On kulunut noin vuosi siitä, kun Google Analytics 4 julkistettiin käyttöön Universal Analyticsin rinnalle syksyllä 2020. Hiljalleen päivitettyä analytiikan työkalua on otettu tuotantoon ja sen raportointimaailmaan on tutustuttu. Paljon puhutaan betaversiosta ja siitä mitä kaikkea Google Analytics 4 -raportoinnista puuttuu verrattuna Universal Analyticsiin. Osa yrityksistä ei sitä vielä kunnolla hyödynnä, toiset taas ovat siirtyneet kokonaan uuteen malliin.

Mielipiteitä ja käytänteitä on monia, mutta yksi asia on selvä: Google Analytics 4 on tulossa pysyväksi osaksi analytiikan raportointia ja jollain aikavälillä se syrjäyttää vanhan Universal Analytics seurannan. Tämä tulee tapahtumaan todennäköisesti seuraavan parin vuoden sisällä, ellei aiemminkin.

Jos vielä et ole tutustunut Google Analytics 4 -raportointiin ja datan keruuseen, on aika ottaa härkää sarvista ja tehdä asennus omalle verkkopalvelulle!

Tässä blogitekstissä käymme läpi suurimpia eroja Universal Analyticsin sekä Google Analytics 4:n välillä, mitä merkittävimpiä muutoksia on tullut, mitä lisäyksiä odotamme sekä mihin aiheisiin aiomme syventyä syksyn aikana päivitettyyn analytiikkaan työkaluun liittyen.

Mitä eroja on Universal Analyticsin ja Google Analytics 4:n välillä?

Isoin muutos raportoinnissa on seurannan mittauksen malli, josta kirjoitimme alkuvuodesta 2020 erillisen blogipostauksen.

Siinä missä Universal Analyticsin seuranta perustuu erilaisiin osumatyyppeihin, Google Analytics 4 käyttää tapahtumia ja parametrejä.

Eli toisin sanottuna Google Analytics 4:ssa kaikki on tapahtumia. Tapahtumat mittaavat erilaisia toimintoja verkkosivustolla, kuten sivukatseluita, vierailuita ja lomakkeiden latauksia. Universal Analyticsin seurannassa on erilaisia hittityyppejä, eli interaktioita käyttäjän ja verkkopalvelun välillä, kuten sivukatselut, tapahtumat, transaktiot ym.

Universal Analyticsin puolella tapahtumia mitattaessa tulee antaa kategoria, toiminta ja vaihtoehtoisesti tunniste (label) tieto. Google Analytics 4:n puolella ei ole vastaavaa rakennetta, vaan jokaista osumaa pidetään tapahtumana ja ne voivat vaihtoehtoisesti sisältää parametrejä. Parametrit antavat lisätietoa tapahtumasta, jolloin niitä voi erotella perinteisten Universal Analytics tapahtumien mukaan raportoinnissa.

Parametrien avulla voi antaa lisätietoa mitattavista tapahtumista

Google Analytics 4:n puolella on myös paljon kaivattu DebugView-toiminto, jonka avulla voidaan kätevästi tarkistaa miten sivustolle asetetut tapahtumat näkyvät seurannassa. Debug toiminto näyttää reaaliaikaisesti miten sivustolle asetetut tapahtumat kirjautuvat analytiikan raportointiin. DebugView-toiminnon saa näkyviin joko aktivoimalla Google Tag Manager preview näkymän, käyttämällä Chromen GA Debugger selainlaajennusta tai lähettämällä debug_mode parametrin tapahtumien kanssa. Näistä on helpointa yleisesti käyttää Google Tag Manageria. Tässä on hieman vastaavia ominaisuuksia Universal Analyticsin real-time raportointiin, mutta uusi analytiikka tarjoaa näkymän kaikkiin tapahtumiin yhdestä näkymästä.

