Oletko elänyt aikakaudella ennen internetiä ja ovatko muistosi markkinoinnista tuon ajan vaikutuspiiristä? Tällöin suosittelen hyppäämään yrityksesi markkinointia ja sosiaalisen median strategiaa miettiessäsi kehityksen kelkkaan. Vaikuttava markkinointi tapahtuu nykyään verkossa ja hyödyntää sosiaalista mediaa.

Sosiaalista mediaa ei kannata niinkään kuvata osana internetiä, vaan ennemminkin suuntana, johon internet on jo kehittynyt ja kehittyy edelleen.

Vaihtoehtoisia toimintamalleja sosiaaliseen mediaan

Mikäli yrityksenne on aktiivinen sosiaalisessa mediassa ja teette somessa jo timanttista tulosta, onnittelen teitä. Jos yrityksenne ei kuitenkaan vielä ole aktiivinen sosiaalisessa mediassa tai olette aktiivisia, mutta haluatte parempia tuloksia, on yrityksellänne vuonna 2017 kolme vaihtoehtoa:

  1. Voitte olla panostamatta sosiaalisen median kanaviin. Tätä lähestymistapaa kannattaa kuitenkin vielä harkita, sillä Facebookista löytyy reilut puolet Suomen väestöstä.
  2. Voitte toimia somessa vailla suunnitelmaa. Tällöin kannattaa kuitenkin huomioida, että suunnitelmallisuus säästää aikaa, resursseja ja rahaa.
  3. Voitte tehdä sosiaalisen median strategian ja jalkauttaa sen järkevästi. Tällöin saatte oikeita tuloksia ja voitte seurata voittojen tippumista tilillenne.

Jos nyt ihan rehellisiä ollaan, niin sosiaalisessa mediassa ei ole pikavoittoja, mutta uskallan silti suositella viimeisintä vaihtoehtoa.

Lue myös: Yrityksen digitaalinen markkinointistrategia.

Miten rakennat sosiaalisen median strategian?

Hyvin tehdyn some-strategian avulla saat sosiaalisen median oikeasti tuottamaan tuloksia. Ongelmahan on vain siinä, että harva osaa oikeasti rakentaa toimivan sosiaalisen median strategian.

Tässä kuusi asiaa, jotka sosiaalisen median strategiasta tulisi aina löytyä. Näiden lisäksi strategiassa voi toki olla muitakin osia, mutta nämä asiat ovat välttämättömiä toimivan sosiaalisen median strategian rakentamiseksi.

  1. Ostajapersoonat

Asiakasta ei voi ymmärtää koskaan liian hyvin. Yleisin puute sosiaalisen median strategioissa on kuitenkin juuri ostajapersoonien puuttuminen. Sosiaalisessa mediassa ostajapersoonien ymmärtäminen korostuu, sillä markkinointia on mahdollista kohdentaa tarkasti erilaisille ostajapersoonille.

Ostajapersoonien tulisikin toimia koko sosiaalisen median strategian perustana, sillä ne määrittelevät pitkälti some-markkinoinnin tulokset. Ilman ostajapersoonia koko sosiaalisen median strategia on pelkkää arvailua.

  1. Tavoitteet

 Ostajapersoonien lisäksi välttämätön palikka some-strategiassa on tavoitteet. Konkreettiset, mitattavat tavoitteet, joita kohti mennään. Ostajapersoonien ja tavoitteiden pohjalta on jo verrattain helppoa määritellä kanavat, joihin kannattaa lähteä mukaan. Mikäli tavoitteena on tavoittaa 13–17-vuotiaita tyttöjä, ei kannata välttämättä panostaa Linkedin-markkinointiin, jos ei nyt ihan välttämättä halua sponsoroida Microsoftia.

Tavoitteissa kannattaa myös kiinnittää huomiota niiden konkreettisuuteen. Onnistumista voi kuitenkin olla vaikeata arvioida, jos tavoitteena on näkyvyys. Jos tavoitteena taas on tavoittaa 50 000 kohderyhmän edustajaa, voidaan tavoitteen saavuttaminen tehdä konkreettiseksi, jolloin sitä voidaan myös mitata.

  1. Kanavat

Sitten kun ostajapersoonat ja tavoitteet ovat selvillä, on syytä miettiä missä kanavissa kannattaa näkyä. Kanaviahan löytyy vaikka kuinka paljon, mutta mikäli yrityksellänne ei ole rajattomia resursseja, kannattaa keskittyä niihin kanaviin, joista kohderyhmänne löytyy.

Suomessa ylivoimaisesti suosituin sosiaalisen median kanava on Facebook ja hyvänä kakkosena tulee saman firman omistuksesta löytyvä Instagram. Tällä hetkellä Facebookista löytyy kokonaisuudessaan noin 2,7 miljoonaa suomalaista eli aika tarkalleen puolet väestöstä.

