Google julkaisi 14.10.2020 uuden Google Analyticsin, mikä rakennettiin aiemmin vielä Beta-vaiheessa olleen Sovellus + Verkko -omaisuuden päälle, ja tuloksena on uusi ja parempi analytiikka: Google Analytics 4. Tämä omaisuus on nyt oletusvalinta Googlen analytiikassa, mutta voit edelleen luoda perinteisen Universal Analytics omaisuuden. Eli, kun luot uutta omaisuutta Googlen analytiikkaan, luot oletuksena uuden Google Analytics 4 omaisuuden.

Miksi ”uusi analytiikka”?

Google Analytics on jo kautta aikain toiminut yrityksille ja markkinoijille työkaluna, joka auttaa ymmärtämään asiakkaitasi ja verkkosivustosi käyttökokemusta. Kerätyn datan ymmärtäminen on kuitenkin ollut koko ajan haastavampaa, kun esimerkiksi ostokäyttäytyminen muuttuu nopeasti. Google Analytics 4 (GA4) sisältää paljon uusia ominaisuuksia, jotka auttavat yritystäsi ymmärtämään asiakaskuntasi käyttäytymistä ja heidän kulkemiaan polkuja kohti ostoa paremmin.

Tarkoituksena oli saada ”älykkäämpi” analytiikka, jonka pohjalta me datan tuijottajat saamme pelkkien raporttien sijaan analyysejä. Nyt voit myös mitata sovellustasi ja verkkosivustoasi yhdestä paikasta.

Google Analytics 4 pureskelee meille dataa valmiiksi analyyseiksi, jotta voit ymmärtää asiakkaidesi mieltymykset ja elinkaaren helpommin sekä luoda heille paremman käyttökokemuksen kehittämällä ostoprosessin ”heikoimpia lenkkejä” kuin myös vahvistamalla vahvimpia.

Sääntelyt, kuten GDPR on vaikuttanut siihen, kuinka dataa voidaan kerätä ja käyttää. Nyt Google halusi tuoda kestävän ja koneoppimiseen pohjautuvan mittausalustan, joka auttaa laajentamaan yritystäsi datan pohjalta sekä mahdollistaa ennakoinnin tietoturvaa ja yksityisyyttä kunnioittaen.

Vastaus kysymykseen ”miksi” voidaan tiivistää kolmeen asiaan:

  1. Google rakensi uuden analytiikan Googlen koneoppimisen avulla siksi, että datasta paljastuu automaattisesti oivalluksia, jotka parantavat markkinointisi suorituskykyä.
  2. Google halusi helpottaa asiakkaiden matkan ymmärtämistä kohti ostoa aina asiakkaiden säilyttämiseen saakka, riippumatta alustasta, jotta voit kehittää ostopolkua entisestään saadaksesi paremman tuoton. Siksi data sovelluksista ja verkosta yhdistettiin yhteen paikkaan.
  3. Google halusi rakentaa tulevaisuuteen keskittyvän ja kestävän mittausalustan. Uusia päivityksiä on tulossa lähiaikoina vielä varmasti ja tulevaisuudessa mm. voit oppia edelleen asiakkaistasi Googlen hyödyntämän koneoppimisen avulla, vaikka tiedot olisivat evästeiden puuttumisen vuoksi puutteelliset. Uusi analytiikka toimii myös ilman evästeitä ja tunnisteita.

Uuden analytiikan perusajatus on mahdollistaa yrityksesi laajentaminen datan ymmärtämisen pohjalta.

Voit myös nyt ennakoida paremmin tulevia muutoksia ja toimia sen pohjalta. Näet enemmän dataa yhdestä paikasta, kun voit vertailla verkon ja sovellusten toimivuutta nyt yhtä aikaa.

Mitä on muuttunut uudessa Google Analytics 4 verrattuna Universal Analyticsiin?

Kaupankäynti siirtyy koko ajan enemmän verkkoon, ja datan ymmärtäminen on koko ajan enemmän kaiken kokoisten yritysten toiminnan keskuudessa. Tulee ymmärtää asiakkaiden käyttäytymistä, jotta liiketoimintaa voidaan edistää. Kun osaat tulkita asiakkaiden käyttäytymistä eri alustoilla, mahdollistat ostopolun kehittämisen ja tuoton kasvun. Siksi uusi analytiikka onkin muuttanut navigaatiotaan enemmän käyttäjien elinkaaren mukaan.

Kuva: Universal Analytics vs. Google Analytics 4 navigaatiot.

Mittareiden pääpaino on muuttunut.

Ensivilkaisulla jo nähdään, että analytiikan navigaatio on muuttunut reilusti, mutta myös mittareiden pääpaino on muuttunut. Esimerkiksi nyt analytiikassa pääpaino on siirtynyt istunnoista ja sivukatseluista tapahtumiin ja analyyseihin. Kun aiemmin mm. poistumisprosenttia, istunnon kestoa ja selattujen sivujen määrää oli helpompi tuijottaa niiden olleen hyvinkin esillä, niin nyt katsetta ohjataan enemmän tapahtumiin ja itse käyttäjiin näiden sijaan.

Myös aiemmasta poiketen Google Analytics 4 tapahtumiksi luetaan niin sivukatselut kuin konversiotkin, kuten alla olevasta kuvasta näkyy.

Tapahtumien luonti on nyt yksinkertaisempaa, kun voit luoda tapahtumia suoraan käyttöliittymässä kerätyistä tiedoista.

