Hakukoneoptimoitu sisällöntuotanto

Hakukoneoptimoitu sisällöntuotanto tarkoittaa sellaisen sisällön tuottamista, joka vastaa niin kohdeyleisösi hakuja kuin hakukoneen vaatimuksiakin.

Lue lisää Ota yhteyttä

Hakukoneoptimoitu sisällöntuotanto tarkoittaa sellaisen sisällön tuottamista, joka vastaa niin kohdeyleisösi hakuja kuin hakukoneen vaatimuksiakin ja nostaa näin ollen sivustosi näkyvyyttä ja kävijämäärää.

Sen kantavat rakenteet ovat:

 • hakusanatutkimus
 • sisältöstrategia
 • sivuston rakenne
 • kohdeyleisöä kiinnostava sisältö

Sisältö, jota sivustollesi tuotat, vastaa painoarvossaan sekä sisustusta ja tuoteasettelua että ilmapiiriä ja asiakaspalvelua. Sisältö antaa sivustollesi äänen, joka vetoaa juuri kohdeyleisöösi. Sisältö myös antaa sivustollesi sen luonteen ja persoonallisuuden, joka erottaa sen muista. Ja juuri sisältö houkuttelee asiakasta astumaan peremmälle ja vaeltelemaan liikkeessäsi.

Miksi sisältöön kannattaa panostaa?

Hakukoneoptimointi auttaa ohjaamaan kävijöitä sivustollesi Googlen orgaanisten hakutulosten kautta. Ilman sisältöä tämä ei toimi: tarvitset hakusanoja sisältäviä blogeja, artikkeleita ja muuta sisältöä tullaksesi rekisteröidyksi Googlen silmissä.

Sisällöllä on siis keskeinen asema digimarkkinoinnissa:

 • Palvelujen ja tuotteiden etsiminen aloitetaan lähes poikkeuksetta hakukoneista. Internetissä olet kohdeyleisösi saatavilla ja loistavalla sisällöllä erotut kilpailijoistasi.
 • 70% käyttäjistä klikkaa auki kolme ensimmäistä hakutulosta. Mitä pidempiä, laadukkaampia ja hakusanapainotteisempia sisältöjä sivustoltasi löytyy, sitä korkeammalle pääset Googlen hauissa.
 • Sisältö nostaa näkyvyyttäsi. Mitä pidempi ja runsaampi sisältö, sitä paremmin Google huomioi sivusi.
 • Sisältö lisää löydettävyyttäsi. Yleisö etsiytyy laadukkaan, asiantuntevan sisällön äärelle, koska se herättää luottamusta.
 • Näkyvyytesi laajenee. Sisältörikas sivu poikii linkkejä ja tulee todennäköisemmin jaetuksi sosiaalisessa mediassa.

Ilman laadukasta, olennaista ja säännöllisesti julkaistua sisältöä sivusto on kohdeyleisölle tarpeeton, eikä näy hakutuloksissa. Tämän takia hakukoneoptimoitu sisällöntuotanto on ensiarvoisen tärkeää. Se nostaa näkyvyyttä hakutuloksissa ja houkuttaa asiakkaita sivustollesi. Sinun ei välttämättä tarvitse tuottaa itse sisältöäsi, vaan voit myös hankkia asialle ammattilaisen.

Mitä hakukoneoptimointi on?

Hakukoneoptimoinnissa (SEO) sivusto ja sen sisältö muovataan hakukoneystävällisiksi. Sivustosi siis rakennetaan vastaamaan niin Googlen algoritmeja kuin kohdeyleisösi hakusanoja ja -lauseitakin, jotta yleisösi löytäisi sinut helpommin ja Google nostaisi näkyvyyttäsi.

Mitä paremmin tunnet yleisösi, heidän tarpeensa, tyylinsä ja käyttämänsä kielen, sitä paremmin pystyt ennakoimaan heidän hakusanansa ja -lauseensa sekä vastaamaan heidän kysymyksiinsä. Eli toisin sanoen sitä paremmin pystyt tuottamaan laadukasta sisältöä, joka vastaa sekä kohdeyleisösi kysymyksiin että nostaa näkyvyyttäsi hauissa.

SEO sisällön tuottamista voi verrata vankan, tarkoituksenmukaisen ja kiehtovan kutsuvan talon rakentamiseen. Haluaisinkin sinun nyt yhtyvän hetkeksi kuvitteluun kanssani. Kuvittele rakentavasi taloa.

