Jos viestinnän saralla pitäisi lyödä vetoa jonkin globaalin kehityskulun puolesta, niin se olisi tiedon siirtyminen liikkuvan kuvan muotoon. Video on viestinnän megatrendi.

Käytännössä kaikki sosiaaliset mediat kehittyvät visuaalisempaan suuntaan. Puhelimien suuret näytöt ja kiihtyvä tiedonsiirto mahdollistavat yhä parempilaatuisten videoiden toiston milloin ja missä tahansa.

Se, mikä ennen oli tekstimuotoinen statuspäivitys, on nykyään video – ja sitä kutsutaan storyksi, tarinaksi. Tarinat ovat lyhyitä videoita, jotka näkyvät vain 24 tunnin ajan. Tämä Snapchatin ”keksimä” toiminto löytyy nykyään Instagramista, Facebookista, Twitteristä, LinkedInistä sekä YouTubesta.

Ihmiset kuvaavat omia jokapäiväisiä tekemisiään ja se on aivan normaalia sosiaalista käyttäytymistä. Ruokakuvia, perhekuvia, harrastuksia, höpöttelyä. Videoiden kulutus kasvaa vuosi vuodelta ja kuluttajat odottavat näkevänsä enemmän videoita brändeiltä.

Kun ostamme jotain hieman arkipäiväistä kulutustuotetta arvokkaampaa, suuntaamme nykyään yhä useammin YouTubeen. Haluamme nähdä tuotteen käytössä ennen ostamista ja kuulla aitoja kokemuksia.

Kyse on hyvin perustavanlaatuisesta kommunikaatiokulttuurin muutoksesta, joka asettaa myös aivan uudenlaiset odotukset sille, miten instituutioiden ja yritysten kuuluu viestiä.

Kyse on hyvin perustavanlaatuisesta kommunikaatiokulttuurin muutoksesta, joka asettaa myös aivan uudenlaiset odotukset sille, miten instituutioiden ja yritysten kuuluu viestiä. Mikäli sinun organisaatiosi ei osallistu julkiseen keskusteluun sen uusilla pelisäännöillä, joku kilpailijoistasi kyllä osallistuu.

Jokainen organisaatio on puoleksi mediayhtiö

Nykyisessä tietoyhteiskunnassa menestyminen edellyttää organisaatiolta asenneilmapiirin muutosta. Oma yritys tulee nähdä puoleksi mediayhtiönä. Puolet toiminnastanne on palvelun toimittamista ja puolet siitä kertomista.

Nopeita voittoja on valitettavasti turha odottaa. Mediatuotanto on investointi, joka tuottaa useimmiten tuloksia vasta kuukausien aikajänteellä. On markkinointi- ja viestintäjohtajan tehtävä perustella tämä muutos muulle organisaatiolle.

Videolla Finazillan Jari-Pekka Hyyppä kertoo, miten videomarkkinointi on ollut avaintekijä yrityksen tunnettuuden nostamisessa.

Luokaa videolle strategia ja prosessi

Seuraava vaihe on rakentaa strategia ja prosessit. Valitettavan moni teidänkin organisaatiossanne saattaa elää edelleen tv-mainosten aikakaudella. Video nähdään vain taktisen mainonnan välineenä.

Tv-mainos on toki helppo vertailukohta, koska siinä tuotesijoittelu ja kaupallinen aspekti ovat selvästi esillä. Mutta ei yksikään katsoja television ääreen mainosten takia päätynyt.

Katsojat houkuteltiin paikalle jollakin ohjelmalla. Huomio kannattaa kääntää tähän ilmiöön myös omassa organisaatiossa.

Video tarvitsee oman strategian. Mainokset ovat osa tätä strategiaa, mutta eivät läheskään sen keskeisin osa, sen sydän. Organisaatio tarvitsee oman ohjelmaformaatin, jonka ympärille koko mediatuotanto rakentuu.

Yksinkertaisimmillaan ohjelmaformaatti voi olla podcast tai videoblogi. Mutta se voi olla paljon muutakin.

Vedän mediatuotannon workshoppeja ja puhumme päivän aikana paljon tuotantoprosessista. Kun prosessi on suunniteltu oikein, samalla kertaa syntyy sisältöä kaikkiin relevantteihin kanaviin.

