Viimeisen seitsemän vuoden aikana Instagram on tullut pikkuhiljaa osaksi melkein kahden miljoonan suomalaisen elämää. Markkinoinnin kannalta Instagram on hiipinyt Facebookin ohella yhdeksi tärkeimmistä sosiaalisen median mainoskanavista. Instagram-mainonnan saa hoidettua samoilla työkaluilla, kuin Facebookin, joten jokaisen sosiaalista mediaa hyödyntävän yrityksen kannattaa ehdottomasti markkinoida myös Instagramissa. Yleinen myytti on, että Instagramilla voi tavoittaa vain nuoria (ja ruskettuneita) ihmisiä, mutta tämä ei enää juurikaan pidä paikkaansa.

Mitä Instagram vaatii yritykseltä?

Käyttäjien Instagramiin lataama sisältö on yleensä tyyliltään kevyttä, eikä esimerkiksi Facebookin kaltaista poliittisesti värittynyttä ”keskustelua” tarvitse Instassa kovin usein lukea. Yrityksen näkökulmasta tämä tarkoittaa sitä, että etenkin orgaanisen sisällön tulisi mukautua käyttäjien kuluttamaan sisältöön: eli siis olla ns. tekijänsä näköistä. Orgaanisen sisällön osalta yritys voi keskittyä esimerkiksi brändäämiseen vaikkapa työnantajamielikuvan näkökulmasta. Alla kaksi kuvaa Supercellin Instagramista.

Instagram@supercell

Tyypillisiä työnantajamielikuvaan tähtääviä Instagram-julkaisuja voi tehdä esimerkiksi juhlapyhinä, kuten vasemman kuvan vappupallot. Oikealla nähdään kuva toimiston donitsiperjantaista. Molemmat julkaisut luovat harkittua kuvaa Supercellistä työpaikkana. Eipä sillä, Supercell on muutenkin yksi Suomen halutuimmista työpaikoista.

Yritys voi myös korostaa brändinsä yhteiskuntavastuullista puolta. Tästä hyvänä esimerkkinä toimivat esimerkiksi Karhu-oluen Pride-teemainen logo tai kansainväliseksi ilmiöksi noussut Niken tasa-arvokampanja.

(Instagram@karhuolutta)

Sisällön ei tarvitse aina olla viimeisen päälle kiiltävää, mutta jonkinlainen sisältörunko, tai tarinan kaari, on hyvä olla suunniteltuna. Kun kuvatulva seuraa selkeää tarinan kaarta, kerää brändi itselleen markkinoinnin ohella myös seuraajia. Seuraajat ovat suurissa määrissä Instagramissa arvokkaampia, kuin Facebookissa. Facebookin sivutykkääjille markkinoiminen ei ole enää viimeisten vuosien aikana ollut järkevää, vaan paljon kannattavampaa on rakentaa ostajapersoonakohtaiset ostosuppilot. Instagram on osa maksullisen mainonnan myyntisuppiloa, mutta myös orgaanisella sisällöllä voidaan tavoittaa ihmisiä; erään blogin mukaan jopa näin paljon.

Tuloksellinen markkinointi Instagramissa

Instagram ei ole pelkkää kuvatulvaa, vaan ihan oikea maksullinen mainosalusta. Sen tarina- ja syötemainokset ovat tuttuja suurimmalle osalle käyttäjistä, mutta tavallinen käyttäjä ei yleensä tule ajatelleeksi, että hänen näkemänsä mainos olisi kohdennettua, harkittua markkinointia.

Kuten aiemmin totesin, Instagramissa mainostaminen onnistuu yhtä helposti, kuin Facebookissakin. Facebookin mainostyökaluihin tulee jatkuvasti uusia pelkästään Instaan suunniteltuja ominaisuuksia, kuten viimeisin kuvat videoksi –työkalu. Työkalu mahdollistaa tavallisten staattisten kuvien sommittelun animoiduksi videoksi. Kätevänä lisäominaisuutena kuvavideoon voi myös lisätä tekstiä, esimerkiksi toimintakehotteen. Videon päälle voi myös halutessaan liittää vaikka yrityksen logon. Videosta liikenne voidaan (ja kannattaa) ohjata sitä seuraavalle laskeutumissivulle, jossa on asianmukaisesti tehty konversioseuranta. Näin teoriassa esimerkiksi B2B-myyntiä tekevä konsulttiyritys voisi kerätä Instagramin kautta ilmoittautumisia seminaariin. Toinen tapa hyödyntää Stories-mainoksia voisi olla vaikkapa kuluttajamyyntiä tekevän yrityksen rekrytointikanavana.

Facebookissa yksi markkinoijan haaste on aina ollut tekstin liittäminen kuviin, koska Facebook ei salli kuvissaan tekstiä, joka ylittää 20% kuva-alasta. Vaikka tekstimäärän tarkistamiseen on olemassa oma työkalunsa, on tämä sääntö hyvin epäselvä, koska usein tarkistustyökalunkin läpi ajetut ’OK’-statuksen saaneet kuvat päätyvät lopulta hylätyiksi. Instagramissa tätä ongelmaa ei ainakaan uuden videotyökalun kanssa tuntuisi esiintyvän – ja sekös markkinoijaa ilahduttaa.

Kuka niitä meidän kuvia/videoita muka katsoisi?

Kuten kaikessa markkinoinnissa, myös Instagramissa yrityksen tulee ennen markkinoinnin aloittamista määritellä kohdeyleisönsä ja sen mieltymykset. Toinen yhtäläisen tärkeä asia on huolehtia siitä, että sisältöä on nyt ja tulevaisuudessa. Orgaaninen, kuten maksullinenkaan puoli, ei pysy elossa (tuottavana) ilman jatkuvaa sisällöntuotantoa. Esimerkiksi rekrytoinnin kohdalla voisi olla hyvä idea käyttää työnantajamielikuvaa luovia videoita tai kuvia tietyn aikaa, jonka jälkeen jatkumona seuraa itse rekrykampanja toiminallisuuksineen.

Rekrykampanja seuraa median ja ulkoasun osalta pohjalle tehtyä mielikuvakampanjaa, mutta nyt siihen laitetaan sisään kaksi peruspilaria eli laskeutumissivu ja konversio (hakemuksen lähetys). Tätä kampanjaa näytetään sitten Facebookissa ja Instagramissa konversiotavoitteella. Ensin voidaan ajaa hakemuksiin tähtäävää mainosta klikkitavoitteella suureen yleisöön seuraten samalla konversioita, ja kun dataa (jätettyjä hakemuksia) on kertynyt tarpeeksi, vaihdetaan kampanjatavoitteeksi konversio. Näin Instagramin algoritmi alkaa näyttää mainontaa vain niille, jotka todennäköisimmin jättävät hakemuksen.

Kun markkinoinin tavoitteet on asetettu kanavakohtaisesti ja sisältö tukee tavoitteita, Instagramista tulee nopeasti tärkeä osa markkinointiasi.

Lue täältä, miten rakennat yrityksellesi sosiaalisen median strategian.