SEO SISÄLLÖNTUOTANTO ON KUIN TALON PYSTYTTÄMISTÄ

PAALUTA PERUSTUKSET, LAADI SISÄLTÖSTRATEGIA

Haluat talollesi tukevan ja kestävän, maasta nostavan kivijalan, joka ehkäisee myöhempiä homevaurioita. Valitset siihen niin muodoltaan kuin kooltaan soveltuvimmat kivet ja asettelet ne tukevasti toisiaan vasten. Tämä kivijalka on talosi jykevä perusta, se määrittää, millaisena talosi tulee seisomaan ja kohoamaan.

Tämä perusta on hakusanatutkimuksen pohjalta laadittu sisältöstrategiasi. Jokainen kivi on huolella tarkoitukseen valittu ja etsitty hakusana tai hakulause, jolla uskot kohdeyleisösi etsivän palvelujasi verkon hakukoneista. Vieriviereen tukevasti ladotut kivet muodostavat sisältöstrategian, joka toimii markkinointisi perustana.

Hakusanoja ja -lauseita pohtiessasi mieti, millaisia kysymyksiä asiakkaasi usein esittävät. Tee lista näistä kysymyksistä ja saat sisältöstrategiallesi kulmakivet, joiden varaan rakentaa. Vastaamalla näihin kysymyksiin tuotat sisältöä, jota asiakkaasi todennäköisimmin hakevat. Valitut hakusanat heijastuvat siis niin sivustosi rakenteeseen kuin sisältöönkin.

PYSTYTÄ SEINÄT JA HAHMOTA SIVUSTON RAKENNE

Tälle perustukselle lähdet pystyttämään talosi seiniä. Kivijalan koko ja kulmat antavat suunnitelmillesi suuntaviivoja ja ohjaavat kantavien rakenteiden pystyttämistä. Pystytät seiniä luodaksesi erilaisia huoneita, seuraillen rakenteissasi kivijalan muotoja. Nämä rakenteet ja seinät ovat sivustosi rakenne.

Hakusanojen kartoittamisen pohjalta muovaamasi sisältöstrategia heijastuu sivustosi rakenteeseen ja ohjaa sitä, millaisia huoneita eli sivuja tarvitset. Mistä sivusta teet eteisesi, entä mistä olohuoneesi? Entä millaisia reittejä haluaisit vierailijoidesi kulkevan huoneidesi välillä? Luo linkkejä eri sisältöjesi välille. Sivuston sisäiset ja ulkoiset linkitykset lisäävät näkyvyyttäsi ja helpottavat löytymistäsi hauissa.

Seiniä ei voi pystyttää pohtimatta huoneiden käyttötarkoitusta tai sitä, miltä haluaisi kunkin huoneen näyttävän. Pidä mielessäsi kulmakivesi eli asiakkaidesi usein kysymät kysymykset. Jäsentele sivustoasi niiden mukaan. Jokainen kysymys on yksi huone, joka odottaa sisustamista. Tässä vaiheessa kuvaan astuukin siis sisältö.

SISUTA TALOLLESI LUONNE JA PERSOONA ELI TUOTA SISÄLTÖÄ

Sivustosi rakenteen tulisi heijastella sen sisältöä, kuten toimivan talonkin on tarkoituksenmukaista ottaa huomioon asukkaiden määrä, tyylimieltymykset ja tarpeet. Sisältö määrittää sitä, mille kaikelle tarvitset oman sivun sivustollasi sekä mitä asioita painotat ja miten sivustosi rakenteessa.

Sisältöstrategia on perustuksesi ja sivuston rakenne seinäsi, mutta sisältö on kaikki se, mikä antaa talollesi luonteen ja persoonan. Sisältö on kaikkea sitä yleisöä kutsuvaa ja kiehtovaa, yksilöllisen ainutlaatuista, joka saa etsiytymään talosi ovelle, kurkistamaan sisään ja astumaan kiinnostuneena peremmälle.

Muista kirjoittaessasi perustuksesi: ammenna aiheesi sisältöstrategiastasi ja hyödynnä hakusanatutkimuksesi tuloksia. Kaikki tuottamasi sisältö rakentuu hakusanojen ympärille. Valitse jokaiseen sisältöön tietyt avainsanat, joita painotat. Nämä ovat ne sanat ja ilmaisut, joilla haluat kyseisen sisältösi löytyvän hauissa. Näin takaat kohdeyleisösi löytävän sinut.

SISÄLLÖN TUOTTAMISEN OLENNAISIMMAT: MUISTA NÄMÄ SISUSTAESSASI

Tuotettaessa sisältöä on hyvä pitää mielessä tärkeimmät ohjenuorat:

 • hakusanat
 • kieli
 • tyyli
 • rakenne
 • otsikointi
 • linkit

Selkeyttämällä nämä kuusi itsellesi ja tukeutumalla niihin, saat tuotettua sisältöä, jonka kohdeyleisösi löytää ja jonka parissa se viihtyen viipyy. Nämä kuusi olennaisinta tekijää vaikuttavat kaikki toisiinsa.

