Miksi asiakkaasi eivät tunnista yritystäsi tai tuotteitasi niihin törmätessään? Miksi kilpailijani saavat sitoutuneita asiakkaita, mutta me emme?

Nämä ovat hyviä kysymyksiä ja syitä voi olla monia, mutta yksi todennäköinen syy on, että ette jää asiakkaan mieleen, eikä hän näe teissä mitään erityistä verrattuna kilpailijaan.

Yksi tapa ratkaista edellä mainitut ongelmat on miettiä, minkälaisen viestin haluat välittää asiakkaallesi ja mikä on ensimmäinen asia, minkä haluat asiakkaallesi tulevan mieleen, kun hän näkee brändisi. Digitaalisen brändistrategian avulla selkeytät viestiä, jonka haluat brändisi välittävän.

Tässä blogissa käyn läpi, miksi yrityksesi tarvitsee digitaalisen brändistrategian, miten se tehdään ja kuinka pidät huolta, ettei tuo huolella tehty strategia mene hukkaan.

Mistä tiedän, että yritykseni tarvitsee digitaalisen brändistrategian?

Koska digitaalisen brändistrategian tarkoitus on vahvistaa yrityksesi brändiä ja selkeyttää haluttua viestiä, se voi olla ajankohtainen missä tilanteessa vain. Käydään läpi muutamia tilanteita milloin se olisi viimeistään suositeltavaa.

1. Yrityksellä ei ole yhtenäistä visuaalista ilmettä

Aiemmassa blogissani Miksi on tärkeää, että digitaalinen brändi-ilmeesi on tunnistettava kokonaisuus?, kävin läpi syitä miksi on tärkeää, että brändi-ilme on yhtenäinen ja selkeästi kilpailijoista erottuva.

Tiivistettynä: asiakas oppii tunnistamaan yrityksesi brändin, mikä tehostaa mainontaasi ja lisää brändin tunnetuutta. Tämä taas lisää brändin arvoa. Lisäksi pystyt erottumaan kilpailijoidesi harmaasta massasta ja nouset asiakkaan silmissä parrasvalooon.

2. Brändi-ilme ei vastaa tuotteen hintaa

Jos näytät halvalta, mutta pyydät tuotteistasi tai palveluistasi selkeästi premiumia, ei kukaan ota sinua tosissaan. Esimerkkinä tästä voisi pitää vaateyritystä, joka haluaisi pyytää 60 € valkoisesta t-paidasta, mutta mainonnassa käytetään -40 % -merkintöjä ja paljon punaista ja keltaista väriä.

Kenellekään ei herää tuon tyyppisestä mainonnasta mielikuvaa, että nyt on kyseessä laadukas premium-tuote. Tässä tapauksessa olisi viisaampaa käyttää paljon puhtaita värejä tai ihan valkoista ja tyhjää tilaa. Mallia olisi hyvä katsoa esimerkiksi Calvin Kleiniltä.

Vastaavasti monet design-tuotteita myyvät yritykset panostavat paljon brändiin. Suomalaista yrityksestä esimerkkinä tähän voi ottaa esimerkiksi Iittalan ja Finlaysonin, kaksi kirjoittajan suosikkibrändiä Suomesta.

Luksustuotteita ostaessa asiakas ostaa kokemuksen, mikä alkaa siitä, kun hän löytää brändisi ensimmäisen kerran Googlesta. Jos tuo kokemus poikkeaa merkittävästi jossain vaiheessa ostoprosessia, uudelleenoston mahdollisuus pienenee. Siksi on tärkeää, että välität visuaalisesta saman mielikuvan verkkosivuistasi tuotepakkaukseen asti.

3. Kukaan kilpailijoistani ei panosta brändiin

Oletus on, että jos kilpailijoistasi kukaan ei panosta brändiin, ettei sinunkaan tarvitse. Tämä on kuitenkin väärä olettamus, sillä tässä on loistava tilaisuus erottua kilpailijoistasi helposti.

