Kulttuuri voittaa kuusnolla – yrityskulttuurin puheenvuoro hallitushuoneesta

”Me SDM:llä haluamme olla mukana luomassa työkulttuurin muutosta, todistamalla, että onnellisista ihmisistä koostuva työpaikka voi olla myös se taloudellisesti kannattavin. Sillä haluamme edistää myös kulttuurin ymmärrystä hallitustyöskentely tasolla ja tätä asiaa Riston kirja edistää.”

Mikä on strategiaakin tärkeämpää yrityksen menestyksen kannalta? Kulttuuri. Sitä et voi ostaa tai ulkoistaa.

Tämä kirja on suunnattu sinulle, yritysjohdon ammattilaiselle, joka tahdot valjastaa kulttuurista yrityksenne kasvun ja kannattavuuden ajurin.

”Käytännönläheinen ja selkeästi kirjoitettu kirja, pullollaan kiinnostavia esimerkkejä kulttuurin voimasta yrityksen kilpailutekijänä.”

– Kalle Heikkinen, Harvard Business School, Managing Partner, NAG

Menestyneimmät yritykset ovat tunnistaneet kulttuurin merkityksen jo vuosia sitten. Useimpien hallitusten työpöydiltä aihe on kuitenkin uupunut.

Haluatko, että hallituksenne on seuraavan menestystarinan takana? Tämän kirjan avulla valjastat kulttuurin systemaattiseksi osaksi hallitustyötänne ja strategiaanne.

Tilaa kirja itsellesi

Ketterät Kirjat Oy kustantaa ja julkaisee nimensä mukaisesti kirjoja ketterästi.

www.ketteratkirjat.fi

Kulttuuri on yksi hallituksen neljästä pääteemasta

Hallituksen agendalla on tyypillisesti kolme teemaa: johdon palkkaaminen, strategisten päätösten tekeminen sekä operatiivisen toiminnan valvominen. Mitä tapahtuu, jos nostat yrityskulttuurin hallituksenne neljänneksi asiaksi? Vasta kulttuurin mukaan ottaminen tekee hallitustyöskentelystä kokonaisen.

”Yleisesti jo tiedetään yrityskulttuurin olevan suuri vaikuttava voima yrityksen menestyksessä, mutta sitä ei ole juurikaan käsitelty yrityksen hallituksen näkökulmasta. Riston teos antaa hyviä työkaluja ja näkökulmia siihen, miten yrityksen kulttuuriin saa otetta myös hallitustasolla.”

– Jaakko Suojanen, toimitusjohtaja, Suomen Digimarkkinointi

Suurin osa yrityksistä ja hallituksista on ottamassa vasta ensiaskelia yrityskulttuurin tavoitteellisessa kehittämisessä. Jos havaitset yrityksessänne esimerkiksi alisuoriutumista tai vaihtuvuutta, on syy usein kulttuurissa. Parasta potentiaalia ei voi saavuttaa ilman vahvaa kulttuuria.

Opit, mitä 2020-luvun yrityskulttuuri voi parhaimmillaan olla

Yrityskulttuurilla viitataan mm. yrityksen käyttäytymisnormien, arvojen ja toimintatapojen kokonaisuuteen. Se muovautuu pitkän ajan kuluessa ja on väistämättä koko ajan muutoksessa.

Käytännössä yrityskulttuuri määrittää sitä, miten työyhteisön jäsenet toimivat arjessa, kohtaavat toisiaan, viestivät keskenään sekä tekevät päätöksiä päivittäisessä työssään. Kyse on siis kaikkein merkityksellisimmistä asioista.

Hallituksessa kulttuuri voidaan määrittää neljän pääteeman kautta:

 1. Tulosajattelun kulttuuri: arvot, kunnianhimo, fokus, kehittyminen.
 2. Henkilöstön kulttuuri: rekrytointi, nimitykset, palkitseminen.
 3. Organisaation kulttuuri: organisaatiorakenne, toimintatavat, byrokratia, tunteet, tiimihenki.
 4. Johtamisen kulttuuri: johtajan persoona, johtamistapa, viestintä, motivointi.

”Risto kytkee yrityksen kulttuurin ja strategian tiivisti yhteen.”