Monissa organisaatioissa teksti on helpoin sisällöntuotannon muoto ja toimii hyvin myös mediatuotannon kivijalkana. Blogin pohjalta voidaan tehdä erilaisia video-ohjelmia.

Ohjelman kuvaamisen yhteydessä voidaan ottaa valokuvia verkkosivustolle, someen ja blogiin. Pitkä video voidaan pilkkoa useiksi lyhyiksi videoiksi. Ääniraita voidaan leikata ja julkaista erikseen. Videon puhesisältö voidaan litteroida sitaateiksi.

Video skaalautuu tehokkaasti. Organisaation mediastrategia syntyy kysymyksestä mitä asiakkaat meiltä perimmiltään ostavat? Mediatuotanto on asiakaspalvelua. Sitä, että vastaatte asiakkaanne tarpeisiin sekä ennen että jälkeen ostamisen.

videon skaalaaminen

Katsojat haluavat viihtyä ja oppia – ja jos sinun organisaatiosi voi näitä tarpeita tyydyttää, olette välittömässä etulyöntiasemassa.

Katso video: Näin keksit aiheita sisältöihin

Menkää sisältö edellä

Ammattimainen videotuotanto on välineurheilua. Sama video voi kustantaa tuhat euroa tai satatuhatta euroa riippuen siitä, millaisella kalustolla, osaamisella ja tehokeinoilla se tuotetaan.

Moni mediatuotanto tyssääkin tekniikkaan. Kuvitellaan, että videoiden tekeminen vaatii valtavat resurssit, mutta se ei ole totta. Tekniikka on tärkeää usein vasta siinä vaiheessa, kun sisällöltä odotetaan tietynlaista taiteellista ilmaisua. Suurin osa organisaatioista pärjää kuitenkin puhelimella, mikrofonilla ja ledivalolla. Asiakkaanne odottaa teiltä palvelua, ei taidetta.

Nykypäivän kuluttaja ei myöskään vaadi tuotantolaadullista johdonmukaisuutta. Sama brändi voi julkaista elokuvamaisen yritysvideon ja puhelimella kuvatun somevideon, eikä kukaan tässä nähdä mitään ristiriitaa.

Asiakas odottaa teiltä ainoastaan sisällöllistä johdonmukaisuutta. Hän haluaa tietää, mistä teissä on kyse.

Tämä johdonmukaisuus on nimenomaan sitä, mitä strateginen ohjelmaformaatti ja tuotantoprosessi takaavat. Koko mediatuotanto saadaan skaalaamaan samaa punaista lankaa.

Lähesty mediatuotantoa siis aina sisältö edellä. Tuotantolaatuun kannattaa ehdottomasti panostaa, mutta se ei saa tulla mediatuotannon esteeksi.

Alla näet toteuttamamme videon. Vegaanihaaste on brändi, joka tekee tämän tyylisiä ammattimaisia kampanjavideoita vuosittain, mutta yhtä lailla myös puhelimella kuvattuja somevideoita. Katsoja ei välitä tuotantolaadullisista eroista, koska hän ymmärtää hyvin mistä itse brändissä on kyse.

Viestintä muuttuu mielipiteistä huolimatta

Viestinnän muutos vaatii usein hyppäämistä epämukavuusalueelle. En minäkään nauttinut ensimmäisistä hetkistä kameran edessä. Mutta kaikkeen tottuu.

Etenkin moni asiantuntija kokee kirjoittamisen itselleen huomattavasti esiintymistä luontevammaksi. Muistutan heitä joka kerta siitä, että heillä on takanaan vuosikymmeniä kirjallista ilmaisua.

Jos olisit aloittanut esiintymisen 6–7-vuotiaana, se olisi myös sinulle ihan yhtä lailla ”luontaista”. Kyse ei ole mistään sisäsyntyisestä ominaisuudesta, eikä ekstrovertti-/ introvertti -vastakkainasettelusta, vaan toistojen myötä kehittyvästä taidosta.

Jos kaipaat apua mediastrategian tai videotuotannon suhteen, niin vastaan mielelläni kysymyksiin. Lisää minut kontaktiksi LinkedInissä ja laita viestiä tai vieraile Rulla Median verkkosivuilla!

Lukuvinkit: tutustu videomarkkinoinnin palveluumme tai syvenny YouTube-markkinoinnin perusteisiin.