Lisäksi todellisuudessa kilpailijoistasi ainakin yksi on panostanut brändiin ja todennäköisesti heidän liikevaihtonsa sen myös osoittaa. Hyvänä esimerkkinä tässä voisi pitää maansiirtoyrityksiä. Lähes mikään alan yritys ei näytä miettineen brändi-ilmettään suuremmin, lukuunottamatta muutamia esimerkkejä. Esimerkiksi voisi ottaa VSMV-nimisen maansiirtoyrityksen, katso verkkosivut täältä: Kohti puhtaampaa tulevaisuutta – VMSV – Varpaisjärven maansiirto ja vesitekniikka Oy (tässä tapauksessa vertailen lähinnä verkkosivujen ulkoasua kilpailijoihin).

Korjaa edellä mainitut ongelmat digitaalisen brändistrategian avulla

Kun johonkin on selkeä suunnitelma ja ohje, se on helpompi toteuttaa.

Digitaalinen brändistrategia määrittelee millainen yrityksesi pääviestin tulisi olla. Erilaisten visuaalisten elementtien avulla se selkeyttää viestiäsi ja määrittelee millaisen mielikuvan brändisi tulisi herättää.

Otetaan esimerkkinä tilanne, missä saavut siivousyrityksen verkkosivuille ja ensimmäinen mielikuvasi on tunkkainen ja sekava. Tämä johtuu verkkosivuilla käytetyistä väreistä ja siitä, että kaikki on aseteltu todella tiivisti, eikä verkkosivujen elementtien välissä ole riittävästi tyhjää tilaa. Kuinka todennäköisesti ostat siivouspalvelun tältä verkkosivulta? Kuinka pian poistut kyseiseltä verkkosivulta?

Tässä huomaat hyvin ensivaikutelman tärkeyden, ja kuinka paljon se vaikuttaa siihen, tekeekö käyttäjä seuraavaan toimenpiteen brändisi parissa.

Kun tuot brändisi pääviestin selkeästi esille ja visuaalisuus tukee tekstisisältöä, herätät vahvoja mielikuvia brändistäsi. Kun näin tapahtuu alusta alkaen, asiakas viihtyy brändisi parissa pitkään.

Millainen on digitaalisen brändistrategian prosessi?

Digitaalisen brändistrategian päätarkoitus on yhdistää yrityksen strategia ja tarina sen visuaalisen ilmeen kanssa.

Lähdemme toteuttamaan tätä Suomen Digimarkkinoinnilla viidessä eri vaiheessa:

 1. Tutkiminen ja määrittely
 2. Strategia ja tarina
 3. Suunnittelu
 4. Toteutus
 5. Julkaisu ja jatkokehitys

Käydään nyt läpi nämä vaiheet tarkemmin kohta kohdalta.

Digitaalisen brändistrategian prosessi

1. Tutkiminen ja määrittely

Ensiksi on tärkeää tietää kenelle olet myymässä ja mitä hän haluaa. Tämän takia ensin teemme ostajapersoonat, missä määrittelemme ostajapersoonien ostoon johtavia tekijöitä eli draivereita.

Draiverit määrittelemällä tiedämme, mitkä asiat kiinnostavat ostajapersoonaanne ja miten voimme saada heidän huomionsa.

Näistä haemme yhdistäviä tekijöitä eri ostajapersoonien väillä, jotta tiedämme mikä on tärkein ostajapersoonianne puhutteleva asia ja alamme kehittää brändiänne sitä kohti. Tämä siksi, koska brändin pääviesti ei voi olla samaan aikaan kaikkiin draivereihin sopiva. Myöhemmin, esimerkiksi mainonnan avulla, keskitymme muihin draivereihin.

Ostajapersoonien lisäksi määrittelemme millainen teidän markkina-alueenne on. Keitä kilpailijanne ovat, ja mikä on teidän tilanteenne suhteessa kilpailijoihin. Miltä he näyttävät ja miten he puhuttelevat ostajapersoonia brändillään.

2. Strategia ja tarina

Miksi brändinne on olemassa? Tämä on tärkein kysymys, mihin teidän täytyy pystyä vastaamaan, jotta digitaalisesta brändistrategiasta on oikeasti hyötyä. Hyvä tapa lähteä miettimään brändin olemassa olon syytä on seuraavien kysymyksien kautta:

 • Mitä teemme ja miten?
 • Mitkä ovat arvomme?
 • Keitä varten brändimme on olemassa?
 • Mikä erottaa meidät muista?
 • Millainen on persoonamme?
 • Päämäärämme.

