Videomainonnalla voit tavoittaa uskomattoman suuren määrän hyvin tarkkaan kohdennettua yleisöä. Budjetin kurissa pitämiseksi ja mainonnan kustannustehokkuuden nostamiseksi videomainonnan kohdistaminen on hyvä suunnitella mainostettavan tuotteen/palvelun, tavoitteiden, budjetin sekä tavoitellun yleisön ja mainostuoton mukaan. Videomainoksen kohdistamiseksi on tarjolla huomattavasti hakumainontaa enemmän vaihtoehtoja.

Videomainonnan kohdistaminen

Siinä missä hakumainontaa voi kohdentaa neljällä (avainsana-, alue-/kieli-, laite- ja yleisökohdistaminen) eri tavalla, videomainontaa voi kohdistaa laskutavasta riippuen ainakin kuudella eri tavalla.

Videomainoksia voi näyttää periaatteessa YouTubessa ja Googlen Display -verkostossa näiden koko laajuudella. Käytännössä tämä tarkoittaa lähes loputtoman suuruista yleisöä, jota kannattaa kuitenkin rajata aggressiivisesti mainonnan kustannustehokkuuden parantamiseksi. Mainonnan tapauskohtaisista tavoitteista huolimatta mainonnan kohdistaminen kannattaa suunnitella ennalta mahdollisimman tarkaksi.

Käydään seuraavassa läpi videomainonnan erilaiset kohdistusvaihtoehdot.

Demografiset tiedot

Mainostajana voit hyödyntää Googlen keräämiä tietoja mm. yleisön iästä sekä sukupuolesta ja kohdistaa mainoksesi näiden tietojen perusteella.

Kiinnostuksen kohteet (suhdeyleisöt/aihepiirit)

Google tuntee käyttäjänsä yllättävän tarkasti. Järjestelmä on laite- ja nettikäyttäytymisen perusteella tehnyt havaintoja sinunkin intresseistäsi ja tietää millaisista aihepiireistä olet kiinnostunut.

Intressien perusteella voidaan tavoittaa myös sellaisia käyttäjiä, jotka katsovat mitä tahansa sisältöä, mutta ovat kuitenkin kiinnostuneita videomainoksen mukaisista aiheista. Voit siis määritellä kohdistusasetukset esimerkiksi siten, että autonvaraosamyymälääsi esittelevää videomainosta näytetään YouTubessa musiikkivideoita katsovalle käyttäjälle, jonka Google tunnistaa muun nettikäyttäytymisen perustella autoilun harrastajaksi – ja jonka voi näin hyvällä syyllä olettaa tarvitsevan keskimääräistä auton omistajaa useammin auton varaosia.

Sijoittelut

YouTubessa mainostaessasi voit määrittää tietyn YouTube-kanavan tai jopa yksittäisen videon, jonka yhteydessä haluat mainoksesi näkyvän. Näin voit varmistua siitä, että mm. mainonnan kustannukset pysyvät näpeissäsi, sillä tällä kohdistustavalla sinulle ei tule niin paljon nk. roskanäyttöjä mainonnan kannalta epäoleellisten videoiden yhteydessä. Tällä kohdistustavalla voit valita juuri ne oleellisimmiksi tai tehokkaimmiksi katsomasi sijoittelut, joilla uskot olevan ratkaisevin merkitys mainonnan onnistumisen kannalta.

Videoiden sijoittelujen suunnittelussa kannattaa käyttää reilusti aikaa teemaan sopivien videoiden ja kanavien etsimiseen. Mahdollisimman hyvin aihealueeltaan ja tyyliltään mainokseesi yhteensopivia videoita käyttäessäsi tiedät mainoksen näkijän olevan aidosti kiinnostunut mainoksesi teemasta. Voit esimerkiksi kohdistaa autonvaraosamyymäläsi mainoksen edustamiesi automerkkien mukaisiin autonkorjausvideoihin.

Sijoitteluilla voit myös kohdistaa mainosvideosi esimerkiksi liiketoimintasi kannalta oleelliseen blogisivustoon ja hyödyntää näin Display-verkoston verkkosivustoja mainoksen näyttöalustana.

Aiheet

Aihekohdistus linkittyy YouTube-videoiden aihemäärityksiin. Valitessasi mainoksen kohdistustavaksi aihee, näyttäytyy videosi tämän valitsemasi aiheen mukaisten videoiden yhteydessä.