HAKUSANAT

Hakusanat ovat hakukoneoptimoidun sisällöntuotannon lähtökohta. Kaikki tuotettu sisältö rakentuu hakusanojen ympärille. Jokaisella kirjoituksella tulisi olla oma polttopisteensä, kohdeyleisösi käyttämä korkean hakuvolyymin sana ja lause, joka toimii aiheena tekstillesi. Muodostamalla tästä sanasta tai lauseesta kysymyksen ja vastaamalla siihen vilpittömän avuliaasti, tuotat sisältöä, jota kohdeyleisösi etsii.

Hakusanat ja -lauseet näkyvät myös tekstissä. Älä kuitenkaan toista niitä itsetarkoituksellisesti, sillä tästä on vain haittaa. Painota niitä otsikossa sekä ensimmäisessä ja viimeisessä kappaleessa.

KIELI

Pidä kieli yksinkertaisena, ytimekkäänä ja ymmärrettävänä. Kieli vastaa valitsemiasi seinäpintoja, lattiamateriaaleja ja värimaailmaa eli talosi yleisilmettä. Selitä ja kerro asiat kuin auttaisit jotakuta oppimaan. Kielen ei kuitenkaan tarvitse olla ilmeetöntä tai pidättäytyvää, vaan anna palvelusi äänen ja oman persoonasi näkyä. Kunhan muistat kielen kiertyvän yhteen tyylin kanssa eli pidät mielessä, kenelle kirjoitat ja miksi.

TYYLI

Tyylisi koostuu kohdeyleisösi tyylistä, alasi asiantuntijasanastosta ja persoonallisuudestasi. Tyyli vastaa valitsemaasi sisustustyyliä: mitä talosi kertoo sinusta ja millä tavalla, millaiset kalusteet ja taideteokset sinne sopivat? Kirjoittaessasi ota huomioon, millaisia sanavalintoja ja fraaseja kohdeyleisösi käyttää eli miltä haluat kuulostaa ja keneen tahdot vedota. Puhumalla samaa kieltä kohdeyleisösi kanssa herätät luottamusta ja luot samastuttavuuden tunteen. Käyttämällä yleisöllesi ominaisia sanoja ja ilmaisuja löydyt myös paremmin hauissa.

Alasi asiantuntijasanaston tulisi olla osa kirjoitustyylisiä kahdesta syystä. Ensinnäkin se herättää luottamusta lukijassa. Jos lukija kokee sinun hallitsevan alasi sanaston, luottaa hän asiantuntijuuteesi ja antaa kirjoittamallesi painoarvoa. Toiseksi oikean sanaston käyttö lisää näkyvyyttäsi Googlen hauissa, sillä Google osaa ottaa huomioon kunkin alan sanaston. Kirjoita asiantuntevasti ja ennen kaikkea kirjoita rehellisesti, koska sillä tavalla vakuutat lukijasi.

Persoonallisuutesi, kuten jo mainitsin, on hyvä antaa näkyä pieninä eleinä kirjoituksessasi. Jos olet milloinkaan joutunut lukemaan persoonatonta, ilmeetöntä tekstiä, tiedät, kuinka kylmäksi se jättää lukijansa. Ja haluat sisältösi herättävän tunteita, kiihottavan kiinnostusta ja nostattavan ajatuksia, sillä niin se jää lukijan mieleen ja tulee todennäköisemmin jaetuksi. Käytä siis sanavalintoja ja ilmaisuja, joilla värität tekstiäsi ja herätät sen eloon.

RAKENNE

Sisällön rakenteeseen on hyvä kiinnittää huomiota niin kokonaisuudessa kuin yksityiskohdissakin. Rakenne on tapa, jolla asettelet ja järjestelet kalusteet huoneeseen. Tärkeintä rakenteessa on, että se innostaa lukijaa jatkamaan sisällön parissa ja siirtymään vaivattomasti kappaleesta toiseen. Kiinnitä huomiota tekstisi jäsentelyyn. Miltä se näyttää, kun selaat sitä? Mitkä kohdat kiinnittävät huomion, millainen on tekstin ilmiasu? Pidä huoli, että kappalejakosi on sujuva eikä turhan raskas.