Kun pystytte vastaamaan näihin kysymyksiin, olette jo pitkällä strategian teossa, ja seuraavaksi lähdemme tuomaan esille teidän viestiänne visuaalisen suunnittelun avulla.

3. Suunnittelu

Ennen kuin mitään valmista aletaan tehdä, on tärkeää luoda selkeitä visioita, miten voisimme tuoda viestinne visuaalisesti esille.

Tätä lähdemme toteuttamaan tekemällä kolme erilaista stylescapea, eli visuaalista ehdotusta, miltä brändin ilme voisi näyttää. Tarkoitus on nopeasti saada teille käsitys siitä, miltä brändinne voisi näyttää. Stylescape määrittelee suuntaviivoja sille, minkälainen lopullinen brändi-ilmeenne tulee olemaan.

Näiden pohjalta kehitetään lopullinen stylescape, minkä jälkeen siirrymme toteutus-vaiheeseen.

4. Toteutus

Hyvän suunnitelman pohjalta on helppo alkaa työstämään uutta brändi-ilmettänne, eikä aikaa mene arvaillessa.

Lähdemme toteuttamaan stylescapien pohjalta brändikirjaa, minkä tarkoitus on ohjeistaa teitä, miten pidätte brändi-ilmeenne yhtenäisenä. Kirja sisältää ohjeet miltä yleisilmeenne näyttää, millaisia värejä käytätte, mitä fontteja käytätte, millaisia kuvia käytätte viestinnässänne.

Lisäksi mukana on mahdollisesti uusi logonne, mikäli sellaisen haluatte ja esitys- ja dokumenttipohjat jatkoa varten. Tässä vaiheessa pidämme myös huolta, että brändinne toimii digitaalisissa markkinointikanavissa ja on helposti skaalattava, sillä digitaalinen maailma muuttuu koko ajan.

5. Julkaisu ja jatkokehitys

Nyt kun teillä on uusi, ostajapersoonien kautta mietitty digitaalinen brändistrategia ja ohjeet miten toteutatte sitä, on vuorossa strategian käytäntöönottaminen.

Pystytte nyt suunnittelemaan mainontaanne strategian pohjalta ja muun muassa tekemään kaikista tarjouksistanne selkeästi teidän näköisiänne.

Nyt pääsette testaamaan brändiänne käytännössä. Herääkö asiakkaillenne haluttu mielikuva? Muistavatko he teidät vielä kuukauden päästä?

Koska brändin kehitys on pitkä prosessi, olisi hyvä pitää kehityspalaveri noin kolmen kuukauden päästä brändin julkaisusta. Kehityspalaverissa käymme läpi oliko ilmeen päivitys onnistunut kohderyhmän kannalta ja kuinka voimme lähteä jatkokehittämään sitä.

Brändistrategian prosessi ottaa vaikutteita Michael Johnsonin kirjoittamasta erinomaisesta kirjasta, Branding In Five and a Half Steps.

Yhteenveto

Digitaalinen brändi sisältää monta asiaa, ja sen tarkasta määrittelystä on monia eri tulkintoja. Yksi asia kuitenkin mitä brändi on, on se millaisen mielikuvan tai tunteen se herättää asiakkaassa. Digitaalisen brändistrategian tarkoitus on ohjata näitä asiakkaassa herääviä mielikuvia kohti sitä, minä haluat yrityksesi brändin määritellä.

Tämä ei tapahdu yhdessä yössä vaan vaatii aikaa, mutta jos aloitat työn heti, niin ennen kuin huomaatkaan, yrityksesi alkaa herättämään tiettyjä mielikuvia asiakkaidesi parissa ja myös sinä itse alat hahmottamaan brändisi selkeämmin.

Lue lisää visuaalisesta suunnittelusta tai ota yhteyttä meihin, niin keskustellaan kuinka voimme kehittää brändisi herättämää mielikuvaa vastaamaan toivomaasi todellisuutta.