Me Suomen Digimarkkinoinnilla olemme kompensoineet koko henkilöstömme vuotuiset hiilidioksipäästöt Ilmastoapu-hankkeen kautta. Kompensaation kautta haluamme ottaa vahvemman roolin ympäröivään yhteiskuntaan vaikuttavana yrityksenä.

Päästöt kompensoitiin Gold Standard -sertifioidulla Ilmastoapu-hankkeella

Lähtökohtana oli toteuttaa henkilökunnan hiilidioksidipäästöjen kompensointi mitattavalla ja todennettavalla tavalla. Kotimaisen Ilmastoapu-yrityksen kautta tehdyllä kompensaatiolla on kansainvälisesti merkittävä Gold Standard -sertifikaatti. Tunnustettu sertifiointi varmistaa, että hanke vähentää päästöjä todennetusti.

Ilmastoapu kohdensi päästövähennyksen sertifioinnin mukaiseen tuulivoimahankkeeseen Turkissa, missä kompensaatio sekä vähentää hiilidioksidipäästöjä että edistää kestävää kehitystä mm. vähentämällä ilmansaasteita. Päästövähennys on nähtävillä Gold Standard -rekisterissä.

Kompensaatio toteuttiin kokonaisvaltaisesti, sillä mukaan laskettiin kaikkien Suomen Digimarkkinoinnin 35 asiantuntijan päästöt vuodelle 2021, mikä sisältää sekä työskentelystä että muusta elämisestä koituvat päästöt. Yhteensä kompensoitava määrä on 350 tonnia hiilidioksidipäästöjä. Arvion taustalla on Sitran mukainen arvio keskiarvosuomalaisen 10 tonnin vuosittaisista CO2 -päästöistä.

 

Kompensaation kohteena on koko henkilöstön päästöt vuodelle 2021

Päästövähennys oli digitoverien toivoma ja yrityksen kulttuurinen mukainen

Ajatus päästöjen kompensoinnista sai lähtölaukauksen meidän henkilöstömme eli digitoverien toiveista. Meillä Suomen Digimarkkinoinnilla on vahva keskustelun ja osallistumisen kulttuuri, jossa digitoverien kehitysideoita kuullaan ja viedään käytäntöön.

Digitoverien toiveita SDM:n vahvemmasta vaikuttamisesta yhteiskuntaan nousi esille Great Place to Work -tutkimuksessa, jossa Suomen Digimarkkinointi valittiin Suomen kolmanneksi parhaaksi työpaikaksi.

“Great Place to Workin vastauksissa nousi esille, että me voisimme vielä tietoisemmin vaikuttaa positiivisesti yhteiskuntaan ja sen asioihin. Ja tätä kautta työntekijämme voisivat tuntea vieläkin suurta ylpeyttä siitä, että ovat töissä Suomen Digimarkkinoinnilla, jossa haluamme aktiivisesti kantaa ympärillä olevista asioista vastuuta”, Suomen Digimarkkinoinnin henkilöstövalmentaja Paula Rautiainen kertoo.

Kompensaatio otettiin vastaan digitoverien joukossa ilolla.

“Nyt korona-aikana ilmastonmuutoksen saama mediahuomio on jäänyt taka-alalle, mutta se ei ole muuttanut vastuuta tehdä asioita ilmaston eteen. Elämme aikaa, jolloin organisaatioiden tulisi huomioida ympäristön tila oletuksena kaikessa toiminnassaan. Toki päästöjen kompensaatio ei poista kenenkään henkilökohtaista vastuuta elää ilmastoystävällisesti, mutta koko henkilöstöä koskeva päästökompensointi on mittakaavassaan todella vakuuttava”, iloitsee Suomen Digimarkkinoinnilla sisällöntuottajana työskentelevä Eeva Lyytikäinen.

Lue myös: Suomen Digimarkkinointi valittiin Vuoden Toimistoksi