YouTube tarjoaa useita toimivia ratkaisuja erilaisiin mainonnan tarpeisiin. Videomainonnan tuloksellisuuden perusta on liikenteen käyttäytymisen ymmärtämisessä ja hyödyntämisessä osana mainontaa. YouTube Analytics auttaa mainostajaa juuri tässä, sillä se tuo mainostajan nähtäville lukemattomia määrätietoisen videomainonnan tekemisen kannalta oleellisia mittareita. Kun osaa lukea näitä mittareita, on ison askeleen lähempänä käyttäytymisperusteisen videomainonnan optimointia. Tässä artikkelissa tarkastellaan YouTube Analyticsin tärkeyttä ja sen tärkeimpiä ominaisuuksia mainostajan kannalta.

YouTube Analytics on videomainostajan tärkein työkalu

Mainittakoon heti alkuun, että YouTube Analyticsia ei pidä missään nimessä sekoittaa verkkosivuston kävijöiden käyttäytymistä tarkastelevaan Google Analyticsiin. Työkalujen toiminta on toki varsin samantapaista, mutta YouTube Analytics on varta vasten suunniteltu analytiikka-alusta videopalvelun sisällä tapahtuvan käyttäytymisen tarkasteluun. Tämä YouTuben sisäinen analytiikka tarjoaa rutkasti ominaisuuksia ja lukuja esimerkiksi videoblogin seuraajamäärän vaihtelujen syy-seuraussuhteen analysointiin. Kun kyseessä on maksettu mainonta ja maksimaalisen mainontaan sijoitetun pääoman tuoton tavoittelu, korostuu analytiikasta saatavan käyttäytymisdatan merkitys huomattavasti.

”Kokonaisuutena YouTube Analyticsin voi nähdä muistuttavan huomattavan paljon AdWordsin ja Google Analyticsin jälkeläistä.”

YouTube Analytics on siis työkalu nimenomaan videomainostajalle mainonnan ajantasaisten tietojen ja raporttien seuraamiseen. Työkalu pitää sisällään valtavan määrän tietoa mm. videon ja mainostilin katseluajoista, liikenteen lähteistä ja kohderyhmistä. Suuri osa näistä tiedoista ei ole saatavilla AdWordsin peruskäyttöliittymän kautta. Mainostajana siis näet perusattribuutit ja kehitysmittarit AdWordsinkin kautta, mutta YouTube Analytics tuo useat ainoastaan videomainostamisessa käytössä olevat mittarit käyttöösi.

YouTube Analyticsin käyttöliittymä tutuksi

YouTube Analyticsin ulkoasu ja perustoiminnot jäljittelevät monessa suhteessa verkkosivujen kävijäseurantaan erikoistunutta Google Analyticsiä. YouTube Analytics soveltuu Google Analyticsin tapaan niin koko kanavan/sivuston kuin tietyn videon/alasivunkin kävijöiden käyttäytymisen seurantaan ja analysointiin. Molempia analytiikkatyökaluja voi verrattain helposti hyödyntää lukemattomien muiden ominaisuuksien ohella mainonnan tuoman liikenteen toimivuuden tarkasteluun suhteessa muihin liikenteen lähteisiin.

Videomainostajan analytiikkatyökalu mahdollistaa käyttäytymistietojen suodattamisen monella tapaa. Tiedot voi suodattaa esimerkiksi videon toistosijainnin (YouTube-katselusivu, muut YouTube-sivut tai muille sivuille tehdyt videoupotukset), liikenteen lähteen, laitteen tai vaikka kanavan tilaus -statuksen mukaan. Tietoja voi tarkastella halutessaan joko kanava- tai videotasolla.

Kokonaisuutena YouTube Analyticsin voi nähdä eräänlaisena AdWordsin ja Google Analyticsin jälkeläisenä, videoanalytiikkatyökalu kun muistuttaa osaltaan näitä molempia.

Videoanalytiikan tärkeimmät ominaisuudet

YouTube Analyticsissa kerätyt tiedot jaotellaan kokonaisuuden hahmottamiseksi kahteen pääkategoriaan. Nämä pääkategoriat ovat mainosten katselukäyttäytymiseen liittyvä katseluaikaraportti sekä mainonnan sitouttavuutta tarkasteleva sitouttamisraportti.

Katseluaikaraportit pitävät sisällään tiedot katseluajasta, yleisön pysyvyydestä, väestötiedoista, toistojen sijainneista, liikenteen lähteistä, laitteista ja käännöksistä. Näiden raporttien kautta voit siis helposti tarkastella mainostesi volyymiä ja siihen liittyvää käyttäytymistä mainoksen nähneiden käyttäjien keskuudessa.