– Tom von Weymarn, hallintaketjun eri avainrooleissa vuodesta 1970

Yrityskulttuuri kuuluu hallituksen agendalle, ja tämä kirja kertoo, miten pääset alkuun

Miksi kulttuuri ei vielä ole hallitusten agendalla? Ensimmäinen tyypillinen syy on se, että kulttuuri on alun perin määritetty liian kapeasti. Toiseksi kulttuurin mittaaminen koetaan usein vaikeaksi.

Vuonna 2022 julkaistu Kulttuuri voittaa kuusnolla -kirja auttaa hallitusammattilaisia kirkastamaan omaa tilannetta valmiiden tehtävien ja kysymysten avulla.

Niiden avulla määrität vastauksia muun muassa seuraaviin kysymyksiin:

 • Onko yrityksen kulttuuri jo samaan tapaan tavoitejohtamisen piirissä kuin strategia ja operatiiviset funktiot?
 • Millainen kulttuurinne tilanne tällä hetkellä on?
 • Mikä on tavoitteellinen voittava kulttuurinne sekä mitkä ovat ne toimenpiteet, joilla siihen päästään?

Kompakti ja helposti omaksuttava käsikirja hallitusammattilaiselle

Miten rakentaa kulttuuria ja yhteisöllisyyttä muuttuvassa maailmassa, jossa on otettava huomioon yhä moninaisempia tarpeita? Kirja on täynnä aitoja yritysesimerkkejä, tehtäviä ja vinkkejä, joiden avulla pääset heti kiinni kehittämiseen.

”Risto pohtii kirjassaan monipuolisesti yrityskulttuuria ja sen vaikutusta yhtiöiden menestykseen. Tämä kirja on tärkeä keskustelunavaus!”

– Laura Raitio, hallitusammattilainen, mm. Raute, Solidium, Suominen

Kirja pitää sisällään:

 • Käytännön esimerkkejä kulttuurin edistämisestä.
 • Indikaattoreita, joiden avulla voit havainnoida henkilöstön kulttuuria.
 • Työhyvinvoinnin kolme mittaria.
 • Kolme ohjetta toimitusjohtajalle.
 • Tehtäviä hallitusammattilaiselle ja hallitukselle, esim.
 1. Valitkaa yrityksenne kulttuurin 15 tärkeintä ominaisuutta kirjan listalta.
 2. Määrittäkää seuraavaksi valmiista listasta parhaat indikaattorit, joilla voitte mitata ja seurata yrityskulttuurinne kehitystä.
 3. Luokaa yrityksenne kulttuuriprofiili!

Näiden lisäksi saat:

 • Kolme suositusta hallitukselle, kun tavoitteenanne on kehittää kulttuuria strategisesti. Esimerkiksi: kulttuurillenne tulisi olla omat KPI:t – mutta miten ne kannattaa määrittää?
 • 10 kysymystä kulttuurista: kymmenen kohtaa pohdittuanne olette jo pitkällä hallituksenne kulttuurikeskustelussa ja saatte kirkastettua, millainen vallitseva kulttuuri on ja mikä siinä kaipaa muutosta? Esimerkiksi kunnianhimo, tekemisen ilo, tavoitteiden mukainen rekrytointi, palkitseminen. Entä edistääkö johtaja omalla toiminnallaan haluttua kulttuuria, ja miten tätä voi tarvittaessa kehittää?

”Kuvittele, jos hallituksellanne olisi haluttuun kulttuuriin sopiva toimitusjohtajan profiili. Miten se voisi auttaa teitä seuraavassa toimitusjohtajan rekrytoinnissa?”

Kirjailija Risto Anttonen

Risto Anttonen on perehtynyt hallitustyöhön, yritystoimintaan ja kulttuuriin vuosikymmenten ajan Suomessa ja maailmalla. Risto on huomannut, että useimmissa hallituksissa kulttuuri tunnistetaan tärkeäksi, mutta hallitustasolla siitä ei saada tarpeeksi vahvaa otetta. Siksi tämä kirja syntyi.

