Brändi on jokaiselle yrittäjälle varmasti tuttu sana, mutta tiedätkö mitä tarkoitetaan brändin identiteetillä ja miksi se on sinun yrityksellesi tärkeää? Bloggarimme Aleksi kertoi viime viikolla tarkemmin brändin rakentamisesta, joten keskityn nyt tarkemmin lihaan luiden ympärillä.

Mikä ihmeen brändi-identiteetti?

Identiteetti on filosofian kontekstissa määritelty internetin runsaudensarven, Wikipedian, mukaan niiksi tekijöiksi, jotka erottavat yksilön ainutkertaiseksi muista. Yritysten kohdalla identiteettiin mielletään yleensä sellaisia käsitteitä kuin visio, strategia ja missio.

Brändin identiteetti on siis jotain, mikä tekee bisneksestäsi muita erikoisemman ja paremman. Toisaalta se on myös selkäranka, johon iskostetut arvot pitävät yritystä pystyssä ja jonka ympärille rakentuu kokonainen tukiranka, joka ohjaa liiketoimintaa ja siinä mukana olevien toimia.

Brändi-identiteetti käsitteenä on helpointa ymmärtää vertaamalla sitä imagoon. Identiteetillä tarkoitetaan sitä julkisuuskuvaa, jonka yrittäjä itse haluaa muille näyttää. Imago taas on se, kuinka kuluttaja oikeasti bisneksen näkee. Tavoitteena on tietenkin, että lopulta kohdeyleisön tuntema imago kohtaa yrittäjän ajatukset brändin identiteetistä.

Näin löydät ja rakennat brändi-identiteettisi

Brändiä ja sen eroavaisuutta muista voidaan vahvistaa monin eri tavoin, mutta yleensä löylyä heittää markkinointi. Brändin identiteettiin ja sitä kautta imagoon pyritään vaikuttamaan kaikella viestinnällä ja toiminnalla.

Mikäli haluat, että yrityksesi näyttäytyy asiakkaille vahvana asiantuntijana, kirjoita asiantuntijablogia. Mikäli taas haluat, että sinut tunnetaan luotettavana kumppanina; pysy aikatauluissa ja noudata sopimuksia (muutenkin suositeltavaa). Jos taas haluat, että sinut nähdään vaikkapa dynaamisena digiyrityksenä, vältä meemin mittapuihin kasvaineita termejä, kuten ”digiloikka” tai ”pöhinä”.

Toisin sanoen brändisi identiteetin löydät kysymällä, millaisena haluat tulla nähdyksi asiakkaidesi silmissä. Millaisia arvoja ja mitä sanomaa haluat välittää ja henkiä?

Parhaat keinot toimivan brändi-identiteetin rakentamiseen ja vahvistamiseen löytyvät aluksi johtamisesta. Johtamistapa tukee (toivottavasti) yrityksen strategiaa ja mahdollistaa työntekijöiden kukoistamisen. Tätä kautta työntekijät ovat onnellisempia ja tehokkaampia. Onnellinen ja tehokas työntekijä tekee parhaansa ja vahvistaa siten yrittäjän brändi-identiteettiä ja tämän seurauksena myös imagoa.

Paras tapa kehittää identiteettiä on kertoa sitä muille tarinana

Yrityksiä perustetaan yleensä siksi, että löydetään markkinasta jokin tarve, johon voidaan tarjota ratkaisu. Taustalla on usein myös katalia ajatuksia rahan ansaitsemisesta. Lähes jokainen yrittäjä osaa kertoa ajatuksen, josta kaikki alkoi. Nyt seuraa paljastus: kerro se ajatus muille.

Muodosta yrityksesi identiteetistä tarina, joka kertoo, miten ja miksi eroat kilpailijoistasi, millaisia arvoja edustat ja mitkä ovat juuri ne yksilölliset vahvuudet, joiden ansiosta pärjäät markkina-alasi kilpailussa. Valitse sitten tarinallesi kanava ja tapa, jolla sen haluat kertoa.

Valitse välineeksi video

Yksi kätevä ja nykyaikainen tapa levittää omaa ilosanomaa on tehdä videoita. Videoissa on useita hyviä ominaisuuksia, kuten:

  • Aitous ja persoonallisuus
  • Helppo levitettävyys
  • Tehokas pysäyttäminen
  • Opettaminen
  • Ristiinmarkkinointi
  • Konversiot

Toinen hyvä tapa on yritysblogi.

Puhutaan siis persoonallisesta sisällöntuotannosta, jolla luodaan sitä paljon puhuttua lisäarvoa asiakkaille ja saadaan ne paljon puhutut ”kylmät yleisöt” kiinnostumaan. Olemme havainneet, että videoiden tuottaminen on monille asiakkaillemme mörkö. Videoiden tekemistä pelätään turhaan, sillä todellisuudessa tuotanto ei ole kovinkaan vaikeaa, tarvitaan vain hieman rohkeutta ja harjoitusta. Teknisesti riittävät työkalut löytyvät älypuhelimen muodossa jokaisen taskusta. Mikäli kuitenkin huomaat, että videotuotanto on sinulle ylivoimaista, voit hankkia palvelun myös ammattilaiselta.

Millainen on hyvä video?

Ai mitä videolla kannattaa sanoa? No, voit esimerkiksi haastatella asiakastasi tai kertoa mitä söit tänään aamupalaksi samaan aikaan, kun keksit rakennusteollisuuden seuraavan kuuman trendin. Voit arpoa viisi iPadia ja lennättää tykkääjiä Las Vegasiin, mutta se ei ole välttämätöntä. Pääasia on, että aloitat ja dokumentoit. Persoonallisen sisällön levittäminen on aina kannattavampaa kuin muualta lainatun.

Videoita on mukava kuluttaa, eikä niiden seuraamiseen välttämättä tarvitse edes ääntä tai kuulokkeita. Oikein jaettu video sisältää tekstityksen ja sen ydinviesti on selkeästi nähtävillä jo ensimmäisen kuuden sekunnin aikana.  Valistunut bisneshenkilö käyttää videoviestiä kätevästi myynnin välineenä ohjaamalla käyttäjät hiiren klikkauksella vaikka verkkokauppaansa. Video toimii näin tunteiden herättäjänä vähän samaan tapaan kuin valkosipulin tuoksu italialaisen ravintolan edustalla.

Jokainen julkaistu video on murunen brändi-identiteettiä. Kun videoita tuotetaan säännöllisesti, seuraajalle muodostuu yhä selkeämpi kuva yrityksestä ja sen edustamista arvoista. Oikein käytettynä video siis valjastaa brändi-identiteetin lopulta imagon rakennuspalikaksi.

Yhteenveto

Brändin identiteetti on yrittäjän perusajatus, joka heijastuu ihannetilanteessa ulospäin positiiviseksi imagoksi. Tätä toimintaa voidaan edesauttaa esimerkiksi videoilla tai blogeilla.

Katso miten Rulla media rakentaa asiakkaillensa brändi-identiteettiä heidän referensseistä

Tärkeintä on ymmärtää, että videot ja blogit eivät vaadi yritykseltä kohtuutonta panostusta – vain hieman viitseliäisyyttä ja heittäytymistä. Suhteellisen pienilläkin satsauksilla voidaan saavuttaa brändin ja sisältömarkkinoinnin kannalta tuntuvia, mitattavia tuloksia.

 

Ota yhteyttä