Hieman harhaanjohtavasta kohdistustavan nimestä huolimatta aiheita ja kiinnostuksen kohteita (toisaalla aihepiirejä) ei tule sekoittaa toisiinsa. Siinä missä aihepiirit tarkoittavat käyttäjän tiliin assosioituja kiinnostuksen kohteita, aiheet viittaa yksittäisen videon aiheeseen.

Avainsanat

Avainsanojen perusteella kohdistaminen tarkoittaa sitä, että videomainostasi näytetään, kun käyttäjä hakee videoita valitsemiasi avainsanoja käyttäen. Avainsanakohdistusta käyttäessä mainosryhmäsi voi sisältää yhden tai vaikkapa sata eri sanaa tai ilmausta. Avainsanojen ei tarvitse varsinaisesti liittyä videoon, vaan voit esimerkiksi hakusanatutkimuksen ja markkinointistrategiasi pohjalta valita juuri sellaiset avainsanat, joiden uskot toimivan mahdollisimman hyvin kunkin mainoksen yhteydessä.

Avainsanojen mukaan kohdistaessa negatiivisten avainsanojen käyttö on hakumainonnan tapaan erittäin suositeltavaa. Negatiiviset avainsanat ovat sellaisia sanoja, joiden yhteydessä mainostasi ei näytetä. Jos mainostat esimerkiksi autonvaraosamyymälääsi avainsanalla autonvaraosat, voit lisätä avainsanat ”leikkiauto” ja ”polkuauto” negatiivisiksi avainsanoiksi.

Uudelleenmarkkinointi

Videomainostaminen mahdollistaa myös uudelleenmarkkinoinnin siten, että mainoksia voidaan näyttää niille käyttäjille, jotka ovat esimerkiksi katsoneet jonkin YouTube-kanavasi videon tai osoittaneet muutoin kiinnostusta videoitasi kohtaan vaikkapa lisäämällä jonkin videoistasi soittolistalleen.

Oikean kohdistustavan valinta

Kohdistustapa kannattaa suhteuttaa ennalta määriteltyihin ostajapersooniin ja mainonnan yleisiin tavoitteisiin. Google mahdollistaa useiden kohdistustapojen yhtaikaisen käyttämisen.

Halutessasi voit siis määritellä kohdistusasetuspaletin, joka on kaikkien edellä mainittujen määritysten summa. Kannattaa kuitenkin huomioida, että suurta yleisöä tavoitellessa jo kahden yhtaikaisen kohdistusasetuksen käyttö pienentää yleisöä huomattavasti, kaikkien kohdistustapojen yhtaikaisesta käytöstä puhumattakaan. Jos kuitenkin videomainonta, yleisö ja ostajapersoonat on suunniteltu huolella etukäteen, on kohdistamisasetuspaletin rakentaminen järkevää.

Huomaa myös, että mainontatavoitteidesi kannalta epäoleellisia kohderyhmiä voi lisätä negatiivisiksi kohdistusmäärittelyiksi. Näin saat muovattua yleisöstä vieläkin tarkemman ja pienettyä mainonnan kustannuksia entisestään.

Tehokkainta ja tuloksellisinta kohdistustapaa hakiessasi kannattaa tehdä A/B-testausta. Näin erilaisia variaatioita testaamalla voi nähdä nopeastikin, että millaiset kohdistusasetukset toimivat kullekin mainokselle parhaiten. Pienetkin muutokset videomainosten asetuksissa tuottavat usein merkittäviä eroja mainonnan tuloksissa ja kustannuksissa pidemmällä aikavälillä.

Lopuksi

Google todellakin tuntee käyttäjänsä yllättävän hyvin. Tätä ei kannata kuitenkaan säikähtää, sillä hakukonemahti vakuuttaa, etteivät käyttäjät ole yksilöitävissä evästeiden, kohdistustapojen tai muiden tietojen perusteella.

Videomainostajana kaikki tämä Googlen käyttäjistä keräämä tieto on sinun hyödynnettävissäsi. Jos et vielä hyödynnä YouTubea liiketoimintaasi tukevana mainosalustana, suosittelen vilpittömästi kokeilemaan, sillä erittäin hyvien kohdistusmahdollisuuksien johdosta se on osuvaa, puhuttelevaa ja tehokasta.

Jos jokin jäi askarruttamaan tai haluat kuulla lisää videomainonnan mahdollisuuksista yrityksesi eduksi, ota meihin yhteyttä, niin autamme sinut mielellämme alkuun!