja kolme ostajapersoonaa MVG-mallimme avulla. Näiden tietojen pohjalta rakensimme ostajapersoonakohtaiset sisältösuunnitelmat, jotka toimivat myös osana sivustouudistuksen runkoa.

Kierrätyskeskuksen yrityspalvelut auttavat organisaatioita kirkastamaan ja viemään käytäntöön ympäristölupauksensa koulutusten, Hiilijalanjälki- ja Kiertotalouslaskennan sekä Ekokompassi-auditointien avulla. Strategiatyön pontimena oli tarve selkeyttää yrityspalveluiden kohderyhmiä, pääviestejä sekä sisältötarpeita.

Kierrätyskeskus yrityksenä

  • Vuonna 1990 perustettu yleishyödyllinen yritys, jonka tavoitteena on vähentää luonnonvarojen kulutusta, kasvattaa ympäristötietoisuutta ja lisätä osallistumisen ja työnteon mahdollisuuksia
  • 13 second hand -myymälää sekä valtakunnallisesti toimiva verkkokauppa
  • Ympäristökasvatus- ja asiantuntijapalvelut tavoittivat vuonna 2023 koulutuksella ja neuvonnalla yli 46 000 ihmistä ja n. 170 yritys- ja yhteisöasiakasta
  • Liikevaihto v. 2023 16,4 milj. €

Työ luo selkeyttä sanoittamiseen – miten asiakasta puhutellaan. Lisäksi työ on auttanut hahmottamaan, miten verkkosivut kannattaa rakentaa asiakkaita puhutteleviksi.

Olen vakuuttunut siitä, kuinka tähän projektiin on panostettu. Usein ulkopuoliset toimijat eivät läheskään samanlaisella pieteetillä panosta toimijaan ja toimialaan tutustumiseen. Ja siten osaa lähteä jalostamaan ideoita uusin silmin.

Tuomas Korkiakangas
Palvelupäällikkö

Erottautumistekijät kiteytyivät houkuttelevaksi arvolupaukseksi

Strategiatyö aloitettiin muodostamalla kolme ostajapersoona ja näille persoonakohtaiset sisältösuunnitelmat. Tämän jälkeen selvitimme yrityspalveluiden erottautumistekijät ja ne kiteytettiin arvolupauksen muotoon.

Persoonatyö auttoi Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskusta ymmärtämään paremmin, mille kohderyhmälle puhutaan, mitkä teemat kiinnostavat ja kuinka niitä sanoitetaan, jotta viesti resonoi kohderyhmässä.

Jokaiselle persoonalle laadittu sisältösuunnitelma toi yhteen sisältöideat ja muodosti punaisen langan tekemiselle. Luotuja persoonia käytetään nyt työkaluna markkinoinnin ja viestinnän suunnittelussa, ja ajatuksissa on jalkauttaa ne myyntimateriaaleihin ja palvelukehitykseen. Lisäksi työ auttoi hahmottamaan yrityspalveluiden kokonaisuutta verkkosivustouudistuksessa.

Tulokset

Tuotetut palvelut

  • Ostajapersoonat
  • Sisältö- & Ostopolkusuunnitelma
  • Arvolupaus
  • Strategian jalkauttaminen

Ostajapersoonien avulla

asiakasymmärrys kasvoi

Kohderyhmäymmärryksen ansiosta

Markkinoinnin kohdentaminen helpottui

Sisältö- ja ostopolkusuunnitelmien ansiosta

markkinoinnin tekeminen on suunnitelmallista

Arvolupauksen myötä

mainonnan pääviestit puhuttelevat kohderyhmää

Arvolupauksen, persoonien ja sisältötarpeiden kiteytys ohjaavat markkinoinnin tekemistä

Arvolupaus- sekä ostajapersoonat lisäävät ymmärrystä yrityksen erottautumistekijöistä sekä kohderyhmistä. Kun työ valmistui, persoonat toimivat työkaluna kaikessa markkinoinnin ja viestinnän suunnittelussa.

Sisältösuunnitelmassa määritellään tarkasti, mistä teemoista persoonille tulee puhua, ja näin ollen antaa käytännön askelmerkit kohderyhmäkohtaisen markkinoinnin toteuttamiseen.

Koska persoonatyö auttaa ymmärtämään, ketä organisaation verkkosivustolla puhutellaan, se sopii erityisen hyvin verkkosivustouudistuksen yhteyteen, ja antaa näkemystä esim. teknisen kumppanin kanssa viestintään sivuston sisältötarpeista.

Kokonaisuudessaan strategiatyö kehittää markkinointia ja viestintää suunnitelmallisemmaksi, mikä johtaa poikkeuksetta parempiin tuloksiin.

Sisältösuunnitelma nivoo hyvin kaiken yhteen ja antaa kontekstin ihmisten ideoille. Se tuo rungon, johon voi palata aina uudestaan ja uudestaan.

Eri yhteyksissä nousee nyt esille kohderyhmän kautta sanoittaminen, eli kuka ostaja on ja mitä asioita hänen näkökulmastaan olisi hyvä puhua ja nostaa esiin.

Alkanut jalkautustyö on luonut hyvät lähtökohdat markkinoinnin suunnitelmalliselle tekemiselle.

Tuomas Korkiakangas
Palvelupäällikkö

Yhteenveto

Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskuksen tavoitteena oli ymmärtää paremmin yrityspalveluiden ostajia ja löytää erottuvat pääviestit juuri heille.

Kohderyhmäymmärrys auttoi myös ymmärtämään palvelun kokonaisuutta sivustouudistuksessa.

Measure
R
C
Engage

Kierrätyskeskuksella oli ymmärretty hienosti, että erottuakseen kovasta kilpailusta he tarvitsevat markkinointiin suunnitelmallisuutta, kohderyhmäymmärrystä ja selkeät pääviestit kohderyhmille.

Nyt meillä on valmis strategia, mitä markkinoinnissa tulee tehdä, jotta erotumme kilpailusta ja herätämme asiakkaissa kiinnostuksen.

Kimmo Pulkka
Markkinointistrategi

Ota
yhteyttä

Haluatko saada markkinoinnilla parempia tuloksia?
Lähetä meille siinä tapauksessa viesti, niin olemme sinuun pian yhteydessä. Pääset kertomaan lisää tarpeistasi, joihin alamme sitten yhdessä luomaan ratkaisuja.

    • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.