Tapahtumien luonti on siltäkin osin yksinkertaisempaa, koska Google Analytics 4 käyttää tapahtumissa parametreja, eikä sen tarkempaa hierarkiaa, kuten Universal Analyticsissä, jossa piti vielä miettiä tapahtumaa eri tietotyyppien, kuten event category, event action ja event label mukaan.

Nyt uudessa analytiikassa voidaan nähdä jo valmiiksi suodatettua dataa.

Kuten aktivoivat istunnot. Aktivoiviin istuntoihin lasketaan vain niiden istuntojen määrä, jotka kestivät yli 10 sekuntia tai joihin sisältyi konversiotapahtuma tai vähintään kaksi näkymän tai sivun katselua.

Pystyt nyt seuraamaan sekä verkko- että sovelluskäyttäytymistä yhdestä paikasta.

Koska Google Analytics 4 rakennettiin Sovellukset + Verkko -omaisuuden päälle, pystyt nyt seuraamaan sekä verkko- että sovelluskäyttäytymistä yhdestä paikasta, jota alla oleva kuva havainnollistaa. Saat paremman käsityksen siitä, kuinka asiakkaasi ovat vuorovaikutuksessa yrityksesi kanssa huomioiden eri alustojen käytön ja auttaa luomaan parempaa asiakaskokemusta.

Kuva: Google.

Analytiikan raportit on yksinkertaistettu analyysien muotoon, joten dataa on helpompi tulkita ja sen pohjalta on helpompi ohjata kehitystoimenpiteitä oikeisiin paikkoihin.

Lukuisten raporttien sijaan Google Analytics 4 antaa sinulle myös käyttöösi analyysejä, jotka helpottavat datan ymmärtämistä, kun runsas määrä dataa pilkotaan valmiiksi ymmärrettävämpään muotoon ja siksi vahvuudet ja kehitys- tai ongelmakohdat on helpompi tunnistaa.

Analyysejä voit kustomoida itse tarpeidensa mukaan lajittelemalla dataa, lisäämällä tai poistamalla eri mittareita, segmentoimalla sekä suodattamalla. Sitä kautta voit tutkia dataa tarkemmin ja saada oivalluksia liiketoimintasi kehittämiseksi. Voit luoda näistä datajoukoista suoraan omia yleisöjä, joita hyödyntää esimerkiksi Google-mainonnassa. Analyysit on ainakin vielä jaettu kolmeen osaan: Tekniikat, käyttötapaukset ja toimialat. Alla olevasta kuvasta näet kaikki nyt saatavilla olevat analyysit ja voit lukea lisää analyyseistä Googlen koostamasta infosta.

Google Analytics 4 auttaa sinua saamaan paremman kuvan asiakkaittesi elinkaaresta

Ymmärrät myös paremmin, miksi jotkut asiakkaat todennäköisesti kuluttavat enemmän kuin toiset, joten voit ryhtyä toimiin tulostesi parantamiseksi.

Google Analytics 4 on erityisen hyvä uudistus verkkokaupoille, joilla on myös sovellus käytössä. Uusi analytiikka ei vaadi kuitenkaan sovellusta tai verkkokauppaa antaakseen sinulle analyysejä asiakkaidesi verkkokäyttäytymisestä, vaan se sopii kaikille muillekin.

Näet uuden analytiikan kautta tarkemmin ostoprosessin alustasta riippumatta: Mitä markkinointikanavaa pitkin asiakas päätyy sivustolle, lataako hän sovelluksen käyttöönsä, minkä alustan kautta asiakas tekee useimmiten ostoksensa, jne. Ennen kaikkea saat parempaa tietoa koko asiakkaan elinkaaresta.

Kattavamman asiakkaan elinkaaren lisäksi uusi analytiikka lupailee automaattisia hälytyksiä merkittävistä muutoksista datassa. Esimerkkinä tästä on annettu tuotteiden merkittävä kysynnän muutos. Tämän avulla ymmärrät paremmin, miksi jotkut asiakkaat todennäköisesti kuluttavat enemmän kuin toiset, joten voit ryhtyä toimiin tulostesi parantamiseksi.

Kuluttajakäyttäytyminen voi muuttua hyvinkin nopeasti ja sen on osoittanut myös kevät 2020, kun mm. poikkeusajan tuomat rajoitukset sai ruoan verkkokaupan räjähdysmäiseen kasvuun sekä toi monia ensikertalaisia verkko-ostamisen pariin. Näissä asiakkaiden tulevien toimien ennakoiminen analytiikan hälytysten kautta auttaa investoimaan oikeisiin asioihin oikeina hetkinä.

Lukuvinkki: Viisi markkinoinnin mittaamisen tärkeintä kehityskohtaa 

Aloita datan kerääminen Google Analytics 4:n kautta!

Nyt uutena Google Analyticsin asentaville Google Analytics 4 tulee jo oletuksena, mutta jos sinulla on olemassa oleva Universal Analytics, voit ottaa uuden analytiikan sen rinnalle.

Autamme omia asiakkaitamme Google Analytics 4 käyttöönoton kanssa. Kirjoitamme myös lähiaikoina lisää Google Analytics 4 aiheesta, joten pysy kuulolla!

Kun haluat oppia lisää Googlen mahdollisuuksista, lataa maksuton verkkolehtemme Google – ostoaikomuksen tunnistaja.

Lataa verkkolehtemme Google - ostoaikomuksen tunnistaja