Sosiaalisen median hyödyistä puhuttaessa on syytä puhua ensin tavoitteista. Mitä markkinoinnilla ja sosiaalisella medialla halutaan saavuttaa ja millaisilla resursseilla?

Yksi suurimmista haasteista sosiaalisen median hyödyntämisessä yrityksen markkinoinnissa onkin määritellä ne toiminnot, jotka ovat riittävän kustannustehokkaita. Sosiaalisesta mediasta on nimittäin mahdollista saada irti todella paljon, mutta monet toimenpiteet tuottavat tuloksia sen verran pitkällä aikajänteellä, että niistä on turha puhua, jos tavoitteet on asetettu ainoastaan vuoden aikajänteellä.

Voidaan kiteyttää, että markkinoinnin tavoitteena – kanavasta riippumatta – on lisätä myyntiä eri aikajänteillä. Suorasti tai epäsuorasti. Tämän pohjalta aloitetaan jakamaan toimenpiteitä sen mukaan, millaisella aikajänteellä hyötyä on odotettavissa.

Sosiaalisen median hyödyt lyhyellä 0-2 vuoden aikajänteellä

0-2 vuoden aikajänteestä puhuttaessa, sosiaalisen median toiminnot kannattaa keskittää pääosin toimintoihin, jotka tukevat tai generoivat myyntiä mitattavasti. Näin lyhyillä aikajänteillä kannattaa myös itse mainostilan ostamiseen käytetty rahamäärä pitää suhteessa suurena sisällöntuotannon kustannuksiin nähden. Nopeita tuloksia haettaessa kannattaa siis panostaa erityisesti fiksuun median ostamiseen ja taktisiin nopeasti tuloksia tuoviin kampanjoihin.

Orgaanisia tuloksia ei myöskään tällaisella aikajänteellä kannata juurikaan odottaa. Poikkeuksiakin on, mutta käytännössä kaikki toimenpiteet, jotka eivät pohjaa maksettuun mainontaan, ovat hankalampia mitata myynnissä. Ne myös tuottavat tuloksia hieman hitaammalla syklillä.

Hyviä esimerkkejä lyhyen aikavälin tuloksia tuottavista kampanjoista ovat erilaiset liidien generointiin johtavat kampanjat, sekä verkkokauppojen tapauksessa suoraan tuotteiden myyntiin tähtäävät kampanjat.

Jos haluat siis tuloksia 0-2 vuoden aikajänteellä somesta, keskity mitattavia tuloksia tuottavaan maksettuun mainontaan. Unohda brändimainonta ja ilmaisen näkyvyyden kalastaminen. On toki hyvä muistaa, että vaikka fokus on mitattavassa maksetussa mainonnassa, niin ei se tarkoita, että mainonta tuo tuloksia ensimmäisen viikon jälkeen. Mitä pidempään mainontaa toteutetaan, sitä helpompaa tuloksien tekeminen käytännössä on.

Sosiaalisen median hyödyt keskipitkällä 2-5 vuoden aikajänteellä

Nykyisenlaisessa kvartaalitaloudessa 2-5 vuoden aikajänne tuntuu monelle ikuisuudelta. Vaikka 2-5 vuoden aikajänne ei ole järin pitkä, niin harvassa tapauksessa ollaan valmiita panostamaan keinoihin, jotka tuovat tulokset vasta muutaman vuoden kuluttua.

2-5 vuoden aikajänteestä puhuttuaessa koko keskustelu sosiaalisen median hyödyistä muuttuu ja koko tekemisen fokus kannattaa kääntää ympäri. Maksetun mainonnan sijaan oleellisemmaksi nousee sisällöntuotanto ja tietty mindsetin muutos. Jos sosiaalisesta mediasta haluaa hakea tuloksia pitkässä juoksussa niin on syytä alkaa ajatella yritystä ensisijaisesti mediayhtiönä, toissijaisesti jonain toisena yrityksenä.

Sitoutuneiden yleisöjen kasaaminen tulee tuottamaan pitkässä juoksussa huomattavasti enemmän hyötyä, kun maksetulla mainonnalla liidien generointi tässä hetkessä. Haasteena on tosin se, että tuloksien mittaaminen on hankalaa ja tekemisessä voidaan ampua siitä syystä aika pitkäänkin ohi maalin. Kohderyhmää kiinnostavan sisällöntuottamisen oppiminen on myös oppimiskäyrältään huomattavasti jyrkempi, kuin maksetulla mainonnalla liidien tai nopean myynnin generoinnin oppiminen.

Esimerkkejä mediayhtiömäisestä tekemisestä ovat podcastin, vlogin, videoiden, artikkelien ja muun kohderyhmälle relevantin sisällön tuottaminen jatkuvasti. Sisällöntuotannon tuloksia mitattaessa fokuksen ollessa muutaman vuoden aikajänteessä ei fokuksen myöskään kannata olla maksimaalisessa tavoittavuudessa vaan enemmänkin vuorovaikutuksien syvyydessä. Tarkoitan tällä sitä, että 10 henkilöä, jotka suosittelevat yritystä kavereilleen, on parempi, kuin 100 000 tavoitettua henkilöä, jotka eivät puhu yrityksestä eteenpäin eivätkä enää koskaan palaa yrityksen pariin.

Sosiaalinen media toimii kuitenkin puskaradiona, jossa kaikilla on aivan jäätävän suuri megafooni. Ja yrityksen suosittelut kertaantuvat hyvin nopeasti. 1 henkilön suositellessa yritystä 1 000 kontaktilleen ja heistä x määrä eteenpäin ja niin edelleen.

Sosiaalisen median hyödyt pitkällä yli 5 vuoden aikajänteellä

Yli 5 vuoden aikajänteistä puhuttaessa, sosiaalinen media nousee esille jo välttämättömyytenä – elinehtona yrityksen toiminnalle. Koko internet on liikkumassa suuntaan, jossa käytännössä koko internet on yhtä sosiaalista mediaa. Ihmisten huomio siirtyy myös jatkuvasti kasvavissa määrin näyttöpäätteille. Näin ollen ihmisten huomiota voi tulevaisuudessa olla käytännössä mahdotonta saada ilman sosiaalista mediaa.

Toki on mahdollista että tälle tullaan näkemään vielä vahva vastaliike, joka jopa irrottautuu internetistä, mutta suurien massojen liike tuskin pysähtyy.

Sosiaalinen media liiketoiminnassa

Lyhyessä juoksussa maksettu mainonta on paras keino sosiaalisen median hyödyntämiseen ja myynnin kasvattamiseen. Pidemmillä aikajänteillä fokus kääntyy sisällöntuotantoon ja vuorovaikutukseen kohderyhmän kanssa.

Optimaalisen markkinoinnin kannalta onkin eri aikajänteiden tuloksiin tähtäävät toimenpiteet syytä yhdistää kokonaisuudeksi, jonka avulla sosiaalisesta mediasta saadaan tuloksia tässä hetkessä, mutta samalla rakennetaan myös pidemmän aikavälin kilpailuetua.

Maksettu mainonta – ja täten verrattain lyhyet aikajänteet – ovat se alue, jossa me olemme some-markkinoinnin kärkeä. Lue kuinka tuotimme 1 vuoden aikana Facebookista asiakkaallemme niin paljon laadukkaita liidejä, että niistä syntyi yli 1 000 000 € kauppaa.