Aloita selvästi ja mukaansatempaavasti – tai arvoituksella ja viettelevästi, kunhan tiedät, mikä vetoaa kohdeyleisösi tyyliin. Joka tapauksessa kerro alussa selvästi aiheesi, jotta lukija tietää kirjoituksestasi olevan hyötyä hänelle. Keskiosassa kuljeta lukijaa eteenpäin ja viihdytä. Lopussa vedä kertomasi vielä keveästi yhteen muistuttamalla lukijaa siitä, mistä aloitettiin.

OTSIKOINTI

Otsikoinnin tärkeyttä voi tuskin kylliksi korostaa. Tekstisi pääotsikko on ensimmäinen kosketus lukijan ja sisältösi välillä. Se saa lukijan päättämään, klikkaako hän tekstiäsi auki laisinkaan. Mainio sisältö ontuvalla otsikolla jää varmemmin lukematta kuin hieman kömpelö sisältö loistavalla otsikolla. Jokaisen huoneesi oviaukko on otsikko, joka saa päättämään, astuuko kävijä huoneeseen vai ei.

Väliotsikointi taas rytmittää tekstiäsi. Se antaa lukijalle aina hetkittäin tauon hengähtää ja herättää sitten uuden kiinnostuksen tämän mielessä. Väliotsikot ovat pääotsikon jälkeen ensimmäinen mahdollisuus vakuuttaa lukija, sillä monet silmäilevät ne pikaisesti lävitse ennen varsinaista lukemista. Panosta siis otsikointiin.

Hyödynnä otsikoinnissa hakusanaa tai -lausetta, jonka ympärille sisältöäsi synnytät. Sorvaamalla niistä otsikon lisäät sisältösi näkyvyyttä ja löydettävyyttä. Ole tarkkana suomen kielen kanssa, sillä Googlen ymmärrys sen suhteen on rajallinen. Käytä otsikossa sitä muotoa, jolla sanaa tai lausetta eniten haetaan.

LINKIT

Linkit ovat olennainen osa hakukoneoptimoitua sisältöä. Kuvittele linkkien olevan oviaukkoja eri huoneiden välillä. Sivujen sisäiset linkit paitsi helpottavat lukijan liikkumista sivustollasi, ne myös nostavat näkyvyyttäsi Googlen silmissä. Olennaista on linkittää toisiinsa sisältöjä, jotka käsittelevät samoja tai toisiaan sivuavia aiheita. Myös muilta sivustoilta sivustollesi tai omaltasi muualle johtavat linkit nostavat näkyvyyttäsi Googlessa.

SISÄLLÖNTUOTANTOON PANOSTAMINEN LISÄÄ NÄKYVYYTTÄ

Nyt talosi on valmis. Se seisoo tukevalla perustuksella, vastaa kävijöidensä tarpeisiin ja tarjoaa kiinnostavaa sisältöä. Se on myös helposti löydettävissä, sillä mitä useampi tyytyväinen vierailija luonasi viivähtää, sitä laajemmalle sana kiirii ja sitä enemmän näkyvyyttä saat.

Toisin sanoen sisältö on ensiarvoisen tärkeää palvelusi näkyvyyden ja löydettävyyden kannalta. Kun valitset tarkoituksenmukaisesti sijaintisi ja huolella perustuksesi kivet, löytää kohdeyleisösi sinut vaivattomammin. Ja mitä palvelusi kannalta olennaisemmilla ja laadukkaammilla asioilla sisustat talosi niin sisältä kuin ulkoa, sitä näkyvämpi se on. Kirjaimellisesti.

Google näet nostaa hauissaan korkeammalle sivustot, jotka tarjoavat kävijöilleen olennaista ja laadukasta sisältöä. Sivustosi houkuttelevuus, käytettävyys ja rakenne vaikuttavat näkyvyyteesi, sillä Google mittaa, viipyykö kävijä sivuillasi ja kuinka syvälle hän etsiytyy sivustollasi. Kun julkaiset säännöllisesti ja johdonmukaisesti laadukasta, hakukoneoptimoitua sisältöä, nousee näkyvyytesi Googlen hauissa ja lisäät kävijämäärääsi.

Ota yhteyttä

Ota
yhteyttä

 1. Ohjaa ostoaikeissa olevia asiakkaita sivustollenne ilmaiseksi
 2. Tekee markkinoinnistanne ennustettavampaa
 3. Vähentää kertaluontoisten kampanjoiden tarvetta
 4. Pysyy päällä, vaikka markkinointiin ei sijoitettaisi euroakaan lisää
 5. Parantaa myös muista kanavista saamaanne tulosta verkkosivun kehityksen myötä.

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.
 • Käytämme sivustonne hakukoneoptimointiin parhaita työkaluja.

  google-search-console-logo
  accuranker-logo
  hotjar-logo
  keyword-tool-logo
  semrush-logo
  pingdom-logo
  screaming-frog-logo