Debug toiminnolla voit tarkastella ja testata tapahtumia

Yksi mittauksen toteuttamista helpottava asia on mittauksen asennus. Google Analytics 4 seuranta kytketään suositellusti päälle Google Tag Managerin avulla, jossa sille asetetaan oma datastriimi Google Analytics 4 säiliön ja Google Tag Manager tilin välillä. Google Analytics 4 tarjoaa datastriimiasennuksen yhteydessä oletustapahtumina (enhanced measurement) seuraavaa:

  • sivukatselut
  • scrollausasteet
  • klikkaustapahtumat (toteutuu aina kun käyttäjä poistuu toiseen sivustoon)
  • sivuston sisäisen haun (mikäli sivustollasi on käytössä sisäinen haku)
  • videoiden katselun (mittaa vain sivustolle upotetut YouTube -videot)
  • tiedoston lataukset (jos käyttäjä klikkaa sivustolla olevaa tiedosto linkkiä).

Näiden tietojen avulla sinun on mahdollista tehdä tarkempaa analyysia sivustosi toiminnasta, vaikka erikseen määriteltyä mittausta ei olisi tehty. Kaikki tämä tieto saadaan luomalla datastriimi sivuston ja analytiikan raportoinnin välillä. Jokaista tapahtumaa ei luoda erikseen Tag Managerin kautta Universal Analyticsin tapaan, vaan ne tulevat suoraan asettaessa yhteyttä seurannan ja sivuston välillä.

Datastriimin avulla voi suoraan luoda enhanced measurement tapahtumat

Enhanced measurement on ehdottoman tärkeä ominaisuus päivitetyssä käyttöliittymässä, mutta se ei tietenkään tarjoa kaikkea dataa mitä sivustolta on mahdollista kerätä. Tämän vuoksi suosittelemme aina toteutettavan erillistä mittausta perustuen verkkopalvelusi tavoitteisiin.

Mihin muutoksiin olemme erityisesti kiinnittäneet huomiota

Julkaisun jälkeen käyttöliittymään on tullut useampia parannuksia ja muutoksia ja niitä tapahtuukin pikkuhiljaa koko ajan. Kaikki muutokset eivät vaikuta samalla tavalla kaikkiin tekijöihin, mutta näitä on tärkeää seurata tiiviisti. Googlen sivuilta onkin helppo seurata mitä muutoksia on tullut liveksi ja milloin.

Käyn läpi kohtia, joita olemme erityisesti huomioineet eniten Google Analytics 4:n kehityksessä.

Paranneltu menurakenne ja näkymät
Admin-paneelin nimeämisiä on helpotettu niin, että ne olisivat mahdollisimman selkeitä ja kuvaavia sen suhteen, mitä tuloksia ne esittävät raportoinnissa. Analysis-kohta on muutettu Explore-osuudeksi, jonka avulla voit toteuttaa kustomoituja näkymiä seurantaan.
Kustomoidut näkymät ovat erityisen tarpeellisia muun muassa verkkokauppojen seurannan kehityksessä, joista kirjoitimme aiemmin tänä vuonna.

Mainonnan työtila
Mainonnan työtila tarjoaa näkymän raportteihin, työkaluihin ja materiaaleihin, jotta näet selkeämmin miten asettamasi mainonnan tavoitteet toteutuvat. Raportointiosuuden ansiosta voi helpommin tehdä vertailua kampanjan kehityksestä eri attribuutiomallien avulla. Konversioreitit-raportissa on kaksi osuutta: datan visualisointi ja taulukkonäkymä. Visualisointi esittää miten konversion arvo jaetaan varhaisessa, keskivaiheen ja myöhäisessä kontaktipisteessä.

Datataulukossa näytetään reitit, joita pitkin käyttäjät ovat konvertoituneet, sekä mittareita, kuten päivää konversioon ja kontaktipisteitä ennen konversiota. Nämä ovat olennaisia seurannan kannalta, jotta nähdään minkälainen reitti konversion toteutumiseen on kulunut ja missä roolissa eri kanavat ovat konversiopolulla.

Konversioreittien mallinnus kehittyy Google Analytics 4:n raportoinnissa jatkuvasti ja onkin yksi tärkeimpiä kehityskohtia analytiikan raportoinnin kehittämisessä.

Kustomoidut raportit
Google Analytics 4 -näkymät on mahdollista muokata oman tiimin käyttöön sopivaksi. Mikäli käyttäjällä on editointioikeudet Google Analytics 4 -säiliöön, on mahdollista muokata mitä oletusraportointiosuuksissa näkyy ja miten ne on seurantaan järjestelty. Tällöin saat helpommin omiin tarpeisiisi sopivan kokonaisvaltaisen käsityksen siitä, mitä verkkosivustosi kävijäliikenteessä tapahtuu.