Yleisön pysyvyys on yksi tärkeimmistä mainonnan osuvuuden, täsmällisyyden ja kiinnostavuuden mittareista. Pysyvyysraporttien kautta voit tehdä johtopäätöksiä esimerkiksi kohdistusasetusmuutosten vaikutuksesta mainonnan kustannustehokkuuteen. Raportti liikenteen lähteistä taas auttaa asettamaan eri tulokanavat rinnakkain ja vertailemaan mainonnan kautta saatujen näyttökertojen tehokkuutta suhteessa orgaanisen liikenteen kautta tulleen liikenteen käyttäytymiseen.

Liikenteen lähteitä tarkastellessa YouTube Analytics mahdollistaa AdWordsin käyttöliittymästä tutun hakutermiraportin tarkastelun. Tämä on hyödyllinen tapa videoosi tulevan liikenteen lähteiden tutkimisessa. Tämän ominaisuuden myötä voit miettiä videoidesi toteuttamista ja optimointia liikenteen tuoneita hakutermejä mahdollisimman hyvin palveleviksi.

Sitouttamisraportit taas tarkastelevat nimensä mukaisesti mainonnan tuoman liikenteen sitoutuneisuutta kanavaasi. Sitouttavuutta kuvaavia raportteja ovat tilaajat, tykkäämiset ja ei-tykkäämiset, videot soittolistoissa, kommentit, jakaminen, merkinnät sekä kortit.

Sitouttavuusluvut kuvaavat samalla myös mainoksesi nähneiden käyttäjien interaktiivisuutta. Näiden raporttien kautta voit helposti seurata mainosvideoidesi keräämien tykkäyksien ja ei-tykkäyksien määrää ja vertailla näitä lukuja eri videoiden tai ajankohtien välillä keskenään. Toisaalta sitouttamisraporttien alta löytyvän tilaajat-raportin kautta voi kätevästi seurata kanavasi uusien ja menetettyjen tilaajien määrän vaihteluita eri sisällöissä, alueilla ja ajankohtina. Tilaajat ovat tyypillisesti keskimääräistä käyttäjää huomattavasti sitoutuneempia tuottamaasi sisältöön. Tilaajat katsovat videoitasi myös muita säännöllisemmin.

Johtopäätösten huomioiminen mainonnan optimoinnissa

YouTube Analytics tarjoaa lukuisia kullanarvoisia tehokkuutta ja käyttäytymistä eri tavoilla kuvaavia tietoja mainostajan käyttöön. Kukin raporteista sisältää omalta osaltaan mainonnan tuloksellisuuden ja tarkoituksenmukaisuuden kannalta tärkeää tietoa.

Mainostajana sinun kannattaakin käydä kaikki raportit aika ajoin läpi ja tarkastella niitä sillä ajatuksella, että osoittavatko ne merkkejä mainonnalle asettamiesi tavoitteiden toteutumisesta. Raporttien kautta voit esimerkiksi tarkastella hintatarjousten tai asetusmuutosten vaikutuksia kunkin videon konversiokohtaiseen keskihintaan.

Johtopäätöksiä tehdessä kannattaa tarkastella muutoksia erilaisilla ajanjaksoilla kokonaisvaltaisen käsityksen saamiseksi. Lisäksi yksittäiseen videoon liittyviä tietoja kannattaa verrata muihin videoihisi liittyviin tietoihin, mutta myös kanavasi kaikkien videoiden keskiarvoihin. Näin voit päätellä, minkälaisia muutoksia tekemällä mainonnastasi on mahdollista tehdä jatkuvasti tehokkaampaa.

Yhteenveto

YouTube on volyymin ja kohdistettavuutensa vuoksi erittäin hyvä mainosalusta. Se soveltuu niin tunnettuuden kuin kaupan määränkin kasvattamiseen. Valtavien hakuvolyymiensä johdosta mainostajan on kuitenkin erityisen tärkeää suunnitella mainonnan kohdistaminen tarkasti, seurata mainonnan kehittymistä sekä tehdä lennosta yhä korkeampaan kustannustehokkuuteen tähtääviä peliliikkeitä analytiikkadatan perusteella. Mainostajien onneksi tarjolla on YouTube Analyticsin kaltainen korvaamaton videomainonnan työkalu.

Jos haluat kuulla lisää tai jutella YouTube Analyticsin hyödyntämisessä videomainonnassasi, niin ota rohkeasti yhteyttä.

 

Ota yhteyttä