Risto Anttonen:

 • Toiminut kansainvälisten teollisuusyritysten johtotehtävissä ja toimitusjohtajan (mm. Ahlstrom Oyj, Norpe Oy, Alcore Oy ja Efla Oy).
 • Lukuisia hallituksen puheenjohtajuuksia ja jäsenyyksiä useissa yrityksissä eri puolilla maailmaa.
 • Boardman Advisors -jäsen.
 • Vuoden porvoolainen 2010.
 • Luottamustoimia kauppakamarista, kaupunginvaltuustosta ja eri järjestöistä.
 • Uusimaa-lehden pitkäaikainen kolumnisti.
 • Julkaisut: ”Työ, elämä ja ulkomaa” (Edita 2010), ”Miksi kunta menestyy?” (Edita 2011).

Kokeneena hallitusammattilaisena Ristolla on paljon sanottavaa yrityskulttuurista, ja kaikki oleellinen on kiteytetty Kulttuuri voittaa kuusnolla -kirjaan.

”Vain yhdessä hyvä hallitus ja hyvä johto voivat saada aikaan parempia tuloksia. Silti kulttuuri jää usein yksin toimitusjohtajan vastuulle. Kulttuurin pitäisi kuitenkin olla määrittämässä jo sitä, millainen johto yritykseen kannattaa ylipäätään palkata.”

Hanki kirja

Koska olet lukenut tähän asti, olet varmasti samaa mieltä siitä, että kulttuuri on merkittävä yritysten menestystä määrittävä tekijä. Sekä toisaalta, heikentyessään se voi muodostua yrityksen pullonkaulaksi ja riskitekijäksi.

Kymmenen vuoden sisällä kulttuuri tulee löytämään tiensä hallitusten työpöydille. Se tulee olemaan seuraava iso aalto. Kulttuuri on uniikein kilpailuetu, jota ei voi kopioida. Vahvana se sitouttaa henkilönsä sekä kantaa poikkeusaikojan ja markkinamuutosten yli. Kulttuuri on liima, joka yhdistää, sekä toisaalta, suodatin, jonka läpi asiat tehdään.

Tilaa kirja itsellesi

Risto Anttosen kokemusperäinen puheenvuoro haastaa johtoryhmät, hallitukset ja omistajat ajattelemaan, mitä kaikkea yrityskulttuuri on ja miksi se kuuluu kaikkien agendalle. Saat kymmeniä ehdotuksia siitä, miten voit kehittää yrityskulttuurinne seurantaa ja johtamista.

Ketterät Kirjat Oy kustantaa ja julkaisee nimensä mukaisesti kirjoja ketterästi.

www.ketteratkirjat.fi

Voit myös kuunnella lisää BoardTalks-podcast jaksosta, jossa Risto Anttonen on vieraana.

Miten yrityskulttuurin tulisi näkyä hallituksen agendalla, Risto Anttonen?

KUUNTELE

Katso Boardman Adwisorsin webinaaritallenne ”Yrityskulttuuri hallituksen agendalla”.

Yrityskulttuurin puheenvuoro hallitushuoneesta – KULTTUURI VOITTAA KUUSNOLLA

KATSO

Yrityskulttuuri Suomen Digimarkkinoinnilla

Suomen Digimarkkinoinnilla yrityskulttuuri on yksi strategiamme kulmakivistä ja kiinteä aihe hallituksemme agendalla. Risto on mukana hallituksessamme puheenjohtajana ja hänen osaamisensa on auttanut meitä kasvun luomisessa myös poikkeusaikoina.

Ajamme työelämän murrosta kohti parempaa kulttuuria ja onnellisia työntekijöitä. Parissa vuodessa olemme tuplanneet henkilöstömäärämme ja meidät on valittu Suomen Parhaaksi yritykseksi. Olemme myös Great Place to Work -sertifioitu yritys, eli meillä on mitatusti tyytyväiset työntekijät.

Riston kirja on äärimmäisen tärkeä pelinavaus meille sekä muille aidosti kulttuurista ja sen tarjoamista kilpailueduista kiinnostuneille yrityksille, johtajilla ja hallitusammattilaisille. Siksi halusimme nostaa sen esiin ja kaikkien saataville.

Tutustu myös omaan Digimarkkinointi-kirjaamme.