Analytics insights
Tämä on mainontaosuudesta löytyvä raporttiosuus, joka kertoo muutoksista ja trendeistä verkkopalvelusi datassa. Näihin on myös mahdollista luoda omia kustomoituja insights-raportteja.

Analytics Insights on uusimpia ominaisuuksia Google Analytics 4 -raportoinnissa. Tuloksien avulla voit optimoida kampanjoitasi paremmin sekä nähdä esimerkiksi mitkä kanavat ovat ensimmäisessä kosketuspisteessä konversioita tuodessa.

Asioita mitä kaipaisimme Google Analytics 4 -raportointiin

Google Analytics 4 on monessa mielessä edeltäjäänsä parempi, mutta ei kuitenkaan vielä toteuta kaikkia niitä ominaisuuksia, mitä me digimarkkinoijat olemme tottuneet hyödyntämään analytiikan raportoinnissa. Muun muassa seuraavia osioita kaipaamme ja oletamme toteutettavaksi pian uuteen käyttöliittymään.

Annotaatiot
Annotaatiot ovat muistioita seurantaan, joita voi asettaa julkiseksi tai jaetuksi. Tämä toiminto on olennainen, etenkin toteuttaessa sivustouudistuksia tai tehdessä isompia muutoksia seurannan asetuksiin.

Google Optimize -integraatio
Tämä on Googlen tarjoama a/b-testauksen työkalu, jonka avulla voit toteuttaa ja analysoida testejä. Tulosten näkyminen osana analytiikan raportointia on ollut kätevää ja tietojen yhdistämistä toivomme kokonaisvaltaista seurantaa varten.

Näkymät
Google Analytics 4 ei tarjoa erillisiä näkymiä seurantaan Universal Analyticsin tavoin. Näitä hyödynnetään esimerkiksi jos halutaan katsoa kieliversioittain verkkopalvelun tuloksia tai jos näkymästä halutaan poistaa jokin tietty osa liikenteestä.

Custom Channel Grouping
Custom channel grouping eli kanavakohtainen ryhmittely on hyvinkin käytetty ominaisuus Universal Analyticsin puolella, kun halutaan erotella esimerkiksi maksettu ja orgaaninen sosiaalinen liikenne. Vastaavaa ominaisuutta ei toistaiseksi ole Google Analytics 4:n seurannassa, eikä muokkauksia oletusarvoihin liikenteen lähteissä ja tulotavoissa voi toteuttaa.

Mitä hyvä muistaa Google Analytics 4 kehityksessä?

Google Analytics 4 kannattaa ehdottomasti ottaa käyttöön, jos se ei vielä ole osana analytiikkatilisi rakennetta. On lopulta vain ajan kysymys, koska se korvaa Universal Analyticsin kokonaan. Pidä mielessä ainakin seuraavat asiat asentaessasi Google Analytics 4 raportointia tai keskusteltaessa siitä tiimisi kanssa:

  • Luodessa Google Analytics 4 datastriimiä pidä vanha Universal Analytics vielä päällä. Vertailua on hyvä tehdä ja uuden käyttöliittymän ollessa vielä hieman kehitysvaiheessa, kannattaa pitää vanhaa seurantaa myös mukana. Tämä helpottaa myös uuteen järjestelmään siirtymistä, kun voi tarvittaessa tukeutua vanhaan.
  • Aktivoi ainakin oletuksena tulevat enhanced measurement tapahtumat ja testaa debug-näkymällä miten ne raportoituvat.
  • Tutustu attribuutiomalleihin ja miten konversioita toteutuu liikenteenlähteittäin. Attribuutiomallit on aihe, johon tulemme syventymään seuraavissa Google Analytics 4 blogikirjoituksissa.

Lopuksi

Seurannan muuttuva maailma vie helposti paljon aikaa ja yksin on vaikea päästä alkuun uusien järjestelmien kanssa. Jos Google Analytics 4 tuntuu haastavalta ottaa käyttöön tai sinulla on kysymyksiä seurantaan liittyen, käänny analytiikkatiimimme puoleen!

Web-analytiikka palvelut

 

Opi lisää markkinoinnin mittaamisesta: B2B-markkinoinnin mittaaminen – lähennä myynti ja markkinointi mittaamisen avulla