Muita sosiaalisen median kanavia ovat muun muassa Youtube, Linkedin, Snapchat ja Twitter. Voit lukea sosiaalisen median kanavista ja siitä, mihin sinun kannattaisi keskittyä, lisää aikaisemmasta blogistamme sosiaalisen median kanavan valitsemisesta.

Yleisin valinta ensimmäiseksi sosiaalisen median kanavaksi on Facebook, pitkälti Facebookin mainosalustan ylivertaisuuden takia. Missään muussa kanavassa et pysty kohdentamaan markkinointiasi yhtä tarkasti juuri haluamallesi kohderyhmällesi kuin Facebookissa. Voit lukea Facebook markkinoinnista lisää täältä.

  1. Myyntiputki

Kanavien selvittyä päästään suunnittelemaan itse myyntiputkea. Asiakas kulkee ostopolustaan yleensä yli 60% ilman kontaktia myyjään ja tämän takia myös sosiaalisen median strategiassa on tärkeää määritellä sisällöt tuon matkan varrelle. Analytiikat yhdistettynä uudelleenmarkkinointiin mahdollistavat ostopäätöksen tukemisen kaikilla myyntiputken tasoilla.

Esimerkiksi verkkokaupoilla dynaamiset Facebook-mainokset tuovat lähes poikkeuksetta loistavia tuloksia, mutta tulokset hyytyvät ajan kuluessa mikäli myyntiputkea ei ole mietitty kokonaisuutena kunnolla. Vaikka myyntiputken yläpäässä toimivat mainokset eivät välittömästi tuokaan yhtä paljon tuloja kuin putken alapäähän tähdätyt mainokset, niin ne ovat välttämätön osa kokonaisuutta.

Vai ostaisitko sinä auton, josta et ole ikinä aikaisemmin kuullut vertailematta vaihtoehtoja?

  1. Kilpailijat

Myös kilpailutilanne kannattaa ottaa huomioon sosiaalisen median strategiassa. Mikäli yrityksenne suurimmalla kilpailijalla on 100 000 tykkääjää Facebookissa, niin tiedät ainakin että ihan identtisellä sisällöllä ei kannata yrittää kilpailla kyseisessä kanavassa. Varsinkin jos lähdette rakentamaan sosiaalisen median strategiaa ihan nollista.

Se, miten asemoitte itsenne markkinassa, riippuu pitkälti teidän koko markkinointistrategiastanne. Yleisin virhe on yrittää myydä kaikille kaikkea kerralla. Vaikka keskittyisit aluksi vain tiettyyn pieneen osaan markkinasta, niin se ei tarkoita sitä, ettet et voisi myydä myöhemmin myös kaikille muille kohderyhmillesi.

  1. Julkaisusuunnitelma

 Mitä, missä ja milloin julkaisette? Mikäli strategia ei sisällä selkeää julkaisuaikataulua, ei se ole oikeastaan strategia ollenkaan. Ilman julkaisuaikataulua jää strategia nimittäin pelkäksi strategiaksi ilman toteutusta. Strategian toimivuus testataan oikeasti vasta käytännössä ja tämän takia on ensiarvoisen tärkeätä tehdä selkeä julkaisusuunnitelma, jossa määritellään, miten strategia jalkautetaan.

Esimerkiksi Facebook mahdollistaa julkaisujen ajastamisen eli voit käytännössä tehdä kaiken työn jo hyvissä ajoin etukäteen. Täten pystyt varmistamaan myös julkaisujesi laadun ja sitä kautta paremmat tulokset.

sosiaalisen median strategia

Strategia käytännössä

Sosiaalisen median kehitys kiihtyy ja kilpailu kiristyy päivä päivältä, minkä takia strategian kanssa ei kannata jäädä pakittelemaan, vaan strategian pohjalta kannattaa lähteä liikkeelle heti.

Strategian toteuttaminen vaatii usein paljon teknistä osaamista ja panostuksia, mutta hyvä puoli digitaalisessa ympäristössä toimittaessa on se, että tulokset ovat mitattavissa. Pikavoittoja sosiaalisesta mediasta ei ole luvassa, joten on syytä asennoitua alusta alkaen tekemään töitä pitkäjänteisesti.

Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö panostukset sosiaaliseen mediaan voisi tuottaa tuloksia jo ensimmäisen kuukauden jälkeen. Kysymys on ennemminkin siitä, että ne oikeat sosiaalisen median hedelmät kerätään vuosien määrätietoisella työllä.

Jos olet kyllästynyt keskinkertaisuuteen, käy lukemassa verkkolehdestämme ajatuksia Suomen kärkinimiltä Facebook-markkinoinnista!

Siirry lukemaan FB-markkinoinnin verkkolehteä!

Digimarkkinointi

Kokemukseen ja osaamiseen perustuvia näkemyksiä tuloksekkaasta digimarkkinoinnista.
Digimarkkinointi